logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geinteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer oktober 2014
Cursussen en evenementen
25 september 2014
27 oktober - 6 november 2014 - Gastcolleges online beveiliging tijdens Alert Online ⇒
Van 27 oktober tot en met 6 november 2014 vindt de derde editie plaats van Alert Online, de landelijke awarenesscampagne over cybersecurity. SURFnet is samen met Kennisnet en NWO dit jaar hoofdpartner van de campagne. Tijdens deze campagneweek kunnen mbo- en hbo-instellingen zich aanmelden voor een gastcollege over dit onderwerp. Het college is bedoeld voor docenten binnen de instellingen. Tijdens de colleges worden handreikingen gegeven om veilig om te gaan met informatie in het klaslokaal en op sociale media. Het college wordt ook in de vorm van een lespakket beschikbaar gesteld. De colleges worden gehouden in het kader van de campagne 'Alert Online'. Deze campagne heeft als belangrijkste doel het bewustzijn over cybersecurity bij overheid, bedrijfsleven en consumenten te bevorderen. Op 27 oktober geeft Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie het startschot van de campagne. Meer informatie over de gastcolleges en inschrijven kan via e-mail bij Alf Moens .
23 september 2014
6 november 2014 - Cloud Computing Congres in Bunnik ⇒
De Ngi-NGN, een beroepsvereniging voor ICT-professionals en -managers, organiseert een brede kennisdag die helemaal in teken van cloud computing staat. Drie verschillende tracks zorgen ervoor dat je zelf je ideale programma kunt samenstellen. Op het Cloud Computing Congres komt de volledige reikwijdte van de cloud aan bod; van het opzetten van een hybride cloud tot verschillende juridische en privacy kwesties. In totaal zijn er vijftien verschillende subsessies. Ngi-NGN heeft geprobeerd een zo evenwichtig mogelijk programma samen te stellen waar zowel de beheerders als de managers wat aan hebben. De cloud raakt hen immers allemaal. De massale adoptie van clouddiensten binnen de informatievoorziening vraagt om een heel ander soort IT'er. Geen enkele IT-functie zal in de toekomst zijn zoals deze voorheen was. Zo zal bijvoorbeeld de CIO vanuit IT-provider veranderen tot een broker van IT-diensten en de IT-manager zal veranderen van IT-afdelingshoofd tot een supplier manager. Ook de beheerder zal transformeren van bewaker/hersteller naar 'opleider van de virtuele engineer'.
16 oktober 2014
10-11 november 2014 - Open e-IRG Workshop in Rome, Italie ⇒
Op 10 en 11 november 2014 wordt de Open e-IRG Workshop georganiseerd in Rome, Italie. Tijdens de openingssessie is er een welkomstwoord van de e-IRG voorzitter en van het Italiaanse ministerie als lokale gastheer, gevolgd door twee gastsprekers van de Europese Commissie en van ESFRI. Daarna zijn er drie openbare sessies. De eerste gaat over eSciece en de internationale onderzoeksinfrastructuren. De tweede behandelt de ESFRI projecten en de derde gaat over de Europese e-Infrastructuren voor gegevensbeheer en computing. Sessies 2 en 3 eindigen met een paneldiscussie waarin ruim gelegenheid tot interactie is met het publiek.
17 oktober 2014
13 november 2014 - Life Science e-Infrastructure Workshop 2014 in Amsterdam ⇒
Op 13 november, 2014 organiseert SURFsara de jaarlijkse e-infrastructuur workshop voor life science onderzoek aan het Science Park 140 in Amsterdam. Grote gegevensvolumes worden gegenereerd en verwerkt op het gebied van genomics, beeldverwerking en computationele biologie. Dit vereist e-infrastructuur voor samenwerking, gegevensbeheer, computationele analyse en opslag. Deze workshop heeft als doel om life science onderzoekers en bioinformatici te informeren over de beschikbare nationale e-infrastructuur, de roadmap voor ontwikkeling, alsmede om ervaringen te delen over het gebruik van e-infrastructuren. Presentaties en demo's maken deel uit van het programma. Volgende thema's komen aan bod: wanneer Hadoop gebruiken voor life science gegevensanalyses en hoe gegevens en werk beheren met trusted digital data repositories. Er zullen ook verhalen zijn van gebruikers en ontwikkelaars binnen de life science onderzoeksgemeenschap en DTL. Er wordt ook ruim tijd voorzien voor netwerking om te spreken met collega's. Bevestigde sprekers zijn Gert Vriend van CMBI, Sven Warris van WUR en Roeland Merks van CWI.
