logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geinteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer november 2013
Activiteiten
20 november 2013
9 januari 2014 - Nieuwjaarsbijeenkomst internetorganisaties in Amsterdam ⇒
Inmiddels een gevestigde traditie: om het nieuwe jaar goed te beginnen nodigen bijna twintig nationale en internationale organisaties uit de internetwereld u uit voor hun gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst Tijdens de avond zelf zijn er parallel aan het grootschalige 'social event' ook de nodige inhoudelijke activiteiten, waaronder het traditionele voorzittersdebat en een aantal interessante 'lightning talks'. Meer informatie over plaats en tijd volgt nog.
Cursussen en evenementen
14 november 2013
18 november 2013 - 18 januari 2014 - Online Cursus: Introductie tot Grid Computing via SURFsara →
In het kader van het EGI-Inspire project organiseert SURFsara een Massive Open Online Course die een inleiding op Grid Computing wil geven. De Massive Open Online Course (MOOC) is een internet-gebaseerde cursus, open en gratis voor iedereen op zoek naar verdere opleiding of carriere-opleiding. Recente ontwikkelingen in MOOC platforms hebben de massale verspreiding van educatieve inhoud aan een wereldwijd publiek in een stroomversnelling gebracht. Dit project wil bijdragen aan de verspreiding van gratis kennis met de oprichting van een MOOC over e-infrastructuren en in het bijzonder de Grid Infrastructuur. De cursus wordt in het Engels gegeven en loopt van 18 november 2013 tot en met 18 januari 2014. Trainer is Jan Bot, consultant bij SURFsara, als bio-informaticus afgestudeerd aan de TU Delft en reeds vijf jaar intensief gridgebruiker. Inschrijven kan via http://mooc.uva.nl/portal
21 november 2013
27 november 2013 - SIG Research Bijeenkomst over Dataveiligheid in Utrecht →
De SIG Research Data organiseert op 27 november een bijeenkomst over dataveiligheid in het Cursus- en Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht. Veel onderzoekers verzamelen of maken gebruik van data die persoonsgegevens bevatten of informatie die tot een persoon of instantie herleidbaar is. Het gebruiken en verwerken van deze informatie is toegestaan zolang aan wettelijke criteria wordt voldaan en de onderzoeker organisatorische en technische maatregelen neemt ter beveiliging van deze gegevens. Waar moet je aan denken wanneer je persoonsgegevens gebruikt? Welke maatregelen moet je nemen om deze data te beschermen en hoe weet je of je data en ICT infrastructuur voldoet aan de veiligheidsnormen? Tijdens deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de eisen die gesteld worden aan het beveiligen van persoonsgebonden gegevens. Diverse instellingen reiken 'tips and tricks' aan die de onderzoeker kunnen helpen bij het veilig beheer en de opslag van privacygevoelige onderzoeksdata. De middag is met name interessant voor onderzoekers en data- en ICT-specialisten.
21 november 2013
28 november 2013 - Big Data Cafe: het MKB visualiseert (Big) Data ⇒
Almere DataCapital Network nodigt u uit om op donderdag 28 november 2013 deel te nemen aan het Big Data Cafe: een bijeenkomst gericht op het MKB over de visualisatie van (Big) Data. De bijeenkomst wordt gehouden in het Big Data Value Center aan de Transistorstraat 7 C4, 1322 CJ Almere (ingang middelste toren). Daar wordt gewerkt aan concrete toepassingen van Big Data. Er zijn pitches van MKB bedrijven die al werken met visualisatie van Big Data en er is gelegenheid tot het onderling delen van kennis en ervaringen. De start is om 14:30 uur met een presentatie over de actuele ontwikkelingen en mogelijkheden op het gebied van visualisatie van Big Data. Dan volgt een aantal pitches door ondernemers. U kunt deelnemen aan speeddates waarin ondernemers elkaar kunnen helpen en versterken door het delen van kennis en door samenwerking. Om 17:00 wordt er zoals gebruikelijk afgesloten met een netwerkborrel.
20 november 2013
21-22 januari 2014 - Physics@FOM 2014 in Veldhoven ⇒
Physics@FOM is een groot congres dat een actueel overzicht van de fysica in Nederland levert. Traditioneel wordt jonge onderzoekers de kans geboden om zichzelf en hun werk te presenteren samen met gerenommeerde namen uit de Nederlandse en internationale natuurkundige gemeenschap. Het programma omvat: Licht en materie, Atomaire, moleculaire en optische fysica, Nanowetenschap en nanotechnologie, Statistische fysica en Zachte gecondenseerde materie, Oppervlakken en interfaces, Fysica van vloeistoffen, Subatomaire fysica, Plasma en fusiefysica en Sterk gecorreleerde systemen.
