logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geinteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer mei 2014
Cursussen en evenementen
06 mei 2014
2 juni 2014 - Cyber Security-symposium in Den Haag ⇒
Het Cyber Security-symposium van Nationale Cyber Security Research Agenda (NCSRA) vindt plaats op 2 juni 2014 van 12.00 tot 17.00 uur, in Crowne Plaza Den Haag. NWO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en het NCSC zijn de organisatoren. Het IIP-VV treedt op als programmacommissie. Dit symposium maakt onderdeel uit van verschillende evenementen rondom de NCSC-conferentie op 3 en 4 juni. Het evenement richt zich op de volgende partijen: voormalige, huidige en/of toekomstige uitvoerders van Sentinels-, SBIR- en NWO- onderzoeksprojecten; samenwerkingspartners van deze uitvoerders; en potentiele afnemers van cyber securityoplossingen. NWO en 6 ministeries financieren samen belangwekkend onderzoek en ontwikkeling binnen de NCSRA. Dit bouwt voort op het fundament van het Sentinels programma. De uitvoering van projecten vindt grotendeels nationaal, maar ook deels in internationaal verband plaats. De volgende ministeries hebben het onderzoek medegefinancierd: Economische Zaken (EZ); Veiligheid en Justitie (VenJ); Defensie; Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK); Financien; en Infrastructuur en Milieu (IenM). Vanuit NWO zijn de onderdelen Exacte Wetenschappen (EW), Maatschappij- en Gedragswetenschappen (MaGW) en Technologiestichting STW de financiers.
22 mei 2014
5 juni 2014 - Innoveren met 3D-printing, Big Data, IoT en hypersnelle rekenkracht ⇒
In het kader van het doorbraakproject 'De Ambitieuze MKB-er innoveert met ICT' vindt op 5 juni 2014 in Amsterdam, bij de Kamer van Koophandel aan De Ruyterkade 5 van 16.00 tot 19.00 uur een regionale bijeenkomst plaats over innoveren met de inzet van 3D-printing, Big Data, Internet of Things en hypersnelle rekenkracht. Het ICT-doorbraakproject heeft als eerste doelstelling bedrijven meer inzicht te geven in verschillende innovatiemogelijkheden, zodat deze gemakkelijker en sneller in producten, diensten of productieprocessen kunnen worden toegepast. Dit kan producten of diensten een aanzienlijke toegevoegde waarde geven en een positief effect hebben op de concurrentiekracht. In vijf bijeenkomsten verspreid over het land worden bedrijven geinspireerd met de kennis en ervaring van experts en ondernemers. De eerste bijeenkomst heeft op 19 mei 2014 plaatsgevonden in Den Haag. Na een plenaire opening met aanjagers Willem Vermeend of Erna Froon worden de deelnemers in parallelle sessies aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden bijgepraat over de mogelijkheden van ICT. 'Internet of things', 3D printing, Big Data en High Performance Computing passeren de revue. Ook zijn er uitgebreide mogelijkheden om andere ondernemers en experts te ontmoeten en kennis te delen. Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos.
22 mei 2014
5 juni 2014 - Netwerkevent NetherLight in Utrecht ⇒
Op 5 juni organiseert SURFnet aansluitend op de instellingscontactpersonendag een netwerkevent rond NetherLight, de open lichtpadenexchange, in het SURFnet-kantoor in Utrecht. NetherLight verzorgt sinds 2013 lichtpaden naar clouddiensten van verschillende aanbieders. Tijdens dit netwerkevent worden drie cases gepresenteerd, steeds door de betrokken instelling en aanbieder in een duopresentatie. Het netwerkevent richt zich op instellingscontactpersonen van SURFnet en besluitvormers binnen het hoger onderwijs.
