logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geinteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer augustus 2014
Cursussen en evenementen
29 juli 2014
4-5 september 2014 - Bijeenkomst over identity en access voor Internet of Things in Utrecht ⇒
Op 4 en 5 september 20154 organiseert het Kantara Initiative een bijeenkomst "Connected Identity, Devices, and Access Control Revolution. Context, Choice, and Control in the age of Internet of Things". Het evenement vindt plaats in Utrecht bij SURFnet. De netwerkconnectiviteit van sensoren en apparaten neemt sterk toe. Data wordt gecreeerd, beheerd en geconsumeerd door en in de massa. Tijdens deze bijeenkomst bediscussieren experts bevindingen in de standaardisatie van het Internet of Things en identificeren ze lacunes op basis van usecases en demo's. Speciale aandacht is er in deze meeting voor de implicaties van persoonlijk identificeerbare data en identiteit in het Internet of Things. Technologen, engineers, beleidsmakers, privacy verantwoordelijken en onderzoekers worden uitgenodigd om deel te nemen aan dit evenement.
30 juli 2014
20-21 september 2014 - Dutch Open Hackathon in IJ-Toren, Amsterdam ⇒
In september krijgt Nederland een zeer grote hackerswedstrijd, de Dutch Open Hackathon. Het gebeuren vindt op 20 en 21 september plaats in Amsterdam en hackers/ontwikkelaars kunnen hun kunsten uitproberen op websites van 10 grote ondernemingen, aldus Richard Keijzer van de Automatisering Gids. Het initiatief is genomen door de KLM, de Rabobank, TomTom Telematics en Ahold. Ettelijke bedrijven stellen gedurende 30 uur - zo lang duurt de Hackathon - hun API's of datasets beschikbaar. De betrokken partijen zijn: Albert Heijn, Bol.com, MyOrder, Philips, Schiphol, TomTom, Transavia.com, USG People, KLM, en Rabobank. De deelnemers aan de Hackathon moeten nieuwe applicaties ontwikkelen, met gebruikmaking van de API's en de gegevens van de bedrijven. Elk van die bedrijven heeft bepaalde verwachtingen van het resultaat. Zo wil TomTom Telematics nieuwe oplossingen op basis van data uit hun wagenparkbeheer en wil Transavia haar passagiers helpen met een verscheidenheid van service-informatie en oplossingen voor het vinden van tickets, check-in comfort en taxfree winkelen. Philips zou toepassingen willen zien die mensen echt willen en nodig hebben, en die betekenisvolle innovatie creeren. Philips stelt zijn Hue-API beschikbaar waarmee nieuwe toepassingen voor de besturing van verlichting binnen handbereik kunnen komen.
07 augustus 2014
22-24 september 2014 - Vierde Plenary Meeting van de Research Data Alliance in Amsterdam ⇒

De Research Data Alliance (RDA) houdt haar Vierde Plenary Meeting van 22 tot en met 24 september 2014 in Amsterdam. Het eScience Center is de hoofdsponsor van deze meeting en organiseert, samen met het programma comite en ePLAN, het Platform van eScience/data research organisaties in Nederland, een internationale track van drie uur over het gebruik van gegevens in eScience en gegevensonderzoek. De Research Data Alliance bouwt de sociale en technische bruggen die toelaten om gegevens op openbare wijze te delen om een antwoord te vinden op grensoverschrijdende en transdisciplinaire uitdagingen. Het huidige landschap van gegevensonderzoek op wereldvlak is zeer gefragmenteerd, per discipline of per onderzoeksdomein, van oceanografie, life sciences en zorg, over landbouw, ruimte- en klimaatonderzoek tot de sociale en geesteswetenschappen. De RDA Vierde Plenary Meeting in Amsterdam zal de eerste concrete resultaten tonen van de RDA Werkgroepen.

