logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geinteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer mei 2013
Cursussen en evenementen
07 mei 2013
4-6 juni 2013 - NorduGrid'2013 Conferentie in Siauliai, Litouwen ⇒
Het thema van de NorduGrid'2013 Conferentie is "Gedistribueerde systemen en Big Data - verkenning van nieuwe horizonten". De conferentie vindt plaats van 4 tot en met 6 juni 2013 in Siauliai, Litouwen en bestaat uit gezamenlijke sessies en een technische workshop. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen: huidige en toekomstige uitdagingen van gedistribueerde computing in algemene en grid technologieen in het bijzonder; Big Data en behoefte aan gedistribueerde archivering en verwerking; nationale en internationale e-infrastructuren; en bedrijfsmodellen en marketing van gedistribueerde systemen. Toegang is gratis maar inschrijving is verplicht.
07 mei 2013
7 juni 2013 - OpenConext Workshop ⇒
Op 7 juni organiseert SURFnet een eerste workshop over OpenConext. Tijdens de workshop worden verschillende OpenConext implementaties gepresenteerd, onder andere door JISC uit Verenigd Koninkrijk en AARNet uit Australie. Daarnaast is de workshop bedoelt voor uitwisseling van kennis, ideeen en input verzamelen voor roadmapping en andere toekomstige ontwikkelingsvraagstukken. Een deel van het programma wordt omschreven als 'open space', wat betekent dat de deelnemers vrij met elkaar discussieren over OpenConext gerelateerde onderwerpen. De workshop is voor contactpersonen van NREN's, identity federaties, samenwerkingsorganisaties en andere partijen die geinteresseerd zijn in OpenConext.
16 mei 2013
14 juni 2013 - Officiele inauguratie van Cartesius ⇒

Op 14 juni 2013 vindt van 10u00 tot 16u15 de officiele inauguratie van Cartesius, de nieuwe nationale supercomputer in Nederland, plaats in de Turingzaal aan het Science Park 125 in Amsterdam. Dr. Ir. Anwar Osseyran zal de dag inleiden. Er zullen enkele korte wetenschappelijke presentaties gegeven worden onder het motto "Computing of the future", gevolgd door een uiteenzetting over wat Cartesius voor onderzoekers kan betekenen. De keynote presentatie wordt gehouden door Prof. Dr. Annalisa Fasolino van de Radboud Universiteit Nijmegen over de voordelen van grafeen voor de maatschappij en het gebruik van supercomputing in de simulatie van de eigenschappen van grafeen. In de namiddag geeft Michel Guillemet, VP Innovatieve Producten van Bull France een woordje uitleg over de technische specificaties van Cartesius. Verder zijn er nog presentaties van Dr. Stephen Wheat, Senior Director Intel High Performance Computing Platform en Lucas van Grinsven, Hoofd Communicaties ASML over de Wet van Moore. Tot slot volgt de officiele inauguratie van Cartesius door Drs. Sander Dekker, Staatssecretaris voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

29 april 2013
1-6 juli 2013 - Zomerschool over Grid en Cloud Workflows en Gateways in Boedapest, Hongarije →
Twee lopende FP7 projecten en het SZTAKI Cloud project organiseren een zomerschool tussen 1 en 6 juli 2013 in Boedapest, Hongarije om verschillende aspecten te tonen van gebruikersondersteuning voor de Europese grid en cloud infrastructuren. Registeren kan tot en met 27 juni 2013. Het SCI-BUS project zal toepassingsontwikkelaars trainen in het ontwikkelen van workflows en parameter sweep toepassingen voor gedistribueerde computing infrastructuren (DCIs) gebaseerd op het WS-PGRADE workflow concept en de gUSE high-level gebruikersondersteuningsomgeving die een transparante toegang verlenen tot verschillende DCIs zoals grids (ARC, gLite, Globus, UNICORE), clouds (OpenNebula, Openstack, Amazon, Google Application Engine), desktop grids (BOINC), clusters (PBS, LSF) en supercomputers. SCI-BUS zal ook tonen hoe de generische WS-PGRADE/gUSE gateway kan aangepast worden aan de behoeftes van de verschillende gebruikersgemeenschappen en hoe specifieke toepassingsgerichte wetenschappelijke gateways kunnen gecreeerd worden voor deze gemeenschappen.
