logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geinteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer december 2014
Activiteiten
10 december 2014
8 januari 2015 - Internetnieuwjaarsreceptie 2015 in Amsterdam ⇒
Inmiddels een gevestigde traditie om het nieuwe jaar goed te beginnen: meer dan dertig nationale en internationale organisaties uit de Nederlandse internetwereld nodigen u uit voor hun gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst op 8 januari 2015. Tijdens de avond zelf zijn er parallel aan het grootschalige 'social event' ook de nodige inhoudelijke activiteiten, waaronder het traditionele voorzittersdebat en een aantal interessante 'lightning talks'. De bijeenkomst zal worden gehouden in Amsterdam in De Tolhuistuin, Buiksloterweg 5c, 1031 CC Amsterdam.
Cursussen en evenementen
12 december 2014
20 januari 2015 - Kickoff Meeting van de gezamenlijke SURF-DTL interest groep "Compute Resources for Life Science Research" ⇒
Op 20 januari 2015 tussen 13u30 en 17u00 vindt op het nieuwe adres van SURF in de kantoren Hoog Overborch aan het Moreelsepark 48, 3511 EP Utrecht in zaal 3.5, de kick-off meeting plaats van de gezamenlijke SURF-DTL interest groep "Compute Resources voor Life Science Research". Deze vergadering is bedoeld voor IT managers, "big data" bioinformatici en wetenschappelijke programmeurs. In het life science onderzoek worden compute resources steeds belangrijker, nu gegevensvolumes die moeten worden verwerkt vanuit hoogwaardige sequencing, medische beeldverwerking en andere instrumenten, alsmaar toenemen. Lokale resources volstaan vaak niet meer om compute resources te leveren voor piekcapaciteiten. Binnen de interest groep "Compute Resources voor Life Science Research", die verbonden is met het NFU infrastructuurprogramma voor gegevensonderzoek wordt er gepraat over de vereisten, use cases en modellen om compute resources van academische medische centra en andere academische instituten, die omgaan met breedschalige gegevensverwerking voor life science onderzoek, te schalen. Modellen hebben betrekking op een federatie van compute resources en schalen door middel van virtualisatie. U kunt zich registreren via het webformulier .
Ledennieuws
01 december 2014
SURFsara erkend als NVIDIA CUDA-Research Center →
NVIDIA, wereldleider op het gebied van grafische computertechnologie, heeft SURFsara erkend als een CUDA-onderzoekscentrum. SURFsara kreeg erkenning voor zijn geavanceerde onderzoek en expertise op het gebied van HPC-technologie en visualisatie op afstand met behulp van Graphics Processing Units (GPU's). SURFsara biedt voorzieningen als het 'ELvis'-cluster voor remote visualisatie, het nationale 'LISA'-cluster voor Capacity Computing-taken en de nationale 'Cartesius'-supercomputer voor HPC-taken. Als CUDA-onderzoekscentrum krijgt SURFsara onder andere toegang tot nog niet uitgebrachte NVIDIA GPU-hardware en software en de mogelijkheid om exclusieve evenementen met belangrijke onderzoekers en academici bij te wonen.
11 december 2014
SURF Magazine 4 nu beschikbaar voor download →

Volgens SURF Magazine 4 heeft Nederland een e-infrastructuur van wereldklasse. In deze nieuwe editie van SURF Magazine is er aandacht voor de uitkomsten van het programma Toetsing en toegestuurd leren, open lichtpadenexchange NetherLight en het nieuwe SURF Meerjarenplan. Verder zijn er berichten over eduroam Visitor Access, de DLWO en learning analytics, en schrijft Simon Portegies Zwart een column over rekenkracht en supercomputers.

06 november 2014
Scott Lusher kijkt terug op een succesvolle tweede editie van het Nationale Dutch eScience Symposium →
Na afloop van het Tweede Nationale Dutch eScience Symposium maakte Scott Lusher, Directeur Toegepaste eScience en Hoofd Communicatie bij het eScience Center, voor ons een evaluatie van het event. Voor het symposium kwamen er een groot aantal mensen samen vanuit verschillende groepen, organisaties maar ook vanuit verschillende achtergronden zoals wetenschappers, academici en mensen uit het bedrijfsleven. Scott Lusher legde uit dat de deelnemers dezelfde doelen, taken en verantwoordelijkheden delen die eScientists ook hebben. Hun gemeenschappelijke drijfveer komt voort uit de uitdagingen waarvoor al deze partijen staan en mondt uit in een intensieve samenwerking die nodig is om alle problemen op te lossen. Scott Lusher was lovend over de tweede dag van het symposium die enkele zeer goede presentaties bevatte, alsmede over de algemene organisatie. Het symposium sloot af met een toespraak van de Burgemeester van Almere die sprak over de verschillende uitdagingen waar de maatschappij mee geconfronteerd wordt, zoals het leven in grote steden. Deze uitdagingen geven stof tot nadenken over hoe eScience kan worden gebruikt om de problemen op te lossen in de toekomst.