13 augustus 2014
23-25 september 2014 - Crowd Computing 2014 in Almere ⇒
In het Big Data Value Centre in Almere organiseert de Internationale Desktop Grid Federatie van 23 tot en met 25 september 2014 het Crowd Computing 2014 event. Crowd computing 2014 brengt een gemeenschap samen die geinteresseerd is in de verschillende aspecten van Crowd Computing. Op 23 september wordt er gestart met een eendags-tutorial. Op 24 september vindt er een technische meeting plaats van de Internationale Desktop Grid Federatie. Op 25 september wordt het event afgesloten met een workshop over platforms voor Citizen Science Technologie. Voor het tutorial ligt de focus op Crowd computing technologieen en hoe ze kunnen geintegreerd worden in Citizen Science Platforms. Experten zullen presentaties geven over BOINC, het XtreemFS Cloud Files systeem, sensor Cloud computing, Big Data integratie in Citizen Science platforms en aanverwante onderwerpen. Het tutorial wordt georganiseerd door de Cloud Summerschool Almere. De 50 IDGF leden-organisaties en 250 individuele leden krijgen op 24 september de gelegenheid om samen te komen en te discussieren over uitdagingen en kansen die te maken hebben met hun vakgebied. De ochtendsessie wordt gewijd aan specifieke IDGF onderwerpen. Tijdens de namiddagsessie wordt technisch en wetenschappelijk werk gepresenteerd. De workshop over Citizen Science Technologie platforms behandelt thema's die ieder citizen science project aanbelangen en biedt presentaties aan over diensten en instrumenten die kunnen gedeeld worden tussen de vele verschillende projecten. Bijdragen voor deze workshop zijn welkom tot en met 22 augustus 2014. U kunt zich registreren via http://crowdcomputing.eu/registration .
13 augustus 2014
24 september 2014 - Uitreiking Nederlandse Dataprijs in Amsterdam ⇒
Op 24 september 2014 vindt de uitreiking van de Dataprijs plaats in de Meervaart Amsterdam. Dit is aansluitend aan de internationale Plenary Meeting van de Research Data Alliance. U bent uitgenodigd voor deze feestelijke bijeenkomst. Er zijn geen kosten aan verboden maar registratie is vereist. De Nederlandse Dataprijs geeft waardering aan onderzoekers die data bij elkaar brengen, documenteren en toegankelijk maken voor anderen. Er worden tweejaarlijks twee prijzen uitgereikt: een prijs voor de humaniora en sociale wetenschappen en een prijs voor de exacte en technische wetenschappen. De winnaars ontvangen een beeld, 7.500 euro om de dataset toegankelijk(er) te maken - bijvoorbeeld door een symposium te organiseren of de data online te ontsluiten - en een geheel verzorgd diner voor de groep onderzoekers betrokken bij het voortbrengen en toegankelijk maken van de bewuste dataset. Op 1 september 2014 wordt bekend gemaakt wie de zes genomineerden voor de prijzen zijn. In de hele maand september wordt aandacht besteed aan de kandidaten en hun prestaties, onder andere op de websites van Research Data Netherlands, DANS en 3TU.Datacentrum.
13 augustus 2014
24-25 september 2014 - 3de EUDAT Conferentie in Amsterdam ⇒
Op 24 en 25 september 2014 vindt in de Meervaart in Amsterdam de Derde EUDAT Conferentie plaats met als thema "Het overbrengen van gegevensinfrastructuren naar Horizon 2020". De EUDAT conferentie heeft dezelfde locatie als de Vierde Plenary Meeting van de Research Data Alliance. De EUDAT conferentie snijdt actuele onderwerpen aan op het gebied van gegevensinfrastructuren. EUDAT wil onderzoeksgemeenschappen aan het stuur zetten van de ontwikkeling in gegevensinfrastructuren waarbij wordt nagedacht over beleidsmodellen, praktijkwerking, rollen en verantwoordelijkheden. Ter sprake komt eveneens het overbruggen van nationale en Europese oplossingen op het gebied van gegevensinfrastructuur en gegevensbeheer. Verder wordt gekeken naar de kloof die bestaat tussen disciplines, gemeenschappen en landen met betrekking tot de gegevensinfrastructuur met thema's zoals certificatie, openbare toegang en licensing en benadering van subsidiemodellen. EUDAT wil ook de samenwerking in e-Infrastructuur en gegevensinfrastructuur bevorderen met praktische voorbeelden van FP7 ervaringen en geleerde lessen voor het nieuwe H2020 programma.
