logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geinteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer maart 2014
Cursussen en evenementen
04 maart 2014
4 april 2014 - Workshop over de Geschiedenis en Digitale Historische Tekstanalyse aan de VU →
In deze workshop hopen de organisatoren op een uitwisseling van ideeen die hen verder helpt bij het ontwikkelen van de BiographyNet tools en die de deelnemers een goed beeld geeft van de mogelijkheden van digitale historische tekstanalyse. Na een introductie worden de deelnemers gevraagd om in groepjes met behulp van het Biografisch Portaal eerst een eenvoudige en vervolgens een moeilijke historische vraag te benaderen. Welke informatie kan en moet het Biografisch Portaal leveren? Wat zijn de beperkingen? Hoe kunnen historische vragen vertaald en opgedeeld worden in bouwstenen die te analyseren zijn met behulp van technieken uit de digital humanities? Aanmelden kan tot en met zondag 31 maart. De exacte locatie wordt nader bekend gemaakt. Mocht je van tevoren graag een bepaalde onderzoeksvraag behandeld zien die (deels) te beantwoorden is met behulp van het Biografisch Portaal, laat het dan weten aan een van de organisatoren .
14 maart 2014
10 april 2014 - Access Update 2014 in Den Haag ⇒
Op 10 april a.s. organiserenAutomatiseringGidsen Identity Next een aansprekend seminar over Identity- en Accesmanagement. Cloud computing, social media, privacy en security hebben een enorme impact op de manier waarop we gebruikers, klanten en andere relaties toegang geven tot onze systemen en platforms. Hoe gaan gebruiksgemak en security samen? Hoe kunt u de privacy van uw gebruikers garanderen? Hoe reeel zijn alle verhalen over de Cloud nu eigenlijk? Op de Access Update 2014 krijgt u antwoord op al deze vragen en meer. Aan het woord komen sprekers vanuit overheid en bedrijfsleven. Het is geen massa-congres. Er wordt gemikt op 50 tot 75 bezoekers zodat er alle ruimte is voor interactie en om uw vragen en uw visie voor te leggen aan de sprekers. Het doel is om iedereen een heldere, compacte en bruikbare update over de laatste technieken en inzichten te geven, zodat u de dag na de Update direct aan de slag kunt met uw nieuw verworven kennis en inzicht. Access Update 2014 is met name interessant voor CIO's en CTO's, security, enterprise- en infrastructuurarchitecten alsmede IT-managers op gebied van infrastructuur, operations, security, privacy en marketing.
06 maart 2014
17 april 2014 - Seminar: Naar een optimale netwerkbeschikbaarheid ⇒
Wat doet SURFnet op het gebied van netwerkredundantie? En wat kunt u zelf doen op het gebied van netwerkbeschikbaarheid? Dat zijn de vragen waarop op 17 april een antwoord komt tijdens het SURFacademy-seminar "Naar een optimale netwerkbeschikbaarheid". SURFnet heeft netwerkdiensten en -elementen redundant gemaakt. Tijdens dit seminar hoort u hoe instellingen hiervan profiteren. Hiernaast wordt er ook aandacht besteed aan externe factoren zoals DDoS-aanvallen, die de netwerkbeschikbaarheid bedreigen. Maar ook hoort u van collega-instellingen welke stappen zij hebben genomen om hun eigen campusnetwerk zo beschikbaar mogelijk te houden. Het seminar is vooral interessant voor netwerkbeheerders, ICT-managers en Instellingscontactpersonen (ICP's).
12 maart 2014
23-24 april 2014 - Training TRANSITS voor CSIRT's ⇒
SURFacademy organiseert in samenwerking met SURFcert de training TRANSITS voor Computer Security Incident Response Teams (CSIRT's). Een specialistische training van twee dagen over het opzetten en runnen van een CSIRT. In deze tweedaagse training leert u hoe u zelf een CSIRT kunt opzetten en beheren. Aan bod komen onder andere de organisatorische, operationele, technische en juridische aspecten. Er is veel aandacht voor eigen inbreng en vragen van de de cursisten. De eerste dag wordt afgesloten met een avondprogramma inclusief diner. Bij de training is een hotelovernachting op basis van eenpersoonskamer in Utrecht inbegrepen. De training is bestemd voor degenen die binnen de eigen instelling lid zijn (of worden) van het lokale CSIRT, al dan niet in oprichting. Van de cursist wordt een basiskennis verwacht ten aanzien van internettechnologie, beveiliging en gebruikte methodieken.