07 mei 2013
23-27 september 2013 - PRACE Herfstschool 2013 in Ljubljana, Slovenie ⇒
Tijdens de laatste week van september 2013, tussen 23 en 27 september, organiseert PRACE aan de Universiteit van Ljubljana in Slovenie traningscursussen over HPC simulaties gericht op de industrie. Hands-on cursussen met ANSYS, optiSLang, AVBP, elsA, (rbf-morph) software en presentaties worden gegeven door 12 lectoren, gespecialiseerd op het gebied van Structurele Mechanica, Computational Fluid Dynamics en Electromagnetica. Voor industriele gebruikers, onderzoekers en academici uit de PRACE lidstaten is de school gratis. Er is plaats voor 40 tot 50 cursisten en de registratie blijft open zolang er plaatsen beschikbaar zijn. De PRACE Herfstschool concentreert zich op kwesties en perspectieven van HPC die zich richt op industriele toepassingen met betrekking tot evaluatie van performance en productontwerp, met de nadruk op de automobielindustrie, luchtvaart en energie. Komen aan bod onderwerpen zoals algoritmen, simulatiestrategieen en programmeringstechnieken voor complexe simulaties van fluid flow, structurele mechanica en electromagnetica waarbij de multifysica een enorme rekenkracht vereist. Praktische sessies gebeuren op het ULFME cluster. Kandidaten worden aangemoedigd om een poster mee te brengen over hun werk in relatie met de onderwerpen van de Herfstschool.
Ledennieuws
26 april 2013
FOM subsidie toegekend voor twee projecten van Institute of Physics →
De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) heeft projectruimtesubsidie toegekend aan de UvA-onderzoekers dr. Robert Spreeuw en Stan Bentvelsen, Institute of Physics. Spreeuw’s onderzoek "Dressing atoms for quantum control" heeft een budget ontvangen van 215. 000 euro. Dit jaar is voor de derde keer op rij dat zijn aanvraag is gehonoreerd door het FOM. Stan Benthuizen heeft met zijn onderzoeksvoorstel "Splitting the Higgs: the connection to dark matter" een projectruimte subsidie ontvangen van 64.000 euro.
10 mei 2013
PRACE lanceert Call for Proposals voor DECI-11 (Tier-1) ⇒

De DECI-11 call loopt tot en met 10 juni 2013 - 12u00 CEST. Vanaf 17 juni worden de ingestuurde voorstellen onderworpen aan een peer review. De resultaten hiervan worden begin oktober 2013 meegedeeld. Vanaf 1 november 2013 krijgen de geselecteerde voorstellen gedurende 1 jaar toegang tot de beschikbare machines. De DECI-11 call wordt beheerd door het PRACE-3IP project dat EC subsidies ontvangt en de ontplooiing van de PRACE HPC Onderzoeksinfrastructuur ondersteunt. PRACE-3IP is verantwoordelijk voor de Tier-1 toegang via de DECI calls. De beschikbare tier-1 machines zijn IBM Blue Gene/Q, Cray XE/XC, en een reeks grote clusters met inbegrip van GPU resources uit Cyprus, Finland, Duitsland, Hongarije, Ierland, Italie, Norwegen, Polen, Servie, Spanje, Zwitserland, Tsjechie, Nederland, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. De PRACE-3IP partners verwachten dat er zo'n 40 voorstellen voor DECI-11 aanvaard zullen worden.