24 juli 2014
24-26 september 2014 - EGI Conferentie in Amsterdam ⇒
Van 24 tot en met 26 september 2014 organiseert EGI haar najaarsconferentie in de Turingzaal van het CWI gebouw aan het Science Park in Amsterdam. Het thema van de conferentie is "Uitdagingen en Oplossingen voor Big Data verwerking in de Cloud". Het doel van de conferentie is om te open kwesties te verkennen die verband houden met het efficient verwerken van Big Data om zo uit te komen bij de uitbouw van de EGI visie op het Open Science Commons. De conferentie zal bestaan uit gebruikersgerichte sessies, met tevens een uitgebreide track over Cloud met inbegrip van een gezamenlijk EGI-GEANT symposium over de vereisten, kansen en volgende stappen voor de invoering van een openbaar gesubsidieerde Cloud gemeenschap voor de Europese Research Area. Er wordt ook een CloudWatch workshop over Cloud Standaard Profielen georganiseerd. Bijdragen voor het EGI-GEANT symposium kunnen tot en met 19 augustus ingestuurd worden.
14 augustus 2014
2 oktober 2014 - The Big Future of Data in Amsterdam ⇒
Op 2 oktober 2014, organiseert COMMIT/ het nationale event "Th Big Future of Data" in the Trouw Gebouw aan de Wibautstraat 127 in Amsterdam. COMMIT/ is het nationale onderzoeksprogramma met 80 Nederlandse partners - universiteiten en bedrijven - dat het hoofd biedt aan de uitdagingen in ICT en Big Data onderzoek op wereldniveau. COMMIT/ presenteert 50 demo's met diepgravend onderzoek naar de meest recent ontwikkelingen in Big Data wetenschap, die momenteel voorhanden zijn op de visuele demomarkt. Hoe kunnen deze wetenschappelijke resultaten toepasbaar gemaakt worden in de huidige maatschappij? En wat zal hiervan de economische impact zijn? Het event wordt geopend door Berholt Leeftink, Directeur-Generaal Bedrijf en Innovatie bij het Ministerie van Economische Zaken. De toekomst van ICT in Nederland zal besproken worden door Jan Kees de Jager, voormalig Minister van Financien, Peter-Paul Verbeek, professor filosofie van de technologie aan de Universiteit van Twente, en andere vooraanstaande sprekers. Onderzoekers, partnerbedrijven, jonge ondernemers en jonge wetenschappers kunnen het event bijwonen en hun innovatieve visie op de toekomst met elkaar delen.
13 augustus 2014
2-3 oktober 2014 - Cursus over Message-Passing Programming met MPI in Amsterdam ⇒
's Werelds grootste supercomputers worden bijna exclusief gebruikt om toepassingen te draaien die geparallelliseerd werden met Message Passing. De PRACE cursus op 2 en 3 oktober bij SURFsara behandelt de hele basiskennis die vereist is om parallelle programma's te schrijven met dit programmeermodel, en is rechtstreeks toepasbaar op bijna iedere parallelle computerarchitectuur. Parallel programmeren houdt per definitie samenwerking in tussen processen om een gemeenschappelijke taak op te lossen. De programmeerder dient de taken te definieren die uitgevoerd zullen worden door de processoren, en ook te bepalen hoe deze taken gegevens moeten synchroniseren en uitwisselen met elkaar. In het message-passing model zijn de taken afzonderlijke processen die communiceren en synchroniseren door elkaar expliciet boodschappen te zenden. Al deze parallelle operaties worden uitgevoerd via oproepen naar een message-passing interface dat volledig verantwoordelijk is voor de verbinding met het fysieke communicatienetwerk dat de eigenlijke processoren met elkaar verbindt. Deze cursus gebruikt de de facto standaard voor message passing, het Message Passing Interface (MPI). De cursus behandelt point-to-point communicatie, non-blocking operaties, afgeleide datatypes, virtuele topologieen, collectieve communicatie en algemene ontwerpkwesties.