06 maart 2014
19 mei 2014 - OpenConext-workshop op TERENA Networking Conferentie 2014 in Dublin, Ierland ⇒
Tijdens de TERENA Networking Conference 2014 (TNC2014) verzorgt SURFnet een workshop over OpenConext. Deelnemers kunnen zelf aan de knoppen zitten om de mogelijkheden van OpenConext te verkennen. Hoe kan de opensourcesoftware van OpenConext gebruikt worden om zelf een samenwerkingsinfrastructuur te realiseren? Tijdens deze workshop kunnen deelnemers kennis maken met de concepten en componenten van OpenConext. Ook komen de OpenConext-implementaties van JISC uit het Verenigd Koninkrijk en AARNet uit Australie aan bod. Deelnemers gaan zelf aan de slag om de mogelijkheden van het platform te verkennen. Experts van SURFnet, JISC en AARNet zijn beschikbaar om te helpen en er zal genoeg tijd zijn voor vragen en discussie over de functies, mogelijkheden en meer.
Ledennieuws
11 maart 2014
Hoe de Big Data uitdaging in radio-astronomie aanpakken? ⇒
De grote wetenschappelijke vragen waarmee de internationale radio-astronomiegemeenschap wordt geconfronteerd zijn immens en diepgaand. Zij varieren van het exploreren van de evolutie van het universum voor het ontstaan van de eerste sterren tot het bestuderen van pulsars, die het ruimte-tijd perspectief vervormen, om de algemene relativiteit te testen. De wetenschappelijke vraagstelling is de motor voor de ontwikkeling van de huidige radiotelescopen die tot een ongekende vracht aan gegevens leiden in de orde van exabytes per dag. Momenteel schieten de computationele technologieen om dergelijke hoeveelheden aan gegevens te verwerken nog tekort en de weg naar exascale computing wordt baanbrekend genoemd. Zolang we niet over deze baanbrekende exascale technologie beschikken, wordt het onderzoek voor het eerst in de geschiedenis van de wetenschap onuitvoerbaar zonder de essentiele computationele ruggengraat die echt nodig is om dergelijk spervuur aan gegevens te verwerken. NLeSC Directeur voor eScience Technologie Rob van Nieuwpoort werd uitgenodigd om te spreken tijdens de Exascale Radio Astronomy Conferentie die gehouden wordt in Monterey van 30 maart tot 4 april. Deze conferentie biedt een dynamisch en interactief platform voor internationale experten uit de academische wereld en het bedrijfsleven om de uitdagingen van exascale radio-astronomie te introduceren, verkennen en bespreken. Rob van Nieuwpoort is een expert op het gebied van high performance computing voor radio-astronomie. Als onderzoeker bij ASTRON heeft hij software ontwikkeld voor het verwerken van real-time gegevens van de LOFAR software telescoop, de grootste radiotelescoop ter wereld. Tijdens de conferentie zal Rob van Nieuwpoort de resultaten voorstellen van het eScience project Big Data for the Big Bang, waarin een nieuw ontwikkelingsmodel voor astronomische verwerkingssoftware wordt verkend.
06 maart 2014
Belangrijke upgrade van de MAGMa webapplicatie voor metabolomische gegevensanalyse →
MAGMa werd uitgebreid met de mogelijkheid om metabolieten van waargenomen moleculen te voorspellen en om de aanwezigheid van de gemeten gegevens te screenen. Dit laat een systematische detectie toe van nieuwe metabolieten die nog niet gerapporteerd werden in chemische gegevensbestanden en betekent dat de ontdekking van nieuwe biochemische routes versneld wordt. Dit scheikundeproject dat door het eScience Center ondersteund wordt, ontwikkelt algoritmen voor automatische analyse van metabolomische gegevens. In deze samenwerking tussen Wageningen UR en het eScience Center werd een geavanceerde webapplicatie gelanceerd die het leven van wetenschappers vereenvoudigt, die geconfronteerd worden met de interpretatie van grote en complexe gegevensreeksen voor metabolitische profilering, gegenereerd door massaspectrometers.
27 februari 2014
TERENA Secretaris-Generaal Karel Vietsch overleden ⇒
Karel Vietsch, Secretaris-Generaal van TERENA, is overleden. 
Karel Vietsch was als ambtenaar bij het ministerie van OCW betrokken bij de implementatie van het wetenschapsdeel van het Computer Science Promotion Plan, waaruit ook de oprichting van SURF en SURFnet voortkwam. Ook als hoofd van de afdeling Informatie en Infrastructuur was hij nauw betrokken bij deze organisatie. In 1996 werd Karel Vietsch Secretaris-Generaal van TERENA, waar hij de drijvende kracht was voor de ontwikkeling van de Europese onderwijs- en onderzoeksnetwerk community. Hij gaf daarmee letterlijk invulling aan het TERENA adagium "Networking the Networkers". Hij verbond iedereen met elkaar en velen hebben de afgelopen 30 jaar met hem samengewerkt. Ook toen hij ziek werd en terug moest treden uit zijn dagelijkse werkzaamheden bleef hij meer op de achtergrond een belangrijke bijdrage leveren aan actuele ontwikkelingen. Vorig jaar ontving Karel Vietsch als derde Nederlandse internetpionier een Koninklijke onderscheiding voor zijn grote inzet en bijdrage aan de onderwijs en onderzoeksnetwerk community.