28 oktober 2013
10-13 februari 2014 - PRACE Winter School 2014 in Tel Aviv, Israel ⇒
De PRACE 2014 Winter School wordt georganiseerd van 10 tot en met 13 februari 2014 in Tel Aviv. Gastheren voor dit event zijn het Inter-Univertair Computer Center (IUCC) in Israel en PRACE, met de steun en samenwerking van LinkSCEEM. Het programma bestaat uit twee delen. Eerst is er een praktische inleidende workshop over het gebruik van de PRACE HPC resources met lectoren afkomstig van de PRACE centra in Europa. Dan volgt een mini-workshop over de toekomst van HPC: Innovatie in Israel, een halve dag gevuld met presentaties van enkele vooraanstaande namen in HPC technologie die de meest recente ontwikkelingen en trends zullen tonen met betrekking tot de toekomstige HPC technologieen in de volgende vijf jaar. Het programma is gratis met uitzondering van de reis- en verblijfkosten. De voertaal is Engels.
20 november 2013
11 februari 2014 - Productsoftware Jaarcongres in Zeist ⇒
Gezien het grote succes van de eerste editie in 2012 organiseert CKC Seminars de tweede editie van het Productsoftware Jaarcongres op 11 februari 2014. Tijdens het congres worden de belangrijkste uitdagingen en kansen voor deze branche besproken. Een sterk inhoudelijke programma is wederom gegarandeerd door samenwerking met de programmaraad bestaande uit kopstukken afkomstig uit de wetenschap, overheid en het bedrijfsleven. Het diverse programma bestaat uit keynote lezingen van top-deskundigen, actuele praktijkcases en interactieve sessies.
Ledennieuws
31 oktober 2013
SURFnet partner in eerste internationale single sign-on samenwerkingsinfrastructuur met eduGAIN →
SURFnet heeft samen met de Technische Universiteit Eindhoven voor het Europese 7e kaderproject Virtual Campus Hub een internationale samenwerkingsinfrastructuur opgezet. SURFnet en de betrokken partners uit Denemarken, Zweden en Italie maken hierbij gebruik van de eduGAIN-dienstverlening. Studenten en medewerkers die zijn aangesloten op het identity managementsysteem van een van de partners hebben de mogelijkheid met hun eigen instellingsaccount ook in te loggen op diensten van de universiteiten in het buitenland. eduGAIN zorgt er voor dat de identity managementsystemen van de instellingen in verschillende landen elkaar kunnen vertrouwen, zodat men veilig gebruik kan maken van elkaars diensten. Hierdoor kunnen gebruikers eenvoudiger internationaal samenwerken aan gezamenlijke onderwijs- en onderzoeksactiviteiten. De Virtual Campus Hub is een proof-of-concept. Het is de eerste keer dat studenten en medewerkers in een pilot-omgeving met single sign-on gebruik maken van diensten van verschillende buitenlandse universiteiten via de eduGAIN-infrastructuur. Dit project heeft aangetoond dat het kan en dat de technologie er klaar voor is. Vooralsnog was dit alleen mogelijk op nationaal niveau, in Nederland via SURFconext: de infrastructuur waarmee onderwijs- en onderzoeksinstellingen kunnen koppelen met diverse aangesloten dienstleveranciers. De eduGAIN-infrastructuur zorgt ervoor dat dit ook internationaal mogelijk is.
04 november 2013
CWI viert 25 jaar open internet in Europa ⇒
Op zondag 17 november om 14.28 uur was het exact vijfentwintig jaar geleden dat Nederland als eerste land in Europa werd aangesloten op het internet. Systeembeheerder Piet Beertema van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam ontving toen per e-mail de mededeling dat het CWI - als eerste instelling buiten Amerika - officieel toegang kreeg tot NSFnet, een academisch computernetwerk dat later uitgroeide tot het wereldwijde internet. Het CWI stond stil bij dit feestelijke jubileum tijdens het evenement CWI in Bedrijf 2013 - Innovatie in ICT, dat op 22 november 2013 werd georganiseerd op het Amsterdam Science Park. Een gedenkplaat werd onthuld op de plaats waar het Nederlandse en Europese internet 25 jaar geleden begon. In 1988 lukte het Piet Beertema en zijn collega's om na jarenlange voorbereiding - het CWI was toen al het centrale knooppunt binnen het Europese netwerk 'EUnet' - toegang te krijgen tot het - toen nog Amerikaanse - internet, dankzij hun goede contacten in de netwerkwereld. De Amerikaanse internetpionier Rick Adams was Beertema's voornaamste contactpersoon bij NSFnet. Andere academische en onderzoeksinstellingen in Nederland en de rest van Europa werden niet lang na het CWI aangesloten. In Nederland speelde ook SURFnet hierbij een belangrijke rol. Commerciele bedrijven volgden pas later en particulieren moesten tot 1993 wachten. Het CWI werd een belangrijk netwerkknooppunt tussen Europa en de VS. Nog altijd loopt een deel van het Europese internetverkeer via het Amsterdam Science Park, waar ook het CWI is gevestigd. Dit verkeer loopt via de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX). Voor zijn werk ontving Beertema in 1999 de eerste koninklijke onderscheiding ooit aan een internetpionier uitgereikt: Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
21 oktober 2013
Minerva-Prijs 2013 gaat naar Katerina Dohnalova →
Stichting FOM kent de Minerva-Prijs 2013 toe aan dr. Katerina Dohnalova. Zij ontvangt de prijs voor haar onderzoek naar silicium quantum dots. Elke twee jaar bekroont FOM de beste natuurkundige publicatie van een vrouwelijke onderzoeker met de Minerva-Prijs. Dit jaar was de FOm/v-adviescommissie unaniem in haar besluit de Minerva-Prijs toe te kennen aan Dohnalova, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). De commissie was zeer onder de indruk van het artikel dat zij afgelopen januari publiceerde inLight Science and Applications: "Surface brightens up Si quantum dots: direct bandgap-like size-tunable emission". In het artikel beschrijft Dohnalova haar onderzoek aan silicium quantum dots - kleine nanokristallen waarin quantummechanische eigenschappen een duidelijke rol spelen. Door de quantum dots van een koolstoflaagje te voorzien, wist Dohnalova de elektronische structuur van de dots te veranderen. Daardoor zenden de quantum dots veel efficienter licht uit dan voorheen. De efficiente silicium quantum dots vormen een geschikt materiaal voor leds, displays en flexibele zonnecellen. In zonnecellen zouden ze andere (giftige) materialen zoals cadmium-selenium kunnen vervangen. Doordat de silicium quantum dots biologisch afbreekbaar zijn, zijn ze ook geschikt voor medische toepassingen zoals bioimaging. De FOm/v-adviescommissie wijst erop dat Dohnalova in relatief korte tijd een belangrijke bijdrage leverde aan deze doorbraak op het gebied van fotonica. Dohnalova verrichte dit onderzoek binnen het Joint Solar Programme, een van de Industrial Partnership Programma's van FOM.