13 augustus 2014
4 oktober 2014 - Science Park Open Dag in Amsterdam ⇒
Op zaterdag 4 oktober 2014 houden de organisaties op Amsterdam Science Park van 12.00-17.00 uur hun jaarlijkse Open Dag. Het programma van SURFsara wordt in september 2014 bekendgemaakt. De Open Dag op Amsterdam Science Park is een samenwerking van AMOLF, CWI, Netherlands eScience Center, Nikhef, SURFsara en UvA-FNWI. De Open Dag vindt plaats tijdens het Weekend van de Wetenschap , een landelijk festival met activiteiten op het gebied van wetenschap en technologie.
24 juli 2014
29 oktober 2014 - Seminar "Portals: toegangspoort tot DLWO" in Utrecht ⇒
Het ondersteunen van gebruikersinteractie is een belangrijk onderdeel van de digitale leer- en werkomgeving (DLWO). Portals leveren hieraan een belangrijke bijdrage. Op 29 oktober organiseert SURFacademy een seminar over dit onderwerp. Portals dragen bij aan een betere gebruikersinteractie bij een digitale leer- en werkomgeving. Door het inrichten van een gepersonaliseerde portal krijgen de gebruikers de voor hen relevante informatie en functionaliteit geintegreerd en gepersonaliseerd aangeboden, via de pc, laptop, tablet of mobiele telefoon. Het seminar is bedoeld voor beleidsmedewerkers en informatiespecialisten die zich bezig houden met de DLWO.
01 augustus 2014
6 november 2014 - 2de Nationale eScience Symposium in Almere ⇒
Op 6 november 2014 vindt in het Schouwburg Theater in Almere het Tweede Nationale eScience Symposium plaats met als thema het realiseren van wetenschappelijke doorbraken. Het symposium zal een overzicht bieden van het beste wetenschappelijk onderzoek in Nederland dat gegevensgericht en computer-intensief is. Het vorige symposium trok bijna 250 deelnemers aan uit een breed spectrum van wetenschappelijke disciplines maar met het gedeelde doel om eScience benaderingen te gebruiken om wetenschappelijke doorbraken mogelijk te maken. Dit jaar zal Professor Carole Goble van de Universiteit van Manchester de keynote presentatie verzorgen. Professor Goble is de voormalige winnaar van de Jim Gray eScience Award en is momenteel onderzoekshoofd bij de projecten myGrid, BioCatalogue en myExperiment. Professor Goble werd dit jaar benoemd tot "Commander of the British Empire" als dank voor haar dienstbaarheid aan de wetenschap. Het eScience Symposium is gratis maar inschrijving is vereist.
Ledennieuws
14 augustus 2014
Stan Bentvelsen per 1 december nieuwe directeur Nikhef →

Prof.dr. Stan Bentvelsen, Universiteit van Amsterdam/Nikhef, is per 1 december 2014 benoemd tot directeur van het Nationaal instituut voor subatomaire fysica Nikhef. Hij volgt prof.dr. Frank Linde op, wiens tweede termijn als directeur eind dit jaar afloopt. Bentvelsen (49) is momenteel hoogleraar aan de UvA en directeur van het Instituut voor Hoge Energie Fysica van de UvA en lid van de Raad van Bestuur van FOM. Ten tijde van de aanloop naar en de ontdekking van het higgsdeeltje was hij als programmaleider verantwoordelijk voor de Nederlandse bijdrage aan het ATLAS-experiment. Bentvelsen komt in dienst van FOM, maar blijft tevens hoogleraar aan de UvA. Zijn benoeming geldt voor vijf jaar, met de mogelijkheid van 1 herbenoeming voor eenzelfde periode.