17 oktober 2014
16-21 november 2014 - SC14 in New Orleans, USA ⇒
Van 16 tot en met 21 november 2014 wordt SC14 georganiseerd in New Orleans, Louisiana. SC14 is de jaarlijkse internationale conferentie voor HPC, netwerking, opslag en analyse. Sedert meer dan twee decennia is de SC Conferentie de plaats om vernieuwingen op te bouwen en te delen die levensveranderende ontdekkingen mogelijk maken. Met bijna 400 exposanten vanuit de industrie en onderzoeksinstellingen over de hele wereld en nagenoeg 10.000 bezoekers, is dit event veruit een van de grootste conferenties op dit gebied. SURFsara, SURFnet en NLeSC hebben samen een booth georganiseerd voor het "Dutch Research Consortium". Meerdere demonstraties zullen bezoekers een indruk geven van het gebruik van ICT in het hoger onderwijs en onderzoek in Nederland.
16 oktober 2014
20 november 2014 - ECP Jaarcongres in Den Haag ⇒
Op 20 november 2014 vindt het Jaarcongres ECP 2014 plaats in de Fokker Terminal in Den Haag. Dit jaar staat het Jaarcongres ECP in het teken van: Doorbraak. Innovatie. Maatschappij. ICT is de bron voor innovatie. Innovaties en nieuwe kansen blijven elkaar in hoog tempo opvolgen. Dit heeft grote gevolgen voor de economie en maatschappij en vraagt om vroegtijdig inzicht in de kansen, groeimogelijkheden, mogelijke doorbraken en bijkomende risico's en uitdagingen. Er ontstaat ook behoefte aan andere vaardigheden, er ontstaan veiligheidskwesties zoals cybercrime en discussies rondom privacy-aspecten van de toepassing van innovaties. En er moeten onderlinge afspraken worden gemaakt op het gebied van standaardisatie en interoperabiliteit. Een open en constructieve dialoog, ondanks mogelijk tegengestelde belangen, waarin kennisdeling centraal staat is hierbij essentieel. Deze dialoog kunt u dan ook verwachten op het Jaarcongres ECP.
Ledennieuws
25 september 2014
SURF Magazine 03: Door samenwerken voorhoedepositie in ICT behouden →
De septembereditie van SURF Magazine is uit. Daarin staat samenwerken centraal. In het project Support4research werkt SURF samen met de instellingen aan de inrichting van de ICT-dienstverlening. Verder toont het programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren aan dat de cloud een belangrijke bijdrage levert aan het vergemakkelijken van samenwerking.
14 oktober 2014
EU steekt 500 miljoen euro in Big Data  ⇒
De Europese Commissie heeft 500 miljoen euro beschikbaar gesteld voor onderzoek en innovatie op het gebied van Big Data, aldus Jelle Wijkstra van de Automatisering Gids. "Europa ligt achter. Bijna ieder Big Data-bedrijf komt uit de VS, geen enkele uit Europa. Dat moet veranderen", zei eurocommissaris Neelie Kroes. Kroes sprak die woorden bij de ondertekening van een contract met de Big Data Value Association, een samenwerkingsverband van op dit moment 24 bedrijven en onderzoeksinstellingen die het onderzoek naar Big Data en zijn toepassingen willen stimuleren. Tot de deelnemende bedrijven behoren onder andere Atos, het Fraunhofer Institute, Nokia Solutions and Networks, SAP, Siemens en het Nederlandse Tie Kinetix, dat in de persoon van zijn directeur Jan Sundelin ook de voorzitter van de Big Data Value Association levert. De 500 miljoen euro die de Europese Commissie nu beschikbaar stelt, is een aanvulling op een bedrag van 2 miljard euro dat de bedrijven hebben bijeengebracht. Die 2,5 miljard moet in de periode 2016 tot 2020 besteed worden aan onderzoek dat tot innovaties in het gebruik van data in de industrie, de gezondheidszorg, de energiesector en de transportsector kan leiden. De Europese Commissie onderstreept het belang van het initiatief met getallen die illustreren hoe veel data geproduceerd worden. Iedere minuut worden wereldwijd 1,7 miljoen miljard bytes aan gegevens gegenereerd. Het zou 360.000 dvd's vergen om een minuut aan dataproductie op te slaan. De datasector groeit momenteel met 40 procent per jaar, 7 maal zo snel dan de gehele informatie- en communicatiemarkt. En bedrijven die hun besluitvormingsprocessen baseren op kennis die uit data is gedestilleerd zien een productiviteitswinst van 5 tot 6 procent, aldus de commissie - zonder bronvermelding, overigens. "Data is in de toekomst de motor en het fundament van de economie", concludeert Kroes. "Ieder type organisatie heeft de bouwblokken ervan nodig om hun prestaties te verhogen, van boerderij tot fabriek, van laboratoria tot winkels."