18 november 2013
ConPaaS-1.3.1 is nu beschikbaar →
Het ConPaaS team heeft de ConPaaS-1.3.1 release uitgebracht. Deze versie is een uitbreiding van de vorige versies en voegt een aantal belangrijke nieuwe functies toe zoals het opslaan en hervatten van een applicatie met manifest files. De vorige versie liet al toe ​​om automatisch volledige toepassingen vanuit manifest files te implementeren. Nu kan men een lopende toepassing als het ware 'snapshotten' en dynamisch een manifest creeren dat kan worden gebruikt om de toepassing opnieuw te starten. Er is ook permanente opslag voor de XtreemFS en MySQL diensten. Verder heeft deze versie een nieuwe HTC dienst: deze dienst biedt een doorvoer-georienteerde planner voor taakpakketten die op aanvraag ingediend worden voor ConPaaS. Tevens is er een nieuwe modulair script om disk images te creeren voor ConPaaS met optimalisatie-mogelijkheden voor de grootte.
30 oktober 2013
PRACE event "HPC@Horizon 2020" ronselt steun voor rapport: "Supercomputers voor Iedereen" →
Op 15 oktober 2013 organiseerde de PRACE Raad een netwerkreceptie in het Palais des Academies in Brussel onder het motto "HPC@Horizon 2020". Het event stond tevens in het teken van de publicatie van een speciaal rapport met als titel "Supercomputers voor Iedereen", gesubsidieerd door Science|Business. Topnamen uit de Europese politiek, nationale HPC spelers, wetenschap en industrie op hoog niveau droegen bij aan de presentaties en paneldiscussie. De openingsspeech werd geleverd door Carl-Christian Buhr, Lid van het Kabinet van Vice-President Neelie Kroes. Verder waren er presentaties van Catherine Riviere, Voorzitter van de PRACE Raad en van Kenneth Ruud, Voorzitter van het PRACE Scientific Steering Committee. Er was ook een rondetafelgesprek met Bernhard Fabianek, EC, DG RTD, Research Programme Officer; Konstantinos Glinos, EC, DG CNECT, Hoofd van de Unit voor e-Infrastructuur; Sylvie Joussaume, Ondervoorzitter van het PRACE Scientific Steering Committee; Catherine Riviere; Kenneth Ruud; Didier Schmitt, Hoofd van het Scientific Adviser Team/BEPA. De moderator was Francis Wray van EPCC.
13 november 2013
Bert meet microklimaten in Nederlandse steden vanop de fiets en andere verhalen vanuit het Eerste Nederlandse eScience Symposium →

Op 7 november jongstleden was NLeSC gastheer van het eerste Nederland eScience Symposium - met als thema het optimaliseren van ontdekkingen in het Big Data tijdperk - in het Rosarium, aan het Amstelpark in Amsterdam. De bijeenkomst, bijgewoond door meer dan 220 gasten uit het hele land en vanuit heel Europa, toonde een aantal van de beste eScience projecten en initiatieven uit heel Nederland. De bijeenkomst werd geopend door NLeSC CEO dr. Rene van Schaik, die de visie van NLeSC en haar plannen voor 2014 uiteenzette. Na zijn korte inleiding werd het woord gegeven aan de internationale keynote spreker prof. Peter Coveney van het University College London, die zijn werk op het gebied van toegepaste informatica voor scheikunde en natuurkundetoepassingen presenteerde. Peter Coveney is een grote supercomputer gebruiker en actief in vele Britse en Europese eScience projecten.