25 juli 2014
Eerste editie van 'Bring Your Own Data' workshop bij het Dutch Techcentre for Life Sciences een succes →
Op 24 en 25 juni 2014 vond de eerste van een hopelijk lange serie van Bring Your Own Data (BYOD) parties plaats in de context van de ELIXIR pilot voor een bredere data FAIRport. De BYOD workshops zijn opgevat als een laagdrempelige aanpak om eigenaars van gegevens vertrouwd te maken met de mogelijkheden die gecreeerd werden door het 'functioneel onderling verbinden' van hun gegevens met andere belangrijke gegevensseries. In deze eerste workshop werkten gegevensproviders van MycoBase en de Human Protein Atlas (HPA) samen met experten in semantische webtechnologieen om hun gegevens beschikbaar te maken op een makkelijk te vinden, toegankelijke, interoperabele en herbruikbare manier (FAIR). De gegevensexperten hadden enige maar niet erg diepgaande RDF kennis bij de start van de workshop. Het doel was daarom tweevoudig: samenwerken vanuit een showcase om de toegevoegde waarde te tonen van interoperabele gegevens om vragen te faciliteren over meervoudige resources heen, en om eigenaars van gegevens te trainen om de eigen gegevens interoperabel te maken. De BYOD was een mix van tutorial en hackathon.
29 juli 2014
Recordaantal Veni-subsidies voor UvA ⇒
Achtentwintig recent gepromoveerde onderzoekers ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een Veni-subsidie voor onderzoek aan de UvA of het AMC. Het aantal toekenningen is flink hoger dan vorig jaar; toen ontvingen negentien UvA- en AMC-onderzoekers een Veni. Volgens Rector Dymph van den Boom is het ontzettend mooi dat in zo'n groot aantal vakgebieden onderzoeksaanvragen van de UvA gehonoreerd zijn. Dat past bij een brede onderzoeksuniversiteit. Het recordaantal laat zien dat het onderzoek aan de UvA van zeer hoog niveau is, aldus de rector. In totaal vroegen dit jaar 1086 onderzoekers een Veni aan bij NWO. De aanvragen werden beoordeeld door wetenschappers uit binnen- en buitenland en uiteindelijk zijn 152 aanvragen gehonoreerd. Elke onderzoeker krijgt 250.000 euro. Met deze financiering kunnen de wetenschappers gedurende een periode van drie jaar onderzoek doen. De Veni's vertegenwoordigen veel verschillende wetenschappelijke disciplines. Een groot deel van de onderzoeken sluit direct aan bij actuele maatschappelijke vraagstukken. Zo bekijken onderzoekers ritme bij taalontwikkeling, intellectueel eigendomsrecht en oorzaken van sociale isolatie. Ander onderzoeksprojecten gaan in op genderverschil in carrierekeuzes, kwantificatie in de vorm van onder meer likes op social media en de ontwikkeling van het heelal.
29 juli 2014
NWO-jaarverslag 2013 nu online ⇒
In 2013 werkte NWO voor het derde jaar aan de realisering van haar strategie 'Groeien met kennis' vanuit de opdracht en missie van NWO: kwaliteit, vernieuwing en vooruitgang stimuleren over de volle breedte van de wetenschap door het beste onderzoek en de meest talentvolle onderzoekers te financieren. Daarbij stond 2013 meer nog dan andere jaren in het teken van samenwerken, verbinden, kennis delen en benutten. Samen met kennisinstellingen en bedrijfsleven zijn er spelregels gemaakt voor de samenwerking in het topsectorenonderzoek en is het Kennis- en Innovatiecontract ondertekend voor 2014 en 2015. Het programma Zwaartekracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), waarbij zes onderzoeksconsortia samen een bedrag kregen van 153 miljoen euro, sluit aan bij de ambitie van NWO om samenwerking tussen universiteiten en wetenschapsdisciplines te stimuleren.