18 september 2014
Unieke maritieme samenwerking rond MARIN's nieuwe snelle rekenfaciliteit →

MARIN investeert zelf een bedrag van ruim twee miljoen euro in een grote supercomputer van Bull. Dit cluster van 4000 rekenprocessors is een goede aanvulling op MARIN's modelbassins, simulatoren en waregroottemeetsystemen. MARIN Directeur Bas Buchner verklaart: "Computational Fluid Dynamics neemt een steeds belangrijkere plaats in bij het optimaliseren van schepen en offshoreconstructies. Samen met ons eigen CFD rekenprogramma ReFRESCO vormt dit cluster nu een nieuwe virtuele faciliteit: het Maritieme Cluster." Zoals de naam suggereert, wil MARIN deze faciliteit gebruiken om de samenwerking met de maritieme industrie te versterken. MARIN nodigt klanten uit deel te nemen aan de 'ReFRESCO-operation'. Bas Buchner licht toe: "In dit samenwerkingsverband wil MARIN onze maritieme CFD code ReFRESCO en ons computercluster openstellen voor de industrie, zodat we gezamenlijk kunnen werken aan een betrouwbare CFD toepassing op maritiem gebied."

14 oktober 2014
Drie Horizon 2020 ICT-subsidies voor UvA-onderzoekers →
Yuri Demchenko en Zhiming Zhao, van het Instituut voor Informatica van de UvA, en Khalil Sima'an van het Institute for Logic, Language and Computation van de UvA, hebben een subsidie ontvangen in het kader van de Horizon 2020-oproep voor ICT-projectvoorstellen 2014-1. Verschillende partijen participeren in de onderzoeksprojecten die allen een deel van de totale projectfinanciering ontvangen. Gridforum voorzitter Cees de Laat is een van de projectcoordinatoren bij SWITCH, een van de nieuw gesubsidieerde projecten. Horizon 2020 is het nieuwe EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie met een totaal budget van ongeveer 80 miljard euro in de periode 2014-2020. De oproep voor ICT-projectvoorstellen is gericht op verschillende onderwerpen.
07 oktober 2014
Materiaal van cursus over Message-Passing Programming met MPI beschikbaar →
's Werelds grootste supercomputers worden bijna uitsluitend gebruikt om toepassingen te draaien die geparallelliseerd zijn met Message Passing. Op 2 en 3 oktober jongstleden werd in de PRACE cursus bij SURFsara alle basiskennis behandeld die nodig is om parallelle programma's te schrijven die gebruik maken van dit programmeermodel. Deze is rechtstreeks toepasbaar op bijna alle parallelle computerarchitectuur. Parallel programmeren houdt per definitie samenwerking in tussen processen om een gemeenschappelijke taak op te lossen. De programmer moet de taken omschrijven die door de processoren worden uitgevoerd, en ook hoe deze taken gegevens moeten synchroniseren en uitwisselen met elkaar. In het message-passing model zijn de taken aparte processen die communiceren en synchroniseren door elkaar expliciet boodschappen te zenden. Al deze parallelle operaties worden uitgevoerd via calls naar een message-passing interface dat volledig verantwoordelijk is voor het interfacen met het fysieke communicatienetwerk dat de actuele processoren met elkaar verbindt. Deze cursus gebruikte de de facto standaard voor message passing, Message Passing Interface (MPI). De cursisten werkten met point-to-point communicatie, non-blocking operaties, afgeleide gegevenstypes, virtuele topologieen, collectieve communicatie en algemene ontwerpkwesties.