06 november 2013
Een computer die taal echt snapt →

Spinoza-winnaar Piek Vossen (VU) ontwikkelt een computer die de betekenis van taal begrijpt. Hij was eigenlijk een beta, maar het werd toch een alfastudie, alwaar hij de fascinatie voor beta terugvond in het vakgebied 'computational lexicology'. Geen hele gebruikelijke combinatie en dus treedt Vossen regelmatig op als verbinder tussen informatici en taalwetenschappers. Het duurt vaak wel even voor die partijen elkaars taal spreken. Wij zijn daarin zowel een technische als een conceptuele intermediair, aldus Piek Vossen. Het doorgronden van taal is een proces waarin Big Data een grote rol speelt. Niet alleen wil Vossen de taal als geheel doorgronden, tegelijkertijd is hij voor de EU bezig met het indexeren van financieel nieuws in het Spaans, Italiaans, Engels en Nederlands om daaruit een 'geschiedenisrecorder' te ontwikkelen. "We willen een systematiek ontdekken in hoe bronnen over bepaalde dingen schrijven: Welke opinies er in teksten zitten, wat bewust wel of niet wordt weggelaten in teksten", licht Piek Vossen toe.

16 oktober 2013
Nano-kruisingen brengen quantumcomputer dichterbij ⇒

TU/e-onderzoekers van Photonics and Semiconductor Nanophysics (PSN) onder leiding van prof.dr. Erik Bakkers zijn erin geslaagd kruisende nanodraden te maken van het materiaal indiumantimoon. Dat schrijven ze met Delftse collega's in het artikel "Formation and electronic properties of InSb nanocrosses" dat op 13 oktober online verscheen in Nature Nanotechnology. Met de nanodraden kan wellicht een quantumcomputer op basis van zogeheten Majorana-deeltjes worden gemaakt. Ze werden in 1937 al door de Italiaan Ettore Majorana voorspeld: deeltjes zonder lading, magnetische eigenschappen of zelfs energie. Vorig jaar werden ze in de groep van Leo Kouwenhoven in Delft voor het eerst gezien, destijds ook al in nanodraden van Eindhovense makelij. Tenminste: ze zagen deeltjes die verdacht veel op Majorana's leken. Om echt uitsluitsel te geven, moet je de deeltjes - overigens geen echte deeltjes zoals elektronen of protonen, maar 'excitaties' in een nanodraad - kunnen manipuleren (bijvoorbeeld van plaats laten verwisselen) om te controleren of ze niet alleen op Majorana's lijken, maar zich ook daadwerkelijk zo gedragen. Mocht dat lukken, dan vangen de onderzoekers twee vliegen in een klap: volgens de voorspellingen zouden Majorana-deeltjes namelijk ideale bits zijn in een quantumcomputer. De nieuwe, kruisende nanodraden zijn een belangrijke stap vooruit voor het Delfts-Eindhovense team.

21 oktober 2013
Zowel burgers als wetenschappers kunnen hun voordeel doen met Desktop Grid technologie binnen het IDGF-SP project ⇒
Tijdens het recente EGI Technical Forum dat plaatsvond van 16 tot en met 20 september 2013 in Madrid, Spanje, was er een interview met Robert Lovas, projectcoordinator van het Ondersteuningsproject (IDGF-SP) voor de Internationale Desktop Grid Federatie. Robert Lovas legde uit dat er twee soorten van Desktop Grids zijn. Het eerste type wordt gehost bij een organisatie, hetzij een bedrijf of een universiteit, waar het een beroep kan doen op de reservecapaciteit van de niet-gebruikte pc's en zo de wetenschappelijke gemeenschap van die organisatie bedient. Het tweede type is het Voluntary Desktop Grid opgebouwd uit de onbenutte capaciteit van de computers van vrijwilligers die wordt aangeboden voor wetenschappelijke doeleinden. Het IDGF-SP project ondersteunt beide types van Desktop Grids.
06 november 2013
e-Infrastructuur Commons moet de supercomputers, Big Data, netwerken en HPC eilanden in Europa met elkaar verbinden →
Tijdens de e-IRG Open Workshop in Vilnius eerder deze maand, introduceerde e-IRG bestuurslid Arjen van Rijn het e-Infrastructuur Commons begrip uit de e-IRG White Paper. Het idee is dat e-infrastructuren die de wetenschap in Europa dienen, een reeks gemeenschappelijke diensten ontwerpen die hen interoperabel maakt. Het voordeel voor de Europese wetenschappers is dat ze om toegang hoeven te vragen tot de verschillende infrastructuren. Maar natuurlijk is er samenwerking nodig tussen de onafhankelijke infrastructuren. Momenteel zijn er verschillende organisaties die zich met verschillende e-Infrastructuur gebieden bezig houden, zoals Geant voor netwerking, PRACE voor superercomputing, EGI voor HPC, IDGF voor volunteer crowd computing, EUDat voor Big Data.
07 november 2013
Advanced Research Centre for NanoLithography start op 1 januari →
Het Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL), een samenwerking van ASML, FOM, NWO, UvA en VU, gaat op 1 januari 2014 van start. ARCNL is een nieuw, publiek-privaat gefinancierd onderzoekscentrum dat op initiatief van ASML is opgericht. De samenwerkende partijen tekenen op donderdag 7 november een principeovereenkomst. Prof. dr. Joost Frenken is benoemd als eerste directeur van het ARCNL. Het nieuwe onderzoekscentrum gaat fundamenteel onderzoek verrichten op het gebied van de nanolithografie, de belangrijkste technologie voor het produceren van computerchips en processoren in pc's, smartphones en tablets. In eerste instantie richt het centrum zich in het bijzonder op de fysische en chemische processen die cruciaal zijn voor Extreem Ultraviolet (EUV) lithografie. ARCNL zal de kennisbasis van de nanolithografie versterken en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze technologie, onmisbaar voor innovatie in de wereldwijde halfgeleiderindustrie de komende jaren.
