logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geinteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer januari 2014
Cursussen en evenementen
16 januari 2014
13-14 februari 2014 - Gezamenlijke SURFcert & SURFibo conferentie ⇒
Het platform voor informatiebeveiligers in het onderwijs (SURFibo) en het incidentresponse-team van SURFnet (SURFcert) organiseren op 13 en 14 februari 2014 voor de 7e keer een gezamenlijke conferentie. Gastinstelling is deze keer Universiteit Utrecht. Het programma voor deze bijeenkomst is inmiddels bijna compleet. Tijdens deze twee dagen komen de belangrijkste onderwerpen op informatiebeveiligingsgebied aan bod, wordt er over nieuwe ontwikkelingen gediscussieerd en wordt de SURFcert Security Award uitgereikt.
20 december 2013
13-14 februari 2014 - H2020 Informatiedagen over de Onderzoeksinfrastructuren en netwerken ⇒
Op 13 en 14 februari 2014 organiseert de Europese Commissie de H2020 Informatiedagen over het Werkprogramma 2014-15 voor Onderzoeksinfrastructuren en netwerken in Brussel, Borschette Building, aan de Froissartstraat 36. Tijdens dit event worden de e-infrastructuur thema's voorgesteld onder het recent geopende Horizon 2020 programma met de verschillende oproepen tot voorstellen en het nieuwe H2020 reglement voor deelname. Deelnemers krijgen er een brede waaier aan kansen tot netwerken aangeboden. De eerste dag worden er gedetailleerde presentaties gehouden over het Werkprogramma. Tijdens de tweede dag worden de Horizon 2020 Regels voor deelname toegelicht. In de namiddag worden er netwerksessies georganiseerd. Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 250. Registratie is verplicht.
13 januari 2014
15-17 april 2014 - PRACE Lenteschool in Hagenberg Slot, Linz, Oostenrijk ⇒
De PRACE Lenteschool 2014 wordt georganiseerd van 15 tot en met 17 april 2014 in Slot Hagenberg in Oostenrijk. Gastheren voor deze voorjaarsschool zijn het Onderzoeksinstituut voor Symbolic Computation van de Johannes Kepler Universiteit in Linz, Oostenrijk, IT4Innovations / VSB-Technische Universiteit van Ostrava in de Tsjechische Republiek, en PRACE. Het driedaagse programma bevat een track "HPC voor de Industrie" van 1 dag voor onderzoekers en deelnemers vanuit het bedrijfsleven en de academische wereld om de variatie aan toepassingen van HPC in Europa te bespreken. Verder is er een tweedaagse track over software engineering voor parallelle en opkomende computerarchitecturen en wordt er een gedetailleerd inzicht geboden in het oplossen van multifysische problement met Elmer op grootschalige HPC resources met lezingen van industriele experten en PRACE leden. Het programma is gratis maar reis- en verblijfkosten zijn niet inbegrepen. Deelnemers worden verzocht de eigen laptop mee te brengen voor de praktische sessies.
Ledennieuws
06 januari 2014
Drievoudig stersysteem met milliseconde pulsar is uitdaging voor sterevolutietheorie →
De recente ontdekking van een milliseconde pulsar met twee witte dwergen als begeleiders (Ransom et al. 2014) kwam als een grote verrassing, en de vorming van zo'n stelsel leek op het eerste gezicht een compleet raadsel. De astrofysici Ed van den Heuvel van de Universiteit van Amsterdam en Thomas Tauris uit Bonn zijn er in geslaagd een model op te stellen dat op consistente wijze de vorming van dit bijzondere stelsel verklaart. Dit model is op 6 januari 2014 online gepubliceerd in Astrophysical Journal Letters. Milliseconde pulsars zijn oude neutronensterren die meer dan honderd keer per seconde om hun as wentelen. Ze bevinden zich vrijwel altijd in dubbelstersystemen, en hun snelle rotatie wordt verklaard doordat ze in het verleden veel materie hebben opgevangen van de buitenlagen van hun begeleidende ster, die hierna een witte dwergster is geworden.