17 mei 2013
Onderzoeksbeoordeling moet rekening houden met het delen van gegevens  →

Uitwisseling van gegevens moet worden beschouwd als een normale onderzoekspraktijk, in feite dient het niet delen ervan te worden beschouwd als slecht beleid. Onderzoeksfinanciers en universiteiten moeten het delen van gegevens ondersteunen en stimuleren. Er zijn een aantal belangrijke aspecten te overwegen bij het rekening houden met gegevens in procedures van onderzoek en evaluatie. Metrics zijn een noodzakelijk instrument bij het toezicht op het delen van de datasets. Echter, data statistieken zijn op dit moment niet erg goed ontwikkeld en er is nog niet genoeg ervaring en inzicht in wat deze statistieken eigenlijk betekenen. Het is belangrijk om de cultuur van het delen te implementeren door middel van gedragscodes in de wetenschappelijke gemeenschappen. Dit zijn enkele van de belangrijkste bevindingen uit de workshop 'Making Data Count - beschikbaarheid van onderzoeksgegevens en research assessment', die in Berlijn plaatsvond op 11 en 12 april 2013. Het event bracht onderzoekers, onderzoeksfinanciers, uitgevers, aanbieders van infrastructuur, beleidsmakers en technische deskundigen samen om te bespreken of het delen van gegevens in de onderzoeksbeoordeling kan worden opgenomen. Tijdens de workshop werd de studie 'The Value of Research Data - Metrics voor datasets uit een cultureel en technisch oogpunt' gepresenteerd en besproken.

16 mei 2013
SURF presenteert haar resultaten van 2012 ⇒

In het SURF Jaarbeeld 2012 presenteren de SURF-organisaties gezamenlijk de resultaten van ICT-innovatie in het hoger onderwijs en onderzoek. Daarnaast is het SURFnet Jaarverslag gepubliceerd met de resultaten van SURFnet in 2012. Het SURF Jaarbeeld 2012 toont in vogelvlucht de activiteiten en ontwikkelingen binnen SURF en haar werkmaatschappijen. Dit jaarbeeld biedt een terugblik op 2012 door verschillende onderwerpen binnen 10 thema's te presenteren. Deze thema's komen voort uit het SURF Meerjarenplan 2011-2014. Naast een beknopt beeldend overzicht bevat het jaarbeeld ook de jaarverslagen van de verschillende SURF-organisaties. In het SURFnet Jaarverslag leest u de belangrijkste resultaten van SURFnet op het gebied van netwerkinfrastructuur en samenwerkingsinfrastructuur. Het innovatieproject GigaPort3 stond in 2012 in het teken van de overgang van SURFnet6 naar SURFnet7. Het aantal leveranciers en instellingen dat gekoppeld is aan de samenwerkingsinfrastructuur SURFconext is in 2012 sterk gegroeid. Ook het aantal logins nam sterk toe. SURFnet en SURFmarket hebben in 2012 gewerkt aan een clouddistributiekanaal. Via deze 'cloud app store' kunnen studenten en medewerkers van hogeronderwijsinstellingen in de toekomst clouddiensten afnemen die gekoppeld zijn aan SURFconext. 2012 was een bijzonder jaar voor SURFnet: we namen afscheid van Kees Neggers, die de pensioengerechtigde leeftijd bereikte. Tijdens het symposium ter ere van zijn afscheid werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

03 mei 2013
Hoeveelheid gegevens verdubbeld in 16 maanden tot 10 PetaBytes ⇒
Wetenschappers gebruiken vaak complexe meetinstrumenten die grote hoeveelheden data genereren. Voorbeelden hiervan zijn de experimenten met de Large Hadron Collidor bij CERN en LOFAR, een astronomie-onderzoeksproject dat gebruik maakt van antennes. Onderzoek in de levenswetenschappen genereert ook enorme gegevensbestanden zoals in DNA sequencing. De grote uitdaging is manieren vinden voor het opslaan van deze PetaBytes data op een efficiente wijze, zodat zij gemakkelijk toegankelijk zijn voor gebruik door onderzoekers. Daartoe heeft SURFsara een infrastructuur opgezet die zeer snelle dataverbindingen combineert met een schat aan opslagruimte op tape of disk. In de afgelopen 16 maanden, is de hoeveelheid data opgeslagen bij SURFsara verdubbeld. Momenteel zijn ongeveer 10 PetaBytes aan onderzoeksgegevens opgeslagen. Om de snelle groei aan te kunnen en de gebruikers efficient te kunnen blijven bedienen, werkt de Data Services-groep aan het migreren van gegevens naar een nieuwe tape-technologie. De huidige technologie is gebaseerd op cartridges met een capaciteit van 1 TeraByte. De data wordt nu geleidelijk gemigreerd naar cartridges met een capaciteit van 5 TeraByte. Met hetzelfde aantal slots cartridges, is de opslagcapaciteit van gegevens vervijfvoudigd. Door deze ingreep is SURFsara goed voorbereid op toekomstige behoeften.