21 oktober 2013
Desktop Grids technisch geintegreerd in bredere Grid en Cloud infrastructuur voor wetenschappelijke berekeningen ⇒
Tijdens het EGI Technical Forum in Madrid, Spanje, toonde Jozsef Kovacs, technisch coordinator van het IDGF-SP project, een poster die uitleg verschafte met betrekking tot de technische integratie van Desktop Grids in het bredere universum van e-infrastructuren. Het Ondersteuningsproject voor de Internationale Desktop Grid Federatie (IDGF-SP) beheert en onderhoudt een grootschalige infrastructuur van Desktop Grid servers met inbegrip van resources van vrijwilligers, clouds, wetenschappelijke gateways, applicatie repositories, en gLite eindpunten. De infrastructuur wordt continu bewaakt en bediend, de klok rond. De Desktop Grid projecten zijn gebaseerd op BOINC. Ze kunnen van institutionele type zijn of geschoeid op vrijwilligersleest. De uitvoering van toepassingen gebeurt op een veilige en eenvoudige manier dankzij de virtualisatie via de resources van vrijwilligers.
06 november 2013
Grote Europese onderzoekscentra definieren roadmap voor e-Infrastructuur Commons →

Tijdens de e-IRG Open Workshop in Vilnius, presenteerde Bob Jones de visie van het EIROForum op de e-Infrastructuur Commons, voorgesteld door de e-IRG. Het EIROForum is een samenwerking tussen een aantal grote Europese onderzoekscentra, zoals CERN, ESA, EFDA en EMBL. Het EIROForum stelt voor om "Research Accelerator Hubs" (ReAcH) te vormen, die samen in een netwerk moeten verbonden worden. Volgens het EIROForum zou een ReAcH een duurzame, inclusieve, flexibele, geintegreerde, innovatieve, gebruikersgestuurde e-Infrastructuur moeten zijn. ReAcH kan worden beheerd en geleid door een mix van commerciele bedrijven en publieke organisaties die een portfolio van diensten aanbieden. Volgens Bob Jones, is een voorbeeld van een Research Accelerator Hub EMBL-EBI dat genoom datasets en diensten integreert en integreert met, bijvoorbeeld, Helic Nebula HPC diensten. De ReAcH aan het CERN zal zich richten op een gegevensgecentreerd service platform waarop meer geavanceerde diensten kunnen worden ontwikkeld rond fysica gegevens. Het zal gebruik maken van de resources geinstalleerd door CERN aan het Wigner Onderzoekscentrum voor Natuurkunde in Boedapest, Hongarije.

19 november 2013
Tweede NWO ronde voor Cyber Security onderzoek open →
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, geleid door het NWO-gebied Exacte Wetenschappen, en de ministeries van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, Defensie, Economische Zaken, Financien, Infrastructuur & Milieu en Veiligheid & Justitie, gecoordineerd door het ministerie van Economische Zaken, hebben samen een bedrag van 6,4 miljoen euro vrijgemaakt voor een tweede cyber security ronde. Deze tweede impuls geeft invulling aan een van de speerpunten uit de nieuwe Nationale Cyber Security Strategie (NCSS2) en heeft als doel de kennisbasis te versterken om daarmee de digitale weerbaarheid van Nederland ook in de toekomst te kunnen waarborgen. NWO financiert het lange termijn wetenschappelijk onderzoek in publiek-private samenwerkingsverbanden met 3,5 miljoen euro. Voor de korte termijn R&D projecten hebben de bovengenoemde ministeries 2,9 miljoen euro uitgetrokken.
23 oktober 2013
AMS-IX nu boven 10 Tb/s aan aangesloten capaciteit en 2,5 Tb/s aan piek internetverkeer  ⇒
AMS-IX, deAmsterdam Internet Exchange, heeft de 10 Terabit per seconde (Tb/s) van aangesloten capaciteit overschreden. Hiermee is AMS-IX 's werelds eerste internet exchange die deze hoeveelheid aan verbonden capaciteit aanbiedt. Een van de redenen dat AMS-IX de 10 Tb/s aangesloten capaciteit overschreden heeft, is de toename van het aantal verbonden IP-netwerken. Dit jaar zijn er al 85 nieuwe netwerken toegevoegd aan de exchange. Dit is meer dan het totaal aantal nieuwe verbonden netwerken in 2012. Wat ook bijgedragen heeft aan het bereiken van dit niveau van capaciteit is de integratie van 100GE-poorten. Tot nu toe zijn vijftien 100GE-poorten ingeschakeld bij AMS-IX. Als gevolg van de 50% prijsdaling voor de 100GE-poorten in juli van dit jaar, verwachten AMS-IX dat meer partijen zullen volgen. Tevens overtrof AMS-IX de 2,5 Tb/s aan piek internetverkeer op 22 oktober. De sterke groei van het internet video verkeer is een van de factoren die hebben bijgedragen aan deze toename van het internetverkeer op het platform van de exchange. Andere factoren zijn de groei van de aangesloten netwerken op AMS-IX en een hoger aantal smartphone-gebruikers in Nederland en het buitenland.
