logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geinteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer juni 2014
Cursussen en evenementen
18 juni 2014
26 juni 2014 - "Nikhef viert 60 jaar CERN" Symposium in Amsterdam ⇒
Ter gelegenheid van de viering van het 60-jarig bestaan van CERN organiseert het Nationaal instituut voor subatomaire fysica Nikhef een feestelijk symposium op 26 juni 2014 in de Aula van de Universiteit van Amsterdam (Oude Lutherse Kerk). De afgelopen zestig jaar is, mede door CERN, het wetenschappelijk wereldbeeld fundamenteel veranderd. De ontwikkeling van de deeltjesfysica, waaronder de recente ontdekking van het Higgs deeltje, roept nieuwe, grote vragen op. Waar komt het materie overschot in het heelal vandaan? Waaruit bestaat de overige 95% van het heelal die we nog niet kennen? Tijdens een feestelijk symposium, georganiseerd door Nikhef, het Nationaal instituut voor subatomaire fysica, wordt u meegenomen naar de historie, de huidige en de toekomstige onderzoeken op CERN en in het bijzonder de Nederlandse bijdragen hieraan. Niet alleen onderzoek, maar ook de ontwikkeling van nieuwe technologieen en het inspireren van volgende generaties spelen hierbij een grote rol. Een middagvullend programma vol nieuwsgierigheids-gedreven onderzoek en zijn omvangrijke impact. De toegang is gratis maar registratie vooraf is verplicht.
27 mei 2014
30 juni - 1 juli 2014 - Internationale Computer Assisted Assessment (CAA) Conferentie in Zeist →
De nieuwste wetenschappelijke inzichten en best practices, de ervaringen en geleerde lessen uit diverse SURF-projecten rondom digitaal toetsen staan centraal in een groot aantal sessies op de internationale Computer Assisted Assessment (CAA) Conferentie. Deze conferentie vindt dit jaar plaats op 30 juni en 1 juli in Zeist. De Open Universiteit organiseert de tweedaagse conferentie in samenwerking met SURF. Er zijn onder meer keynotes over computer-adaptief toetsen en interactieve feedback bij digitaal toetsen en een groot aantal sessies waarin praktijkvoorbeelden, technologieen en demonstraties centraal staan. Op 30 juni vindt in de ochtend een pre-conference over grootschalige toetsfaciliteiten plaats. De special interest group Digitaal Toetsen is medeorganisator van deze pre-conference.
18 juni 2014
23-25 september 2014 - Crowd Computing 2014 in Almere ⇒
In het Big Data Value Centre in Almere organiseert de Internationale Desktop Grid Federatie van 23 tot en met 25 september 2014 het Crowd Computing 2014 event. Crowd computing 2014 brengt een gemeenschap samen die geinteresseerd is in de verschillende aspecten van Crowd Computing. Op 23 september wordt er gestart met een eendags-tutorial. Op 24 september vindt er een technische meeting plaats van de Internationale Desktop Grid Federatie. Op 25 september wordt het event afgesloten met een workshop over platforms voor Citizen Science Technologie. Voor het tutorial ligt de focus op Crowd computing technologieen en hoe ze kunnen geintegreerd worden in Citizen Science Platforms. Experten zullen presentaties geven over BOINC, het XtreemFS Cloud Files systeem, sensor Cloud computing, Big Data integratie in Citizen Science platforms en aanverwante onderwerpen. Het tutorial wordt georganiseerd door de Cloud Summerschool Almere. De 50 IDGF leden-organisaties en 250 individuele leden krijgen op 24 september de gelegenheid om samen te komen en te discussieren over uitdagingen en kansen die te maken hebben met hun vakgebied. De ochtendsessie wordt gewijd aan specifieke IDGF onderwerpen. Tijdens de namiddagsessie wordt technisch en wetenschappelijk werk gepresenteerd. De workshop over Citizen Science Technologie platforms behandelt thema's die ieder citizen science project aanbelangen en biedt presentaties aan over diensten en instrumenten die kunnen gedeeld worden tussen de vele verschillende projecten. Bijdragen voor deze workshop zijn welkom tot en met 4 augustus 2014. U kunt zich registreren via http://crowdcomputing.eu/registration .