26 februari 2014
Nieuwe Big Data technologieen voor optimalisatie van kennis ontwikkeling en productieprocessen  →

Twee Technology Area onderzoeksprojecten zijn gehonoreerd voor het programma Data Science van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en het Nederlands eScience Center. Met een budget van totaal 1,7 miljoen gaan onderzoekers en bedrijven samenwerken aan oplossingen om de innovatie verder te verbeteren op het gebied van Big Data (Data Science). High-throughput technologie in R&D en industriele productie processen genereren enorme hoeveelheden, niet gestandaardiseerde, datasets. Het programma Data Science moet ervoor zorgen dat de samenwerking tussen onderzoeksinstellingen en private partijen innovatie oplevert in de productie, omgang, doorzoekbaarheid en het gebruik van grote datasets, waardoor mensen en computers er optimaal, efficient en effectief mee kunnen werken.

28 februari 2014
Oud-Directeur Stichting SURF Gerrit van de Graaf overleden ⇒
Op 22 februari is Gerrit van de Graaf, oud-directeur van Stichting SURF, tamelijk onverwacht overleden. Gerrit van de Graaf was de eerste directeur van SURF en in die hoedanigheid nauw betrokken bij de uitvoering van het eerste SURF-meerjarenplan. Als medewerker van het ministerie van Economische Zaken nam Gerrit van de Graaf ook al deel aan de voorbereidingen voor de oprichting van SURF. Onder het directeurschap van Gerrit van de Graaf (1987-1995) is de aanvankelijke projectorganisatie getransformeerd tot een staande organisatie, waarin naast Stichting SURF ook de dochterorganisaties SURFnet en SURFdiensten (nu SURFmarket) werden opgericht. Gerrit van de Graaf bezat een zeldzame combinatie van vaardigheden op zowel strategisch als tactisch gebied. Door zijn verleden in de gemeentepolitiek wist hij daarnaast goed hoe de bestuurlijke hazen lopen, en hij maakte daar regelmatig met veel profijt gebruik van. Hij had de gave zijn bevlogenheid goed op anderen over te brengen. Discussies ging hij nimmer uit de weg. Op argumenten wist hij mensen voor zich te winnen. Zijn markante persoonlijkheid legde mede de basis voor de groei en bloei van de SURF-organisatie. De laatste jaren was zijn gezondheid een punt van toenemende zorg. Iets wat hij moeilijk kon accepteren. Hij bleef wel denken in mogelijkheden en niet in beperkingen, passend bij zijn sterke karakter.
20 februari 2014
VU- en UvA-studenten krijgen toegang tot 1 online samenwerkingsomgeving ⇒
Steeds meer hogeronderwijsinstellingen werken samen. Met SURFconext kunnen studenten van verschillende instellingen samenwerken in 1 online omgeving. In het kader van de op te richten Amsterdam Faculty of Science ontwikkelde de VU hiervoor een proof-of-concept. VU en UVA hebben plannen voor een gezamenlijke betafaculteit: de Amsterdam Faculty of Science. Om samen vakken te kunnen volgen, moeten studenten van beide instellingen toegang hebben tot dezelfde online samenwerkingsomgeving. In een best practice vertellen Rob van Leeuwen, Educational Technologist aan de VU, en Erwin Vreeman, IT-projectmanager aan de VU, over hun ervaringen met SURFconext.
21 februari 2014
Socientize project nodigt uit om bij te dragen aan de Citizen Science White Paper ⇒
Fermin Serrano, projectleider van het Socientize project, legt uit waarom het belangrijk is om deel te nemen aan de consultatiefase voor de White Paper over wetenschap voor de burger die nog open is tot en met 27 maart. Deze White Paper speelt met name een rol in het beleid van de Europese Commissie met betrekking tot wetenschap waarin de burger betrokken wordt. Fermin Serrano licht ook toe waarom hij graag deel uitmaakte van de Citizen Cyber Science Summit in Londen waar dit interview werd afgenomen. Het Socientize project houdt zich bezig met de toekomst van Citizen Science in Europa. Hierin bestaan er verschillende rollen van deelname om wetenschap meet efficient te maken door middel van het gebruik van instrumenten zoals mobiele toestellen, desktop grid computing enz. Socientize gaat niet enkel over wetenschap maar ook over het sociale proces dat te maken heeft met beleidsresultaten. De Citizen Cyber Science Summit vormde een uitstekende gelegenheid voor de Socientize project partners om kennis te maken met de verschillende belanghebbende partijen. U kunt uw eigen ideeen bijdragen voor de White Paper via whitepaper.socientize.eu .
