logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geinteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer februari 2014
Cursussen en evenementen
19 februari 2014
3 maart 2014 - DTL Focus Meeting over research data repositories in Utrecht ⇒
Op 3 maart zal het Nederlandse Techcentre for Life Sciences (DTL) een workshop organiseren over repositories voor onderzoeksgegevens bij SURF, Hojel City Center, gebouw D, Gr. v Roggenweg 340, Utrecht. Het Big Data tijdperk draagt bij aan de complexiteit van dataomgevingen en creeert uitdagingen in gegevensbeheer, beheer en middelen om data toegankelijk te maken, stabiliteit en betrouwbaarheid. Repositories voor onderzoeksgegevens worden steeds meer een essentieel onderdeel van de infrastructuur. Onderzoekers worstelen met vragen als 'hoe kan ik veilig en redundant mijn gegevens opslaan? ', 'Hoe kan ik data doorzoekbaar en interoperabel maken? ', of 'welke repository moet ik gebruiken om mijn gegevens op te slaan?'. Het doel van deze workshop is om te informeren en te praten over repositories voor onderzoeksgegevens voor de life sciences. De meeting zal onder meer presentaties bevatten over de behoeften van life science domeinen (next-generation sequencing, medische beeldvorming), en over data repository oplossingen. Er zal voldoende tijd zijn voor alle deelnemers om een bijdrage te leveren aan de discussies. De samenwerking tussen de partners binnen DTL zal helpen bij de ontwikkeling van (een ecosysteem) van data repositories die past bij de behoeften van de life science en de gemeenschap voor gezondheidsonderzoek, met inbegrip van het delen van gegevens en uitwisseling van gegevens, het gebruik en hergebruik ervan, data discovery, beheer en bewaring op lange termijn. De workshop wordt beperkt tot 45 deelnemers. Deelname is gratis, maar registratie is verplicht.
17 februari 2014
12-13 maart 2014 - Data & Computing Infrastructure Event in Amsterdam →
Op 12 en 13 maart 2014 organiseert SURFsara het Data & Computing Infrastructure Event in Het Bimhuis aan de Piet Heinkade 3 in Amsterdam. U kunt zich hiervoor nu reeds registreren. Lees verder via de link voor meer informatie over programma en sprekers.
13 februari 2014
2-4 april 2014 - 2de Internationale Conferentie over Onderzoeksinfrastructuren in Athene, Griekenland ⇒
De ICRI 2014 Conferentie wordt mede georganiseerd door de Europese Commissie en vindt plaats tussen 2 en 4 april 2014 in Athene, Griekenland. De conferentie is bedoeld om te benadrukken hoe mondiale onderzoeksinfrastructuren kunnen inspelen op de grote uitdagingen waarmee de wereld vandaag wordt geconfronteerd, welke lessen zijn geleerd uit het verleden, en wat de prioriteiten en richtingen zijn voor de toekomst. Diverse aanbevelingen over belangrijke problemen in de onderzoeksinfrastructuur zullen naar verwachting resulteren uit de conferentieberaadslagingen, vooral op het gebied van potentiele internationale samenwerking met betrekking tot onderzoeksinfrastructuren, gecoordineerde steun en versterking van bestaande initiatieven, met nadruk op mogelijke behoeften aan extra inspanningen, en het ontwikkelen van een visie voor een open wetenschap. Voor de wedstrijd en de tentoonstelling over Onderzoek en Kunst kunnen artiesten die geinspireerd worden door wetenschappelijke ontdekkingen en procedres, alsmede onderzoekers die de resultaten van hun wetenschappelijke activiteit beschouwen in termen van een artistieke benadering deelnemen met een bijdrage via http://www.icri2014.eu/research-art-competition-and-exhibition
19 februari 2014
3-4 april 2014 - Masterclass Research Data Management in Nederland in Maastricht ⇒

Deze SURFacademy-masterclass, georganiseerd in samenwerking met de UKB en de SIG Research Data, staat geheel in het teken van good practices van het beheer van onderzoeksdata. Het is de derde editie van de jaarlijkse tweedaagse bijeenkomst over datamanagement. De tweedaagse bijeenkomst vindt plaats in Maastricht op 3 en 4 april 2014. De UKB-werkgroep Datamanagement presenteert de resultaten van verschillende inventarisaties en onderzoeken op het gebied van: instellingsbeleid, datamanagementplannen, voorwaarden van financiers, datapublicaties en citaties, support en diensten, showcases van hergebruik, en training over datamanagement.