16 januari 2014
Hoe deel je als samenwerkingsorganisatie online diensten? ⇒
Binnen samenwerkingsorganisaties werken onderzoekers interinstitutioneel samen aan een gezamenlijk topic, met gebruikmaking van elkaars diensten. De infographic beschrijft wat samenwerkingsorganisaties zijn en wat er nodig is om goed te kunnen samenwerken. WeNMR is daarbij een mooi praktijkvoorbeeld. Samenwerkingsorganisaties ofwel Collaborative Organisations (COs) zijn samenwerkingsverbanden tussen onderzoekers met verschillende nationale en internationale kennisinstellingen als thuisbasis. Een van de dingen die ze nodig hebben, is een goede en veilige oplossing voor de toegang tot de gedeelde diensten. Als beheerder van de diensten wil je makkelijk toegang kunnen verlenen. Als onderzoeker wil je het liefst met 1 account inloggen bij alle diensten. Hiervoor zijn standaardoplossingen beschikbaar. De infographic beschrijft wat CO's zijn en wat er nodig is om goed te kunnen samenwerken binnen een CO. Daarnaast laat een mooi praktijkvoorbeeld van WeNMR zien hoe onderzoekers van diverse onderzoeksinstellingen in heel Europa hun eigen instellingsaccount gebruiken om via single sign-on toegang te verkrijgen tot door de Universiteit Utrecht gehoste WeNMR-diensten.
16 januari 2014
Winnaars van de 2013 Digging Into Data Challenge bekendgemaakt →
Op 15 januari 2014 bekroonde het Netherlands eScience Center samen met negen andere internationale investeerders voor onderzoek internationale onderzoeksteams die onderzochten hoe computationele technieken toegepast kunnen worden op Big Data - de massieve gegevensreeksen uit verschillende bronnen mogelijk gemaakt door de moderne technologie - in de geestes- en sociale wetenschappen. Het toegekende bedrag is 5,1 miljoen dollar. Veertien teams uit Canada, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, en de Verenigde Staten werden tot winnaars gekroond van de derde Digging into Data Challenge, een competitie om nieuwe inzichten, instrumenten en vaardigheden te ontwikkelen in innovatief onderzoek in de geestes- en sociale wetenschappen door gebruik te maken van grootschalige gegevensanalyse. Elk team vertegenwoordigt samenwerkingsverbanden tussen studenten, wetenschappers en professionele informatici uit toonaangevende universiteiten en bibliotheken in Europa en Noord-Amerika.
19 december 2013
22,7 miljoen voor wiskunde- en informatica-onderzoekers ⇒
Zes onderzoeksconsortia waarin vooraanstaande wetenschappers van verschillende Nederlandse universiteiten samenwerken, krijgen samen 153 miljoen euro voor langlopend en grootschalig onderzoek. Een van de gehonoreerde is het wiskunde- en informatica voorstel voor Networks, onder leiding van Prof. dr. M.R.H. Mandjes, UvA (22,7 miljoen euro). Deze toekenning valt onder het Zwaartekrachtprogramma van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hiermee geeft zij de Nederlandse wetenschap van wereldniveau de ruimte vernieuwend onderzoek te doen dat internationale doorbraken tot stand kan brengen. Een door NWO ingestelde internationale commissie was verantwoordelijk voor de beoordeling van de voorstellen. Networks is een consortium van elf wiskunde- en informatica-onderzoekers van vier instituten met het doel te werken aan de dringende uitdagingen waar grootschalige netwerken ons voor stellen. Niet alleen digitale netwerken maar ook verkeers- en vervoersnetwerken en energienetwerken zijn vaak niet (goed genoeg) berekend op onverwachte situaties. Dit onderzoeksproject richt zich op modelleren, begrijpen, beheersen en optimaliseren van complexe en zeer veranderlijke netwerken.