02 mei 2014
9-10 juni 2014 - e-IRG Open Workshop in Athene, Griekenland ⇒
De volgende e-IRG Open Workshop wordt georganiseerd in Athene, Griekenland op 9 en 10 juni 2014. Gastheer is het Algemeen Secretariaat van Onderzoek en Technologie met de steun van het Office van het Griekse Voorzitterschap van de Europese Unie in nauwe samenwerking met de Griekse e-IRG delegatie. De workshop snijdt belangrijke thema's aan met betrekking tot de e-Infrastructuur Commons, gegevensbeheer, gebruikerskwesties, en toekomstige e-Infrastructuren. Er is ook een discussie over het Horizon 2020 Werkprogramma voor 2016-2017. De keynote presentatie tijdens de openingssessie gaat over het e-Infrastructuur beleid van de Europese Commissie. Tijdens de workshop zijn er vier gezamenlijke tracks over de samenwerking met ESFRI, over databeheer, over gebruikerskwesties en over het Horizon 2020 programma. Elke track wordt besloten met een discussie van het expertenpanel met ruime gelegenheid tot interactie met het publiek. e-IRG nodigt e-Infrastructuurgebruikers, leveranciers en beleidsmakers uit om deze workshop bij te wonen en deel te nemen aan de debatten.
14 mei 2014
23 juni 2014 - SURFaudit-seminar: Leer van praktijkervaringen in peer-auditing in Utrecht ⇒
Peer-auditing is een volgende stap in de benchmarking van informatiebeveiliging. Wilt u er meer over weten? Kom dan op 23 juni naar het SURFaudit-seminar peer-auditing en luister onder andere naar de praktijkervaringen van instellingen. Een aantal hogeronderwijsinstellingen voerde een self-assessmentbenchmark over informatiebeveiliging uit. De volgende stap bestaat uit onafhankelijke beoordelingen in de vorm van peer-auditing. Dit seminar is daar een voorbereiding op. Aan het woord komen onder andere instellingen die al ervaring hebben opgedaan met peer-auditing, zoals Saxion Hogescholen en het Amphia Ziekenhuis.
16 mei 2014
25 juni 2014 - Seminar: De uitdaging van het delen van medische onderzoeksdata in Utrecht ⇒
Medisch onderzoek genereert een explosieve groei aan data. Hoe gaan we daar goed mee om? Deze vraag staat centraal tijdens het vierde seminar over het delen van onderzoeksdata. Met als speciale thema's: een gezamenlijke onderzoeksdata-infrastructuur en een duurzaam informatiestelstel. Voor onderzoekers en ziekenhuizen is het managen van de grote hoeveelheid onderzoeksdata een uitdaging. Het verzamelen, opslaan, bewerken en archiveren van medische onderzoeksdata wordt niet eenduidig georganiseerd en vormt een bedreiging voor zowel wetenschap als zorg. Binnen de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) wordt nagedacht over de inrichting van een onderzoeksdata-infrastructuur. Het programma dat hieruit ontstaat, wordt toegelicht tijdens het seminar. Verder komen diverse instellingen aan het woord over dit onderwerp. Dit seminar richt zich op iedereen die zich bezighoudt met medische onderzoeksdata. Het vindt plaats bij SURFnet in Utrecht en duurt van 12.00 uur - start met lunch - tot 17.00 uur
Ledennieuws
22 mei 2014
Deadline voor de Norvig Web Data Science Award 2014 is 1 augustus 2014 ⇒
SURFsara en Common Crawl willen iedereen de kans geven om open web data te analyseren. Daarvoor organiseren ze de tweede editie van de Norvig Web Data Science Award, een uitdaging voor alle onderzoekers en studenten in de Benelux. Zij voorzien gratis toegang tot het SURFsara Hadoop cluster met een kopie van de volledige Common Crawl web crawl vanaf maart 2014 - bijna 3 miljard web pagina's. Deelnemers zijn volledig vrij in het kiezen van hun onderzoeksvraag. Zo waren er verleden jaar bijvoorbeeld kandidaten die zochten naar concept associatie, verwantschappen tussen talen, leesbaarheid en zo verder. Deelnemers mogen creatief zijn. De award is genoemd naar Peter Norvig, een bekende computerwetenschapper en momenteel Directeur voor Onderzoek bij Google. Hij is het hoofd van de jury die het winnende voorstel zal selecteren. De deadline voor indiening is 1 augustus 2014. Het winnende team wordt aangekondigd tijdens de award ceremonie in september 2014 en wint een tablet, smart watch en Github small plan voor 1 jaar. Ook niet-academische teams kunnen deelnemen maar zij komen niet in aanmerking voor de prijzen. Zij kunnen wel ervaring opdoen met Big Data analyse en misschien een eervolle vermelding krijgen.