03 maart 2014
FOM-werkgroepleider bedenkt magneet voor snelle en zuinige dataopslag →
Voor optische dataopslag zijn geen dure magnetische materialen nodig, synthetische alternatieven werken net zo goed. Dat publiceerde een internationaal team uit York, Berlijn en Nijmegen op 27 februari in Applied Physics Letters. Hiermee komt de veel zuinigere methode om data op te slaan met licht een stap dichterbij toepassing. Prof.dr. Theo Rasing, FOM-werkgroepleider aan de Radboud Universiteit Nijmegen en UB-lid bij FOM, bedacht het nieuwe synthetische materiaal. Als je een bestand opslaat op je laptop of PC, maakt de computer een code van enen en nullen. In werkelijkheid zijn dat kleine magneetpooltjes (spins) die in twee richtingen kunnen wijzen: de toestand '1' of '0'. Het omzetten van deze spins met een magneetveld gaat relatief langzaam en kost veel energie. Een alternatief is om ze te schakelen met licht, wat Radboud-onderzoekers zes jaar geleden voor het eerst lukte. Sindsdien zijn ze een zoektocht begonnen naar materialen die daar geschikt voor zijn.
24 februari 2014
PRACE 8ste Call for Proposals sluit met grotere toewijzingen voor alle systemen →
De 8ste PRACE Reguliere Call for Proposals leverde 124 in aanmerking komende voorstellen op waarvan er 44 werden aanvaard. De trend voor grotere toewijzingen voor elk project blijft, wat de concurrentie voor de Tier-0 resources verhoogt. De 44 geselecteerde projecten worden geleid door toonaangevende onderzoekers uit 11 verschillende Europese landen. Maar in termen van nationaliteit, is PRACE een nog meer inclusieve onderzoeksinfrastructuur geworden, die plaats biedt aan wetenschappers en onderzoekers uit Noorwegen, China, de Verenigde Staten en Rusland alsook aan medewerkers in verschillende projecten. Zeven algemene wetenschappelijke domeinen zijn vertegenwoordigd: 7 projecten zijn verbonden aan Bioscheikunde, Bioinformatica en Life Sciences; 10 aan Scheikunde; 4 aan Earth System Sciences; 9 aan Engineering; 5 aan Fundamentele Bestanddelen van de Materie; 1 aan Wiskunde en Computerwetenschappen; en 8 aan Kosmologie. Vier projecten zijn verbonden met het bedrijfsleven, met IFP Energies Nouvelles als hoofdonderzoeker; PSA Peugeot-Citroen; Renault, STMicroelectronics, General Electric (GE), en Numerical Algorithms Group (NAG) - alle 5 als medewerkers.
11 maart 2014
Oproep voor ideeen voor de Amsterdam Science & Innovation Award 2014  ⇒
De inschrijving voor de Amsterdam Science & Innovation Award 2014 is gestart. Er wordt 5000 euro uitgereikt voor het meest innovatieve en bruikbare idee met een commerciele en/ of maatschappelijke impact. Onderzoekers, staf en studenten uit alle disciplines van alle Amsterdamse Universiteiten, Hogescholen, Academische Ziekenhuizen en (NWO-) onderzoeksinstituten, zijn van harte uitgenodigd om hun innovatieve idee in te dienen. Inzendingen worden beoordeeld door een gerenommeerde jury samengesteld uit professionals in hun eigen vakgebied en voorgezeten door Prof. Dr. Alexander Rinnooy Kan, Hoogleraar UvA en verder bestaande uit Ir. Rob Kirschbaum, VP Open Innovation bij DSM; Drs. Marloes Krijnen, Directeur Foam; Dr. Geerten van Nieuw Amerongen, onderzoeker VU en winnaar van de Amsterdam Science & Innovation Award 2013; Ruurd Priester, Strategy Director LBi Netherlands; Prof. Dr. Piek Vossen, Professor Computational Lexicology VU, Spinoza Laureaat 2013; en Dr. Marja Zonnevylle, Manager Gas Processing Design bij Shell. De ingezonden ideeen worden beoordeeld op basis van hun innovativiteit, uitvoerbaarheid en vervulling van een marktbehoefte. De finalisten geven tijdens de feestelijke finale op 5 juni een pitch waarna de jury beslist wie de winnaar is. Ter voorbereiding op de finale ontvangen de finalisten een professionele pitchtraining en ondersteuning door de business developers van Bureau Kennistransfer. Die deelnemers graag zullen helpen bij het vertalen van hun idee naar een heldere, duidelijke propositie. U kunt uw voorstellen indienen tot 4 april 2014.