21 november 2014
'Vrij FOM-programma' toegekend aan Nikhef-onderzoeksgroep →

Het voorstel 'Higgs as a probe and portal' van UvA-hoogleraar en Nikhef-programmaleider Eric Laenen is gehonoreerd in de Vrije Programma-ronde van Stichting FOM. In deze subsidieronde werden ook vijf andere voorstellen gehonoreerd, waaronder een voorstel waarin UvA natuurkundigen dr. Jan Pieter van der Schaar en dr. Ben Freivogel participeren. FOM heeft in totaal 12 miljoen euro toegekend. De onderzoeksgroepen gaan werken aan gebieden waarop de Nederlandse natuurkunde internationaal uitblinkt en waarvan het wetenschappelijk en maatschappelijk belang duidelijk aanwezig is. De ontdekking van het higgsboson in 2012, door de ATLAS- en CMS-experimenten in CERN, was de kroon op het standaardmodel. Tegelijk opende de ontdekking een deur naar nieuwe inzichten: er resteren fundamentele vragen over het universum die het standaardmodel niet verklaart. Vragen zoals: Is het heelal wel stabiel? Waarom is de antimaterie uit het heelal verdwenen? Waren de kernkrachten en het elektromagnetisme ooit 1 kracht? Het onderzoeksprogramma van Laenen gaat op zoek naar deze fysica, met het higgsboson als poort. Vanuit een theoretisch perspectief, maar in nauwe samenwerking met collega's van de ATLAS- en LHCb-experimenten, kiezen de wetenschappers in deze zoektocht voor drie verschillende richtingen in hun onderzoek.

19 november 2014
100 Gbit/s ring voor onderzoek en onderwijs ANA-200G klaar voor gebruik →
De 100 Gbit/s ring voor onderzoek en onderwijs ANA-200G is klaar voor gebruik. Internet2, NORDUnet, CANARIE en SURFnet, vier geavanceerde netwerken voor onderwijs en onderzoek (R&E) hebben het netwerk opgeleverd. ANA-200G biedt het onderwijs en onderzoek een geavanceerde verbinding die het mogelijk maakt gegevens tussen Noord-Amerika en Europa te verzenden op snelheden die tot nu toe alleen op het vasteland haalbaar waren. ANA-200G is een redundant uitgevoerd 100 Gbit/s ringnetwerk tussen vier open exchange points aan beide zijden van de oceaan. De ringvorm van ANA-200G zorgt ervoor dat er geen single points of failure meer zijn en beschermt tegen uitval in de onbeschermde, afzonderlijke 100 Gbit/s transmissiepaden. ANA-200G bouwt voort op het succes en de lessen van de proeffase die onder de naam ANA-100G in juni 2013 begon en in oktober 2014 afliep.
27 november 2014
Miljoenensubsidie voor structuurbepaling chirale moleculen →
Het Fonds Nieuwe Chemische Innovaties heeft 1,2 miljoen euro subsidie toegekend aan een consortium met de onderzoeksgroep Molecular Photonics van het Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences (HIMS), Universiteit van Amsterdam. Samen met de groep voor Theoretische Chemie van de Vrije Universiteit en de bedrijven Scientific Computing & Modelling N.V., Nederland en BioTools Inc., Verenigde Staten gaan de onderzoekers een gebruiksvriendelijk analytisch instrument ontwikkelen voor de structuurbepaling van chirale moleculen. De chemische industrie heeft daar grote behoefte aan. Volgens de betrokken hoogleraren Wybren Jan Buma, Molecular Photonics en Luuk Visscher, Theoretische Chemie zal het te ontwikkelen instrument de bepaling van de ruimtelijke structuur van de cruciale chirale moleculen aanzienlijk versnellen en verbeteren. Dat is onder andere van belang voor de ontwikkeling van geneesmiddelen. De hoogleraren denken de verbetering te kunnen realiseren door de integratie van spectroscopische technieken - de expertise van Buma - en de theoretische beschrijving van moleculen - de expertise van Visscher. In de publiek-private samenwerking met de betrokken bedrijven is het belangrijkste doel de analysetechniek toegankelijk te maken voor toepassing op industriele schaal.