Ledennieuws
04 februari 2014
Nieuwe strategie Knowledge Exchange focust op open access en research data ⇒
Knowledge Exchange heeft een nieuwe koers voor de komende jaren. Het samenwerkingsverband van Europese organisaties, waaronder SURF, richt zich op sustainable business models for open access en research data. Beide thema's zijn in alle deelnemende landen actueel en dragen bij aan het stimuleren van vrije toegang tot wetenschappelijke informatie. Knowledge Exchange (KE) heeft de nieuwe strategie voor de komende jaren op 8 en 9 januari 2014 uitgewerkt. Het senior management van de partners had deze wens eerder al geuit op het Strategy Forum in november 2013. Knowledge Exchange focust vanaf heden met name op: Sustainable business models for open access en Research data. Werkgroepen met deelnemers van de partnerorganisaties van KE en experts van hogeronderwijsinstellingen gaan met deze thema's aan de slag. Ze hebben de taak om de initiatieven en experts in de verschillende landen te verbinden. Daarnaast ontwikkelen zogenaamde partner exchanges in tijdelijke initiatieven kennis uit andere aandachtsgebieden. Zij richten zich met name op het opleveren van vooraf gedefinieerde resultaten, zoals een workshop of een paper. Op dit moment lopen er bijvoorbeeld initiatieven op het gebied van usage statistics en authority files. De twee geïdentificeerde focusgebieden van KE passen uitstekend bij de huidige speerpunten van SURF rondom ICT en onderzoek. Research data staat al langer op de agenda. SURF, SURFnet en SURFsara werken dat thema samen met de special interest group Research Data uit. Open access is van oudsher een thema dat SURF een warm hart toedraagt. Sinds de kamerbrief van staatssecretaris Sander Dekker, waarin onder meer SURF wordt aangesproken de activiteiten rondom open access te intensiveren, staat dit thema nog nadrukkelijker op de agenda. Knowledge Exchange (KE) bestaat uit toonaangevende nationale organisaties uit Duitsland (DFG), Denemarken (Deff), Groot-Brittannie (Jisc), Finland (CSC) en Nederland (SURF). KE heeft als missie om via ontwikkeling en uitwisseling van kennis de vrije toegang tot wetenschappelijke informatie op het internet te stimuleren.
30 januari 2014
SURFsara systeem expert beloond als 2013 CGEngine Champion ⇒
Het CFEngine Champion programma beloont de vrijwillige inzet van mensen die de CFEngine gemeenschap aanzienlijk hebben versterkt door het gebruik en het bevorderen van CFEngine. Een van de 2013 CFEngine Champions is SURFsara systeem deskundige Bas van der Vlies. Bas heeft een aantal bijdragen aan de CFEngine software geleverd en werd vorig jaar naar Oslo uitgenodigd om de rapportage van syntax fouten in de configuratiebestanden te verbeteren. De beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige Open Source software is van groot belang voor alle gebruikers. Op dit moment gebruikt SURFsara een breed scala van Open Source software en draagt er ook aan bij, met inbegrip CFEngine. CFEngine wordt gebruikt om verschillende clusters bij SURFsara te beheren, met inbegrip van het nationale rekencluster Lisa. De software draagt ​​bij aan de bewaking, de beschikbaarheid en de stabiliteit van Lisa en maakt een snelle installatie, configuratie en implementatie van toepassingen mogelijk om te worden gebruikt door de eindgebruikers.