11 juni 2014
1-2 oktober 2014 - SURFnet Relatiedagen in Noordwijkerhout ⇒
Het programma van de SURFnet Relatiedagen 2014 begint steeds meer vorm te krijgen. Recent hebben een aantal sprekers toegezegd een presentatie te verzorgen om de deelnemers in de volgende versnelling te brengen. Jos Engelen, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), zal een presentatie verzorgen over het innovatieprogramma GigaPort3: welke 'volgende versnelling' biedt een state-of-the-art netwerk voor Nederland? Vervolgens zal Ineke Molenaars (VUmc) in haar presentatie vertellen over cloudinnovaties: welke cloudinnnovaties gaan ons op de korte termijn 'versnelling' brengen? Jan Markslag en Erik Nijboer, Universiteit Twente, zullen u inspireren met hun ervaringen op het gebied van netwerkvernieuwing: wat heeft de Campus Challenge de Universiteit Twente gebracht? Een van de onderdelen is de 7-minute speech over een specifiek onderwerp. Een 7-minute speech is een aansprekende voordracht van 7 minuten over een specifiek onderwerp, dat aansluit bij het thema van de Relatiedagen: "In de volgende versnelling". De speech moet een visie op de toekomst voor Nederland bevatten, waarbij ICT een belangrijke rol speelt. Tijdens de Relatiedagen kunt u luisteren naar in totaal 10 speeches; 3 daarvan staan open voor sprekers van op SURFnet aangesloten instellingen. Wilt u een bijdrage in deze serie te leveren? Stuur dan uiterlijk 1 juli een kort, prikkelend voorstel van maximaal 200 woorden. De organisatie van de SURFnet Relatiedagen maakt na 1 juli een keuze en stelt u voor 15 juli op de hoogte. Mail uw voorstel naar Lonneke Walk: lonneke.walk@surfnet.nl . Op de Relatiedagen maakt u kennis met de nieuwste ontwikkelingen in netwerktechnologie en -applicaties. Daarnaast hebt u natuurlijk veel gelegenheid om met andere deelnemers en SURFnet-medewerkers ervaringen uit te wisselen en te discussieren.
Ledennieuws
03 juni 2014
Ben van Werkhovens werk in de kijker op Internationaal Computing Symposium ⇒
De paper "Performance Models for CPU-GPU Data Transfers" met als auteurs Ben van Werkhoven, Jason Maassen, Frank Seinstra, en Henri Bal werd geselecteerd als een van de twee runners-up voor de Beste Paper Award tijdens CCGrid 2014 in Chicago, Illinois, USA. CCGrid is een van de belangrijkste internationale fora voor het delen van recente onderzoeksresultaten op het gebied van high performance en gedistribueerde computing. Samen met twee andere, werd de paper geselecteerd voor het plenary Best Papers track uit een totaal van 283 submissies. De paper werd gepresenteerd door Ben van Werkhoven, extern eScience engineer bij het NLeSC, werkzaam aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en lid van de publiek-private COMMIT/ onderzoeksgemeenschap. Het wetenschappelijk computeronderzoek dat aan de basis ligt van de paper werd gemotiveerd door de complexe gegevens van efficiente GPU uitvoering van gegevens-intensieve compute kernels, die men bijvoorbeeld tegenkomt in de simulaties van oceaanmodellering als deel van het eSALSA project, geleid door Professor Henk Dijkstra van de Universiteit van Utrecht. Ben van Werkhovens werk is een voorbeeld bij uitstek van het effectief combineren van de meest recente resultaten van computerwetenschappelijk onderzoek met de huidige vereisten van specifieke domeinwetenschappers - zoals in dit geval klimaatonderzoek. Het werk is echter veralgemeend en kan ook toegepast worden op andere gebieden. Deze zomer zullen de resultaten van het werk toegepast worden als deel van de aan gang zijnde inspanningen in extreem geschaalde klimaatsimulaties - in het kader van de Enlighten Your Research Global Award van vorig jaar.