25 april 2013
Nieuwe impuls voor Nijmeegse cyber security ⇒

De afdeling iCIS - Institute for Computing and Information Sciences - van de Radboud Universiteit Nijmegen heeft een aantal belangrijke subsidies binnengehaald: naast acht NWO Exacte wetenschappensubsidies zijn er ook drie Cyber Security subsidies toegekend met een waarde van ongeveer 1 miljoen euro. Cyber Security is een lange-termijn onderzoeksprogramma van NWO en de ministeries van V&J, BZK, Defensie en EZ om de veiligheid van de digitale samenleving te vergroten. Van de negen gehonoreerde voorstellen komen er drie van de Radboud Universiteit. Professor Bart Jacobs, professor Frits Vaandrager en Dr. L. Batina kunnen nieuwe projecten gaan opstarten. Bart Jacobs start met de subsidie nieuw onderzoek naar de automatische detectie van 'backdoors' in apparatuur, een soort geheime ingangen die cyber-aanvallers in staat stellen om apparaten op afstand uit te zetten of te beheren. Vaandrager wil met zijn project betere gereedschappen ontwikkelen om malware, kwaadaardige software, te detecteren en te onderzoeken. Het onderzoek van Batina zal zich gaan richten op de bescherming tegen side channel aanvallen. Dit type aanvallen observeert, analyseert en interpreteert informatie die lekt uit een versleuteld systeem, om zo de beveiliging daarvan te omzeilen. Het programma Cyber Security van NWO is gericht op de ontwikkeling van producten, diensten en kennis voor de veiligheid van de digitale samenleving. Cyber Security sluit aan op de Nationale Cyber Security Strategie (NCSS) van het kabinet en stimuleert samenwerkingsverbanden tussen het bedrijfsleven en de wetenschap, met het bedrijfsleven als leverancier en als klant.

01 mei 2013
FOM-onderzoekers laten elektron naar verre quantum dots springen →
Wetenschappers van de TU Delft en de Stichting FOM zijn erin geslaagd elektronen tussen ver van elkaar afgelegen quantum dots heen en weer te laten springen. Het elektron sprong daarbij tussen de uiteinden van een keten van drie kleine halfgeleider-eilanden (zogeheten quantum dots), zonder dat het elektron het middelste eiland doorkruiste. Dit proces maakt het gemakkelijker quantum dots te gebruiken in toekomstige quantumcomputers. De onderzoekers publiceerden hun bevindingen op 28 april online, in het vooraanstaande tijdschrift Nature Nanotechnologyonder de titel "Long-distance coherent coupling in a quantum dot array".
08 mei 2013
Winnaars Innovatieregeling Duurzaamheid & ICT bekend →
SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs en onderzoek, maakte de vijf winnaars bekend van de SURFnet Innovatieregeling Duurzaamheid & ICT 2013. SURFnet wil met deze regeling innovatieve duurzame IT-projecten binnen hoger onderwijs- en onderzoeksinstellingen stimuleren. Na twee succesvolle jaren is de Innovatieregeling nu voor de derde keer georganiseerd. De winnende instellingen hebben projectvoorstellen ingediend binnen de thema's 'verduurzamen van ICT' en 'verduurzamen door middel van ICT'. Alle ontvangen projectvoorstellen zijn beoordeeld door een jury, bestaande uit Anwar Osseyran, directeur van SURFsara en Erwin Bleumink, directeur van SURFnet.
