logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geinteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer oktober 2013
Cursussen en evenementen
18 oktober 2013
31 oktober 2013 - Introductie tot Cartesius in Amsterdam ⇒

Op donderdag 31 oktober, 2013 organiseert SURFsara een introductie tot Cartesius in de Eulerzaal aan het Science Park 125, 1098 XG Amsterdam tussen 9u30 en 17u00. Het programma bestaat uit een overzicht van het systeem met de compute nodes, het netwerk en de file systems; het schrijven van batch jobs; een overzicht van de beschikbare softwarepakketten en libraries; het samenstellen van een programma met de Intel compiler; het gebruik van de Intel MPI en Bullx MPI libraries; beschikbare tools voor profiling en debugging.

18 oktober 2013
4-5 november 2013 - e-IRG Workshop in Vilnius, Litouwen ⇒
De volgende e-IRG Open workshop zal plaatsvinden in Vilnius, Litouwen, op 4-5 november 2013. De workshop wordt georganiseerd door de Litouwse e-IRG delegatie. De workshop zal de implementatie van de e-Infrastructuur Commons aanpakken zoals voorgesteld in de e-IRG White Paper 2013, en de samenwerking tussen ESFRI en e-IRG met betrekking tot data-gerelateerde onderwerpen in het bijzonder. De workshop zal bestaan uit twee tracks: Implementatie van de e-Infrastructuur Commons en Infrastructuren in het digitale tijdperk: de Data Challenge. Track 2 wordt georganiseerd in samenwerking met ESFRI. In elke track zal een paneldiscussie met deskundigen voldoende gelegenheid bieden om intensief de belangrijkste kwesties te bespreken.De e-infrastructuur gebruikers en beleidsmakers worden uitgenodigd om de e-IRG workshop bij te wonen en deel te nemen aan de debatten.
17 oktober 2013
5 november 2013 - IPv6-seminar in Utrecht ⇒
Op het IPv6-seminar op 5 november wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het vlak van IPv6. Het programma is nu bekend. Met o.a. "Is IPv6 veiliger dan IPv4?", het opstellen van een nummerplan en de uitrol van IPv6. Tijdens dit middagseminar wordt u op de hoogte gebracht van de stand van zaken en krijgt u tips en adviezen op het vlak van implementatie en security. Het seminar vindt plaats bij SURFnet in Utrecht. Deelname is gratis.
10 oktober 2013
8 november 2013 - Maps4Society matchmaking event in Den Haag ⇒

Op vrijdag 8 november 2013 zal het matchmaking event voor Maps4Society plaatsvinden in het Netherlands Space Office in Den Haag. Maps4Society is een initiatief waarbij de Maps4Society partners, Rijkswaterstaat, Kadaster, Netherlands Space Office (NSO) en de Nederlandse Commissie voor Geodesie (NCG-KNAW) een overzicht geven van de onderzoeksthema's. Universiteiten worden uitgenodigd om specifieke onderzoeksvoorstellen in een offerte in te dienen. Het doel van het programma is om de bestaande nationale geo-informatie infrastructuur (PDOK, NMDC en het nationale Satellietgegevens portal) via diverse innovaties te verbeteren en deze af te stemmen met internationale ontwikkelingen, zoals het EU FP7 project European Location Framework (ELF), gestart in maart 2013. Toegang voor het event is gratis maar inschrijving is verplicht via een e-mail naar m.jansz@stw.nl

20 oktober 2013
17-22 november 2013 - SC13 Supercomputing Conferentie in Denver, USA ⇒
Reeds 25 jaar lang functioneert de Supercomputing Conference als het kruispunt voor de hele HPC-gemeenschap. Van gebruikers en programmamanagers tot collega's en leveranciers, van overheid en de particuliere sector tot de academische wereld, is SC het bindmiddel voor een ongeevenaarde samenwerking, en internationale uitstraling. SC13 zal licht werpen op de meest geavanceerde wetenschappelijke en technische toepassingen in de wereld en de internationale supercomputergemeenschap samenbrengen voor een uitzonderlijk programma van technische papers, tutorials en research posters. De SC13 Exhibition Hall zal de nieuwste en beste technologieen uit de industrie, de academische wereld en de onderzoeksorganisaties van de overheid tonen. Voor deze editie wordt u verwacht in Denver, Colorado tussen 17 en 22 november 2013.