18 september 2014
Meer dan miljoen logins via SURFconext in eerste week september →
In de eerste week van september 2014 zijn er meer dan een miljoen logins geweest via SURFconext. In totaal waren er 1.163.217 logins en dat is een absoluut record. SURFconext werd daarbij gebruikt door 226.548 unieke gebruikers bij universiteiten, hogescholen en mbo-instellingen. SURFconext is een initiatief van SURFnet en biedt studenten en medewerkers in het mbo, het hoger onderwijs en onderzoek een infrastructuur via welke zij eenvoudig gebruik kunnen maken van instellingsapplicaties en clouddiensten van derde partijen. Hierbij worden authenticatie, autorisatie, groepsbeheer en afspraken over privacy en beveiliging centraal geregeld. Via SURFconext zijn diensten beschikbaar op het gebied van onder andere online samenwerking, storage, video en onderzoek. Gebruikers loggen in met de persoonlijke gegevens van de instelling waaraan ze verbonden zijn en hebben via single sign-on toegang tot inmiddels honderden online diensten van verschillende aanbieders.
29 september 2014
Bedrijven pakken uit met hun cloud realisaties tijdens vendor panel op ISC Cloud'14 ⇒
Tijdens de recent gehouden ISC Cloud'14 conferentie vond er een vendor panel plaats waarin naast vertegenwoordigers van HP, Intel, Mellanox, Bull en Transtec ook de Nederlandse Wim Slagter zetelde namens ANSYS. Moderator van het panel was Michael Feldman van Intersect360. Elke spreker kreeg de gelegenheid om de verwezenlijkingen op cloudgebied van zijn bedrijf voor te stellen. Nadien was er ruim gelegenheid tot discussie en vragen stellen.
17 oktober 2014
UvA start met supercomputing cursus in januari 2015 ⇒
In januari 2015 organiseert de Universiteit van Amsterdam een cursus over "High Performance Computing en Big Data" met bijdragen van SURFsara. De cursus bestaat uit een reeks lezingen die verschillende thema's behandelen en hands-on workshops om praktische kennis te ontwikkelen. De cursus is ontworpen om studenten en onderzoekers op te leiden die nog niet vertrouwd zijn met het gebruik van de beschikbare HPC faciliteiten of een aantal van de nieuwe componenten. De volgende HPC faciliteiten bij SURFsara zijn beschikbaar voor deze cursus: Lisa nationale computer cluster, Cartesius nationale supercomputer, Visualisatie cluster, HPC cloud infrastructuur, en Hadoop infrastructuur.
15 oktober 2014
Silicium kwantumbits bereiken nauwkeurigheid die nodig is voor kwantumcomputer →
Onderzoekers van de University of New South Wales (UNSW) in Sydney, waaronder post-doctoraal onderzoeker Menno Veldhorst, hebben een kwantumbit in silicium gemaakt. Deze kwantumbit levert recordprestaties en zet daarmee een nieuwe standaard voor kwantumdots. Het onderzoek is op 13 oktober gepubliceerd in het blad Nature Nanotechnology. Menno Veldhorst is werkzaam bij UNSW via een Rubiconfinanciering van NWO. Een van de grootste wetenschappelijke uitdagingen van deze eeuw is de realisatie van een kwantumcomputer. De vele mogelijkheden van een dergelijke computer hebben onderzoek in verschillende disciplines geinspireerd om te komen tot de bouwsteen van een kwantumcomputer: de kwantumbit (qubit). Qubits zijn gemaakt door bijvoorbeeld supergeleiders te gebruiken, door ionen te vangen en door individuele atomen te gebruiken. Nieuw is dat de onderzoekers aan de UNSW voor het eerst erin geslaagd zijn een qubit te maken met behulp van dezelfde technieken en materialen die gebruikt worden om een transistor van een computer te bouwen. De opschaling die nodig is om een kwantumcomputer te maken lijkt daardoor nu mogelijk: op een enkele chip van een computer zitten al meer dan een miljard transistors. Daarnaast levert de gemaakte qubit recordprestaties op het vlak van nauwkeurigheid en levensduur.