11 juni 2014
PRACE kiest nieuwe Voorzitter van de Raad en Ondervoorzitter  ⇒
Naar aanleiding van de 13de Raadsmeeting van PRACE die gehouden werd op 3 en 4 juni 2014 in Athene, Griekenland, werd Sanzio Bassini van CINECA, Italie verkozen tot Voorzitter, en Anwar Osseyran van SURFsara, Nederland, als Ondervoorzitter. Sanzio Bassini neemt deze functie over van Catherine Riviere van GENCI, Frankrijk, die Voorzitter van de Raad was sedert 2012. Sinds 2010 heeft PRACE 8 miljard core uren toegewezen op 6 machines van wereldklasse met een totale capaciteit van bijn 15 Petaflops/s. Deze supercomputers staan in de 4 EU ledenstaten Frankrijk, Duitsland, Italie en Spanje. De uren kwamen ten goede aan 303 wetenschappelijke en industriele projecten uit 38 landen. De totale subsidie van PRACE bedraagt 530 miljoen over 5 jaar (2010-2015). Ongeveer 35 procent van de PRACE toegang wordt verleend aan landen die geen machines hebben of landen die niet tot de EU behoren. Geselecteerde projecten komen uit diverse wetenschappelijke en industriele domeinen. De PRACE Raad is het bestuursorgaan van de Associatie en beslist over alle kwesties. De Raad bestaat uit een vertegenwoordiger van elk lid. Verschillende stemregels gelden, afhankelijk van de aard van de beslissingen. Als algemene regel worden beslissingen van een zuiver wetenschappelijk gehalte onderworpen aan de meerderheid van stemmen, terwijl beslissingen die gaan over het verlenen en het gebruik van subsidie en resources een gekwalificeerde meerderheid vergen gebaseerd op de ledencontributies. Alle andere beslissingen zijn onderworpen aan een dubbele meerderheid van leden en contributies, met uitzondering van een klein aantal kwesties die gaan over contractwijzigingen van de Associatie. Hier is unanimiteit van stemmen voor nodig.
12 juni 2014
Tjonnie Li ontvangt prestigieuze GWIC/Stefano Braccini Thesis Prize →
Oud-Nikhef-promovendus Tjonnie Li is onlangs onderscheiden met een internationale prijs voor zijn PhD-proefschrift. De GWIC/Stefano Braccini Thesis Prize ontving hij voor zijn proefschrift "Extracting Physics from Gravitational Waves: Testing the Strong-field Dynamics of General Relativity and Inferring the Large-scale Structure of the Universe", waarvoor hij onderzoek deed op Nikhef, onder begeleiding van Dr. Chris Van Den Broeck en promotor Prof. Jo van den Brand. De Stefano Braccini Thesis Prize wordt jaarlijks uitgereikt voor baanbrekend onderzoek op het gebied van zwaartekrachtgolven. Er waren dit jaar 17 inzendingen uit 6 verschillende landen. Tjonnie Li zal zijn prijs officieel in ontvangst nemen op de LIGO-VIRGO meeting in augustus op Stanford. Naast een geldbedrag zal zijn proefschrift door Springer worden uitgegeven.
05 juni 2014
Wereldwijd steeds meer belangstelling voor OpenConext ⇒
Tijdens diverse recente evenementen wereldwijd werd getoond wat OpenConext biedt en hoe de community kan bijdragen aan OpenConext. Inmiddels werd de nieuwe OpenConext-communitysite gelanceerd. Naast referenties naar broncode en documentatie van OpenConext is er ook informatie beschikbaar over en voor de community. OpenConext is het softwareplatform dat SURFnet gebruikt voor het leveren van de dienst SURFconext. OpenConext is door SURFnet ontwikkeld en sinds 2012 als opensourcesoftware beschikbaar. Het OpenConext-team heeft tijdens diverse evenementen wereldwijd het software platform OpenConext gepresenteerd om de community in de toekomst uit te breiden. Tijdens de Open Apereo 2014 conferentie in Miami presenteerde Niels van Dijk over OpenConext in het algemeen en het opzetten van OpenConext-samenwerkingen in het onderwijs in het bijzonder. Apereo, ontstaan uit een fusie tussen de SAKAI en de JASIG community, is de grootste opensourcesoftware-alliantie in onderwijs en onderzoek in de wereld. Paul van Dijk vertelde op het EGI Community Forum 2014 hoe OpenConext ingezet kan worden om wetenschappelijke samenwerking te ondersteunen en versterken. Hij ging onder andere in op de wensen en eisen die wetenschappelijke samenwerking stelt aan authenticatie en autorisatie. OpenConext is bijzonder geschikt om deze zaken centraal in te regelen voor een samenwerkingsorganisatie. Tijdens de TERENA Networking Conference in Dublin namen zo'n 50 deelnemers uit ongeveer evenveel landen deel aan een door SURFnet georganiseerde OpenConext-workshop. De deelnemers maakten kennis met de eigenschappen en onderdelen van het platform en hadden de mogelijkheid de zogenaamde OpenConext Virtual Machine te installeren om zo hands-on kennis te maken met het platform. Ook werd er met de deelnemers gediscussieerd over samen doorontwikkelen van het platform en over een mogelijk governance model. Daarnaast presenteerden JISC en AARnet de resultaten van de pilots die ze in 2013 met OpenConext uitvoerden.