27 september 2013
2 december 2013 - Technische Universiteit Eindhoven lanceert Data Science Center tijdens internationaal symposium ⇒
Mensen, organisaties en systemen genereren enorme hoeveelheden aan gegevens. Deze groeiende data volumes bieden interessante mogelijkheden, maar liggen ook aan de basis van nieuwe grote uitdagingen. Om gegevens echt waardevol te maken, zijn wetenschappelijke doorbraken nodig, bijvoorbeeld op het gebied van data-analyse. Gezamenlijke inspanningen van de verschillende wetenschappelijke gemeenschappen, varierend van informatica en wiskunde tot elektrotechniek en sociale wetenschappen, alsmede eindgebruikersorganisaties en systeemontwikkelaars zijn nodig om deze doorbraken te realiseren. Daarom lanceert de Technische Universiteit Eindhoven het Data Science Centrum in Eindhoven (DSC/e). Het DSC/e streeft naar een internationaal toonaangevend expertisecentrum als het gaat om data wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Onderzoek richt zich op het ontwikkelen van nieuwe inzichten (modellen, theorieen, instrumenten) om waarde te kunnen toevoegen en te halen uit reele sets van heterogene data. Onderwijs richt zich op de vaardigheden en wetenschappelijke kennis die het meest relevant zijn voor de data wetenschapper van morgen. Het DSC/e werkt in nauwe samenwerking met andere belanghebbenden en zal optimaal gebruik maken van de geografische ligging van de regio Brainport. Op 2 december 2013 zal het DSC/e formeel worden ingehuldigd met een internationaal symposium bestaande uit lezingen door vooraanstaande data science experten en vooraanstaande belanghebbenden.
18 oktober 2013
12 december 2013 - Seminar Privacy risico management en Privacy Impact Assessment in Utrecht ⇒
Op 12 december zal SURFacademy een middagseminar organiseren over het beheersen van privacy risico's en het Privacy Impact Assessment (PIA). Tijdens dit seminar geeft de Kennisgroep Privacy audits van NOREA, de beroepsorganisatie van IT auditors, uitleg over privacy risico beheersing en over een methode voor een Privacy Impact Assessments (PIA). Het seminar wordt gehouden bij SURFnet in Utrecht. Deelname is gratis.
18 oktober 2013
30 januari 2014 - Symposium Groene ICT en Duurzaamheid 2014 in Driebergen ⇒
Op 30 januari 2014 wordt voor de vierde keer het symposium Groene ICT en Duurzaamheid in het Hoger Onderwijs (HO) georganiseerd in Antropia, Driebergen. Op dit moment stellen SURF, AgentschapNL, studentennetwerk Morgen en de Special Interest Group Groene ICT een inspirerend programma samen over de laatste ontwikkelingen in en uit het veld. Deelname aan het symposium is gratis.
Ledennieuws
23 september 2013
Onderzoekers effectief ondersteunen met datamanagement →

De publicatie European Landscape Study of Research Data Management geeft een overzicht hoe onderzoekers effectief kunnen worden ondersteund in hun datamanagement. De studie gaat in op de rol van onderzoeksfinanciers, onderzoeksinstellingen, nationale organen en uitgevers in de lidstaten van de Europese Unie. Verder bevat het verslag aanbevelingen die organisaties kunnen overnemen om hun onderzoekers te helpen. De door SURF uitgevoerde European Landscape Study of Research Data Management maakt deel uit van het Europese SIM4RDM-project - Support Infrastructure Models for Research Data Management. Dit project heeft als doel onderzoekers de kennis, vaardigheden en ondersteunende infrastructuren te bieden die nodig zijn voor goede praktijken op het gebied van research data management. De studie is de eerste stap naar een handleiding voor de implementatie van research data management. SURF gaat samen met de projectpartners werken aan case study's om de theorie aan de praktijk te toetsen.