23 september 2014
PRACE-3IP PCP project lanceert 1ste uitvoeringsfase van het totaal-systeem ontwerp voor energie-efficiente HPC ⇒
Binnen het PRACE 3de Implementatie Project (PRACE-3IP) is PRACE gestart met het proces voor een Pre-Commerciele Procurement (PCP) voor een Totaal-Systeem Ontwerp voor Energie-Efficiente HPC. Op 9 september 2014 nam met het ondertekenen van de contracten met 4 bieders de 1ste Uitvoeringsfase van dit PCP een aanvang. Het proces van dit PCP is georganiseerd in 2 stappen: een tendering stap bedoeld om te evalueren of de bieders en hun offertes in aanmerking komen en een uitvoeringsfase waarin de geselecteerde bieders de R&D diensten uitvoeren beschreven in hun offertes. Op zijn beurt bestaat deze stap uit 3 fasen: Fase 1 is het ontwerp voor de oplossing die 6 maanden duurt; Fase 2 is de ontwikkeling van het prototype die 10 maanden duurt; en Fase 3 is de ontwikkeling van een pre-commercieel product op kleine schaal die 16 maanden duurt. Het PCP, het allereerste op het gebied van HPC in Europa, is een gezamenlijke inspanning tussen meerdere landen en partners, opgezet door een consortium bestaande uit verschillende partners van PRACE. PRACE aisbl is betrokken als adviserend lichaam. Vier bieders hebben het Kadercontract en Fase 1 contract ondertekend: Bull SAS, E4 Computer Engineering SpA, MEGWARE Computer Vertrieb Services GmbH, en Maxeler Technologies Limited. De geselecteerde bieders zullen de eerste fase van het PCP proces uitvoeren en krijgen hiervoor de tijd tot maart 2015.
25 september 2014
SURFsara versterkt Research Data Netherlands ⇒
Research Data Netherlands (RDNL), het samenwerkingsverband tussen 3TU.Datacentrum en DANS, verwelkomt SURFsara. Met de komst van deze nieuwe partner kan RDNL meer wetenschappelijke instellingen vanuit een gezamenlijke aanpak bedienen bij het duurzaam opslaan en delen van onderzoeksdata. SURFsara is sterk op het gebied van nationale reken- en datadiensten, waaronder High Performance Computing, en vormt daarmee een aanvulling op het bestaande werkterrein van RDNL: de technische wetenschappen via 3TU.Datacentrum en de sociale en geesteswetenschappen via DANS - Data Archiving and Networked Services. De officiele toetreding van SURFsara vond plaats op 24 september tijdens de uitreiking van de Nederlandse Dataprijs door Research Data Netherlands. Peter Doorn, directeur DANS, Wilma van Wezenbeek, directeur TU Delft Library en Axel Berg, adjunct-directeur SURFsara, ondertekenden de intentieverklaring die hun verdere samenwerking vormgeeft.
08 oktober 2014
Enquete over computing platformen voor simulaties voor engineering ⇒
Hoeveel firma's gebruiken Cloud computing? Zit het gebruik van High Performance Technische Computing in simulaties voor engineering in de lift voor de volgende 5 jaar? Zullen tablet PCs krachtig genoeg zijn om toepassingen te draaien? Wat denken concurrenten, klanten en leveranciers? Dit zijn de typische vragen gesteld door de gemeenschap die zich bezighoudt met simulaties in engineering. Het zou goed zijn als we een momentopname konden krijgen van het type van computing platform dat we momenteel gebruiken en ook kunnen voorspellen waar we zullen staan in de volgende 5 jaar. Om een beter beeld te krijgen, hebben NAFEMS en EESI een bescheiden enquete opgesteld. Het duurt ongeveer 5 minuten om ze in te vullen en als deelnemer kunt u intekenen om een elektronisch exemplaar van de resultaten te krijgen. PRACE is samen met TOTAL S.A. lid in het EESI project.
10 oktober 2014
Cleanrooms schoner door supercomputer  ⇒
Optima Pharma, een bedrijf dat zich bezighoudt met de productie van steriele verpakkingsmaterialen, heeft met succes een supercomputer gebruikt om de reinheid van een cleanroom verder te verhogen. Via computersimulatie kon een optimale luchtstroom in de schone kamer worden berekend, aldus Richard Keijzer van de Automatisering Gids. Een optimale luchtstroom is van belang, om ervoor te zorgen dat zich geen stofnestjes kunnen ophopen. In een geheel lege cleanroom is dat geen enkel probleem, maar zodra machines worden neergezet ontstaan allerlei 'luwe zones'. Dat gebeurt met name rond de uitstroomopening waar pillen en poeders uitkomen op weg naar de verpakking. Via een geavanceerd computermodel kon de optimale vorm van de uitstroomopeningen worden bepaald. Die zorgt ervoor dat stof zich nergens kan ophopen. Alle stofdeeltjes en eventuele ziektekiemen kunnen zo efficient worden weggeblazen, de cleanroom uit. De benodigde computercapaciteit werd geleverd via PRACE, de Europese organisatie die supercomputers ter beschikking stelt aan het bedrijfsleven. In totaal vergde de simulatie 50.000 core-uren op de Hermit supercomputer van de Universiteit van Stuttgart.