07 mei 2013
SURFsara lanceert Big Data Tooling Challenge →
Van mei tot en met oktober 2013 werken speciaal geselecteerde ICT-teams aan innovatieve oplossingen voor bedrijven die hun slagkracht willen vergroten door inzicht te verkrijgen in hun Big Data. SURFsara werkt in deze 'Big Data Tooling Challenge' onder meer samen met Vancis, TNO, Netherlands eScience Center, KPMG, CBS en Big Data Value Center. De Big Data Tooling Challenge heeft tot doel het bedrijfsleven, en in het bijzonder midden- en kleinbedrijven, bewuster te maken van de waarde van Big Data en wat je ermee kunt. Bedrijven krijgen inzicht in hun data aan de hand van datamining, modellering, statistiek en visualisatie. Samen met een multidisciplinair team wordt ook gekeken naar de ICT-bedrijfsstrategie. Door teams gedurende een bepaalde periode aan een datavraagstuk te laten werken, profiteren bedrijven op een laagdrempelige en kostenbesparende manier van de inzet van hoogwaardige ICT-diensten.
14 mei 2013
ACE's nieuwste CoSy compiler ontwikkelingssysteem optimaliseert voor extreme architecturen →

ACE Associated Compiler Experts BV lanceert de 2013 Spring Edition van haar CoSy compiler ontwikkelingssysteem. Integrale ondersteuning voor complexe architectuurkenmerken stelt compiler ontwikkelaars nu in staat compilers op te bouwen, te optimaliseren en af te stemmen voor computerintensieve toepassingsdomeinen en extreme architecturen. Standaardarchitecturen en hun software tools zijn niet voldoende om de vereiste prestaties en het vermogen te bereiken voor toepassingsgerichte domeinen, zoals audio, video en voor nieuwe domeinen, zoals de volgende generatie communicatiestandaarden en geintegreerde vision. In plaats daarvan zijn toegewijde architecturen of uitbreidingen van bestaande architecturen ontwikkeld samen met een doelgerichte toepassingscode, met behulp van een standaard compiler die de tuning overlaat aan de applicatie-ontwikkelaar. In deze 2013 Spring Edition bieden uitgebreide en nieuwe functies, zoals het Target Interface mechanisme en Code Generator Feedback, een integrale systeem om compilers te creeren die de best mogelijke afwegingen voor prestatie en portabiliteit van de applicatie voor bestaande en nieuwe applicatie-specifieke processors bereiken.

14 mei 2013
Vijfde PRACE Industrial Executive Seminar HPC wijzigt het industriele landschap in Europa ⇒
Op 15 en 16 april 2013 hield PRACE zijn 5de Industrial Seminar in Stuttgart, Duitsland. Het event bracht 74 leiders van 56 bedrijven uit 10 landen samen, waaronder 18 MKBs. Twintig van de aanwezige bedrijven waren er voor het eerst. De meest vertegenwoordigde bedrijfssectoren waren engineering met 11 bedrijven, aeronautica met 7 bedrijven en de automobielindustrie met 6 bedrijven. Het programma bestond uit twee dagen met presentaties, parallelle sessies en workshops, verzorgd door bijna 40 sprekers over onderwerpen zoals succesverhalen over HPC gebruik door de industrie, het PRACE OpenR&D bedrijfsaanbod met toegang tot performante HPC systemen en ondersteunende high level diensten, en HPC technologie voor het draaien van toepassingen. De aanwezigen konden ook kennismaken met de toekomstige plannen van PRACE met betrekking tot industriele relaties zoals de lancering gedurende de zomer van de SHAPE pilot, het MKB HPC Adoption Programma in Europa, dat door PRACE gesteund wordt. Het volgende PRACE Industrial Seminar zal plaatsvinden op 22 en 23 mei 201 in Barcelona, Spanje.