22 juli 2014
LHC-opstelling NEMO groot succes bij bezoekers ⇒
Van eind juni tot half juli konden bezoekers in Science Centre NEMO in Amsterdam bij de 'LHC time tunnel' display meer te weten komen over de Large Hadron Collider bij CERN. Bezoekers, vooral kinderen, hebben erg veel plezier beleefd aan het voetballen met protonen en waren zeer te spreken over deze gloednieuwe opstelling van CERN, die op uitnodiging van Nikhef naar Nederland was gehaald. De 'LHC time tunnel' neemt mensen mee in een wereld van subatomaire deeltjes door het gebruik van state-of-the-art bewegingssensoren en –projectoren om het effect van het Higgsveld te visualiseren. Bezoekers kunnen protonen die in de LHC bewegen visualiseren en virtuele deeltjes zo hard mogelijk schoppen om te zien hoe ze botsen. De opstelling van CERN is nu op toernee door Europa.
31 juli 2014
Harry van der Graaf benoemd tot hoogleraar ⇒
Nikhef-onderzoeker Harry van der Graaf, (Detector R&D, is per 15 juli 2014 benoemd tot deeltijd hoogleraar Stralingstechnologie bij de groep Neutron and Positron Methods in Materials (NPM2) van het Reactor Instituut Delft (RID) van de faculteit Applied Sciences van de TU-Delft. Harry van der Graaf studeerde in 1979 af bij RID en promoveerde daar ook in 1986. Sinds 2007 geeft hij in Delft college in Instrumentation of particle physics experiments. Hij ontving in 2012 de prestigieuze ERC Advanced Grant. De komende tijd wil Harry van der Graaf zich toeleggen op 'new MEMS-made pixel sensors for elementary particles'. "Met de wind van de Wet van Moore in de rug gaan we goede tijden tegemoet wat betreft pixelchips. Met MEMS-technologie gaan we een nieuwe generatie deeltjesdetectoren bouwen, gebaseerd op die pixelchips. Daarvoor geldt: wat vandaag niet kan lukt morgen wel, en anders overmorgen", aldus Harry van der Graaf.
31 juli 2014
Paper van Jos Vermaseren scoort 1000 citaties ⇒
In juli haalde de paper van Jos Vermaseren met als titel "New Features of FORM" 1000 citaties in de inspire database. De 2000 paper met arXiv nummer math-ph/0010025v2, beschrijft versie 3 van het FORM computer algebra programma dat vele nieuwe features introduceert om onderzoekers over de hele wereld in staat te stellen nog meer complexe berekeningen in quantum veld theorie te maken. Met deze berekeningen werd een nieuw niveau van precisietests in deeltjesversnellers zoals de Large Hadron Collider bij CERN, bereikt. De huidige versie van FORM is 4.1. Dr. Vermaseren is de derde Nederlandse deeltjestheoreticus, na Prof. Gerard 't Hooft van de Universiteit van Utrecht en Prof. Peter van Nieuwenhuizen van Stony Brook University, die de enige auteur is van een paper met meer dan 1000 citaties.
13 augustus 2014
Europese Commissie peilt naar Net Innovatie thema's in openbare enquete ⇒
De Europese Commissie lanceert een openbare enquete over Net Innovatie. Deze enquete heeft betrekking op de definitie van het nieuwe WerkProgramma 2016-2017 voor Horizon 2020. Om het nieuwe WerkProgramma voor te bereiden, wil de Commissie haar visie actualiseren voor wat betreft het Net Innovatie domein. De EC wil de belangrijkste technologische uitdagingen en onderzoeksprioriteiten identificeren, en een onderzoeks- en innovatie-agenda opstellen voor de komende jaren. De vragenlijst heeft als doel om opinies te verzamelen van iedereen die interesse heeft voor de Net Innovatie thema's die vallen onder het 2016-2017 WerkProgramma. Deze bevraging is open van 12 augustus tot en met 30 september 2014.
23 juni 2014
Nieuwe PRACE Bestuursvoorzitter Sanzio Bassini ontvouwt toekomstplannen voor Europese geavanceerde onderzoeksinfrastructuur →
Tijdens ISC'14 in Leipzig hadden we de gelegenheid om Sanzio Bassini te interviewen, Directeur van het Supercomputer Departement bij CINECA en de nieuwe Bestuursvoorzitter van PRACE over de toekomstige plannen van de Europese supercomputer organisatie. Sanzio Bassini vond het een eer om verkozen te zijn als Voorzitter van het PRACE Bestuur. PRACE heeft een succesvolle geschiedenis achter de rug. Het is een van de onderzoeksinfrastructuren die alle stadia doorloopt, van voorbereidende fase tot het installatieproces. Momenteel is PRACE een goed uitgebouwde organisatie van 25 lidstaten, vertegenwoordigd door gedelegeerden van de ministeries van onderzoek van de verschillende lidstaten die samen het Bestuur van PRACE uitmaken.