09 januari 2014
VU en UvA werken samen om stevig betacluster te creeren ⇒
De afgelopen maanden is aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam een serieus en intens debat gevoerd over de toekomst van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in de betawetenschappen in de regio Amsterdam. Zowel de VU als de UvA willen gezamenlijk een stevig betacluster creëren en werken nauw samen om dit te bereiken. Het bestuur van de VU en de UvA hebben daarom hun betafaculteiten gevraagd samen te werken om deze ambitie te realiseren. De recent benoemde decaan Karen Maex en de vicedecanen van de betafaculteiten zullen de mogelijkheden in kaart brengen. Zo worden de kracht van beide universiteiten op het gebied van onderwijs enerzijds en onderzoek anderzijds gecombineerd. Dit zal resulteren in een plan van aanpak, de timing voor de onderwijs- en onderzoeksplannen kan verschillend zijn. In deze plannen wordt rekening gehouden met de bezorgdheid van de studenten en de medewerkers. Daarom heeft het College van Bestuur van de UvA de medezeggenschapsraden van studenten en medewerkers gevraagd om snel te rapporteren over het besluit en de onderliggende argumentatie van de gezamenlijke raadsvergadering van 20 december 2013. De Colleges van Bestuur ondersteunen de decaan en haar team bij de bestuurlijke invulling om de gezamenlijke ambitie mogelijk te maken en zo een stevig betawetenschappelijk cluster in Amsterdam te creeren. Uiteindelijk zal dit betacluster een belangrijke partij zijn in het internationale academische veld en getalenteerde studenten en wetenschappers van over de hele wereld aantrekken. Ook zal het een begeerde partner zijn voor state-of-the-art organisaties op het gebied van techniek, productie en onderzoek in de komende decennia.
13 januari 2014
Mobiele app voor gebruikers systemen SURFsara ⇒
SURFsara heeft een gratis app ontwikkeld, die gebruikers informatie geeft over de systemen van SURFsara. Met smartphones en tablets kunnen gebruikers informatie over verschillende onderwerpen raadplegen. Zij krijgen zo eenvoudig inzage in hun accountgegevens, zoals de hoeveelheid toegekende en resterende rekentijd. De app toont de beschikbaarheid van SURFsara-systemen zoals nationale supercomputer Cartesius, nationaal rekencluster Lisa, Grid, HPC Cloud, Alley Hadoop, Central Archive, Remote Visualization Cluster. Met de app krijgt u als gebruiker van de systemen eenvoudig inzage in uw accountgegevens en de hoeveelheid toegekende en resterende rekentijd (indien van toepassing). Via 1 overzichtelijk scherm met alle contactgegevens kunt u in de app direct contact opnemen met SURFsara en de helpdesks van de verschillende systemen. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen door via de app de nieuwsberichten te lezen. De mogelijkheden van de app worden in de toekomst verder uitgebreid, zodat u nog meer functionaliteit kunt gebruiken.
08 januari 2014
Weblectures seminar Apps voor onderzoek online ⇒
Op 7 januari organiseerde SURFacademy een seminar over Apps voor onderzoek, waarin werd ingegaan op hoe smartphonegebruikers actief en passief data voor onderzoek verzamelen. De weblectures zijn nu online beschikbaar. Smartphones hebben ongekend veel mogelijkheden om data te verzamelen. Gebruikers vullen zelf informatie in over hun doen en laten in speciaal voor dat doel ontwikkelde apps en gegevens worden verzameld via de sensoren die in de smartphone zijn ingebouwd. Om op deze manier data te verzamelen, worden door onderwijs- en onderzoeksinstellingen apps ontwikkeld. Die moeten voldoen aan allerlei eisen: niet alleen op het gebied van techniek en gebruiksvriendelijkheid, maar ook op het gebied van privacy. In het seminar Apps in Onderzoek werden een aantal apps bekeken, hoorden de deelnemers welke knelpunten er zijn bij de ontwikkeling daarvan en werden tips gegeven hoe u smartphonegebruikers kan stimuleren om de ontwikkelde apps te gebruiken zodat u zoveel mogelijk data kunt verzamelen. Dit seminar is onderdeel van het Programma Apps in onderwijs en onderzoek, een serie on- en offline bijeenkomsten over gebruik en ontwikkeling van mobiele toepassingen in hoger onderwijs en onderzoek en het beleid dat nodig is om mobiel leren en werken te faciliteren.