14 oktober 2013
Presentaties seminar Multi Service Port online ⇒
Op 10 oktober organiseerde SURFacademy het seminar 'Multi Service Port: de toepassingen belicht'. Tijdens deze dag stonden use-cases centraal die de mogelijke toepassingen van een MSP laten zien. De presentaties zijn nu online beschikbaar. Een MSP maakt het mogelijk om vanuit het Shared Service Centrum van de instelling, zonder tussenkomst van SURFnet, nieuwe innovatieve diensten aan te bieden voor onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering. Bij veel van deze toepassingen is het van belang, dat de onderliggende netwerkverbindingen ook op de campus naar de gebruikers (onderzoeker, medewerker, docent) doorgezet kunnen worden. De use-cases zijn niet alleen vanuit SURFnet, maar ook vanuit enkele instellingen en leveranciers van netwerkapparatuur, belicht.
23 september 2013
Nieuwe versie van Virtual Execution Platform - VEP 2.1 - is nu beschikbaar →

Contrail Project partner INRIA heeft de nieuwe VEP 2.1 softwareversie beschikbaar gesteld. Virtual Execution Platform is een Cloud middleware software die meerdere Infrastructure-as-a-Service (IaaS) clouds aan elkaar knoopt. VEP beoogt het aanbieden van het volledige beheer van de IaaS cloud, terwijl de beheerders afgeschermd worden van de complexiteit van het beheer van heterogene bronnen. VEP is ontworpen om interoperabiliteit te bieden door het aanbieden van een uniforme manier om de middelen van een cloud provider voor te stellen en te beheren. VEP kan ook gemakkelijk de naadloze deelname mogelijk maken van een cloud provider aan een federatie en het voert een goede VM contextualisering en applicatie lifecycle management uit. Daarnaast publiceert VEP toepassingsevents en metrics voor het toezicht over toepassingen en de handhaving van SLA.

02 oktober 2013
Nederlandse overheid geeft startsein voor race naar quantumcomputer →
De Nederlandse overheid heeft technologie van de toekomst in het vizier: de quantumcomputer. Dat heeft Minister Kamp bekendgemaakt in zijn jaarlijkse Innovation Lecture in de Ridderzaal. Kamp kondigt de oprichting aan van het Qutech center in Delft, onder aanvoering van Professor Leo Kouwenhoven. QuTech moet de brug vormen tussen het wetenschappelijk onderzoek aan de ontwikkeling van de quantumcomputer en de Nederlandse hightech industrie. Nederland is een van de eerste landen wereldwijd waar zo'n grootschalig initiatief wordt opgezet. De afgelopen jaren is het wetenschappelijk onderzoek aan de quantumcomputer in een stroomversnelling geraakt. Ook het het Majorana-deeltje, vorig jaar voor het eerst waargenomen door de groep van Kouwenhoven in Delft, kan een grote bijdrage leveren, net als de quantumverstrengeling op afstand, recent gerealiseerd door de groep van hoogleraar Ronald Hanson. Verwachting is dat over 15 jaar de quantumcomputer extreme rekencapaciteit kan leveren waarmee allerlei technologisch relevante vraagstukken kunnen worden opgelost. Ook inherent veilige quantum communicatie ligt in het verschiet.