13 mei 2014
Jaarlijkse Rapport van PRACE voor 2013 is nu beschikbaar ⇒
Naar aanleiding van de PRACEdays14 lanceert het Partnerschap voor Geavanceerde Computing in Europa (PRACE) de editie 2013 van zijn Jaarlijks Rapport. Het rapport kan online gelezen en gedownloaded worden maar ook gedrukte exemplaren kunnen besteld worden of zijn verkrijgbaar tijdens de PRACEdays14 in Barcelona tussen 20 en 22 mei 2014. Het PRACE Jaarlijks Rapport 2013 bestrijkt een hele reeks thema's, zoals succesverhalen vanuit het onderzoek dat uitgevoerd werd op de PRACE supercomputers; interviews met Robert-Jan Smits, Directeur-Generaal van DG Research en Innovatie bij de Europese Commissie en Catherine Riviere, Voorzitter van de PRACE Raad; gedetailleerde informatie over de bijdrage van PRACE tot de Europese industriele innovatie en het concurrentievermogen, bijdragen van het PRACE Wetenschappelijke Sturingscomite, het PRACE Industriele Advies Comite, het PRACE User Forum en de PRACE IP Projecten. Daarnaast staan er in het rapport nog veel meer interessante hoogtepunten en korte artikels.
22 mei 2014
Deadline voor Tweede Open Call van Fortissimo is 18 juni 2014 ⇒
Fortissimo is een samenwerkingsproject dat de Europese MKBs in staat wil stellen om competitiever te zijn op wereldvlak door het gebruik van simulatiediensten die draaien op een High Performance Computing cloud infrastructuur. Het project wordt gecoordineerd door de Universiteit van Edinburgh en heeft 45 partners zoals productiebedrijven, toepassingsontwikkelaars, domeinexperten, IT solution providers en HPC cloud service providers uit 14 landen. SURFsara is een van de sleutelpartners. Het project wordt gesubsidieerd door de Europese Commissie in het Zevende Kaderprogramma en maakt deel uit van het I4MS Initiatief. Deze Call for proposals wil de portfolio uitbreiden van toepassingsexperimenten die momenteel worden uitgevoerd binnen Fortissimo en leggen de nadruk op simulatiediensten ten gunste van middelgrote productiebedrijven. De deadline voor indiening is 18 juni 2014, 17u00 lokale tijd in Brussel. De deelname loopt van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2016. Het voorziene budget bedraagt 2 miljoen euro aan subsidies voor nieuwe begunstigden. Het maximale subsidiebudget per voorstel bedraagt 250.000 euro.
19 mei 2014
Gezonde nieuwsgierigheid voor IDGF booth en Crowd computing tutorial tijdens EGI CF in Helsinki ⇒
Het EGI Community Forum in Helsinki bracht heel wat onderzoekers en EGI infrastructuur gebruikers op de been. Tussen de sessies door kon de IDGF booth op ruime belangstelling rekenen van de aanwezigen, niet in het minst dankzij de demo van de CloudCase, een cloud bestaande uit 8 Raspberry Pi computertjes die samen gemonteerd worden in een koffertje. Deze cloud stuurde de films over het gebruik van desktop grid computing voor de wetenschap aan die werden vertoond op de booth. Er werd menig kiekje gemaakt van de CloudCase. Het tutorial over ondersteuning van de EGI gebruikers met Crowd computing gebaseerd op Desktop Grids op de aanvangsdag van EGI CF werd bijgewoond door een dertigtal belangstellenden. Alexandre Bonvin van de Universiteit Utrecht sprak er over de werking van het HADDOCK WeNMR portal dat biomoleculaire interacties modelleert. Peter Ittzes van BioVeL, waarin biodiversiteit en ecosystemen gemodelleerd worden met behulp van Dekstop Grid systemen. Jozsef Kovacs van MTA SZTAKI lichtte de alternatieven toe die kunnen gebruikt worden voor de toegang tot en het indienen van jobs voor Dekstop Grids. Tamas Kiss van de Universiteit van Westminster vertelde over de uitdagingen die de installatie van een lokaal Desktop Grid aan een universiteit met zich meebrengt. Ad Emmen van de Stichting IDGF en AlmereGrid sloot de sessie af met een overzicht van Crowd computing en enkele voorbeelden van crowd computing toepassingen voor het wetenschappelijk onderzoek. Alle presentaties kunnen van de website van de International Desktop Grid Federation worden gedownload.