22 mei 2014
Interview met Jan Bot en Cristina Aiftimiei over de SURFsara MOOC on-line training in Grid computing ⇒
Tijdens het EGI Community Forum 2014 in Helsinki, Finland, hadden we de gelegenheid om te praten met Jan Bot, Consultant bij SURFsara in Nederland, en Cristina Aiftimiei van het Instituut voor Nucleaire Fysica (INFN) in Italie, over de SURFsara MOOC of Massive Open Online Course, een on-line training in Grid computing. In de SURFsara MOOC over Grid Computing, proberen de organisatoren te leren hoe men Grid computing kan aanwenden voor verschillende wetenschappelijke projecten. De MOOC is toegankelijk voor iedereen ter wereld om te registreren. Tijdens de laatste twee maanden hebben 350 deelnemers zich geregistreerd en ongeveer 30 daarvan zijn erin geslaagd om een Grid certificaat te behalen. Dit certificaat bewijst dat ze Grid computing beheersen als werkmethode. Een van de Grid MOOC studenten was Cristina Aiftimiei van INFN uit Italie. De cursus bood Cristina Aifimiei een andere soort kennis aan over de componenten waar ze mee werkt, niet enkel om te zien hoe ze op elkaar inspeelden maar ook hoe ze werden gebruikt door anderen. De cursus bood ook ervaringen aan van andere gebruikers en ontwikkelaars. Cristina was ook geinteresseerd in de reeds van tevoren ingestelde virtuele machines en in de verschillende certificaten die beschikbaar waren. De tests en vragen waren behoorlijk lastig maar Cristina heeft veel aan de MOOC gehad omdat je de lessen kan volgen in je eigen vrije tijd. Jan Bot kondigde aan dat er na de zomer wellicht een nieuwe cursus wordt opgestart. Meer informatie daarover volgt zeker nog.
02 juni 2014
SURF introduceert personalcloudstorage-dienst SURFdrive →
SURF introduceert een nieuwe personalcloudstorage-dienst onder de naam: SURFdrive. Deze dienst is speciaal ontwikkeld door de 2 SURF-organisaties SURFnet en SURFsara op verzoek van de Nederlandse universiteiten. Universiteit Leiden maakt als eerste gebruik van deze nieuwe dienst. Later dit jaar wordt de dienst uitgerold bij nagenoeg alle universiteiten in Nederland. SURFdrive is de eerste dienst die beschikbaar komt in de SURF community cloud. De data zijn veilig binnen de Nederlandse grenzen opgeslagen. Daarnaast besteedt SURF veel aandacht aan de beveiliging zodat de vertrouwelijkheid van de data gewaarborgd is. Gebruikers blijven eigenaar van hun eigen data en SURF zelf verstrekt geen informatie aan derden.