01 mei 2013
Westerbork telescoop ontvangt bijkomende subsidie  ⇒
De Westerbork telescoop heeft nieuwe wind in de zeilen gekregen door een investering van bijna 1,5 miljoen euro die voortkomt uit drie succesvolle project calls. Een NWO-M voorstel werd aanvaard voor 540.000 euro. Een NWO Vrije Competitie voorstel was goed voor 140.000 euro en een NOVA voorstel leverde nog eens 730.000 euro op. Dr. Rob van Nieuwpoort, Senior eScience Engineer bij NLeSC, was mede-indiener bij elk van de drie voorstellen en deelde mee dat men nu over voldoende geld beschikt om een 500-TFLOPS GPU cluster te bouwen om aan transient searching, pulsar timing en breedveld Very Long Baseline Interferometry (VLBI) te doen. Met de NWO-M subsidie zullen de nieuwe 'Apertif" receivers op de Westerbork telescoop in high-speed camera's getransformeerd worden zodat het gezichtsveld wordt uitgebreid met factor 30 maar het systeem bleef tot op heden beperkt tot het maken van beelden aan de snelheid van 1 per seconde. De nieuwe upgrade verhoogt de snelheid tot 10.000 frames per seconde zodat de astronomen het heelal kunnen afspeuren met een verhoogd succes voor het opmerken van snelle veranderingen. De high-speed camera's worden aangewend om heldere radio flashes te detecteren in ons Melkwegstelsel en ver daarbuiten. De beeldverwerkingscapaciteit wordt uitgebreid met een extra supercomputer, even krachtig als de Nederlandse nationale supercomputer om de gegevens van de telescoop onmiddellijk te verwerken.
25 april 2013
SURFnet, Internet2, NORDUnet, Esnet, CANARIE en GEANT realiseren eerste intercontinentale 100G-verbinding voor onderzoek en onderwijs →
De zes meest vooroplopende onderwijs- en onderzoeksnetwerken ter wereld, waaronder SURFnet, kondigen aan dat zij de eerste intercontinentale verbindingen met een snelheid van 100 gigabits-per-seconde (Gbps) voor onderzoek en onderwijs gaan ontwikkelen. Dit maakten leiders van SURFnet (Nederland), Internet2 (Verenigde Staten), NORDUnet (Scandinavie), ESnet (Amerikaanse Ministerie van Energie), CANARIE (Canada) en GEANT (Europa) op 24 april bekend, tijdens de jaarlijkse Internet2-meeting. Deze pioniers willen een publiek/private samenwerking creeren met de commerciele sector, om mondiale netwerken te stimuleren. Andere nationale onderzoeks- en onderwijsnetwerken (NREN's) en hun deelnemers over de hele wereld zijn uitgenodigd om in dit project te participeren. Het project, getiteld 'Advanced North Atlantic 100G Pilot' ofwel ANA-100G, is bedoeld om de markt voor intercontinentale 100 Gbps-netwerken te stimuleren en het gebruik van mondiale netwerken en applicaties te bevorderen met het oog op de kwaliteitsverbetering van onderzoek en onderwijs.
24 april 2013
TU Delft legt fundament voor quantum-internet →
Onderzoekers van de TU Delft hebben twee elektronen op drie meter afstand van elkaar in een quantummechanisch verstrengelde toestand gebracht. Dit resultaat is een grote stap op weg naar een quantumnetwerk waarmee toekomstige quantumcomputers met elkaar verbonden kunnen worden en waarmee informatie volledig veilig verstuurd kan worden door 'teleportatie'. De resultaten zijn online gepubliceerd op 24 april in Nature. Verstrengeling is misschien wel het vreemdste en meest intrigerende gevolg van de wetten van quantummechanica. Als twee deeltjes verstrengeld zijn, smelten hun identiteiten samen: hun gezamenlijke toestand is exact bepaald, maar de identiteit van elk afzonderlijk is verdwenen. De verstrengelde deeltjes gedragen zich als een, ook als ze ver van elkaar verwijderd zijn. Einstein geloofde deze voorspelling niet en noemde dit 'spooky action at a distance', maar experimenten hebben laten zien dat de verstrengeling echt is.