17 januari 2014
IBM investeert 1,2 miljard dollar in wereldwijde cloudinfrastructuur ⇒
IBM gaat investeren in een enorm netwerk aan datacentra dat alle continenten beslaat. Deze nieuwe cloudinfrastructuur geeft organisaties meer keuzevrijheid in de huisvesting van belangrijke bedrijfsdata. Klanten krijgen hiermee meer flexibiliteit, transparantie en controle over hun databeheer en de migratie naar de cloud. IBM opent 15 nieuwe datacentra waarmee het totaal op 40 komt te liggen. Met de investering is een bedrag van 1,2 miljard dollar gemoeid, en beschikt IBM op elk continent over vier of meer datacentra. De uitbreiding van IBM's cloudinfrastructuur biedt organisaties de mogelijkheid zelf te kiezen hoe, en waar hun data opgeslagen worden. Dit geeft bedrijven en overheidsinstanties extra grip op het beheer van hun data en maakt het makkelijker om lokale regelgeving na te leven. De nieuwe datacentra zijn zodanig ingericht dat delen van het datacenter onafhankelijk van elkaar kunnen opereren, zodat workloads er efficient over verdeeld worden. Dit voorkomt scenario's als dat van Amazon.com, dat in januari 2013 tijdelijk onbereikbaar was, waardoor een retailklant $5 miljoen dollar aan inkomsten misliep. Naar verwachting groeit de markt voor cloud computing tot $200 miljard in 2020. Om hierop in te spelen investeerde IBM afgelopen zomer al $2 miljard in de acquisitie van Softlayer, een belangrijke partij in het aanbieden van hoogwaardige cloudoplossingen met een Europees datacenter in Amsterdam. De bouw van 15 nieuwe datacentra verdubbelt Softlayer's capaciteit en verstevigt haar positie binnen de belangrijkste markten en financiele centra wereldwijd. Hiermee voorziet IBM in de behoefte aan cloudomgevingen die veilig, betrouwbaar en op open standaarden gebaseerd zijn.
29 januari 2014
Wetenschappers VU en VUmc krijgen miljoenen voor toponderzoek →
Acht topwetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam en VU medisch centrum krijgen ieder 1,5 miljoen euro om de komende vijf jaar onderzoek te doen. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kent deze Vici-beurzen jaarlijks toe om wetenschappelijk talent te stimuleren. NWO kende in totaal 31 Vici-beurzen toe, waarvan wetenschappers van de VU en VUmc er acht kregen toegekend.
13 februari 2014
Nieuw nationaal datacenter voor Nederlands onderzoek →
SURFsara en TelecityGroup hebben een overeenkomst getekend voor het ontwikkelen en leveren van een nieuw nationaal datacenter voor onderzoek en hoger onderwijs. Medio 2016 beschikt SURFsara hiermee over een nieuwe generatie state-of-the-art, flexibel, kosteneffectief en duurzaam datacenter. In dit nieuwe datacenter zal de SURFsara nationale High Performance Computing (HPC)-infrastructuur worden gehuisvest, waaronder de nationale supercomputer Cartesius. Daarnaast is het nationaal datacenter beschikbaar voor clouddiensten en data van instellingen voor onderzoek en hoger onderwijs, maar ook voor pre-competitief onderzoek van bedrijven.
04 februari 2014
Student Poster Contest op TERENA Networking Conference 2014 ⇒
Studentonderzoekers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Student Poster Contest tijdens de Terena Networking Conference (TNC2014) in Dublin. Hiermee krijgen ze aandacht voor hun onderzoeksideeen en -resultaten en kunnen ze professionele feedback krijgen op hun onderzoek. In de wedstrijd worden studenten uitgedaagd een idee of onderzoeksresultaat te presenteren dat past binnen het onderwerp van TNC2014 "Networking with the World". Uit de inzendingen worden 10 voorstellen geselecteerd. De auteurs van die posters mogen hun inzending presenteren tijdens TNC2014. Nieuw dit jaar is dat de studenten ook kans maken om hun onderwerp tijdens de "lightning talks"-sessie te presenteren. De Student Poster Contest wordt mogelijk gemaakt door Cisco Systems en de Internet Society. Studenten moeten hun postervoorstellen uiterlijk op 16 april 2014 in pdf-formaat opsturen.