02 juni 2014
PRACEdays14 sluit af met 3 Awards ⇒
De PRACE Wetenschappelijke en Industriele Conferentie 2014 - PRACEdays14 - vond plaats van 20 tot en met 22 mei 2014 in Barcelona, Spanje. PRACE was gastheer en het Barcelona Supercomputing Center bood ondersteuning. De conferentie mocht meer dan 200 deelnemers ontvangen vanuit de academische en bedrijfswereld. Drie Awards werden uitgereikt voor even zoveel uitstekende wetenschappelijke en industriele presentaties. Er werden ook een open sessie van het PRACE User Forum, en een Workshop over Exascale en PRACE Prototypes gehouden. Hoogtepunt van de conferentie waren de keynote presentaties gehouden door alom bekende academische wetenschappers en industriele onderzoekers uit de VS en Europa, alsook vertegenwoordigers van het hoogste niveau uit de Europese Commissie en uit het bedrijfsleven. Ook presentaties van het MKB kwamen aan bod door bedrijven die reeds genoten van het PRACE SHAPE programma. Het slotpanel op 22 mei bracht de keynote sprekers rond de tafel voor een discussie over de economische en wetenschappelijke impact van samenwerking tussen wetenschap en industrie. De PRACEdays14 Award voor Beste Wetenschappelijke Presentatie ging naar Teodoro Laino van IBM Research - Zurich, Ruschlikon, Zwitserland voor zijn presentatie met als titel "Shedding Light On Lithium/Air Batteries Using Millions of Threads On the BG/Q Supercomputer". De PRACEdays14 Award voor Beste Industriele Presentatie werd uitgereikt aan Mathis Bode van RWTH Universiteit Aken, Duitsland voor zijn presentatie met als titel "High fidelity multiphase simulations studying primary breakup". Tenslotte was de PRACEdays14 Award voor Beste Poster voor Kannan Masilamani van de Siegen Universiteit, Duitsland voor zijn poster met als titel "Simulating and Electrodialysis Desalination Process with HPC".
31 mei 2014
Call voor EGI-Engage Competence Centres is nu open ⇒
EGI heeft een call geopend voor Competence Centres voorstellen. Competence Centres zullen een van de EGI instrumenten vormen om gebruikersengagement en integratie-activiteiten te ondersteunen op een pan-Europees niveau vanaf 2015. Compentence Centres zullen ondersteuning bieden voor internationale onderzoekssamenwerkingen en Onderzoeksinfrastructuren zoals die van ESFRI, het Europese Strategie Forum met betrekking tot Onderzoeksinfrastructuren. Deelname aan Competence Centres is toegankelijk voor onderzoeksgemeenschappen, technologieleveranciers en service providers. Compentence Centre voorstellen zullen een selectieproces ondergaan. De geselecteerde voorstellen zullen voorgelegd worden voor subsidie als deel van het "EGI-Engage" projectvoorstel dat ingediend zal worden voor de EC Horizon 2020 Call "Europese Onderzoeksinfrastructuren (met inbegrip van e-Infrastructuren)", Topic EINFRA-1, die vallen onder Activiteit 6. Alle voorstellen zullen belangrijke input bieden om de toekomstige EGI gebruikersengagement strategie vorm te geven. De voorstellen moeten ingediend worden voor 4 juli 2014, 24u00 CEST.
03 juni 2014
Kick-off meeting voor NLeSC eHumanities projecten ⇒
Op 26 mei 2014 organiseerde het eScience Center een all hads kick-off meeting voor de eHumanities projecten die toegang tot subsidie kregen in het 4e kwartaal 2013. Na inleidingen door Patrick Aerts en Sally Wyatt, stelden de 6 projecten zich voor. Het programma eindigde met een levendige panel discussie tussen de hoofdonderzoekers van de projecten en de NLeSC eScience engineers. Patrick Aerts leidde in met voorbeelden van wetenschappelijke doorbraken en de voorwaarden waaronder deze konden gebeuren, namelijk een breed overzicht van actuele wetenschap en de combinatie van inzicht uit verschillende disciplines. De nadruk lag op het aanmoedigen van cross-disciplinaire samenwerking, het hergebruik van methodologieen en instrumenten, en de uitwisseling van kennis. eScience werd bestempeld als een gemeenschap gestoeld op de praktijk. Sally Wyatt verwees naar de ondertitel van het programma "De verrijking van de geesteswetenschappen door eScience" en stelde daar het assertieve "eScience verrijken via de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen" tegenover. Zo plaatste ze eScience in de context van een veranderende onderzoeksomgeving en identificeerde enkele termen die eScience typeren: gegevensgericht, computationeel, kwantitatief en samenwerkend. De organisatie van de kick-off dag kreeg van haar het eerste exemplaar van de White Paper opgesteld door KNAW en IBM on CHAT, met als titel "Meaning and perspectives in the digital humanities". Het panel besprak potentiele samenwerkingen en wederzijds gebruik van methodes en instrumenten onder de professionele moderatie van Hanco Jurgens en co-moderator Fernie Maas. De presentaties met de voorstelling van de projecten kunt u online raadplegen.