09 oktober 2013
Call for Papers voor de TERENA Networking Conference 2014 in Ierland ⇒
De TERENA Networking Conference 2014 (TNC2014) vindt plaats van 19 tot en met 22 mei 2014 in Ierland. Het thema komend jaar is "Networking with the world". TNC is de grootste Europese conferentie op het gebied van onderzoeksnetwerken. Deze jaarlijkse conferentie biedt een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van onderzoeksnetwerken, zowel op technisch vlak als mogelijke nieuwe toepassingen. Ruim vijfhonderd internationale bezoekers komen samen om kennis te delen en te netwerken. TNC2014 wordt georganiseerd door TERENA in samenwerking met HEAnet, het Ierse onderzoeksnetwerk. Netwerktechnologie speelt een steeds grotere rol in onze maatschappij. Niet alleen in het onderzoek en onderwijs, maar ook in het zakenleven, de kunst, overheid en het dagelijks leven. Daardoor eist de maatschappij van NREN's dat zij zich breder orienteren dan alleen op onderwijs en onderzoek. U kunt nu een paper indienen rond dit thema, met een lengte van 600-1200 woorden. Dit kan tot 29 november 2013.
07 oktober 2013
Contrail project partners geven versie R1.3 vrij van de Contrail software →
De Contrail project partners hebben de nieuwe versie R1.3 van de Contrail software vrijgegeven. De nieuwe Contrail versie is gemaakt voor de liefhebbers van beveiliging die meer willen weten over het beveiligen van de toegang tot een federatieve Cloud infrastructuur. De focus van deze release ligt op het aanbieden van de bouwstenen die een fijnkorrelige beveiliging mogelijk moeten maken en die gebruikt zullen worden in de definitieve versie van het Contrail platform. De ontwikkelaars demonstreren het gebruik van externe Identity Providers met een Single Sign On (SSO)-functie en het gebruik van OAuth tokens als basis voor de volgende release.
08 oktober 2013
De Nobelprijs voor de Natuurkunde werd uitgereikt aan Francois Englert, professor emeritus van de Universite libre de Bruxelles, en aan Peter Higgs, Universiteit van Edinburgh →
Op dinsdag 8 oktober jongstleden werd de Nobelprijs voor de Natuurkunde uitgereikt aan de Belg Francois Englert van de Universite libre de Bruxelles, en aan de Brit Peter Higgs van de Universiteit van Edinburgh. Ze hebben samen met wijlen Robert Brout, ook van de Universite libre de Bruxelles, het bestaan voorspeld van een scalair boson, dat een essentiele rol speelt bij ons begrip van het universum. De ULB telt nu 4 wetenschappelijke Nobelprijzen van de 6 die in Belgie zijn uitgereikt. Het bestaan van het Brout-Englert-Higgs-boson werd in 1964 door de drie specialisten in de theoretische natuurkunde aangetoond, maar het duurde bijna vijftig jaar alvorens het in juli 2012 werd ontdekt door de samenwerking van CMS en ATLAS in de grote hadron-botsingsring, de LHC van de CERN.
17 oktober 2013
PRACE doet oproep om beter inzicht te krijgen in uitdagingen rond Big Data en grootschalige simulaties →

Het succes van PRACE in het leveren van ongekende toewijzing van middelen voor computational science projecten van de hoogste wetenschappelijke kwaliteit heeft de uitdagingen geidentificeerd in de opslag, analyse, visualisatie en overdracht van gegevens verbonden met grootschalige simulaties. Om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de wetenschappelijke gemeenschap en te zorgen voor de grootst mogelijke impact van deze grootschalige simulaties, wil de Wetenschappelijke Stuurgroep en de Raad van Bestuur van PRACE graag een beter inzicht krijgen in de uitdagingen in verband met de relatie tussen Big Data en grootschalige simulaties. De Wetenschappelijke Stuurgroep wacht "Expressions of Interest" in voor datadiensten verbonden met grootschalige computationele projecten, om beter inzicht te krijgen in de omvang van de vraag, de wetenschappelijke rechtvaardiging voor een dergelijke datadienst en de beste manier om deze data services te structureren. De focus van de "Expressions of Interest" ligt enkel op de datadiensten die strak gekoppeld zijn met een PRACE computersysteem. U kunt een "Expression of Interest" indienen voor 15 november 2013 via eoi-bigdata@prace-ri.eu .