17 februari 2014
1st Fed4FIRE Competitieve call voor experimenten in het MKB →
Fed4FIRE lanceert een Call voor voor experimenten in het MKB om betrokken te raken bij FIRE activiteiten. De bijzondere taak die beoogd wordt met deze competitieve Call voor het MKB heeft betrekking op de uitvoering van innovatieve experimenten door het MKB die technologische expertise, vernieuwing en kwaliteit aantonen op het gebied van Future Internet, bijvoorbeeld in domeinen zoals bekabelde en draadloze IP-netwerken, Cloud computing, software gedefinieerde netwerken en innovatieve internetdiensten. De identificatie is Fed4FIRE-SME-1. De naam van de Call is "Innovatieve Experimenten door het MKB". De taal waarin het voorstel moet worden ingediend is Engels. De sluitingsdatum van de Call is 17u00 - Brusselse tijd op 2 april 2014. De sluitingsdatum van de haalbaarheidscheck is 17u00 - Brusselse tijd op 26 maart 2014.
18 februari 2014
Paper verlegt grenzen van astronomie en computerwetenschappen ⇒
De paper van eScience engineer Alessio Sclocco "Auto-Tuning Dedispersion for Many-Core Accelerators" is aanvaard voor het internationale forum IPDPS. De paper is een goed voorbeeld van eScience, de verlegging van de grenzen van zowel de astronomie als de computerwetenschappen. De paper zal worden gepresenteerd op 22 mei 2014. IPDPS is een internationaal forum voor ingenieurs en wetenschappers uit de hele wereld om hun nieuwste onderzoeksresultaten voor te stellen met betrekking tot alle aspecten van parallelle rekenkracht. Naast technische sessies met de presentatie van de ingediende papers, biedt de bijeenkomst workshops, tutorials, en commerciele presentaties en showcases. IPDPS vertegenwoordigt een unieke internationale bijeenkomst van computerwetenschappers uit de hele wereld. Mede-auteurs van de paper zijn Henri Bal, Vrije Universiteit; Jason Hessels, ASTRON; Joeri van Leeuwen, ASTRON; Rob V. van Nieuwpoort, ASTRON.
04 februari 2014
Presentaties symposium Groene ICT en Duurzaamheid online ⇒
Met ruim 160 bezoekers en meer dan 30 boeiende sessies kijkt SURF terug op een zeer geslaagd symposium "Groene ICT en Duurzaamheid: nieuwe energie in het hoger onderwijs". De presentaties kunt u nu online raadplegen. Het symposium krijgt een vervolg: SustainaBUL Experience . De SustainaBUL Experience vindt plaats op 11 juni 2014 op de Radboud Universiteit. Heeft u suggesties voor good practices of demo's op het gebied van duurzaamheid in de ho-sector in het algemeen of voor het vergroenen met ICT in het bijzonder? Stuur dan een e-mail naar duurzaamheid@surf.nl .
03 februari 2014
Staatssecretaris Sander Dekker bezocht CERN ⇒
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Sander Dekker bracht op 29 januari een werkbezoek aan CERN. De staatssecretaris en zijn delegatie werden een hele dag rondgeleid op CERN en kregen de unieke kans de indrukwekkende LHC-experimenten en de LHC tunnel te bezichtigen. De delegatie uit Nederland werd op het laboratorium verwelkomd door CERN directeur-generaal Rolf Heuer. Nikhef directeur Frank Linde en Sijbrand de Jong, wetenschappelijk afgevaardigde van Nederland in de CERN Raad, begeleidden de staatssecretaris tijdens zijn werkbezoek en vertelden samen met andere wetenschappers in heel verschillende stadia van hun carriere, van student tot hoogleraar, vol enthousiasme over het onderzoek op CERN. Sander Dekker bleek onder de indruk te zijn van de zoektocht naar de kleinste deeltjes en deelde zijn impressies op twitter met zijn volgers. Hij zei tijdens zijn werkbezoek trots te zijn op wat CERN heeft bereikt en op de rol van Nederland en Nederlanders daarin.