18 april 2013
Humboldt Research Award voor Peter Boncz ⇒
Peter Boncz, informaticus en onderzoeker aan het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam is onderscheiden met de Humboldt Research Award van de Alexander von Humboldt Foundation. De prijs is een erkenning voor zijn wetenschappelijke bijdragen, waarvoor hij werd voorgedragen door Alfons Kemper en Thomas Neumann van de Technische Universiteit Muenchen (TUM) . Hij is de tweede Nederlandse informaticus aan wie de award is toegekend. Het komende academische jaar zal hij part-time zijn onderzoek verrichten vanuit TUM. Boncz is bekend om zijn onderzoek naar dataverwerking waarbij gebruik wordt gemaakt van 'vector processing'. Zijn werk staat internationaal sterk in de belangstelling en is gebaseerd op het door CWI ontwikkelde open source database systeem MonetDB. Boncz maakte deel uit van het team dat in 2009 werd onderscheiden met de prestigieuze VLDB 10-year Best Paper Award. Zijn onderzoek naar data management, waar algoritmen en datastructuren voor de verwerking van database queries zijn geoptimaliseerd in relatie tot 'low-level' functies in de computerarchitectuur (zoals CPU cache geheugen), is uitgegroeid tot een actueel thema in zowel data management onderzoek als praktische toepassingen. De technologie wordt gebruikt in databasesystemen voor analyse van zeer grote hoeveelheden data in onder meer logistiek, wetenschap, geneeskunde en gezondheidszorg. Boncz kwam naar CWI in 2001 en maakt deel uit van de Database Architectures onderzoeksgroep. Tijdens zijn promotie (1996 -2002) aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) stond Boncz, onder leiding van zijn promotor Martin Kersten, aan de wieg van de ontwikkeling van MonetDB. In dezelfde periode was hij betrokken bij de oprichting van CWI spin-off Data Distelleries. Voor deze prestatie kreeg hij in 2006 de ICT Regie Award. In 2008 was hij medeoprichter van CWI spin-off VectorWise, waarin de 'vector processing' techniek commercieel toepasbaar is gemaakt. VectorWise werd in 2011 overgenomen door het in de Verenigde Staten gevestigde Action Corporation.
13 mei 2013
Eerste e-IRG nieuwsbrief van 2013 is uitgekomen ⇒
De eerste editie van de e-IRG nieuwsbrief voor 2013 houdt de lezers op de hoogte van de lopende activiteiten en plannen van de e-infrastructuur reflectiegroep en andere initiatieven. In het eerste nummer van de e-IRG nieuwsbrief van 2013 leest u over het rapport van de workshop in Amsterdam die plaatsvond op 3 en 4 december 2012; de e-IRG roadmap 2012; de Best Technology Innovation Award; hoe GEANT de gegevenssnelweg effent voor onderzoek in kernfusie-energie; de wetenschappelijke impact van openbaar gesubsidieerde infrastructuren; het observatorium voor onderzoeksinfrastructuren; en e-ScienceTalk over Big Data.
02 mei 2013
Inschrijving internationale wedstrijd Enlighten Your Research Global geopend →
Enlighten Your Research Global (EYR-Global) is een nieuwe, internationale wedstrijd waarbij onderzoekers een voorstel kunnen indienen waarin zij aangeven in welk opzicht hun onderzoek een sterke impuls zou kunnen krijgen wanneer gebruik kan worden gemaakt van onderzoeksnetwerken van wereldklasse. De wetenschap wordt steeds grootschaliger en in snel tempo volledig afhankelijk van een complex ecosysteem van onderzoeks- en onderwijsnetwerken (R&E-netwerken). Wetenschappelijke instrumenten en faciliteiten bevinden zich verspreid over de hele wereld en moeten op afstand toegankelijk zijn voor en gebruikt kunnen worden door duizenden wetenschappers waar ook ter wereld. Deze faciliteiten genereren enorme datasets en voor de opslag, classificatie en analyse daarvan zijn grootschalige computersystemen nodig. Het op een betrouwbare wijze kunnen beheren van de gegevensstromen die 24 uur per dag door deze supercomputers en experimentele faciliteiten worden geproduceerd, is voor de moderne onderzoeker van essentieel belang. Om ervoor te zorgen dat onderzoekers - waar ook ter wereld - in deze nieuwe wetenschapsorde kunnen voldoen aan de tijdskritische eisen die aan hun onderzoek worden gesteld, hebben vijf Nationale Onderzoeks- en Onderwijsnetwerken (NREN's) - ESnet, Funet, Internet2, Janet en SURFnet - de krachten gebundeld en samen een nieuwe wedstrijd uitgeschreven: "Enlighten Your Research Global".