14 mei 2014
Vogelgedrag uitvogelen met nieuwe app →
Waarom stopt een vogel wel midden in een woonwijk, maar niet in een prachtig bos? En waarom keren sommige vogels steeds terug naar dezelfde plek? Met de nieuwe smartphone-app 'Vogel het uit!' kan iedereen meehelpen aan wetenschappelijk onderzoek om dit soms vreemde vogelgedrag te verklaren. De app is ontwikkeld door een onderzoekersteam van de Universiteit van Amsterdam. De officiele lancering vond plaats in NEMO op 14 mei. 'Vogel het uit!' is een citizen science-project waarbij onderzoekers met hulp van het publiek vragen willen beantwoorden over het leven van vogels. De onderzoekers weten namelijk wel precies waar de vogels zijn, alleen weten ze vaak niet waarom ze daar zijn. Ze vragen daarom aan iedereen om naar de plekken te gaan waar een vogel vaak komt en daar via de app verslag van te doen. Zo kunnen gebruikers van de app op diverse, voor het onderzoek essentiële plekken vragen beantwoorden. Deze locaties zijn verspreid door heel Nederland en liggen zowel midden in de stad, als bijvoorbeeld in een natuurgebied. Gevraagd wordt onder meer naar het aantal vogels in een gebied, welke soorten planten er voorkomen of waar de wind vandaan komt. De onderzoekers hopen zo om samen met het publiek meer te weten te komen over de eigenaardige vliegroutes van sommige vogels. De waarnemingen worden automatisch verwerkt om een betrouwbaar beeld te krijgen van wat de vogels naar die plekken trekt.
14 mei 2014
Datacenterdiensten van Previder beschikbaar via NetherLight ⇒
Previder biedt haar datacenter diensten nu ook via de open lichtpadenexchange NetherLight aan. Daarmee hebben instellingen via een lichtpad eenvoudig toegang tot de housingdiensten van Previder en tot de Previder Cloud. Instellingen met een Multi Service Port (MSP) kunnen daarvoor gebruik van bestaande bandbreedte. Previder beschikt over twee energiezuinige datacenters die onderling gekoppeld zijn. De datacenters behoren tot de grootste carrier neutrale datacenters van Nederland. De Previder Cloud biedt daarnaast verschillende mogelijkheden waaronder virtualisatie van serveromgevingen en verplaatsing van ICT-infrastructuur naar het datacenter. Door dit via SURFlichtpaden op te zetten gaat de data buiten het reguliere internet om en heeft u een lage latency en minimale packetloss. De diensten van Previder zijn via NetherLight beschikbaar voor alle op SURFnet aangesloten instellingen. Omdat er geen aparte glasvezelkabels getrokken hoeven te worden, ligt met NetherLight outsourcing of colocatie in een datacenter binnen handbereik. NetherLight is een open lichtpadenexchange, geexploiteerd door SURFnet. Iedereen kan gebruik maken van dit knooppunt, voor iedere denkbare toepassing. Nationaal en internationaal.
28 april 2014
Nieuwe voorzitter SURF wil meer focus  →
Paul Rullmann is benoemd tot voorzitter van Stichting SURF. De raad van afgevaardigden van SURF stemde op 23 april 2014 unaniem in met zijn benoeming per 1 mei. Paul Rullmann volgt Amandus Lundqvist op, die aan het einde van zijn termijn is en de voorzittersrol de afgelopen vier jaar heeft vervuld. Paul Rullmann gaat als voorzitter van SURF onder meer invulling geven aan de vernieuwing van de SURF-organisatie en het nieuwe Meerjarenplan 2015-2018. Als voorzitter van de Wetenschappelijk Technische Raad (WTR) van SURF legde Paul Rullmann mede de basis voor dit nieuwe meerjarenplan. Inzet is om meer focus aan te brengen in de activiteiten van SURF en innovaties ten goede te laten komen aan de eindgebruikers. De SURF-organisatie is verantwoordelijk voor de nationale e-infrastructuur en onderzoekt hoe de samenwerking met de aangesloten instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek en tussen de werkmaatschappijen binnen SURF verder versterkt kan worden.