28 juli 2014
Negende PRACE Call tot Voorstellen verbindt het internationale HPC ecosysteem →
De 9de PRACE Reguliere Call tot Voorstellen leverde 128 voorstellen op die in aanmerking kwamen en 43 hiervan werden aanvaard voor een totaal van bijna 1,2 miljard core uren. Dit brengt het totaal aantal aan aanvaarde projecten op 346 en het totaal aantal aanvaarde core uren op 9,2 miljard. De 43 geselecteerde projecten worden geleid door hoofdonderzoekers uit 13 verschillende Europese landen. Deze Call verwelkomde ook wetenschappers en onderzoekers uit Australie, Indie, de Republiek van Zuid-Korea, Turkije en de Verenigde Staten als medewerkers in verschillende projecten.
04 augustus 2014
SURFsara opent applications call voor Wim Nieuwpoort Award 2014 ⇒
Om de schaalbaarheid van toepassingen te verbeteren, heeft SURFsara de Call tot Voorstellen voor de jaarlijkse Wim Nieuwpoort Award, editie 2014, geopend. Deze award is genoemd naar de stichter van de nationale high-performance computing infrastructuur in Nederland, professor emeritus Wim Nieuwpoort van de Universiteit van Groningen. Wim Nieuwpoort is voorzitter geweest van het Wetenschappelijk Comite (WGS) van NWO/NCF en tijdelijk directeur van SARA Computing en Netwerk Diensten. De jaarlijkse award wordt overhandigd aan het onderzoeksteam van een Nederlandse universiteit of wetenschappelijk instituut dat bewijst in staat te zijn om een ernstige wetenschappelijke toepassing efficient te draaien op een aanzienlijk deel van een van de Nederlandse grote HPC systemen, Cartesius of Huygens. In samenwerking met het huidige wetenschappelijk comite van NWO, is SURFsara verantwoordelijk voor de beoordeling van de voorstellen. De Wim Nieuwpoort Award 2014 bestaat uit een bedrag van 2500 euro en een bezoek aan de jaarlijkse supercomputing & communications conferentie in november 2015 in de Verenigde Staten. Tijdens deze conferentie kunnen de onderzoeks- en schaalbaarheidsresultaten gepresenteerd worden in de Nederlandse booth. Kandidaturen dienen voor 2 november 2014 met het geijkte formulier ingediend te worden via hic@surfsara.nl .
05 augustus 2014
Accenture en Philips kondigen proof of concept aan om ALS-patienten meer controle over hun leven te geven via spraak, ogen en hersencommando's →

Philips en Accenture hebben proof of concept software ontwikkeld die patienten met Amyotrofische Lateraal Sclerose of Lou Gehrig's disease (ALS) en andere neurodegeneratieve aandoeningen meer onafhankelijkheid zou kunnen bieden. Naar schatting leven momenteel wereldwijd zo'n 400.000 mensen met ALS, waarvan ongeveer 1500 in Nederland. ALS is een zeer ernstige aandoening van het zenuwstelsel, waardoor de zenuwcellen in het ruggenmerg en de hersenen langzaam afsterven. Het uitvallen van de ademhalingsspieren is meestal de oorzaak van het overlijden van iemand met ALS. De gemiddelde levensverwachting van een ALS-patient is slechts drie tot vijf jaar. De exacte oorzaak van ALS is nog niet bekend. Evenmin bestaan er medicijnen die de ziekte kunnen stoppen of genezen. Patienten kunnen in een later stadium van de ziekte volledig verlamd raken, terwijl ze wel hun volledige hersenfunctie behouden.

© Nieuwsbrief