13 juni 2014
SURFsara plukt vruchten van Cartesius supercomputer ⇒
SURFsara heeft het afgelopen jaar een nieuwe supercomputer in gebruik genomen. Dankzij de rekenkracht van dat apparaat was de instelling in staat om het wetenschappelijk onderzoek in een stroomversnelling te brengen, aldus de Automatisering Gids. "Het gaat om de nieuwe nationale supercomputer, de Cartesius. Deze machine paart een grote rekenkracht aan een relatief laag energieverbruik, zodat we in staat zijn om zowel groen te werken als nieuwe projecten aan te pakken", aldus Dr. ir. Anwar Osseyran, directeur van SURFsara. De nieuwe nationale supercomputer Cartesius vormt een substantiele versterking van de nationale ICT-onderzoeksinfrastructuur. De onderzoeken van SURFsara zijn in toenemende mate gedaan in combinatie met het bedrijfsleven. In 2013 is het aantal samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven geintensiveerd, meldt de Automatisering Gids. SURFsara zet zich al geruime tijd in voor technology transfer, de overdracht van kennis van universiteiten en hogescholen naar het bedrijfsleven. Op de achtergrond speelt daarbij het idee dat het geld dat de overheid investeert in kennis, op macro-economisch niveau kan worden terugverdiend. Meer onderzoek betekent ook meer data. In 2013 is een sterke groei gezien van het volume aan opgeslagen onderzoeksdata: dit is toegenomen van 7,5 petabyte naar ruim 12 PB. De grootste datastromen zijn afkomstig van de Large Hadron Collider van CERN en LOFAR, maar ook de disciplines life sciences en taalwetenschappen maken in toenemende mate gebruik van de voorzieningen van SURFsara, besluit de Automatisering Gids. Voor meer informatie kunt u terecht in het Jaarverslag 2013.
06 juni 2014
Nederlandse Dominicus College winnaar van de 'CERN beamline for schools' competitie →
CERN heeft de winnaars bekend gemaakt aan van de eerste 'beam line for schools' competitie. Uit bijna 300 inzendingen van scholen over de hele wereld zijn twee teams geselecteerd die op CERN hun eigen experiment mogen uitvoeren. De winnaars zijn teams van het Dominicus College in Nijmegen en van de Varvakios Pilot School in Athene, Griekenland. In het jaar van CERN's 60ste verjaardag heeft het laboratorium de 'beam line for schools' competitie gelanceerd. Het idee is om een complete opstelling bij een deeltjesbundel beschikbaar te maken voor scholieren uit het voortgezet onderwijs, om daar een experiment uit te voeren zoals CERN-wetenschappers dat doen.
06 juni 2014
Experimenteel natuurkundige Dirk Bouwmeester ontvangt NWO-Spinozapremie 2014 →
Experimenteel natuurkundige Dirk Bouwmeester, archeoloog Corinne Hofman, milieutechnoloog Mark van Loosdrecht en trekvogelecoloog Theunis Piersma hebben de NWO-Spinozapremie 2014 van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek ontvangen. De NWO-Spinozapremie is de hoogste onderscheiding in de Nederlandse wetenschap. De laureaten ontvangen dit najaar elk 2,5 miljoen euro voor wetenschappelijk onderzoek. Een internationale commissie selecteert de beste onderzoekers op basis van internationaal erkende kwaliteit, aantrekkingskracht op jonge onderzoekers en kennisbenutting en -overdracht. De NWO-Spinozapremie bestaat sinds 1995. Dit jaar reikt NWO de NWO-Spinozapremies voor de 20ste keer uit. Inclusief de nieuwe laureaten telt Nederland 73 NWO-Spinozalaureaten. Prof. dr. Dirk Bouwmeester (1967) is hoogleraar Natuurkunde aan de Universiteit Leiden en bekleedt daarnaast een hoogleraarspositie aan de University of California in Santa Barbara. Bouwmeester bestudeert en test als experimenteel natuurkundige de grenzen van de quantummechanische wereld en onderzoekt of er werkelijk een grens is tussen de quantummechanische en de 'klassieke' wereld. En zo ja, wat die grens kenmerkt. Alleen voor de allerkleinste deeltjes zoals fotonen, elektronen, atomen en moleculen, lijken de wetten van de quantummechanica te gelden, voor alle grotere objecten gelden de klassieke wetten van de natuurkunde. Bouwmeester test onder andere hoe hij grotere objecten toch in quantummechanische toestand kan brengen, waarbij een deeltje zich bijvoorbeeld tegelijk in twee tegengestelde toestanden bevindt.