22 oktober 2013
Nieuwe Virtual Team om het gebruik van Desktop Grids te bevorderen bij de EGI wetenschappers ⇒
Het EGI management heeft een nieuw Virtual Team opgestart om het gebruik van Desktop Grids te bevorderen bij de EGI wetenschappelijke onderzoeksgemeenschappen. IDGF-SP projectcoordinator, Robert Lovas, zal het nieuwe Virtual Team leiden. Desktop Grids zijn beschikbaar voor NGI's als gevolg van jarenlange gezamenlijke werkzaamheden tussen de EGEE-III/EGI-InSPIRE en de EDGeS/EDGI projecten. De technologie maakt het mogelijk NGI's toegang te verlenen tot de resource pool, aangeboden door vrijwilligers of organisaties wereldwijd. Als een van de belangrijkste stakeholders in de Grid-gerelateerde gebied van Desktop onderzoek, levert MTA SZTAKI vanuit de Hongaarse NGI, en dit met de sterke steun van de Internationale Desktop Grid Federatie, bruggen tussen EGI Virtuele Organisaties en Desktop Grid resources om ze naadloos te integreren. De bruggen maken interoperabiliteit mogelijk tussen de EGI kerninfrastructuur en Desktop Grid oplossingen op het niveau van werkbeheer, toezicht en accounting. De overige documentatie-, training- en support-gerelateerde integratie zal in het kader van het Virtual Team worden afgerond. Het Virtual Team en Desktop Grids zullen leiden tot nieuwe communicatiekanalen richting burgers die computertijd willen doneren voor wetenschappelijke doeleinden. Meer informatie is beschikbaar op via https://wiki.egi.eu/wiki/VT_Promoting_Desktop_Grids .
15 november 2013
Winnaars Enlighten Your Research gaan aan de slag met eScience →

Op het eerste eScience Symposium zijn de winnaars van de Enlighten Your Research wedstrijd bekendgemaakt. Onderzoekers Piek Vossen, VU; Stephen Helms, FOM AMOLF en Mitra Almasian, AMC gaan aan de slag met de e-infrastructuur en hulp van SURFsara, SURFnet en het Netherlands eScience Center. Enlighten Your Research 4 (EYR4) is dit jaar voor de vierde keer als wedstrijd uitgeschreven door SURF, SURFnet, SURFsara, NLeSC en NWO. Onderzoekers kunnen via deze samenwerking profiteren van een eenvoudige en naadloze koppeling tussen diverse door SURF aangeboden e-infrastructurele ICT-diensten.

21 oktober 2013
Gebruikers zijn nu in staat om hun eigen Desktop Grid infrastructuur te bouwen in de Cloud ⇒
Tijdens het EGI Technical Forum 2013 in Madrid, Spanje was er een interview met Peter Kacsuk, voorzitter van de Internationale Desktop Grid Federatie, over de voortgang van Desktop Grids vooral in Europa en over hun integratie in de Europese Grid en Cloud infrastructuur. Peter Kacsuk denkt dat er een mooie toekomst is weggelegd voor Desktop Grids in Europa. Samen met zijn partners slaagde hij erin om de Desktop Grid infrastructuur bij de EGI gemeenschap te introduceren en te integreren in het geheel van de EGI-infrastructuur, op dezelfde manier als eerder met de Globus infrastructuur gebeurde. De Desktop Grid gemeenschap is met de EGI gemeenschap tot een akkoord gekomen om een screensaver voor de BOINC clients te ontwikkelen; om incentives te verlenen voor vrijwilligers die computertijd doneren, en om de naam van de EDGeS@Home infrastructuur in EGI@Home te veranderen om voor de gemeenschap duidelijk te maken dat het de EGI toepassingen zal ondersteunen. De Desktop Grid-infrastructuur zal de nodige monitoring en accounting leveren om dezelfde structuur als de EGI-infrastructuur te creeren. EGI is een zeer grote Europese gemeenschap die verschillende soorten technologieen zoals gLite, Unicore, Globus, en Desktop Grids verenigt.
19 november 2013
SURFsara breidt Cartesius uit met GPGPU's via on-demand groeimodel →
In juni 2013 is de nieuwe nationale supercomputer Cartesius bij SURFsara officieel in gebruik gesteld door Sander Dekker, staatssecretaris Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bij de aanschaf van dit systeem van leverancier Bull, heeft SURFsara bewust gekozen voor een on-demand strategie. Daarmee kan, toegesneden op de behoeften van Nederlandse onderzoekers, kosteneffectief en duurzaam rekenkracht worden aangeboden aan wetenschappelijke instellingen en het bedrijfsleven. Eind dit jaar is een eerste uitbreiding voorzien; Cartesius wordt uitgerust met GPGPU's - General-Purpose computing on Graphics Processing Units. Volgende maand installeert Bull een tijdelijk testsysteem, zodat onderzoekers al vervroegd gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van GPGPU's. De uitbreiding met GPGPU's aan het einde van het eerste kwartaal 2014 omvat 66 compute nodes met in totaal 132 GPGPU's. De totale peak performance van Cartesius voor fase 1 wordt hiermee met ruim 200 Tflop/s uitgebreid tot ca. 470 Tflop/s. Naast grootschalig rekenwerk, kunnen de grafische kaarten ook ingezet worden voor visualisatiedoeleinden, want Cartesius is verbonden met het Collaboratorium: een hightech ruimte in gebouw SURF Science Park waarin onderzoekers grote datasets visueel inzichtelijk kunnen maken.