24 februari 2014
Gegevensgedreven medische scheikunde in het tijdperk van Big Data  ⇒
Rene van Schaik, waarnemend CEO, en Scott Lusher, Directeur Toegepaste eScience en Communicatie bij het eScience Center, hebben samen een paper geschreven met als titel "Data-driven medicinal chemistry in the era of Big Data". De paper, gepubliceerd in Drug Discovery Today, beweert dat alle wetenschappelijke disciplines, met inbegrip van medische scheikunde, aan een revolutie onderworpen zijn om gegevens nu gegenereerd worden aan ongeziene hoeveelheden en hun analyse en gebruik meer dan ooit fundamenteel zijn voor vernieuwing. "Wetenschap en de manier waarop we aan onderzoek doen, veranderen snel. De groeiende hoeveelheid aan gegevens die gegenereerd wordt in alle mogelijke wetenschappelijke disciplines schept ongelooflijke mogelijkheden voor gegevensgedreven onderzoek, met het potentieel om de bestaande praktijken te transformeren. Het gebruik van zogenaamde 'Big Data' zal ons in staat stellen onderzoeksprojecten te ondernemen die voordien niet mogelijk waren maar moeten ook een herevaluatie stimuleren van al onze gegevenspraktijken. Gegevensgedreven medische scheikunde benaderingen hebben het potentieel om besluitvorming in onderzoeksprojecten naar medicijnen te bevorderen, mits alle onderzoekers de rol van 'gegevenswetenschapper' op zich willen nemen en de betekenisvolle relaties en patronen in de beschikbare gegevens willen ontrafelen."
14 februari 2014
Crowd computing neemt het sociale leven van moleculen onder de loep ⇒
Tijdens de eInfrastructuur Informatiedagen in Brussel, hadden we een interview met Alexandre Bonvin, WeNMR Coordinator en Hoogleraar Computationele Structuurbiologie aan de Universiteit Utrecht, over zijn onderzoek naar de onderlinge interactie van moleculen dat uitgevoerd wordt met behulp van de Europese Grid Infrastructuur. Zoals hij zelf aangeeft, probeert hij het Facebook van moleculen in kaart te brengen. Daarvoor sturen de onderzoekers computerjobs de wereld in om overal te laten draaien en de resultaten keren vervolgens terug. De nieuwste ontwikkeling hierin is het zogenaamde crowd of volunteer computing. Mensen thuis stellen de rekenkracht van hun computers ter beschikking om dit onderzoek te ondersteunen. Binnen het Nederlandse kader wordt hiervoor gebruikt gemaakt van de AlmereGrid infrastructuur. Op die manier vergroot het team van Alexandre Bonvin de impact van het onderzoek naar het sociale leven van de moleculen. Het team levert daarmee ook kleine bouwstenen aan de opbouw van de grote piramide van het medisch onderzoek: door het beter begrijpen van ziektes en de bestrijding ervan met de gepaste medicijnen.
21 februari 2014
CWI wordt .nl-registrar →
Het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) is op 18 februari 2014 .nl-registrar geworden. Daarmee is de cirkel tussen SIDN en het CWI, de organisatie die bakermat is voor het .nl-domein, na 18 jaar weer rond. Het CWI droeg eind januari 1996 het beheer van het .nl-domein formeel over aan de daarvoor opgerichte Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Het CWI is nog steeds houder van de eerste geregistreerde .nl-domeinnaam, cwi.nl. SIDN beheert het .nl-domein, maar de dienstverlening aan domeinnaamhouders verloopt via registrars die bij SIDN zijn aangesloten. Vaak zijn dit internetservice-, hosting-, of accessproviders, maar ook grote bedrijven die veel domeinnamen registreren of er veel belang aan hechten deze zelf te beheren, kiezen er soms voor om zelf registrar te worden. Alhoewel het aantal .nl-registrars de laatste jaren afneemt, komt het nog regelmatig voor dat een partij zich meldt bij SIDN om .nl-registrar te worden. Maar omdat het CWI en SIDN door het .nl-domein onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, is het voor beide organisaties toch een bijzonder moment.