14 februari 2014
H2020: de lange weg naar een geintegreerde open en toegankelijke Europese e-Infrastructuur  ⇒
Tijdens de H2020 Informatie Dagen over Onderzoeksinfrastructuren en Netwerken op 13 en 14 februari, verduidelijkte Anni Hellman, Plaatsvervangend Hoofd van de Unit voor e-Infrastructuur bij de Europese Commissie, in een video-interview de bedoeling van deze informatiedagen die een traditie geworden zijn bij de start van een nieuw Kaderprogramma, zoals nu Horizon2020. Ongeveer 250 deelnemers woonden deze eerste informatiedagen bij om partners te zoeken voor nieuwe projecten. De Europese Commissie streeft ernaar om meer vakgebieden te integreren door bijvoorbeeld rekenkracht en gegevensbeheer nader tot elkaar te brengen. Andere topics zijn HPC, Europese e-Infrastructuren, virtuele onderzoeksomgevingen, maar ook specifieke e-Infrastructuur vaardigheden. Doel is om computerexperten en wetenschappers nader tot elkaar te brengen door het middenveld tussen beiden te bespelen. Europa wil HPC meer op het voorplan brengen door in H2020 de aandacht te richten op drie pijlers: exascale computing, dat geen deel uitmaakt van het e-Infrastructuurprogramma maar wel van H2020; het oprichten van Centres of Excellence gericht op het ontwikkelen van coding voor exascale; en e-Infrastructuren om HPC te ondersteunen. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan open access en open data om de digitale kloof te helpen dichten en om alle onderzoek digitaal te maken. De eerste Call start in april. De meerderheid van Calls voor dit programma-onderdeel volgt in september met nog enkele te gaan aan het begin van 2015. De grote droom is om 1 geintegreerde e-Infrastructuur voor Europa te creeren, de zogenaamde e-Infrastructure Commons zoals belicht in de e-IRG White Paper. Er is nog een hele weg af te leggen maar Europa is volop bezig met het samenbrengen van de bouwstenen voor deze geintegreerde e-Infrastructuur.
24 januari 2014
Vici-subsidies voor vier onderzoekers UvA en AMC →
Prof. dr. Dominique Baeten, prof. dr. Gijs van den Brink en dr. Peter Schall ontvangen ieder een Vici-subsidie van anderhalf miljoen euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Ook bijzonder hoogleraar prof. dr. Kene Henkens van Sociologie krijgt een Vici. Hiermee kunnen zij de komende vijf jaar onderzoek doen en een onderzoeksgroep opbouwen. In totaal honoreert NWO in deze ronde 31 aanvragen. Vici is een van de persoonsgebonden financieringsvormen van NWO om wetenschappelijk talent te stimuleren en wordt jaarlijks toegekend. Het is een impuls voor de onderzoekers, en creeert ruimte voor een groot aantal jonge onderzoekers die in hun onderzoeksgroepen gaan werken. De onderzoekers zijn vrij om hun onderzoeksonderwerp te kiezen.
14 februari 2014
Yannick Legre is de nieuwe directeur van EGI.eu ⇒
Sinds begin februari is Yannick Legre werkzaam als de nieuwe directeur bij de European Grid Infrastructure (EGI). In zijn nieuwe functie was hij aanwezig bij de H2020 Informatie Dagen over Onderzoeksinfrastructuren en Netwerken op 13 en 14 februari in Brussel. In bijgaand video-interview vertelt hij over zijn plannen om zowel de gebruikersgemeenschappen met aangepaste diensten te ondersteunen vanuit EGI alsook de Nationale Grid Infrastructuren die een belangrijke partner zijn om hun diensten naar de gebruikers door te laten stromen. De belangrijkste uitdagingen voor EGI liggen op het niveau van het beleid en van de samenwerking, volgens Yannick Legre, meer dan op het technologische vlak. Er is vertrouwen nodig om gegevens te delen en toegankelijk te maken, alsook om samen te werken. Yannick Legre profiteerde van zijn aanwezigheid in Brussel om zich voor te stellen als nieuwe EGI-directeur en om kennis te maken met mogelijke partners om zijn plannen te verwezenlijken.