13 mei 2013
Vijf Nikhef onderzoekers ontvangen FOM-Projectruimtesubsidie ⇒
De Projectruimte maakt kleinschalige projecten mogelijk voor fundamenteel onderzoek in de fysica met een vernieuwend karakter en een aantoonbare wetenschappelijke, industriele of maatschappelijke urgentie. Prof. Dr. Ing. Bob van Eijk en Prof. Dr. Stan Bentvelsen ontvingen de subsidie voor het voorstel "Splitting the Higgs: the connection to dark matter". Zij zullen experimentele methoden ontwikkelen om de de 'zelf-koppeling' van de Higgs te meten en zo inzicht te krijgen in de vorm van de Higgs potentiaal. Dr. Andre Mischke ontving de subsidie voor het voorstel "A charming way to disentangle initial- and final-state effects at the LHC". Hij wil een dieper begrip krijgen van de dynamische eigenschappen van Quark-Gluon Plasma materie. Dr. Frank Filthaut en Prof. Dr. Nicolo de Groot ontvingen de subsidie voor het voorstel "Higgs as a portal to new physics". Met de subsidie kunnen zij met de data, die vanaf 2015 bij de LHC verzameld worden, een directe meting van de koppelingssterkte aan het top-quark, het zwaarst bekende elementaire deeltje, maken. De vergelijking tussen directe en indirecte bepalingen maakt het mogelijk om nauwkeuriger uitspraken te doen over mogelijke uitbreidingen van het Standaardmodel.
12 mei 2013
Netherlands eScience Center organiseert Visualization Experts Meeting →
Op 2 april 2013 organiseerde het Netherlands eScience Center een Visualization Experts Meeting. De bijeenkomst boog zich over de vraag of de oprichting van een expertenplatform voor het visualisatiedomein nuttig kon zijn om visualisatie voor de wetenschap op een hoger peil te brengen. Samenwerkingsverbanden, interdisciplinaire vorming, gemeenschappelijke belangen kunnen baat hebben bij het versterken van de gemeenschap. Het event startte met zes pitches vanuit verschillende aspecten van visualisatie, vanuit visualisatie als wetenschap tot praktische dienstverlening. Een keynote van Britt Huijpen van SURF belichtte het model van Special Interest Groups dat op aanvraag beschikbaar is voor zelf-organisatie door groepen die een gemeenschap willen oprichten. De status van Special Interest Groups is momenteel toegestaan door SURF. De website en andere infrastructurele elementen om een SIG voor visualisatie te ondersteunen zal spoedig opgestart worden. Een eerste samenkomst van de groep is voorzien voor midden juni. Iedereen die betrokken is bij visualisatie kan lid worden van de SIG. Het volstaat om een e-mail met wat achtergrond en een formeel verzoek om lid te worden te sturen naar p.aerts@esciencecenter.nl . Eenmaal als de SIG website beschikbaar is, kunnen kandidaturen via dit systeem behandeld worden.
23 april 2013
SURFsara ondersteunt Leidse astrofysici bij onderzoek op Titan ⇒
Onderzoekers hebben voor hun experimenten kosteloos gebruik kunnen maken van Titan van onderzoekscentrum Oak Ridge National Laboratory in de VS. Titan is de krachtigste supercomputer ter wereld. Simon Portegies Zwart, hoogleraar computationele astrofysica aan de Universiteit Leiden, probeert met zijn team het complete Melkwegstelsel in de kaart te brengen. Dat gebeurt met onderzoek waarbij van elke ster berekend wordt hoe deze zich gedraagt ten opzichte van alle andere sterren. Dergelijk onderzoek vergt zeer veel rekencapaciteit. Met een performance van 17.59 Petaflop/s is Titan daarvoor bij uitstek geschikt. Het team van Portegies Zwart voerde gedurende een aantal dagen berekeningen uit op de Amerikaanse supercomputer daarbij met name gebruik makend van Titans GPU's, de processors van grafische kaarten. Het team bestond uit specialisten van de Sterrewacht Leiden, uit Japan en van SURFsara.
© Nieuwsbrief