14 januari 2014
Geslaagde beveiligingstest toetsen in de cloud →
Bij het SURF-experiment Veilig toetsen in de cloud is de IT-beveiliging van het online toetssysteem van Leerstation Zorg getest. Het systeem bleek binnen de beschikbare randvoorwaarden niet te hacken. De betrokken instellingen en de leverancier hebben tips gekregen om de beveiliging nog verder te verbeteren. In opdracht van SURF heeft Insite Security B.V. een test uitgevoerd bij 3 hogeronderwijsinstellingen. Bij deze zogenaamde "ethical hack" hebben IT-beveiligingsspecialisten de effectiviteit van de getroffen beveiligingsmaatregelen getest. De instellingen kregen hiermee een gratis test van een deel van hun IT-beveiliging en kunnen hun voordeel hiermee doen.
19 december 2013
Data opslaan in de community cloud ⇒
SURF is op verzoek van de 14 directeuren van universitaire rekencentra (CvDUR) een project gestart om een personal-storagedienst beschikbaar te maken voor het gehele hoger onderwijs en onderzoek in Nederland. Belangrijk is dat de dienst voldoet aan eisen van gebruikersvriendelijkheid, privacy en security. Op dit moment zit het project in de inventarisatiefase, waarbij de functionaliteit en gebruikersvriendelijkheid van verschillende personal storage-diensten worden vergeleken aan de hand van een gezamenlijk bepaalde set van eisen en wensen. Naast functionaliteit en gebruikersvriendelijkheid is het uitgangspunt dat de personal-storagedienst voldoet aan het Juridisch Normenkader Cloudservices Hoger Onderwijs dat SURF heeft opgesteld. Hierdoor kunnen privacy- en security-aspecten van de opgeslagen data goed worden geborgd. Op verzoek van de universiteiten zal de opslag van de data plaatsvinden binnen een (federatieve) community cloud van SURF. In het eerste kwartaal van 2014 starten SURFnet en SURFsara in nauwe samenwerking met een aantal universiteiten een pilot waarmee twee personal-storagediensten in de praktijk worden getest. OwnCloud, de storage-dienst waar TERENA recent een overeenkomst mee heeft afgesloten, is een van de diensten die in de pilot wordt getest. Eind maart 2014 wordt vervolgens een keuze voor 1 dienst gemaakt en start de uitrol van een personal-storagedienst bij de eerste universiteiten. Universiteiten en hogescholen willen graag een eigen community cloud, voor optimalisatie van processen tussen instellingen onderling en het veilig delen en opslaan van gegevens. Met het project voor een gezamenlijke personal-storagedienst zet SURF een eerste stap in de totstandkoming van een community cloud. De personal-storagedienst zal worden aangeboden door SURF en wordt gekoppeld aan SURFconext. De dienst voldoet aan het hiervoor genoemde normenkader, waardoor de privacy- en security-aspecten zijn geborgd.
19 december 2013
Cloud Times #19: van cloud first naar samenwerken tenzij ⇒
In Cloud Times #19 leest u het verslag van de bijeenkomst die CvDUR, CIO-beraad, COMIT en de SURF-taskforce cloud organiseerde op 9 december 2013. Tijdens deze bijeenkomst werden ICT-directeuren en CIO's bijgepraat over de activiteitten op het gebied van cloud computing en de resultaten van het Project Regie in de cloud.