31 januari 2014
ConPaaS brengt een preview uit van versie 1.4.0 →
Het ConPaaS team heeft een nieuwe versie gelanceerd. Deze release is anders dan de vorige omdat het om een voorlopige versie gaat die bedoeld is als een technology preview. Deze versie is niet volledig getest dus niet geschikt voor gebruik met productiedoeleinden. Voor gebruik in de productie stelt het team voor om ConPaaS-1.3.1 te nemen.
03 februari 2014
Nederland sluit zich aan bij het internationale ELIXIR consortium met betrekking tot biologische data →
Op 28 januari 2014 heeft de Nederlandse staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sander Dekker, de overeenkomst van het internationale ELIXIR Consortium (ECA) geratificeerd. Nederland is daarmee het zevende land - en achtste formeel lid van de ELIXIR onderzoeksinfrastructuur onder het motto 'Data for Life'. Zoals dit motto suggereert, is de ELIXIR infrastructuur vooral bezig met problemen rondom data in de life sciences, en is het de bedoeling ervoor te zorgen dat de gegevens levenslang beschikbaar zijn. ELIXIR is bezig met zorg voor de data in de breedste zin van het woord. Het doel is om duurzame toegang te verzekeren tot gegevens resources wereldwijd, tot standaarden voor data capture en data interoperabiliteit, evenals tot bioinformatica tools en e-infrastructuren om onderzoeksgegevens in geavanceerd life science onderzoek veilig te delen, te beheren en te analyseren. ELIXIR bundelt ook Europese topkwaliteit in bioinformatica training om academische en industriele onderzoekers te ondersteunen in hun exploratieprojecten.
13 februari 2014
PRACE, HPC toepassingen en technologie-ontwikkeling zijn drie ingredienten voor een Europese topstrategie ⇒
Thierry Van der Pyl is als Directeur voor Excellence in Science bij de Europese Commissie verantwoordelijk voor toekomstige beeldvormingstechnologie maar ook voor onderzoeksinfrastructuren. Tijdens de H2020 Informatie Dagen over Onderzoeksinfrastructuren en Netwerken in Brussel op 13 en 14 februari vertelde hij in een video-interview over het belang van een sterke strategie voor high performance computing waarin PRACE een vooraanstaande rol speelt, naast de toepassingen en de ontwikkeling van nieuwe Europese technologieen om supercomputers te gebruiken. Hij legde ook de nadruk op het databeheer en de infrastructuur die daarvoor nodig is. Hierin speelt EGI een sleutelrol. In het beheer van data is er tevens nood aan een goede cloudstrategie met een aanbod van aangepaste diensten.
30 januari 2014
Europese onderzoekscommunity WeNMR zet SURFconext in ⇒
WeNMR is een Europese virtuele onderzoekscommunity gericht op de vraag of eiwitten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Voor onderzoekers van diverse internationale instellingen vervult SURFconext een belangrijke rol in het makkelijk en veilig toegang krijgen tot tools en applicaties die door WeNMR zijn ontwikkeld. Voor onderzoek naar structuur en eigenschappen van eiwitten is veel rekenkracht nodig. Onderzoekers kunnen daarvoor gebruikmaken van Grid computing: een omvangrijk internationaal netwerk van aaneengeschakelde computers. WeNMR biedt een gebruiksvriendelijke portal om op het Grid te komen, aldus Alexandre Bonvin, hoogleraar Computational Structural Biology en coordinator van het Europese WeNMRproject. Omdat het Grid uit computers van anderen bestaat, geldt er voor gebruikers een strenge identiteitscontrole. WeNMR wil dit proces eenvoudiger maken om het gebruik van het Grid en de door ons ontwikkelde software te stimuleren, volgens Alexandre Bonvin. SURFconext vervult daarin een belangrijke rol. SURFnet publiceert een best practice over WeNMR, waarbij Alexandre Bonvin, verbonden aan de Universiteit Utrecht, uitleg geeft over de voordelen van SURFconext voor onderzoekers die toegang wensen tot de WeNMR diensten. Ook komt het proces, de samenwerking met SURFnet en het juridisch sluitend maken van de samenwerking aan bod.