19 maart 2014
Gravitatiegolven in de kosmische microgolf achtergrond →
Op 17 maart werd een uitermate belangrijke ontdekking wereldkundig gemaakt. De BICEP2-collaboratie heeft met hun radio-telescoop op het Admundsen-Scott station op de Zuidpool tekenen van gravitatiegolven ontdekt in de polarisatie van de kosmische microgolf achtergrondstraling (CMB). Dit is de tweede keer dat indirect aanwijzingen gevonden worden voor het bestaan van gravitatiegolven. De eerste indirecte aanwijzing kwam uit het energieverlies van een binaire neutronenster en hiervoor hebben Hulse en Taylor in 1993 de Nobelprijs ontvangen. Jo van den Brand en zijn team van het Nikhef proberen gravitatiegolven direct te detecteren - en niet indirect via een polarisatie-effect in de elektromagnetische CMB. Hiervoor worden interferometers gebruikt met kilometerslange armen, waaronder Virgo bij Pisa in Italie waaraan Nikhef meedoet en de LIGO-detectoren in de VS. Dit jaar wordt er nieuwe apparatuur geinstalleerd om de gevoeligheid van de instrumenten te verbeteren. Volgend jaar wordt Virgo - en ook de LIGO detectoren in de VS - aangezet. De eerste gezamenlijke meting zal plaatsvinden in 2016.
27 februari 2014
Drie toekenningen voor Investeringen NWO-middelgroot Exacte Wetenschappen →
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kent in het programma voor Investeringen NWO-middelgroot aan drie projecten binnen het terrein van de Exacte Wetenschappen financiering toe voor de aanschaf van apparatuur. De financiering maakt het mogelijk om gespecialiseerde instrumenten en meettoestellen, grote computerinfrastructuren, en nieuwe software te bouwen of ontwikkelen. Deze infrastructuren zijn belangrijk om vernieuwend onderzoek te doen. In totaal ontving NWO Exacte Wetenschappen twaalf uitgewerkte aanvragen voor deze ronde van Investeringen NWO-middelgroot. De voorstellen werden beoordeeld door onafhankelijke binnenlandse en buitenlandse experts. Het beschikbare budget voor de ronde NWO-middelgroot 2013 - Exacte Wetenschappen bedroeg 1 miljoen euro. Er zijn drie voorstellen gehonoreerd. Met Investeringen NWO-middelgroot wil NWO investeringen in onderzoeksinfrastructuur aanmoedigen en steunen. NWO betaalt maximaal 75 procent van de kosten van de investeringen. De instelling waaraan het onderzoek wordt uitgevoerd, draagt minimaal 25 procent bij.
13 maart 2014
Presentaties van SURFsara Data & Computing Infrastructure Event nu beschikbaar ⇒

Op 12 en 13 maart 2014, organiseerde SURFsara een Data & Computing Infrastructure Event in het Bimhuis in Amsterdam. Op woensdag 12 maart lag de focus op gegevensintensieve wetenschappen waarvoor SURFsara diensten aanbiedt zoals HPC Cloud, Hadoop en Grid. Het programma op donderdag 13 maart legde de nadruk op grootschalige computing en faciliteiten zoals de nationale supercomputer Cartesius en het computer cluster Lisa. De presentaties zijn nu online beschikbaar via https://www.surfsara.nl/program-12-march-2014-surfsara-data-and-computing-infrastructure-event .

28 februari 2014
Hoe zijn criminele netwerken het best aan te pakken? →
Hoe zitten criminele netwerken in elkaar? En hoe kun je ze het beste aanpakken? UvA-hoogleraar Peter Sloot onderzocht met computermodellen de complexiteit van criminele netwerkstructuren. Hij deed dit in samenwerking met Russische informatici, de Nederlandse politie en criminoloog Paul Duijn. Hun bevindingen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Scientific Reports. De belangrijkste ontdekking van het onderzoeksteam is dat het aanpakken van willekeurige criminele ondernemers in de georganiseerde hennepteelt volkomen averechts kan uitpakken. De onderzoekers laten met computermodellen zien dat een alternatieve interventie door het verwijderen van zeer gespecialiseerde personen in plaats van de meest zichtbare en schijnbaar invloedrijke criminelen, het netwerk effectiever in elkaar doet storten.