12 mei 2014
De Big Data-revolutie: grote gevolgen voor instellingen en bedrijven ⇒
Het bedrijfsleven en wetenschappelijke instellingen kunnen met een adequate analyse en de juiste toepassingen van Big Data hun concurrentiepositie versterken en zo hogere omzetten en winsten realiseren. Dat is de boodschap van internetondernemer Willem Vermeend en Anwar Osseyran, directeur van SURFsara, het nationale High Performance Computing Center, in een vandaag verschenen boekje 'De Revolutie van Big Data: een verkenning van de ingrijpende gevolgen'. Volgens de auteurs zullen Big Data-analyses vooral in de medische sector tot een revolutie leiden: met deze analyses kan sneller en beter inzicht worden verkregen in de effecten van geneeskundige behandelingen en de ontwikkeling van medicijnen. Ook op het terrein van het milieu en energiebeleid leidt de inzet van Big Data tot betere resultaten, zoals minder energiegebruik en een lagere uitstoot van CO2. Osseyran en Vermeend constateren echter dat het gebruik van Big Data in Nederland nog in de kinderschoenen staat en dat er op dit moment vooral sprake is van een hype. In de praktijk zien ze nog maar weinig echte toepassingen. Dat heeft mede te maken met een groot tekort aan Big Data-specialisten. Uiteraard waarschuwen de auteurs ook voor de schaduwkanten, zoals het gevaar van privacyschending. Osseyran en Vermeend zijn van mening dat in Nederland voldoende kennis aanwezig is om een internationaal gezaghebbende Big Data-sector op te bouwen. Daarvoor is het wel nodig dat de Nederlandse onderwijsinstellingen zo snel mogelijk beginnen met het ontwikkelen van onderwijsprogramma's die op deze nieuwe sector zijn gericht. In het kader van de zogenoemde innovatieve doorbraakprojecten van het ministerie van Economische Zaken werken Osseyran en Vermeend nauw samen aan de ontwikkeling van laagdrempelige toepassingen van Big Data voor het midden- en kleinbedrijf.
12 mei 2014
KM3NeT breidt uit ⇒

Op 7 mei werd een prototype van de KM3NeT detectie unit, bestaande uit een bundel met drie optische modules, uitgerold op een diepte van 3500 meter, 100 kilometer uit de kust van Portopalo di Capo Passero, Italie. Elke optische module bestaat uit een glazen bol van 17", uitgerust met 31 ultra-snelle sensoren die licht kunnen opsporen op kwantum niveau, elektronica voor de digitalisering van signalen en fibre optica om gegevens naar de kust te zenden. De volledige KM3NeT onderzoeksinfrastructuur zal bestaan uit ongeveer 12.000 van dergelijke modules verspreid over de Middellandse Zee voor de kusten van Frankrijk, Italie en Griekenland. De detectie unit zal verscheidene kubieke kilometers van diepzee water bestrijken. Na de succesvolle installatie van de eerste optische module voor de kust van Toulon, Frankrijk in april 2013, breidt de constructie van de KM3NeT onderzoeksinfrastructuur zich nu ook uit naar de Italiaanse kant van de Middellandse Zee. De constructie zal plaatsvinden in verschillende fases. Het einde van de eerste fase wordt verwacht tegen het einde van 2016. Plannen voor een volgende fase bestaan reeds en zijn gericht op een meting van het signaal van hoge-energie neutrino's vanuit de kosmos die recent gerapporteerd werden door de IceCube samenwerking.