31 oktober 2013
Amsterdam Science Park verwelkomt Matrix VI →
Op 30 oktober 2013 is Matrix VI officieel geopend door Wethouder Carolien Gehrels en Paul Doop, vicevoorzitter College van Bestuur Universiteit van Amsterdam. Het moderne, duurzame gebouw is de meest recente ontwikkeling van Matrix Innovation Center dat met een aantal gebouwen een centrale positie inneemt in Amsterdam Science Park. Met de opening van Matrix VI worden de dynamiek en de internationale faam van Amsterdam Science Park verder versterkt. Door de hoge kwaliteit, de faciliteiten van de laboratorium- en kantoorruimtes is het gebouw aantrekkelijk voor zowel onderzoeksinstituten als ondernemers en starters. Matrix VI biedt inmiddels onderdak aan een 12-tal bedrijven in de sector technologie, life science en chemie.
06 november 2013
Staatssecretaris Sander Dekker reikt Academische Jaarprijs ter waarde van 100.000 euro uit aan Team Shamoun-Baranes →
Op 23 oktober 2013 heeft in de Winkel van Sinkel in Utrecht Team Shamoun Baranes met 'Vogel het uit' van Universiteit van Amsterdam de Academische Jaarprijs 2013 in ontvangst genomen. Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Sander Dekker reikte de prijs van 100.000 euro uit aan Judy Shamoun-Baranes, teamcaptain van het winnende team. De NWQ Publieksprijs was voor Team Steenbergen van Universiteit Twente. Voor de finale van de achtste editie van de Academische Jaarprijs waren drie teams genomineerd. De Academische Jaarprijs wordt sinds 2005 toegekend aan het team met het beste plan om wetenschappelijk onderzoek onder de aandacht van een groot publiek te brengen. De inschrijving startte in januari dit jaar en in juni werden de drie finalisten door de jury geselecteerd. De 100.000 euro van de Academische Jaarprijs gebruikt team Shamoun-Baranes om hun project 'Vogel het uit' te financieren. Met het geld gaat het team aan de slag om de app en de website op te bouwen zodat mensen kunnen meewerken aan het onderzoek, aldus teamcaptain Judy Shamoun-Baranes.
12 november 2013
Ministerie van Economische Zaken stelt 6 miljoen euro beschikbaar →
Aanjagers van het doorbraakproject 'Ambitieuze MKB-er innoveert met ICT' Willem Vermeend en Erna Froon hebben met SURFsara en SURFnet een overeenkomst ondertekend, waarin afspraken staan om de Nederlandse ICT-infrastructuur voor het hoger onderwijs en onderzoek te ontsluiten voor het MKB. Het ministerie van Economische Zaken heeft 6 miljoen euro beschikbaar gesteld om deze e-infrastructuur op hoog niveau te houden. Steeds meer MKB-bedrijven werken of krijgen te maken met enorme hoeveelheden databestanden die afkomstig zijn uit verschillende bronnen en die uiteenlopende soorten informatie bevatten: de zogenaamde Big Data. Om concurrerend te blijven, is een snelle en efficiente productontwikkeling van essentieel belang. Door de inzet van supercomputing bijvoorbeeld, kunnen bedrijven hun producten simuleren en modelleren waardoor ze sneller tot nieuwe inzichten kunnen komen. Vanwege de grootschaligheid is dit voor MKB-bedrijven vaak nog niet haalbaar. Het doorbraakproject 'Ambitieuze MKB-er innoveert met ICT' heeft tot doel ondernemers vraaggestuurd te ondersteunen in het benutten van de mogelijkheden van een geavanceerde e-infrastructuur.
19 november 2013
Nederlandse onderzoekers geselecteerd in 'Enlighten Your Research Global'-programma van SURFnet →
SURFnet heeft, samen met vier internationale, vooraanstaande onderwijs- en onderzoeksnetwerken (NREN's), bekendgemaakt welke vier belangrijke onderzoekssamenwerkingsverbanden geselecteerd zijn om deel te nemen aan het allereerste programma 'Enlighten Your Research Global' (EYR-Global) en hun voorstel te implementeren. Drie van de gekozen voorstellen zijn afkomstig van onderzoeksgroepen uit Nederland. Dit internationale programma is opgezet om onderzoeksprojecten te laten profiteren van internationale samenwerking ondersteund met geavanceerde ICT-faciliteiten. EYR-Global wordt naast SURFnet gesteund door de NREN's ESnet (US), Internet2 (US), Funet (FI) en Janet (UK). De jury van EYR-Global, die bestaat uit de algemeen directeuren van de organiserende NREN's, koos vier projecten uit zeven initiele voorstellen als onderdeel van het programma van dit jaar. De geselecteerde projecten omvatten een grote verscheidenheid aan onderzoeksterreinen, waaronder twee wereldwijde klimaatprojecten, een biofysisch- en neurowetenschappelijk project en een genomica- en informaticaproject.