13 maart 2014
Square Kilometre Array gaat van start met bijdrage van 119 miljoen pond vanuit Engeland ⇒
De Britse minister voor Wetenschap, Rt Hon David Willetts, heeft een financiering aangekondigd van 100 miljoen pond (120 miljoen euro) voor het Square Kilometre Array (SKA) project. Het emblematische observatorium herbergt het hoofdkwartier van de SKA Organisation die het project leidt. De Science & Technology Facilities Council (STFC) heeft tevens bevestigd dat ze tijdens de komende 4 jaar 19 miljoen pond investeert in het SKA-project. Dit betekent een grote investering in het SKA project, waarvan de kosten voor de eerste fase van de bouw werden afgetopt op 650 miljoen euro. Onder de huidige planning voor het project, zal de financiering voor de bouw van fase 1 worden bevestigd in 2016 met start van de constructie naar verwachting in 2018. Het eerste wetenschappelijk onderzoek zal vermoedelijk beginnen in 2020. Het Nederlandse eScience Center is betrokken bij het ​​DOME project, dat tot doel heeft om geavanceerde technologieen voor de behandeling van de enorme hoeveelheid gegevens die worden geproduceerd door SKA, te ontwikkelen. Het NLeSC astronomie project Big Data voor de Big Bang is ook zeer belangrijk in de ontwikkeling van hardware en software voor SKA.
03 maart 2014
Data Fairport: Mondiale uitwisseling van onderzoeksgegevens wordt werkelijkheid ⇒
Een gemengde groep van belanghebbenden uit de wereld van de life sciences kwam samen in Leiden van 13 tot en met 16 januari om te bespreken hoe ze een omgeving kunnen creeren die toelaat om biologische onderzoeksgegevens daadwerkelijk te delen en te hergebruiken. International Innovation sprak met de organisatoren en enkele van de aanwezigen om te kijken hoe openbare en private belanghebbende partijen en internationale gemeenschappen samen kunnen werken om een veilige en efficiente gegevensinteroperabiliteit te realiseren. Het interview laat Dr. Rene van Schaik, waarnemend CEO van het eScience Center, aan het woord, samen met Prof. Barend Mons, Biosemantiek, Medisch Centrum Universiteit Leiden; Dr. Niklas Blomberg, Directeur bij ELIXIR; Dr. George Strawn, Director of the Federal Networking & Information Technology R&D; en Dr. Ruben Kok, Directeur bij het Nederlandse Techcentre voor Life Sciences.
17 maart 2014
eScience Center brengt xtas 2.99 uit ⇒
Het eScience Center kondigt de release van xtas 2.99, de eXtensible Text Analysis Suite, aan. xtas laat verbindingen toe met Elasticsearch document indexen en draait taalkundige analyses, zoals het vinden van benoemde entiteiten, onderwerp modellering en document clustering, in een gedistribueerde opzet. xtas 2.99 is een prerelease van xtas 3, een opgeschoonde her-implementatie van het xtas pakket, ontwikkeld aan de Universiteit van Amsterdam. Het is ontwikkeld voor het eScience-project Searching Public Discourse (SPuDisc).
18 maart 2014
Derde call geopend voor computational science oio-projecten →
Er is een call geopend voor ongeveer 12 onderzoeksprojecten voor oio's op het gebied van computational sciences, gericht op de energie-gerelateerde thema's binnen de topsectoren Energie en Chemie. Dit is de derde van (waarschijnlijk) vier calls binnen het gezamenlijke programma 'Computational sciences for energy research' (CSER) van Shell, NWO en FOM. De call is open voor aanvragen vanuit alle onderzoeksgebieden. Onderzoekers met voorstellen op het gebied van computational chemistry and materials science, multiphysics, Big Data, en computational geoscience worden nadrukkelijk uitgenodigd om onderzoeksvoorstellen in te dienen. De deadline voor het indienen van onderzoeksvoorstellen is 22 april 2014.
13 maart 2014
Prijs voor sterrenkundigen voor snelheidsrecord op nationale supercomputer →
Drie astronomen van de Sterrewacht Leiden hebben de Wim Nieuwpoort-prijs van SURFsara en NWO gewonnen. De award is vernoemd naar professor emeritus Wim Nieuwpoort die van grote betekenis is geweest voor grootschalig rekenen in Nederland. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan het team wetenschappers dat het meest optimaal gebruik weet te maken van de nationale supercomputer 'Cartesius'. De Leidse hoogleraar Simon Portegies Zwart en zijn promovendi Tjarda Boekholt en Guilherme Goncalves Ferrari hebben de prijs op 13 maart in ontvangst genomen tijdens het SURFsara infrastructure & Computing-dag in het Bimhuis te Amsterdam. De Cartesius supercomputer is uniek in zijn modulaire opbouw, waardoor hij gemakkelijk kan meegroeien met de rekenbehoeftes van de Nederlandse wetenschappers. De configuratie die door het Leidse onderzoeksteam is gebruikt bestaat uit rekken met processor-blades van in totaal 13984 reken-kernen (cores), die een rekenkracht van ca. 271 TeraFlop/s leveren; dat komt neer op 271.000.000.000.000 berekeningen per seconde.