28 januari 2014
BiographyNet voorgesteld op de 9de Internationale Conferentie over Language Resources and Evaluation →

Een paper die het eScience-project BiographyNet beschrijft, werd aanvaard voor de Postersessie op de 9de Internationale Conferentie over Language Resources and Evaluation (LREC). Antske Fokkens, Serge ter Braake, Niels Ockeloen, Piek Vossen, Susan Legene en Guus Schreiber zullen hun poster presenteren over 'Methodological Issues when NLP supports historical research'. De LREC, die een groot aantal mensen samenbrengt die werkzaam en geinteresseerd zijn in Human Language Technology (HLT), zal worden gehouden in Reykjavik, IJsland van 26-31 mei, 2014.

03 februari 2014
Natuurkundigen verbeteren quantumfouten →
Het is wetenschappers van Stichting FOM en de Technische Universiteit Delft, werkzaam aan het Kavli Institute of Nanoscience, gelukt om fouten die ontstaan tijdens het bewaren van quantumtoestanden in een diamant te detecteren en vervolgens op te lossen. Dit is een belangrijke stap richting het beschermen van kwetsbare quantuminformatie zodat een werkende quantumcomputer gemaakt kan worden. De resultaten verschenen op 2 februari 2014 online in Nature Nanotechnology. Een klassieke bit van informatie heeft de waarde '0' of '1'. Een quantumdeeltje kan daarentegen in een superpositie van twee toestanden tegelijkertijd verkeren, wat betekent dat hij '0', '1' of tegelijkertijd '0' en '1' kan zijn. Zulke quantumbits maken een krachtige nieuwe manier van informatieverwerking mogelijk. Quantumbits zijn echter erg kwetsbaar voor fouten, zoals het willekeurig omslaan van de waarde van de bit. De kleinste fouten kunnen opstapelen, zodat de quantuminformatie uiteindelijk verloren gaat. Het is dus essentieel om fouten tijdig op te sporen en verbeteren.
10 februari 2014
Nederlandse demonstratie op de GPU Technology Conference in San Jose ⇒

Van 24 tot en met 27 maart 2014 wordt de GPU Technology Conference (GTC) 2014 georganiseerd in San Jose, California. De conferentie stelt allerlei vernieuwing en doorbraken voor door middel van de kracht van GPU in onderzoek aan de universiteit, in de wetenschap, bij de overheid en in het bedrijfsleven. Evghenii Gaburov, consultant bij SURFsara en Jeroen Bedorf van het Leiden Observatory zullen tonen hoe zij gebruik hebben gemaakt van de duizenden GPUs in de Titan supercomputer in het rekencentrum aan het Oak Ridge National Laboratory om het verleden en de toekomst van het Melkwegstelsel te simuleren op basis van een ster-voor-ster analyse in minder dan 10 dagen.

20 januari 2014
Zes Nederlandse onderzoekers krijgen financiering uit internationale Digging into Data-competitie →
Zes projecten waarin Nederlandse onderzoekers participeren, ontvangen financiering uit de tweede ronde Digging into Data Challenge. De competitie stond open voor trans-Atlantische, innovatieve samenwerkingsverbanden uit de informatica, sociale wetenschappen, geesteswetenschappen en cultureel erfgoed, die zich richten op grootschalige data-analyse. NWO als Nederlandse consortiumpartner draagt 550.000 euro bij aan deze ronde. Deze bijdrage komt van de NWO-gebieden Geesteswetenschappen, Exacte Wetenschappen en Maatschappij- en Gedragswetenschappen en het Netherlands eScience Center. De competitie richt zich in grote lijnen op de ontwikkeling van innovatieve technieken binnen het onderzoek op het gebied van data-analyse en interdisciplinaire samenwerking tussen onder andere geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, informatica en bibliotheken. Een belangrijke voorwaarde voor deelname is trans-Atlantische samenwerking tussen de onderzoekers met deelname van ten minste twee landen. Relatief veel Nederlandse instellingen en onderzoeken hebben meegedongen naar een subsidie: bijna vijftig procent van de aanvragen was een Nederlandse partner betrokken. In totaal werden 72 aanvragen ingediend, waarvan vierendertig met Nederlandse partners. Daarvan heeft het grootste deel een geesteswetenschappelijke component en de meeste consortia zijn multidisciplinair samengesteld. In totaal krijgen 14 projecten een subsidie uit Digging into Data.