06 november 2014
Nieuw platform voor eScience en gegevensonderzoek op Europees niveau →
Tijdens het Tweede Nationale Dutch eScience Symposium hadden we een kort gesprek met Patrick Aerts, Directeur Strategic Alliances bij het eScience Center. Hij vertelde dat termen zoals eScience en Big Data nu ongeveer 15 jaar in zwang zijn maar slechts heel onlangs werkelijk aan betekenis winnen. We zien nu in verschillende landen en zeker op verschillende plaatsen in Nederland dat eScience en gegevensonderzoekscentra aan het opkomen zijn. Het Nederlandse eScience Center werd opgericht in 2011. Kort nadien zagen we gegevensonderzoekscentra verschijnen aan de unversiteiten van Groningen, Eindhoven, Leiden, enz. De volgende stap is dat als je deel uitmaakt van een gebruikersgemeenschap zoals de wetenschap in feite is, je wil delen wat je geleerd hebt, je wil een groep creeren en je wil je onderzoeksgebied uitbreiden. In Nederland werd hiervoor een overkoepelend platform ingericht voor eScience en gegevensonderzoekscentra. Op dit ogenblik is het een oplossing die prima werkt. De volgende stap is om te kijken of we hetzelfde kunnen verwezenlijken in Europa.
06 november 2014
Almere werkt samen met eScience Center om Big Data problemen aan te pakken →
Tijdens het Tweede Nationale Dutch eScience Symposium raakten we aan de praat met Henk Weyschede, Managing Director bij de Economische Ontwikkelingsraad in Almere en medestichter van het Big Data Value Center in Almere. De taak van Henk Weyschede is om de economie te stimuleren in Almere en om de stad te transformeren in een plek waar het goed is om te wonen en te werken. Het team van Henk Weyschede tracht veelbelovende economische clusters rond zorg, gegevens en circulaire economie te ontwikkelen. Een van de meest belangrijke doelen voor de stad is om Almere te maken tot een leefbare stad en daar komen veel gegevens aan te pas. Enkele jaren geleden stelde voorzitter Harry van Dorenmalen van IBM voor om het met Big Data te proberen. Toen was het nog een modeterm en niemand wist hoe eraan te beginnen. De Economische Ontwikkelingsraad heeft getracht om een organisatie op te zetten, het Big Data Value Center, een centrum voor toegepaste kennis om oplossingen te vinden voor alle problemen die met het leven in de stad te maken hebben.
20 november 2014
Sterke toename van SURFdrive-gebruikers ⇒
Het gebruik van de dienst SURFdrive is sterk gegroeid. Wekelijks loggen ruim 2500 gebruikers in op SURFdrive. Universiteiten zijn gestart met de promotie van SURFdrive om medewerkers te stimuleren bestanden op te slaan in een veilige cloudomgeving. Inloggen op SURFdrive gaat vanaf heden via de nieuwe website SURFdrive.nl. Steeds meer medewerkers bij de universiteiten zetten de nieuwe persoonlijke cloudopslagdienst SURFdrive in. SURF ziet het gebruik sterk groeien bij met name Universiteit Utrecht, Universiteit Twente, Tilburg University, TU Delft en Universiteit Leiden. De interne promotie van SURFdrive bij de medewerkers van deze universiteiten is in volle gang. SURF ziet dat gebruikers voornamelijk de sync clients gebruiken. Deze maken SURFdrive toegankelijk vanuit alle gangbare computers, tablets en smartphones gebaseerd op Windows, Linux, OS X, iOS en Android. Vanaf heden lanceert SURF de nieuwe website SURFdrive.nl. Gebruikers loggen daar voortaan in om hun SURFdrive-bestanden in te zien, te delen en te bewerken. Inloggen gebeurt via SURFconext. Dit betekent dat de gebruiker toegang krijgt tot zijn data met zijn eigen instellingsaccount. Op SURFdrive.nl kunnen gebruikers ook terecht voor handleidingen, antwoorden op veelgestelde vragen en voor onderhoudsinformatie. Er zijn 35 instellingen gekoppeld aan SURFdrive.
12 december 2014
Duurzaamheid - Oproep voor inzendingen tot 15 januari 2015 ⇒
SURFsara doet een oproep voor inzendingen ter ondersteuning van een verkennende studie naar duurzaamheidsaspecten van digitalisering van het onderwijsproces. Voorstellen van maximaal 2-3 pagina's kunnen tot uiterlijk 15 januari 2015 worden ingediend. Het rapport moet in maart 2015 worden opgeleverd. Voor deze studie is maximaal 15.000 euro beschikbaar.