08 oktober 2014
Terugblik op de SURFnet Relatiedagen 2014 ⇒
Op 1 en 2 oktober organiseerde SURFnet weer haar tweejaarlijkse Relatiedagen. Deelnemers deden inspiratie op om nieuwe kansen en mogelijkheden te verkennen. Zij kwamen samen met andere deelnemers 'In de volgende versnelling'. Veel presentaties en sessies van de SURFnet Relatiedagen 2014 kunt u terugkijken.
16 oktober 2014
VU-hoogleraar Informatica Andy Tanenbaum na 43 jaar met emeritaat →

Andrew Tanenbaum zet na 43 jaar een punt achter zijn formele wetenschappelijke carriere als hoogleraar Informatica aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. "Toen ik september 1971 als universitair docent op de afdeling Wiskunde bij de Vrije Universiteit Amsterdam begon, bestond informatica niet. Op dat moment was er 1 voltijdse hoogleraar, 1 deeltijd hoogleraar en geen enkele student. Inmiddels is Informatica uitgegroeid tot een aparte afdeling met honderden medewerkers, waar duizenden studenten zijn opgeleid en honderden jonge onderzoekers zijn gepromoveerd." Hoogleraar Informatica Andy Tanenbaum blikt in zijn afscheidsrede donderdag 23 oktober 2014 terug op de geschiedenis van het vakgebied en van de afdeling Informatica aan de VU. Tanenbaum gaat in zijn rede in op het onderzoek dat hij de afgelopen jaren deed. Zo kreeg hij als KNAW-Akademiehoogleraar en via ERC Advanced Grant beurzen van de European Research Council 4,5 miljoen euro. Hiermee werkte Tanenbaum de afgelopen acht jaar met zijn team aan een veilig en betrouwbaar besturingssysteem: MINIX 3.0. Dit systeem, oorspronkelijk als studiemateriaal voor studenten ontwikkeld, is nu uitontwikkeld tot een besturingssysteem dat fouten in onderdelen zelf wegwerkt zonder dat het systeem stilgelegd hoeft te worden. Een revolutie op gebied van besturingssystemen, dat gebruikers veel tijd en geld bespaart. Drie miljoen mensen bezochten de site van het opensource-besturingssysteem MINIX en hebben MINIX in totaal 600.000 keer gedownload. "Dat kunnen denk ik niet veel hoogleraren aan de VU zeggen, dat de website over hun wetenschappelijke project drie miljoen bezoekers heeft gehad."

30 september 2014
Maarten van Steen wordt nieuwe Wetenschappelijk Directeur CTIT van de Universiteit Twente →
Prof. dr. ir. Maarten van Steen wordt de nieuwe Wetenschappelijk Directeur van het onderzoeksinstituut CTIT van de Universiteit Twente, een van de grootste academische ICT-instituten in Europa. De hoogleraar is per 1 januari 2015 voor een periode van vijf jaar benoemd door het College van Bestuur. Van Steen is nu nog hoogleraar en voorzitter van de afdeling Informatica bij de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij volgt prof.dr. Jaco van de Pol op die deze functie als interim sinds januari 2014 uitstekend vervult. Van de Pol kan zich dan weer volledig richten op zijn vakgroep Formele Methoden en Tools en op zijn functie als voorzitter van de afdeling informatica binnen faculteit EWI. Maarten van Steen wordt beschouwd als een autoriteit op het gebied van gedistribueerde computersystemen. Hij is alumnus van de Universiteit Twente waar hij in 1983 cum laude afstudeerde bij toegepaste wiskunde. Na zijn PhD periode bij de afdeling informatica in Leiden werkte Van Steen bij TNO Delft, waar hij onderzoek deed naar parallel rekenen en zijn eerste managementervaring opdeed. Zijn wetenschappelijke carrière vervolgde hij bij de Erasmus Universiteit en later bij de Vrije Universiteit, waar hij in 2002 tot hoogleraar benoemd werd.