06 februari 2014
Staatssecretaris Sander Dekker tekent MoU voor Euro-BioImaging →
Sander Dekker, Staatssecretaris van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een MoU voor Euro-BioImaging ondertekend. Euro-BioImaging is een grootschalig pan-Europees onderzoeksinfrastructuurproject betreffende de Roadmap van het Europese strategische Forum voor onderzoeksinfrastructuren (ESFRI). De missie is om een gedistribueerde beeldverwerkingsinfrastructuur te bouwen voor heel Europa die open toegang verleent tot innovatieve biologische en medische beeldvormingstechnologieen voor Europese onderzoekers. Het project wordt gefinancierd door de EU en momenteel is het consortium bezig met de afronding van de uitgangspunten voor de exploitatie van de toekomstige Euro-BioImaging organisatie. Euro-BioImaging wordt beheerd door vertegenwoordigers van de Europese landen die zullen toetreden tot Euro-BioImaging (Euro-BioImaging lidstaten). De door Euro-BioImaging uitgebouwde infrastructuur zal bestaan uit een reeks van geografisch verspreide maar nauw verweven beeldvormingsfaciliteiten (Euro-BioImaging Nodes), die zullen worden gekozen uit de vooraanstaande Europese beeldvormingsfaciliteiten gebaseerd op een onafhankelijk evaluatieproces .Door toegang tot en scholing in beeldvormingstechnologieen, en door het delen van best practice en beeldgegevens, zal Euro-BioImaging een motor worden die de Europese innovatie in beeldvormingsonderzoek en technologieen zal sturen.
13 februari 2014
SURF Security Award 2014 voor Rijksuniversiteit Groningen →
De SURF Security Award 2014 gaat dit jaar naar de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) voor de awareness-campagne "Your bytes are your babies". De prijs werd uitgereikt tijdens de tweedaagse beveiligingsconferentie van SURFcert en SURFibo. In deze campagne werd volgens de jury op pakkende en originele manier het belang van informatiebeveiliging onder de aandacht gebracht. De SURF Security Award wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon, initiatief, of idee met een substantiële bijdrage aan het (collectieve) beveiligingsniveau van de SURF-doelgroep. De awareness-campagne startte met het plaatsen van babypoppen op willekeurige plaatsen op de campus om medewerkers wakker te schudden. Hierna ontvingen alle medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen een geregisseerde phishing-mail om hen bewust te maken. Veel medewerkers trapten argeloos in deze val door hun gegevens in te vullen. Door de resultaten van deze actie met de medewerkers te communiceren en workshops over phishing te organiseren werden medewerkers zich meer bewust van de mogelijke bedreigingen.
06 februari 2014
Pilot met personal-storagedienst gestart →
SURF is in nauwe samenwerking met de CvDUR (ICT-directeuren van de universiteiten) een project gestart om een personal-storagedienst beschikbaar te maken voor het hoger onderwijs en onderzoek in Nederland. Gebruikers kunnen hiermee bestanden opslaan in een veilige en betrouwbare community cloud van SURF. Deze maand is een pilot van start gegaan. In de pilot zijn SURFnet en SURFsara, samen met een aantal universiteiten, gestart met het testen van de personal-storagedienst gebaseerd op de ownCloud-software. De functionaliteit van ownCloud wordt uitgebreid getest door ICT-medewerkers en gebruikers van instellingen. Zij moeten beoordelen of deze dienst voldoet aan de eisen van gebruikersvriendelijkheid, privacy en security. Het doel van deze pilot is om van gebruikers te horen of zij de functionaliteit van ownCloud zien als een serieuze vervanger voor de clouddiensten waar zij vaak al mee werken (bijvoorbeeld Dropbox, Google Drive, SkyDrive). Daarnaast wordt tijdens de pilot onderzocht hoe de onderliggende architectuur optimaal en veilig kan worden ingericht. Daarbij wordt ook gekeken hoe het beheer en de support moeten worden geregeld voor de opslag van de data binnen de SURF community cloud.
© Nieuwsbrief