01 mei 2014
Vancis cloudoplossing: hosting van servers en storage ⇒
Dankzij een nieuwe overeenkomst met ICT-dienstverlener Vancis kunnen onderwijsinstellingen nu ook via SURFmarket gebruikmaken van de cloudoplossingen voor hosting van servers en storage. Medewerkers willen overal veilig kunnen werken en toegang hebben tot hun applicaties en data. Daarvoor heeft elke onderwijsinstelling een passende ICT-infrastructuur nodig, en een goed beheer hiervan. De schaalbare cloudoplossingen van Vancis zijn hiervoor een optie. De VancisCloud-oplossing is een schaalbare IT-oplossing, een beheerd IaaS-platform waarvoor geen investeringen in hardware en software nodig zijn. Om in uw behoeften te voorzien heeft Vancis enkele virtual servers vooraf samengesteld. Zo kunt u op een eenvoudige wijze zelf uw omgeving vormgeven. Door gebruik te maken van de VancisCloud zijn uw systemen altijd snel bereikbaar, werkt u gegarandeerd veilig en beschikt u over een omgeving die goed aansluit op uw behoeftes. Mocht het zo zijn dat deze vooraf aangegeven virtual servers niet aansluiten bij uw wensen, dan kunt u gebruik maken van de Vancis-experts voor advies. Vancis consultancy kan u helpen uw IT-omgeving op maat te (laten) configureren. Hierbij is oog voor omvang en inrichting van de IT-omgeving, plus voor beveiliging. Deze nieuwe overeenkomst loopt tot eind 2016. Vancis voorziet in data center services, cloud services, managed services en technisch applicatiebeheer. Via twee energiezuinige data centers zijn klanten direct aangesloten op onder andere het internationale knooppunt van de AMS-IX voor externe connectiviteit.
22 april 2014
Winvision sluit aan op NetherLight en kan nieuwe diensten aanbieden ⇒
ICT-dienstverlener Winvision is sinds kort aangesloten op de open lichtpadenexchange NetherLight. Dit is een mooie kans om nieuwe diensten aan te bieden aan de bestaande klantgroep hogescholen en universiteiten. Zoals telefonie uit de cloud, het hosten van omgevingen of remote back-up. NetherLight biedt een goede en betaalbare oplossing. Docenten, studenten en medewerkers werken steeds meer vanuit de cloud met hun onderwijsspecifieke applicaties. Zo brengt ook Hotelschool The Hague alle ICT onder in de cloud. Winvision mocht voor hen de gehele datacenterinfrastructuur hosten. Dit genereert veel dataverkeer, waardoor een VPN-tunnel niet voldoende zou zijn. Een vaste glasvezelverbinding werd overwogen, maar de open lichtpadenexchange NetherLight bleek een interessanter alternatief.
28 april 2014
Bernard de Wit benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw →

Vanwege zijn uitzonderlijke verdiensten als wetenschapper en bestuurder is prof.dr. Bernard de Wit benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Professor de Wit is hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en senior scientist bij Nikhef. De Wit geldt wereldwijd als een van de leidende onderzoekers op het gebied van 'supergravitatie en zwarte gaten'. Daarnaast bekleedde hij nationaal en internationaal belangrijke bestuurlijke posities en is hij een inspirator en voorbeeld voor jonge wetenschappers en studenten. Prof.dr. Bernard de Wit studeerde theoretische natuurkunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde bij de latere Nobelprijswinnaar prof.dr. Martin Veltman. Na aanstellingen bij verschillende instituten waaronder Nikhef, keerde hij in 1984 terug naar Utrecht als hoogleraar Theoretische Fysica. Hij was daarnaast onder meer directeur van het Institute for Theoretical Physics en lid van het bestuur van Natuur- en Sterrenkunde.