03 oktober 2013
Factory in a day maakt robotica betaalbaar voor kleinere bedrijven →
Het midden- en kleinbedrijf in Europa maakt zelden gebruik van geavanceerde robottechnologie. Het EU-project 'Factory in a Day' probeert daar verandering in te brengen door het ontwikkelen van een flexibel, leasebaar en goedkoop roboticasysteem dat binnen 24 uur operationeel is. Dit project ontvangt de komende vier jaar 11 miljoen euro, waarvan 7,9 miljoen wordt gefinancierd door de Europese Unie in het kader van het FP7-programma 'Factory of the Future'. Het internationale consortium bestaat uit zestien partners en de TU Delft is de penvoerder. De formele kick-off van het programma is op 8 oktober 2013 in Delft.
09 oktober 2013
Snelheidslimiet op superfluide helium-nanosnelweg →
Wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam (UvA), de Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) en de Universitat de Barcelona zijn er in geslaagd de zogenoemde kritische Landau-snelheid vast te stellen voor heliumdruppels met een doorsnede van 2,5 nanometer - slechts duizend atomen groot. Het toonaangevende vakblad Physical Review Letterspubliceert deze week de opmerkelijke onderzoeksresultaten, die het bestaan van superfluiditeit op de nanoschaal bevestigen. Dat helium bij extreme koude superfluide wordt, is een tastbaar kwantummechanisch verschijnsel. In superfluide helium ondervinden bewegende objecten geen weerstand - althans zolang ze langzamer bewegen dan de kritische Landau-snelheid. Tot nu toe konden wetenschappers dit alleen vaststellen in relatief grote hoeveelheden helium. Nieuw onderzoek laat nu zien dat helium ook in minuscule nanodruppels superfluiditeit vertoont.
02 oktober 2013
NWO zorgt voor maatwerk in samenwerking tussen onderzoekers en bedrijfsleven →
Op 2 oktober 2013 heeft NWO als een van de betrokken organisaties het Nederlandse Kennis- en Innovatiecontract voor 2014 en 2015 getekend. Met het Kennis- en Innovatiecontract onderschrijven overheid, bedrijfsleven en kennisorganisaties de inhoudelijke ambities voor de topsectoren met als doel het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem te versterken. In totaal wordt een bedrag van 4 miljard euro geinvesteerd. De NWO-bijdrage koppelt wetenschappelijk onderzoek aan de topsectoren. NWO draagt hieraan in 2014 210 miljoen euro bij en in 2015 275 miljoen euro. NWO bestemt o.a. ruim 200 miljoen euro voor onderzoek waaraan ook bedrijven meebetalen: publiek-private samenwerking. In de NWO-bijdrage wordt ook een verbinding gelegd met maatschappelijke opgaven, die ook in Europese programma's een grote rol spelen. NWO is verantwoordelijk voor het selecteren van de beste wetenschappelijk onderzoeksprojecten binnen de topsectoren. Dat doet NWO via een systeem van open competitie, volgens strenge kwaliteitsmaatstaven en met onafhankelijke experts (peer review). Zo waarborgt NWO de kwaliteit en wordt een solide basis onder innovatie gelegd. Daarnaast biedt NWO maatwerk binnen het topsectorenonderzoek, van grootschalige programma's tot kleinere projecten waaraan 1 bedrijf meewerkt. De procedures worden afgestemd op de aard van die samenwerking.