09 juni 2014
Sander Klous hoogleraar Big Data aan de UvA ⇒
De Universiteit van Amsterdam heeft Sander Klous, oud-Nikhef onderzoeker, benoemd als hoogleraar Big Data Ecosystems for Business and Society. Binnen de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica wil Sander Klous onderzoeken hoe bedrijfsleven en samenleving maximaal kunnen profiteren van data-analyse. Hij richt zich daarbij onder meer op het verbinden van technische en maatschappelijke randvoorwaarden en op het vertalen van theorie naar praktijk. Bij dit laatste gaat het volgens Sander Klous om 'de borging van de technische en maatschappelijke randvoorwaarden bij de inrichting van Big Data-systemen en de vertaling van de verkregen inzichten naar de wensen en behoeften van individuen, organisaties en samenleving'. Sander Klous heeft sinds 2010 de leiding over de Big Data Analytics-dienstverlening bij KPMG. Hij promoveerde in 2005 bij LHCb op hoge-energiefysica en werkte van 1996 tot 2010 bij het Nationaal instituut voor subatomaire fysica (NIKHEF), waar hij onder andere een nieuwe dataverwerkingstechniek ontwikkelde voor het ATLAS-triggersysteem. Hij was betrokken bij meerdere projecten met de CERN-deeltjesversneller en ontving subsidies en prijzen met betrekking tot high performance distributed computing. Arjen van Rijn, Nikhefs instituutsmanager, zegt: "Ik ben er erg trots op, dat de benoeming van Sander mede is gestoeld op zijn ervaringen in gedistribueerde computing en grids, waarin Nikhef nu al zo'n 15 jaar actief is en waarin we als Nederland een uitstekende positie hebben opgebouwd."
06 juni 2014
Giulia De Luca wint Amsterdam Science & Innovation Award 2014 ⇒
Giulia De Luca is met haar inzending Re-scan Confocal Microscopy (RCM) de winnaar van de Amsterdam Science & Innovation Award 2014, een jaarlijkse prijs voor innovatieve ideeen van alle Amsterdamse kennisinstellingen. De RCM is een scan and rescan-methode, waarmee superresolutie wordt bereikt en levende cellen nog scherper bekeken kunnen worden. De methode bestaat uit het koppelen van twee optische scanners aan een standaardmicroscoop. Giulia De Luca en Ronald Breedijk ontvingen de prijs van 5.000 euro op 5 juni uit handen van juryvoorzitter Alexander Rinnooy Kan. "De inzending van Giulia De Luca raakt het hart van de wetenschap. Toepassing van de scan and rescan-methode kan een belangrijke bijdrage leveren aan celonderzoek", lichtte hij toe. Giulia De Luca is promovendus in de groep van Erik Manders aan het Swammerdam Instituut for Life Sciences van de UvA. In haar onderzoek richt zij zich op het verbeteren van de resolutie en de gevoeligheid van de standaard-laserscanningmicroscoop. Een eervolle vermelding was er voor de onverwoestbare fietsband van het bedrijf Supreme Dutch van Kevin Kesteloo. De HvA-student ontwikkelde een fietsband die jarenlang meegaat en monteerbaar is op alle typen velgen.
02 juni 2014
Jaarverslag 2013 SURFmarket nu te lezen ⇒

In het jaarverslag 2013 van SURFmarket staan de resultaten van het afgelopen jaar. In 2013 stonden drie thema's centraal: de ontwikkeling naar cloudservicebroker, het op gang brengen van een nieuwe dynamiek tussen vraag een aanbod - dus het beter matchen van aanbod van ICT-leveranciers en de wensen van het hoger onderwijs. Enkele highlights uit het jaarverslag zijn de volgende: Voor de ontwikkeling naar cloudservicebroker stelde SURFmarket een business model en bijbehorende business architectuur op; De techniek voor clouddistributie is - in samenwerking met SURFnet - verder ontwikkeld; SURFmarket is begonnen met de ontwikkeling van cloud.surfspot.nl, het distributiekanaal voor online clouddiensten; Voor het invullen van het thema vraaggeinspireerd werken, werden er zogenaamde 'linkin pins' benoemd; contractpersonen uit het hoger onderwijs die tijdens contractbesprekingen aanschuiven; Team Customer Management is opgericht om meer focus aan te brengen in communicatie, informatieverstrekking en serviceverlening; Samen met SURF en SURFnet heeft SURFmarket gewerkt aan een nieuwe gezamenlijke website surf.nl; een belangrijkste stap in het gezamenlijk naar buiten treden.