10 januari 2014
Nieuw model voorspelt aardbeving op korte termijn →
Een internationale groep onderzoekers, onder wie UvA-hoogleraar Peter Sloot, is erin geslaagd om de locatie, het tijdstip en de grootte van aardbevingen en de naschokken daarvan in de nabije toekomst te voorspellen. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het online wetenschappelijke tijdschrift Scientific Report. Het voorspellen van aardbevingen is essentieel om tijdig mensen en goederen in veiligheid te brengen. Het was tot dusver niet mogelijk om nauwkeurige voorspellingen op korte termijn te doen. Het team van onderzoekers uit Taiwan, Singapore en Nederland brengt hier verandering in. Zij ontwikkelden een mesoscopisch model waarmee de vorming en de desintegratie van netwerken van granulaire clusters op het raakvlak van tektonische platen (aardplaten) beschreven en gemeten kan worden. Verrassend genoeg kunnen uit deze mesoscopische theorie ook de bestaande fenomenologische aardbevingswetten, zoals de beroemde Gutenberg-Richter-wet, worden afgeleid, aldus Peter Sloot, hoogleraar Computational Science aan de UvA.
21 januari 2014
Snelheidsrecord: 1 Petabyte in 1 dag ⇒
Wetenschappers werken vaak met complexe meetinstrumenten die zeer grote hoeveelheden data genereren. SURFsara beschikt over grid-faciliteiten voor grootschalige dataopslag en rekenkracht die verbonden zijn met snelle netwerkverbindingen. Met deze grid-infrastructuur kunnen onderzoekers van universiteiten en onderzoekscentra met elkaar samenwerken vanuit hun eigen locatie. De infrastructuur bij SURFsara draagt in grote mate bij aan wetenschappelijke ontdekkingen. Voorbeelden hiervan zijn de opslag van data afkomstig van bijvoorbeeld de experimenten met de Large Hadron Collider bij CERN en LOFAR, een astronomisch onderzoeksproject. Voor de zoektocht naar het Higgsdeeltje is onder andere gebruik gemaakt van data die bij SURFsara is opgeslagen. Ook voor de recente ontdekking van twee pulsars hebben astronomen van LOFAR gebruik gemaakt van bij SURFsara opgeslagen data. In december 2013 is een deel van de systemen voor grid dataopslag vervangen door nieuwe hardware. Deze vervanging was noodzakelijk omdat het einde van de levensduur van de apparatuur in zicht was gekomen. De nieuwe hardware heeft meer opslagcapaciteit en is 'groener', in de zin dat het energieverbruik is geoptimaliseerd. In totaal is 2 Petabyte aan data van de oude naar de nieuwe hardware verplaatst. Deze hoeveelheid data is vergelijkbaar met de opslagcapaciteit van 1.000 harde schijven van 2 Terabyte in een pc of laptop. De nieuwe grid data storage is het eerste systeem bij SURFsara waarbij elke computer een netwerkaansluiting heeft van maar liefst 40 Gbit/s. Met deze transmissiesnelheid kunnen wetenschappelijk onderzoekers efficienter data van en naar het Grid-rekencluster Gina sturen en sneller resultaten van hun berekeningen krijgen. Door het vergroten van de netwerkcapaciteit kon gedurende 1 dag (24 uur) 1 Petabyte aan data worden gemigreerd. Dat is meer dan 1 dual-layer DVD-schijf per seconde. Op die dag was de gemiddelde transmissiesnelheid 12,5 GB/s (100 Gbit/s) met een piek van 18 GB/s (144 Gbit/s).
16 januari 2014
Winnaars EYR geinterviewd door Fast Moving Targets ⇒
De website Fast Moving Targets heeft de afgelopen periode een aantal wetenschappers geinterviewd, die in hun onderzoek sterk afhankelijk zijn van ICT. Deze video-interviews zijn online terug te vinden. Ook twee winnaars van de wedstijd Enlighten Your Research 4 verschenen voor de camera. De onderzoekers werden ongeveer 30 minuten geinterviewd over hun onderzoek. Zij vertelden ook hoe computers en verbindingen hen helpen de beste resultaten uit hun onderzoek te halen.