13 oktober 2014
Philips en Radboudumc kondigen samenwerking aan en introduceren nieuw draagbaar prototype voor behandeling chronisch zieken →
Koninklijke Philips N.V. en het Radboudumc hebben een prototype gepresenteerd van een systeem dat ondersteuning biedt aan patienten met chronische obstructieve longziekten (COPD). Met de introductie van dit systeem is direct de eerste stap gezet in een nieuw samenwerkingsverband tussen Philips en het Radboudumc rondom de toepassing van mobiele, digitale en cloud-technologieen om de behandelresultaten, zorgcoordinatie en de zelfredzaamheid van patienten gedurende hun hele zorgtraject te verbeteren. De twee organisaties presenteerden het systeem op Dreamforce 2014 in het Amerikaanse San Francisco, de jaarlijkse conferentie met 140.000 bezoekers van salesforce.com, 's werelds grootste leverancier van CRM oplossingen.
23 september 2014
SURFnet schrijft tender uit voor 'Wifi as a Service' ⇒
Op 19 september heeft SURFnet een tender uitgeschreven, waarmee ze een partner wil contracteren die samen met SURFnet een wifi-dienst wil ontwikkelen, bouwen, leveren en onderhouden. Geinteresseerde partijen kunnen zich tot 29 oktober inschrijven voor de kwalificatiefase.Door de ontwikkelingen in de technologie is het makkelijker geworden om meerdere grote wifi-netwerken vanuit 1 centraal punt te managen. Door schaalvoordeel kunnen kosten worden bespaard. Een aantal instellingen heeft daarom SURFnet gevraagd te overwegen of zij een dienst kan bieden, waarbij de volledige verantwoordelijkheid wordt genomen voor goede wifi-connectiviteit en de afhandeling van het verkeer. Hierom heeft SURFnet besloten onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid van een Wifi-as-a-Service-dienst geleverd door SURFnet. SURFnet voert dit onderzoek uit in het kader van het innovatieproject Draadvrij. Dit project heeft als doel heeft alle draadloze communicatie (wifi, 3G, 4G, mobiele telefonie) beschikbaar te maken zonder dat de gebruiker en instelling er omkijken naar hebben.
22 september 2014
PRACE lanceert oproep voor posters voor de Wetenschappelijke en Industriele Conferentie 2015  ⇒
Van 26 tot en emt 28 mei 2015 organiseert PRACE in Dublin, Ierland de tweede editie van de PRACE dagen, een Wetenschappelijke en Industriele Conferentie, onder het motto "Enable Science Foster Industry". De conferentie brengt experten samen vanuit de academische en bedrijfswereld die hun vorderingen in HPC-ondersteunde wetenschap en engineering zullen voorstellen. PRACE nodigt belangstellende partijen uit om de resultaten van hun onderzoek of vernieuwingen te presenteren in een poster. Bijdragen dienen de vorm te hebben van een uitgebreid abstract met focus op de vernieuwing of originaliteit van het wetenschappelijk onderzoeksproject en de behoefte aan HPC om resultaten te bekomen. De vernieuwende prestaties moeten wetenschappelijke ontdekkingen aantonen, vernieuwing in de industrie of grote maatschappelijke uitdagingen behandelen. Het aantal geselecteerde posters zal afhangen van hun wetenschappelijke uitmuntendheid. Kandidaten die geselecteerd werden voor een poster krijgen een gratis conferentiepas. Reis- en verblijfkosten worden niet terugbetaald. De standaard conferentieprijs is 60 euro. De uiterlijke datum voor indiening van bijdragen is 1 maart 2015, 12u00 's middags CET.
30 september 2014
Guy Lonsdale stelt Fortissimo HPC Cloud project voor tijdens ISC Cloud  ⇒
Tijdens ISC Cloud stelde Guy Lonsdale van Scapos het Fortissimo HPC Cloud project voor dat het productieproces en de engineering ondersteunt bij het MKB. Het project wordt gecoordineerd door de Universiteit van Edinburgh en heeft 45 partners, onder wie de Nederlandse partners SURFsara en Vortech. Het project biedt simulatiediensten aan en heeft daarvoor een digitale marktplaats gecreeerd. Met de verschillende partners worden er experimenten opgezet in diverse industriele bedrijfstakken om de concurrentiekracht van het MKB te verhogen.