04 december 2014
Rapport over de openbare enquete voor het H2020 Werkprogramma 2016-17: Cloud Computing en Software nu beschikbaar ⇒
Op 4 november 2014, organiseerde de Europese Commissie een post-consultatie workshop over het H2020 Werkprogramma 2016-17 voor Cloud Computing en Software. Eerder, van 10 september tot en met 17 oktober 2014, werd er een webgebaseerde openbare enquete gehouden over de onderzoeks- en vernieuwingsuitdagingen voor het Horizon 2020 Werkprogramma 2016-17. Op 4 december 2014 werd er een rapport afgeleverd door David Griffin over de workshop. Dit rapport is nu beschikbaar. Volgens David Griffin werden er 61 geschreven bijdragen over Cloud Computing en 26 over Software, met inbegrip van Open Source, binnengeleverd tijdens de consultatieperiode. Op 4 november werden de bijdragen tijdens een post-consultatie workshop gepresenteerd en besproken om de onderzoeksprioriteiten vast te leggen. De consultatiebijdragen en de discussies tijdens de workshop brachten de huidige onderzoeksuitdagingen en prioriteiten aan het licht in Cloud Computing en Software. David Griffin maakte een overzicht van de inhoud van zowel de bijdragen als de discussies.
09 december 2014
SURFnet en Universiteit Twente winnen prestigieuze prijs Internet Research Task Force →
SURFnet en Universiteit Twente zijn in de prijzen gevallen bij de standaardisatie-commissie voor het internet, de Internet Research Task Force (IRFT), onderdeel van de Internet Society. Ze wonnen met een studie naar het risico van misbruik van DNSSEC. De 'Applied Networking Research Prize', de prijs voor de beste paper, werd toegekend aan Roland van Rijswijk-Deij voor zijn paper 'DNSSEC and its potential for DDoS attacks - a comprehensive measurement study'. Van Rijswijk-Deij schreef de paper samen met Anna Sperotto en Aiko Pras van de Universiteit Twente. De Applied Networking Research Prize wordt toegekend aan onderzoek dat een fundamentele bijdrage levert aan nieuwe standaarden voor het internet. In de paper beschrijven Van Rijswijk-Deij en zijn co-auteurs een grootschalige studie naar het risico van misbruik van DNSSEC - een veilige variant van het protocol dat op het internet namen vertaalt in IP adressen. Het risico van dit protocol is dat het misbruikt kan worden voor zogenaamde denial-of-service aanvallen, waarbij aanvallers proberen om de internetverbinding van het slachtoffer volledig te vullen met onzinverkeer. Uitkomst van het onderzoek is dat het risico slechts in bepaalde situaties groot is, maar in de meeste gevallen beheersbaar, wat bij toekomstige internetstandaardisatie meegenomen kan worden om zo het risico in te perken. De paper viel eerder ook al in de prijzen tijdens een congres in Vancouver, Canada.
15 december 2014
Nieuw materiaal scheidt edelgassen xenon en krypton →

Nieuwe materialen kunnen in de toekomst wellicht edelgassen uit de lucht filteren. Professor Rajamani Krishna van het Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences droeg bij aan een Amerikaans onderzoek naar de eigenschappen van deze zogeheten Metal Organic Frameworks. In het gerenommeerde tijdschrift Accounts of Chemical Researchvoorzien de wetenschappers een eerste toepassing van de MOFs in het afvangen van vluchtige radioactieve edelgassen die vrijkomen bij de opwerking van kernbrandstoffen. In de afgelopen decennia hebben chemici een veelbelovende klasse van microporeuze materialen ontwikkeld, waarvan de adsorptiekarakteristieken via slim moleculair ontwerp zijn in te stellen. Deze metal organic frameworks (MOFs) zijn opgebouwd uit metaalionen die organische moleculen met elkaar verbinden tot een zeer gestructureerde poreuze moleculaire architectuur.

06 november 2014
Toegevoegde waarde van het eScience Center ligt in zijn rol van overkoepelend platform →
Tijdens het Tweede Nationale Dutch eScience Symposium hebben we gepraat met Wilco Hazeleger, de nieuwe directeur van het eScience Center. Het eScience Center is nu drie jaar oud. Bij de start was het duidelijk dat er een leemte bestond tussen e-infrastructuur, hardware, high performance computing, en de eigenlijke wetenschap die gebruikt maakt van de technologie. Wilco Hazeleger is zelf een klimaatwetenschapper die reeds lang gebruik maakt van computers en gegevens. Hij merkte op dat wetenschappers veel beter hun gegevens kunnen benutten als zij ondersteund worden door digitale wetenschappers. Zo is het eScience Center van start gegaan en dit is ook de reden voor zijn bestaan. Bij het eScience Center werken ongeveer 30 digitale wetenschappers die met onderzoekers samenwerken om hen te helpen met hun specifieke wetenschappelijke vragen. Zij hebben hulp nodig als zij high performance computing willen gebruiken, of meer efficiente algoritmen, bijvoorbeeld, of voor hun gegevensbeheer.