20 januari 2014
Oproep tot Workshop voorstellen voor Supercomputing 2014 in New Orleans ⇒
Supercomputing 2014 (SC14) vindt dit jaar plaats tussen 16 en 21 november 2014 in New Orleans, Louisiana, USA. Workshops vervolledigen ht algmene technische programma van de conferentie. Doel is om de kennis uit te breiden van gebruikers en onderzoekers in een specifiek onderdeel door een gedetailleerd diepte-inzicht aan te bieden met presentaties, discussie en interactie. De Workshop voorstellen worden academisch beoordeeld met peer-review. Bijdragen die inspireren tot een grondige en interactieve dialoog over thema's die aan de orde zijn binnen de HPC gemeenschap krijgen speciale aandacht. U kunt uw voorstel voor een workshop van een halve of hele dag of van meerdere dagen nog indienen tot en met 7 februari 2014.
10 januari 2014
Vier bedrijven en kennisinstituten haken aan bij de ultieme big bang, Big Data uitdaging →
Op 15 januari 2014 treden vier bedrijven en kennisinstituten officieel toe tot het Users Platform van DOME, het samenwerkingsverband van IBM en ASTRON. Doel is om nieuwe technologie te ontwikkelen die nodig is om de overvloed aan data te kunnen verwerken die straks gegenereerd wordt door de Square Kilometre Array (SKA), de grootste en meest gevoelige radiotelescoop ter wereld. De SKA zal gebouwd worden in het zuiden van Afrika en Australie en zal ons meer inzicht geven in de ontstaansgeschiedenis van het universum. Dit is de ultieme uitdaging als het gaat om Big Data en wetenschappers moeten enorme slagen maken op het gebied van computertechnologie om die uitdaging het hoofd te kunnen bieden. De nieuwe inzichten en technologieen die daarbij worden ontwikkeld zijn ook van belang in breder maatschappelijk verband, en zullen worden toegepast in de meest uiteenlopende sectoren, varierend van de gezondheidszorg tot bijvoorbeeld de financiele wereld. Het DOME Users Platform werkt in dat proces als een vliegwiel.
07 januari 2014
Pamela Ferrari ontvangt FOM-projectruimtesubsidie ⇒
Op 17 december 2013 heeft het Uitvoerend Bestuur van de Stichting FOM besloten vijf aanvragen te honoreren in de FOM-Projectruimte. Nikhef-onderzoeker Pamela Ferrari ontvangt een FOM-projectruimtesubsidie voor haar voorstel "CP-violation in the Higgs sector". In 2012 hebben de ATLAS en CMS experimenten een nieuw deeltje ontdekt waarvan de eigenschappen overeenkomen met die van het lang gezochte higgs-boson. Dit is de start van het onderzoek naar de higgs-sector en het mechanisme van elektrozwakke symmetriebreking in het Standaard Model (SM), wat verklaart hoe fundamentele deeltjes een massa krijgen. Er zijn nog steeds een aantal open vragen in de deeltjesfysica en kosmologie. Een van de meest intrigerende is de dominantie van materie over antimaterie in het heelal. Deze kan verklaard worden door schending van de lading en pariteitssymmetrie (CP-schending). CP-schending is inderdaad in de quark-sector van het Standaard Model aanwezig, maar de hoeveelheid is niet genoeg om de waargenomen asymmetrie tussen materie en antimaterie te verklaren. De higgs-sector is mogelijk een extra bron van CP-schending die dit raadsel kan oplossen. In dit programma zullen de onderzoekers gaan zoeken naar CP-schending in de higgs-sector. Dit zal zijn in de eerste meting van een higgs-boson dat vervalt in twee W-bosonen en samen met twee jets geproduceerd wordt in de fusie van twee gluonen. Deze eindtoestand is zeer gevoelig voor CP-schending. De resultaten worden gecombineerd met indirecte informatie over CP-schending in de Higgs-sector verkregen uit de productie en vervalshoudingen van het higgs-boson.