25 september 2014
Nederlandse Liederenbank en DINED winnaars Dataprijs 2014 →

De Nederlandse Dataprijs gaat dit jaar naar de Nederlandse Liederenbank - Dataprijs humaniora en sociale wetenschappen - en DINED - Dataprijs exacte en technische wetenschappen. Deze prijzen werden uitgereikt door prof. Karel Luyben, Technische Universiteit Delft, en prof. Kees Aarts, Universiteit Twente. Tijdens de uitreiking op 24 september overhandigde prof. Karel Luyben, juryvoorzitter van de Dataprijs exacte en technische wetenschappen de Nederlandse Dataprijs aan DINED. DINED is een database met meetgegevens over de variatie van menselijke vorm en afmetingen. In eerste instantie is DINED opgezet voor industrieel ontwerpers, maar het wordt ook gebruikt voor andere technische toepassingen. Met deze kennis over anatomie en de statistieken wordt voorkomen dat men bij het ontwerpen uitgaat van het misverstand dat zoiets bestaat als een gemiddelde mens. De winnaar van de Dataprijs humaniora en sociale wetenschappen is de Nederlandse Liederenbank. Dit is een database van circa 170.000 Nederlandse liederen van de Middeleeuwen tot de 20e eeuw: liefdesliederen, volksliederen en nog veel meer. De database bevat volledige liedteksten en soms ook de melodieen zelf. Ook is informatie als beginregels, aanduidingen van de wijs, strofevormen en genre-aanduidingen te vinden.

03 oktober 2014
Succes voor het Amsterdam Center for Multiscale Modeling in computational science projecten ⇒
Drie onderzoeksvoorstellen van chemieonderzoekers van de Amsterdamse universiteiten zijn geselecteerd voor de 'matching phase' van het publiek-private onderzoeksprogramma 'Computational Sciences for Energy Research'. Dit is een gezamenlijk initiatief van Shell, de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO en de stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie FOM. De drie geselecteerde projecten behelzen de toepassing van geavanceerde moleculaire modellering en simulatie op het gebied van het splitsen van water en van de efficiente conversie van zonne-energie. De selectie illustreert de kwaliteit van het gezamenlijke onderzoek van de Amsterdamse beta-faculteiten dat wordt uitgevoerd in het Amsterdam Center for Multiscale Modeling (ACMM). Het 'Computational Sciences for Energy Research' programma werd in 2012 gelanceerd door Shell, NWO en FOM om fundamenteel onderzoek op energiegebied te financieren. Shell investeert zo'n 20 miljoen euro, NWO ongeveer 21 miljoen euro. In totaal zullen 75 promovendi aan de slag gaan. Parallel aan de selectie van Nederlandse onderzoeksvoorstellen recruteert het Shell Technology Centre Bangalore (STCB) in India talentvolle onderzoekers en studenten. Na matching van de Indiase kandidaten aan de Nederlandse projecten wordt het voorstel daadwerkelijk gehonoreerd en kan het onderzoek van start gaan. Dit gebeurt naar verwachting aan het eind van 2014.
09 oktober 2014
Inzendingen voor Nationale Big Data Health Challenge 2014 nog mogelijk →
Het ICT Doorbraakproject Big data daagt ZZP-ers en MKB- organisaties uit om met ideeen voor data gedreven oplossingen te komen voor maatschappelijke uitdagingen in de zorg of voor business cases, die leiden tot diensten of producten. In het verslag van het seminar Big Data innovatie in zorg staan een aantal cases die tot inspiratie kunnen dienen. De winnaar van de Challenge wordt in staat gesteld om het idee - of wellicht al een mogelijke oplossing - verder uit te werken. Hierbij wordt ondersteuning geboden ter waarde van maximaal 20.000 euro om te investeren in kennisontwikkeling. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de diensten van het Big Data Value Center en de meer dan 50 partners die hieraan verbonden zijn. Niet alleen de winnaar krijgt een prijs. De nummers 2 en 3 krijgen gegarandeerd een plek tijdens 1 van de Big Data Hands On Lab sessies van het ICT Doorbraakproject Big Data. Hier kunnen de deelnemers een dag lang een idee of probleem uitwerken en hun (eigen of bijv. open) data samen met diverse topexperts op het gebied van data analytics, data science en data visualisatie verkennen en er mee experimenteren. De winnaar van de Challenge wordt op 20 november tijdens het ECP Jaarcongres in de Fokker Terminal in Den Haag bekend gemaakt en krijgt daarmee direct ook de nodige media aandacht. Aanwezigheid is verplicht. U kunt uw idee indienen tot 7 november.
© Nieuwsbrief