21 februari 2014
Nieuwe wegen voor LHC@Home →

LHC@Home is een crowd computing project dat burgers in staat stelt ongebruikte computertijd te doneren aan wetenschappers bij CERN. LHC@Home coordinator Ben Segal geeft een overzicht van de resultaten tot nu toe en de plannen om niet alleen vrijwilligers niet enkel hun computers te laten gebruiken, maar ook hun hersenen. Tijdens de Citizen Cyber ​​Science Summit in Londen lichtte Ben Segal in een interview een tipje van de sluier met betrekking tot de toekomst van LHC@Home. Dit jaar is de tiende verjaardag van LHC@Home, een van de allereerste BOINC projecten opgezet om de stabiliteit van de bundel in de versneller te bestuderen. Eerder moest de toepassing worden samengesteld en geinstalleerd op elk gebruikersplatform afzonderlijk.

04 maart 2014
Presentaties van DTL Focus Meeting over research data repositories nu beschikbaar ⇒
Op 3 maart organiseerde het Nederlandse Techcentre for Life Sciences (DTL) een workshop over repositories voor onderzoeksgegevens. Het Big Data tijdperk draagt bij aan de complexiteit van dataomgevingen en creeert uitdagingen in gegevensbeheer, beheer en middelen om data toegankelijk te maken, stabiliteit en betrouwbaarheid. Repositories voor onderzoeksgegevens worden steeds meer een essentieel onderdeel van de infrastructuur. Onderzoekers worstelen met vragen als 'hoe kan ik veilig en redundant mijn gegevens opslaan? ', 'Hoe kan ik data doorzoekbaar en interoperabel maken? ', of 'welke repository moet ik gebruiken om mijn gegevens op te slaan?'. Het doel van deze workshop was om te informeren en te praten over repositories voor onderzoeksgegevens voor de life sciences. De meeting bevatte onder meer presentaties over de behoeften van life science domeinen (next-generation sequencing, medische beeldvorming), en over mogelijke data repository oplossingen. De samenwerking tussen de partners binnen DTL zal helpen bij de ontwikkeling van (een ecosysteem) van data repositories die past bij de behoeften van de life science en de gemeenschap voor gezondheidsonderzoek, met inbegrip van het delen van gegevens en uitwisseling van gegevens, het gebruik en hergebruik ervan, data discovery, beheer en bewaring op lange termijn. De presentaties van deze workshop zijn nu online beschikbaar.
Jobcorner
07 maart 2014
SURF zoekt nieuwe algemeen directeur →
In de loop van 2014 gaat Wim Liebrand, algemeen directeur van SURF, met pensioen. Daarom is SURF op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. SURF werkt op dit moment aan een nieuw meerjarenplan voor de periode 2015-2018 waarin de strategie voor de komende vier jaren wordt vastgesteld. Ook is SURF in transitie: momenteel vindt er een herijking plaats van de wijze waarop SURF haar taken organiseert. De algemeen directeur gaat uitvoering geven aan dit transitieproces en de herinrichting van de governance van de SURF-organisatie. Hiermee schept hij/zij een wenkend perspectief, niet alleen voor alle medewerkers binnen de organisatie, maar ook voor de aangesloten instellingen en andere stakeholders. De algemeen directeur geeft in de nieuwe SURF-organisatie leiding aan het directieteam, bestaande uit de directeuren van de verschillende werkmaatschappijen SURFnet, SURFmarket, SURFsara en SURFshare. De directeur rapporteert aan het bestuur van SURF en vervult tevens de rol van secretaris van het bestuur. Voor inlichtingen over de functie kunt u zich richten tot de voorzitter van het bestuur van SURF, de heer Lundqvist, via vacature@surf.nl . Uw schriftelijke sollicitatie met cv kunt u tot en met 30 maart 2014 per e-mail sturen aan hetzelfde adres. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 14 april 2014 in Utrecht. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
18 maart 2014
PhD beurs open aan de Universiteit van Westminster in Londen →
Een volledig gefinancierde PhD beurs voor Cloud en gedistribueerde computing is nu open aan de Universiteit van Westminster in Londen. De beurs is een unieke kans en biedt 4 jaar financiering, waaronder een jaarlijkse beurs van 16.000 Engelse pond en vrijstelling van vergoeding voor zowel Britse als Europese studenten. De sluitingsdatum is 4 april. Het vakgebied is simulatie-analyse op Big Data Clouds. Meer informatie is beschikbaar via http://www.westminster.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0011/296723/ECS3-Simulation-Analytics-on-Big-Data-Clouds.pdf .
© Nieuwsbrief