07 oktober 2013
FORTISSIMO high-performance digitale simulatie en modellering voor het MKB  →
Een consortium van 45 partners heeft Fortissimo gelanceerd. Dit is een samenwerkingsproject waarmee het Europese MKB wereldwijd meer concurrerend kan zijn door het gebruik van simulatie-services die op een High Performance Computing cloud-infrastructuur draaien. Het project wordt gecoordineerd door de Universiteit van Edinburgh en onder de partners bevinden zich productiebedrijven, applicatie-ontwikkelaars, domein experts, IT solution providers en HPC Cloud service providers uit 14 landen. Het project wordt gefinancierd door de Europese Commissie binnen het 7e Kaderprogramma. Fortissimo staat voor "Factories of the Future Resources, Technology, Infrastructure and Services for Simulation and Modelling". Het project is gestart op 1 juli 2013 en loopt tot en met 30 juni 2016. Het totale budget bedraagt 21,7 miljoen euro. Voor Nederland werkt SURFsara mee aan het project.
07 oktober 2013
Life science en high tech bedrijven naar Amsterdam Science Park ⇒
In de afgelopen maanden heeft Matrix Innovation Center met diverse bedrijven overeenkomsten gesloten voor haar nieuwe laboratoriumgebouw Matrix VI en voor andere Matrix gebouwen. De huurovereenkomsten met MoneYou in Matrix IV (1.140 m2) en Bio Detection Sytems en MicroLife Solutions in Matrix V (samen 850 m2) werden verlengd tot en met 2019. Nieuwe overeenkomsten werden gesloten in Matrix VI met Vancis, Fokker Aerostructures, UbiQ, GGD Amsterdam, Pharma Holland Consultancy, Lighthouse Instruments, SMS-oncology, Van Loon Chemical Innovations, Mitox Consultants, Rodanco, Sunset Laboratories, MakrOrganics en ClodLip. In totaal is daarmee ruim 3.500 m2 lab en kantoorruimte verhuurd en resteert nog ca. 1.300 m2. Geert Haksteen, directeur van Matrix Innovation Center, ziet een toenemende belangstelling voor Amsterdam Science Park bij technologiebedrijven en life sicence bedrijven. De komst van SRON - het ruimtevaartinstituut van NWO, nu nog gevestigd in Utrecht, het nieuwe onderzoeksinstituut waarin ASML samen met FOM zal investeren en de samenvoeging van de betafaculteiten van VU en UvA in een Amsterdam Faculty of Science, zullen de aantrekkelijkheid van het gebied verder doen toenemen.
07 oktober 2013
Intel en Janssen Pharmaceutica gaan samenwerken met imec en 5 Vlaamse universiteiten om het ExaScience Life Lab te openen →
Intel, imec, en de vijf Vlaamse universiteiten (Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, KU Leuven, Universiteit Hasselt, Vrije Universiteit Brussel) plannen de oprichting van het ExaScience Life Lab op de imec campus in Leuven, welke zal samenwerken met Janssen Pharmaceutica NV. Het Exascience Life Lab zal de supercomputing expertise van Intel combineren met Vlaanderens uitgebreide expertise in levenswetenschappen en biotechnologie. De samenwerking moet leiden tot nieuwe oplossingen voor supercomputers en doorbraken binnen de levenswetenschappen en de biotechnologie. High performance computing kan leiden tot nieuwe inzichten en doorbraken binnen de levenswetenschappen en de biotechnologie. Het inzetten van supercomputers zal in de toekomst dan ook een even strategische rol gaan spelen als laboratoriumonderzoek. Bij het ontwikkelen van supercomputers voor de medische wetenschap wordt een nauwe samenwerking met de specialisten uit het toepassingsgebied steeds belangrijker, zodat er optimaal gebruik gemaakt kan worden van de beschikbare extra rekenkracht. Daarom slaan Intel, Janssen Pharmaceutica, imec en 5 Vlaamse universiteiten de handen in mekaar. Gedurende de komende maanden zullen Intel, Janssen Pharmaceutica, imec en de Vlaamse universiteiten in goede verstandhouding onderhandelen om de nodige overeenkomsten daartoe op te stellen.