16 januari 2014
Alexander Rinnooy Kan juryvoorzitter AmSIA 2014 ⇒
Prof. dr. Alexander Rinnooy Kan neemt in 2014 het voorzitterschap van de Amsterdam Science and Innovation Award op zich. De prijsvraag voor het meest toepasbare of inspirerende idee voortkomend uit Amsterdams wetenschappelijk onderzoek wordt jaarlijks georganiseerd door de kennistransferbureaus van UvA en VU. De uitreiking vindt plaats op donderdag 5 juni 2014. Rinnooy Kan volgt prof. dr. ir. Louise Fresco als voorzitter op die in afgelopen jaren mede gestalte heeft gegeven aan het imago van deze prijs. Eerdere voorzitters waren prof. dr. Robbert Dijkgraaf en prof. dr. Mirjam van Praag. Vanaf 1 maart a.s. kunnen ideeen worden ingediend.
16 december 2013
Minister Kamp brengt bezoek aan AMS-IX →
Minister van Economische Zaken Henk Kamp heeft op 16 december 2013 een bezoek gebracht aan AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange). AMS-IX ontving Minister Kamp in datacenter TelecityGroup AMS5 in Amsterdam om hem inzicht te geven in het functioneren van 's werelds grootste Internetknooppunt en te spreken over het belang van het Internet ecosysteem voor de Nederlandse economie. Met 630 aangesloten netwerken is AMS-IX de grootste Internet Exchange ter wereld. Op het neutrale en onafhankelijke platform wordt op piekmomenten meer dan 2,5 Terabit per seconde aan Internetverkeer uitgewisseld. Tijdens zijn bezoek aan TelecityGroup AMS5 maakte Minister Kamp kennis met het not-for-profit verenigingsmodel van AMS-IX en de waarden en ontwikkelingen die aan het succes van AMS-IX ten grondslag liggen. Bovendien verkreeg hij inzicht in de technische werking van de Internet Exchange als kerncomponent van de succesvolle en waardevolle Nederlandse Internetinfrastructuur.
11 januari 2014
PRACE organiseert Eerste Wetenschappelijke en Industriele Conferentie 2014 in Barcelona, mei 2014 ⇒
In 2014 organiseert PRACE voor het eerst de Wetenschappelijke en Industriele Conferentie - de eerste editie van de PRACE dagen - onder het motto "HPC voor Innovatie - als Wetenschap Industrie ontmoet. De conferentie combineert de eerdere Wetenschappelijke PRACE Conferenties die afzonderlijk werden georganiseerd met de Industriele PRACE Seminars en brengt experten samen vanuit de academische wereld en het bedrijfsleven die hun voortgang komen voorstellen in HPC-ondersteunde wetenschap en engineering. PRACE wil van dit event een traditie maken voor de Europese HPC gemeenschappen. De PRACE dagen worden gehouden in Barcelona aan de Universitat Politecnica de Catalunya (UPC) campus vanaf dinsdag 20 mei 2014 's middags tot donderdag 22 mei 2014 's middags. Het programma omvat keynotes van uitgenodigde sprekers, wetenschappelijke presentaties en een poster sessie. Een Oproep tot Bijdragen werd geopend om de wetenschappelijke presentaties en posters te selecteren. Uiterlijke datum voor indiening van uw bijdrage is 31 januari 2014, 12:00 (middag) CET. Tevens worden de Wetenschappelijke en Industriele PRACE Awards en de prijs voor de Beste Poster uitgereikt. Het PRACE User Forum zal samenkomen op dinsdagmiddag. De bijdrage voor deelname is 60 euro. Reis- en verblijfkosten worden niet vergoed.
© Nieuwsbrief