22 mei 2014
Interview met David Wallom over de lancering van de Federated Cloud als een productie service ⇒
Tijdens het EGI Community Forum (CF) in Helsinki, Finland, lanceerde David Wallom van de Universiteit van Oxford en Voorzitter van de Federated Clouds Task Force binnen EGI, de Federated Cloud als een productie service voor onderzoekers vanuit alle sectoren van de Europese Economische Ruimte. Binnen EGI zocht men naar een mechanisme voor Cloud resources die specifiek zijn per gemeenschap, die onderzoekers ondersteunen en de specificiteit bezitten om te garanderen dat de onderzoekers deze diensten daadwerkelijk kunnen gebruiken. Zij moeten de vereisten en eigenschappen bezitten die de wetenschappers nodig hebben en ze moeten speciaal op deze gebruikers gericht zijn. Momenteel heeft de Federated Cloud 15 sites die volledig gecertificeerd zijn en in productie. Ze zijn zowel gericht op de openbare als de private sector. EGI heeft nu resource providers die zich voordien niet wilden of konden engageren met EGI. De gebruikersgemeenschappen die reeds ondersteund worden in de pilot fase komen van de openbare en private sectoren. Zo maken bijvoorbeeld musicologen, het Europese Ruimte Agentschap en de Biodiversiteitsgemeenschap al deel uit van de Federated Cloud. Ze hebben de waarde onderkend die de Federated cloud kan bieden voor hun onderzoek. Sedert de lancering op 21 mei 2014 hebben verschillende gemeenschappen zich geregistreerd voor de Federated Cloud. Ze hebben nu toegang tot de resources en stelden hun eigen virtuele machines in op verschillende resources binnen de Federated Cloud. Momenteel draaien ze hun toepassingen reeds volop.
01 mei 2014
SURFnet benoemt Alf Moens tot Corporate Security Officer ⇒
SURFnet heeft Alf Moens benoemd tot Corporate Security Officer. Moens is vanaf 1 april 2014 actief in zijn nieuwe functie en zal zich gaan bezighouden met de thema's security en privacy die recent bij SURFnet zijn ondergebracht. Moens is de drijvende kracht achter de invoering van SURFaudit, de methode van en voor het hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen om informatiebeveiliging onder controle te krijgen. Daarnaast coordineert hij de verbetering van informatiebeveiliging bij de SURF-werkmaatschappijen zelf, en is hij bestuurslid van het Platform voor Informatie beveiliging (PvIB). Voordat Moens in dienst trad bij SURFnet was hij onder andere Information Security Manager bij de TU Delft en senior consultant bij diverse organisaties.
30 april 2014
CWI in Europees onderzoek precisielandbouw →

Steeds vaker worden aardobservatiedata door organisaties als ESA en NASA publiek beschikbaar gesteld. In combinatie met andere gegevens kan deze data tot nieuwe waardevolle toepassingen leiden. In het Europese onderzoeksproject "Linked Open Earth Observation Data for Precision Farming" (LEO) bundelen onderzoekers van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) en de Universiteit van Athene hun krachten met partners uit de industrie om op basis van aardobservatiedata en geospatiale gegevens een applicatie te ontwikkelen voor precisielandbouw. Bij precisielandbouw, een geavanceerde vorm van landbouw met gebruik van GPS, satellietwaarnemingen en met computers uitgeruste tractoren, wordt het landbouwproces zo nauwkeurig en efficient mogelijk uitgevoerd. Dit vindt plaats door gegevens uit aardobservaties af te leiden en slim te combineren met andere geospatiale bronnen zoals kadastrale gegevens, gegevens over de kwaliteit van de grond, vegetatie en beschermde gebieden. Op basis hiervan wordt de landbouwer steeds beter in staat gesteld een optimale afweging te maken tussen maximale opbrengst, gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen en bescherming van het milieu.

16 mei 2014
NWO ECHO projectsubsidies voor FNWI-onderzoek in de chemie →
NWO Chemische Wetenschappen subsidieert vier onderzoeksprojecten van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) met een ECHO- of ECHO-STIP subsidie. In totaal verdeelt NWO 11 miljoen euro onder excellente wetenschappers via de TOP-, ECHO- en ECHO-STIP-subsidies. Hiermee kunnen in 33 onderzoeksprojecten over de gehele breedte van de chemie van start gaan. De ECHO-subsidies van 260.000 euro bieden onderzoekers de kans om creatieve, risicovolle ideeen uit te werken, die de kiem kunnen zijn voor onderzoeksthema's van de toekomst. De ECHO-STIP-subsidies van 260.000,- euro zijn een specifieke stimulans voor nieuw benoemde onderzoekers op zogeheten 'chemische zwaartepunten'.
© Nieuwsbrief