19 november 2013
NLeSC eSALSA team wint Enlighten Your Research Global Award met internationale partners →
Een internationaal team onder leiding van prof. dr. Henk Dijkstra, Universiteit Utrecht, en dr. Frank Seinstra, Nederlandse eScience Center, heeft de Enlighten Your Research Global (EYR-G) Award ontvangen op de SC13 Conferentie in Denver, Colorado, USA . Het team kreeg de prijs voor hun werk in verband met hoge-resolutie klimaatsimulaties met behulp van geavanceerde high-performance, gedistribueerde en GPU computing technieken. Meer in het bijzonder wil het team grootschalige wereldwijde klimaatsimulaties uitvoeren om de impact te onderzoeken van veranderingen in oceaancirculaties op (lokale) zeeniveau-hoogtes. Dit werk breidt het onderzoek in het eSALSA project dat gesteund wordt door het Nederlandse eScience Center geweldig uit. Voor het EYR-G werk werd het eSALSA team bijgestaan door vooraanstaande internationale onderzoekers op het gebied van high-performance computing en klimaatonderzoek, met lokale teamleiders uit Groot-Brittannie, Duitsland en de USA.
14 november 2013
Dutch Research Consortium aanwezig op SC13 in Denver, Colorado ⇒
Van 19 tot 22 november vindt de jaarlijkse Supercomputing-Conferentie (SC13) in Denver plaats. SC13 brengt ook dit jaar iedereen samen die zich bezig houdt met supercomputers en eScience. SURF vertegenwoordigt Nederland, samen met vele partners. Net als voorgaande jaren is er een Dutch Research Consortium Booth die wordt gerund door SURFnet, SURFsara en het Nederlandse eScience Center (NLeSC). Diverse demo's geven bezoekers een goed beeld hoe ICT in het hoger onderwijs en onderzoek in Nederland wordt ingezet. Deze demo's worden mede mogelijk gemaakt door SURFnet, SURFsara, Universiteit van Amsterdam, NLeSC, Universiteit Twente, Rijksuniversiteit Groningen, NIKHEF, NWO en Indiana University. Verder werkt SURFnet mee aan een transatlantische 100 Gbit/s-verbinding waarover meerdere internationale partners demonstraties geven, onder andere CERN.
01 november 2013
Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek uitgereikt aan Marieke Huisman ⇒
Dr. Marieke Huisman ontving op 31 oktober in Haarlem de Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2013 uit handen van prof. dr. Arnold Smeulders (IPN), dr. Louis Vertegaal (NWO) en prof. dr. Alexander Rinnooy Kan (KHMW). De prijs bestaat uit 50.000 euro en is vrij te besteden voor onderzoek in de ICT. De Nederlandse wetenschapper dr. Marieke Huisman, verbonden aan het 'Centre for Telematics and Information Technology (CTIT)' van de Universiteit Twente, voert samen met haar team onderzoek uit naar de betrouwbaarheid en correctheid van parallelle software. Het onderzoek, is er volledig op gericht om deze verschillende processen logischer te laten redeneren, waardoor de kans op fouten aanzienlijk vermindert. Zo kan een fout in de software bijvoorbeeld van levensbelang zijn in een ziekenhuis of in een vliegtuig. De prijs werd dit jaar voor de derde maal uitgereikt en is een initiatief van het ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in samenwerking met de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). Naast een geldprijs ontvangt de winnaar een bokaal. Van haar onderzoek is een speciale educatieve poster gemaakt die verspreid wordt over scholen en universiteiten.
Jobcorner
13 november 2013
European Grid Infrastructure Organisatie op zoek naar nieuwe Directeur →
EGI.eu is op zoek naar een directeur om de EGI.eu organisatie te leiden. De directeur is een persoon met een sterke ondernemingsgeest die een competitieve onderzoeksgeorienteerde e-infrastructuur kan transformeren naar een duurzame toekomst. De voornaamste doelstellingen van de directeur bestaan uit de verdere ontwikkeling en toepassing van de toekomstige EGI.eu strategie, om de basis voor te bereiden voor duurzaamheid van de EGI federatie op lange termijn, en om sterke relaties uit te bouwen en te onderhouden met andere aanbieders van e-infrastructuur en met bestaande en nieuwe onderzoeksgemeenschappen in Europa. Een achtergrond in onderzoeksgeorienteerde e-infrastructuren is gewenst. Kandidaten worden verzocht een volledig CV op te sturen dat hun relevante expertise uitvoerig beschrijft. Het CV dient vergezeld te zijn van een brief waarin de kandidaat zijn geschiktheid voor de positie toelicht, een toelichting van het doel, alsmede de namen en contactgegevens van twee referenties in 1 enkel PDF- of Word-document als bijlage aan een e-mail naar director_search@egi.eu . De uiterste datum van inzending is 1 december 2013 - 12:00 CET. Het veld 'onderwerp' heeft als titel 'Application for EGI.eu director position'.
© Nieuwsbrief