04 oktober 2013
Henri Bal en Arnold Smeulders treden toe tot de Academia Europaea ⇒
Zowel Henri Bal, VU & COMMIT als Arnold Smeulders, UvA en COMMIT hebben een uitnodiging ontvangen om toe te treden tot de prestigieuze Academia Europaea. Het lidmaatschap van de Academia Europaea is een erkenning van vaardigheden en kennis in het internationale veld van onderzoek. Er zijn tot op heden slechts ongeveer 10 Nederlandse computerwetenschappers in de Academia aanvaard, onder wie Bart Jacobs, RU (sinds 2012); Jan Bergstra, UvA (sinds 2011); Johan van Benthum, UvA (sinds 1991); Jan van Leeuwen, UU (sinds 2006); en Jan Willem Klop, Vrije Universiteit (sinds 2010). De uitnodiging voor de Academia kan alleen worden ontvangen via peer-reviews. De Academia Europaea is opgericht in 1988 en heeft meer dan 2000 leden uit vijfendertig Europese landen en acht niet-Europese landen. Het lidmaatschap omvat vooraanstaande deskundigen uit de natuurwetenschappen en technologie, biologische wetenschappen en geneeskunde, wiskunde, de letterkunde en de geesteswetenschappen, sociale en cognitieve wetenschappen, economie en het recht.
01 oktober 2013
Vogel het Uit! finalist voor prestigieuze Academische Jaarprijs →

Voor het eerst staat een team onder leiding van onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam in de finale van de Academische Jaarprijs. Met het project Vogel het uit! wil het interdisciplinaire team aangevoerd door onderzoekers Judy Shamoun-Baranes en hoogleraar Willem Bouten de geinteresseerde buitenmens betrekken in het high-tech onderzoek naar het gedrag van vogels. De Academische Jaarprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste vertaling van wetenschappelijk onderzoek naar een breed publiek. Het project bouwt voort op het vogelonderzoek dat sinds vijf jaar wordt uitgevoerd met speciale GPS-rugzakjes die zijn ontwikkeld aan de UvA. Onderzoekers zoals Shamoun en Bouten van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) volgen van minuut tot minuut het gedrag van vogels. Toch blijven er nog heel veel vragen onbeantwoord. Het plan beschrijft hoe mensen het dagelijks leven van vogels kunnen volgen en als 'veldmedewerker' aanvullende informatie over de omgeving kunnen verzamelen op locaties waar de vogels geweest zijn. Deelnemers kunnen met een speciale app op hun telefoon direct hun veldwaarnemingen - zoals foto's en video's - delen en zo een belangrijke bijdrage leveren aan het onderzoek aan de UvA.

Jobcorner
16 oktober 2013
Universiteit van Westminster in Londen heeft 3 vacatures voor onderzoeksassistent →
Het Centrum voor Parallel Computing aan de Universiteit van Westminster in Londen heeft een vacature uitgeschreven voor 3 nieuwe onderzoeksfuncties voor grid en cloud computing gerelateerde Europese projecten. De rol van Research Associate heeft betrekking op het uitvoeren van onderzoek in Distributed Computing Infrastructures (DCI), in het bijzonder cloud, desktop- en service gridinfrastructuren, aangewend in Europese en UK onderzoeksprojecten; implementeren van technische oplossingen die toepassingen en workflows in deze DCIs beheren en bijdragen aan het management, operationele ondersteuning en de technische ontwikkeling van DCIs binnen het Centrum voor Parallel Computing. Om goed te functioneren in deze rol zijn goede programmeervaardigheden (bij voorkeur Java), en gebruikersniveau kennis van het Linux-besturingssysteem vereist. Kandidaturen worden ingewacht tot en met 15 november 2013. Interviews zullen naar verwacht plaatsvinden vanaf de week van 2 december 2013.
© Nieuwsbrief