17 juni 2014
Huawei en UvA lanceren "Telecom Seeds for the Future"-programma →
ICT-dienstverlener Huawei start in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam het eerste "Telecom Seeds for the Future"-programma in Nederland. Dit programma biedt studenten de unieke mogelijkheid hun vaardigheden en branchekennis in de ICT te bevorderen en tegelijkertijd ervaring op te doen met intercultureel werken door kennismaking met de Chinese cultuur. De kick-off vond plaats op 16 juni, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het Ministerie van het OC&W, de Chinese ambassade en gemeente Amsterdam. Met het programma wil Huawei bijdragen aan de volgende generatie ICT-leiders en studenten steunen in de voorbereiding op de technologie gedreven toekomst. Huawei ontwikkelde het "Telecom Seeds for the Future"-programma in samenwerking met vooraanstaande universiteiten en lokale partners. Op dit moment werkt Huawei samen met meer dan 70 universiteiten in meer dan 20 verschillende landen.
21 mei 2014
Interview met Yuliya Fetyukova en Peter Ittzes over het BioVeL biodiversiteit portal en Crowd computing ⇒
Tijdens het EGI Community Forum 2014 in Helsinki, Finland, hadden we de gelegenheid om te praten met Yuliya Fetyukova, onderzoekster aan de Universiteit van Oost Finland in Joensuu en Peter Ittzes van het MTA Centrum voor Ecologisch Onderzoek in Hungarije. Beide onderzoekers gebruiken het BioVeL portal voor hun studie. Het huidige onderzoek van Yuliya Fetyukova is het modelleren op levensgrootte van vlinders binnen Europa. Haar team analyseert de verspreiding van de vlinderbiodiversiteit in gans Europa met behulp van BioVeL workflows. Aangezien er een heleboel vlindersoorten zijn in Europa, helpen deze workflows het team om de grote aantallen gegevens te analyseren. Meer informatie over dit onderzoek is beschikbaar in het BioVeL portal. Peter Ittzes houdt zich bezig met het modelleren van ecosystemen aan de hand van het Biome-BGC model. Op dit ogenblik ontwikkelt zijn team een systeem dat parallelle simulaties kan uitvoeren met Biome-BGC. In dit onderzoek worden resources van de Internationale Desktop Grid Federatie gebruikt door het team dat Crowd computing aanwendt via het EDGeS@Home portal om verschillende Monte Carlo simulaties uit te voeren.
29 mei 2014
Beam me up, data - teleportatie van gegevens →
Mensen teleporteren zoals in de science-fictionfilm Star Trek, is volgens de natuurwetten niet mogelijk. Maar informatie teleporteren kan wel degelijk, dankzij de bijzondere wereld van de quantummechanica. Onderzoekers van het Kavli Institute of Nanoscience van de TU Delft zijn er als eersten in geslaagd om informatie in een quantumbit trefzeker te verplaatsen naar een ander qubit 3 meter verderop, zonder dat de informatie door de tussenliggende ruimte reisde: teleportatie. Ze publiceerden daarover online in Scienceop 29 mei, 2014. De ontwikkeling is een belangrijke stap op weg naar een quantumnetwerk voor de communicatie tussen toekomstige supersnelle quantumcomputers - een quantum-internet. Quantumcomputers zullen bepaalde rekenproblemen waar supercomputers nu jaren over doen, in een oogwenk oplossen. Het quantum-internet moet een netwerk van quantumcomputers met elkaar verbinden. Daarnaast biedt het quantum-netwerk de mogelijkheid om informatie volledig veilig te versturen. Onopgemerkt afluisteren is in zo'n netwerk fundamenteel onmogelijk.
© Nieuwsbrief