09 december 2014
Nieuwe editie van e-IRG Nieuwsbrief nu beschikbaar ⇒
De nieuwe editie van de e-IRG Nieuwsbrief is nu beschikbaar om te downloaden. In deze nieuwsbrief vindt u samenvattingen van de e-IRG Workshops in Vilnius en Athene, van de gezamenlijke e-IRG-ESFRI workshop; een overzicht van het actualiseringsproces voor de ESFRI Roadmap 2016; samenvattingen van de Europese Research e-Infrastructuren en Innovatie Clusters Workshop, van de Derde EUDAT Conferentie, en van de Research Data Alliance Conferentie; nieuws over het Europese charter voor toegang tot onderzoeksinfrastructuren, en de oprichting van de nieuwe GEANT Associatie; de voorstelling van zes Europese exascale projecten; en nog veel meer.
27 november 2014
eSALSA team visualiseert hoe oceanen zich gedragen →
Tijdens het Tweede Nationale Dutch eScience Symposium, dat in Almere gehouden werd op 6 november, 2014, hadden we de gelegenheid om Jason Maasen te interviewen over het eSALSA project waarin aan klimaatmodellering gedaan wordt, en meer in het bijzonder aan oceaanmodellering. Jason Maasen is eScience Engineer bij het Netherlands eScience Center. In het eSALSA project werkt een internationaal team aan onderzoek naar de effecten van klimaatverandering. Daarbij wordt gebruik gemaakt van 4 aan elkaar gekoppelde supercomputers. Het project won de Enlighten Your Research Global Award.
25 november 2014
Nieuwe stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) verbindt Nederlandse digitale infrastructuur →
De nieuwe stichting DINL is de spreekbuis van en het aanspreekpunt voor de Nederlandse digitale-infrastructuursector. Het initiatief is een samenwerking tussen AMS-IX, DHPA, ISPConnect, NLnet, SIDN en SURFnet met het doel de economische groei in Nederland te stimuleren door de online economie veilig en betrouwbaar te faciliteren. De Nederlandse digitale-infrastructuursector vormt het hart van de Nederlandse online economie en speelt een sleutelrol in het wereldwijde internet. Met een omzet van circa 1,18 miljard euro, directe- en afgeleide werkgelegenheid van circa 20.000 banen binnen honderden bedrijven, een groei van circa 9% per jaar en een bijdrage van meer dan 5% aan het bruto nationaal product is de sector een drijfveer voor de Nederlandse economische groei. De stichting DINL is de vertegenwoordiger van deze sector en verbindt de spelers die samen het Nederlandse internet vormen: data centers, hosting industrie, netwerk-providers en verenigingen die een faciliterende rol spelen. Ook is er voldoende ruimte voor stichtingen en verenigingen die de sector faciliteren.
10 december 2014
Seminar Support4research: wat SURF kan doen voor oncerzoek ⇒
Op 9 december 2014 werd het seminar 'Support4research: what SURF can do for research' gehouden. Tijdens dit seminar werd ingegaan op de diensten die SURF biedt om onderzoekers te ondersteunen bij het vinden van die diensten die het onderzoek het beste vooruit helpen. Of het nu gaat om data-opslag, transport, rekenkracht, of de verrijking van het onderzoek met eScience. Het seminar was primair bedoeld voor onderzoeksondersteuners van de onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Het seminar 'Support4research: what SURF can do for research' werd georganiseerd door SURFacademy in samenwerking met SURF Support4research (S4R).
02 december 2014
TOP-subsidie voor UvA astronoom Rudy Wijnands ⇒
Astronoom Rudy Wijnands van het Anton Pannekoek Instituut voor Sterrenkunde (UvA) heeft een TOP-subsidie voor senior onderzoekers toegekend gekregen van NWO Exacte Wetenschappen. Deze subsidie wordt toegekend aan wetenschappers met een bewezen track record van significante onderzoeksresultaten in de afgelopen 10 jaar. De TOP-subsidie is bedoeld voor vernieuwend, grensverleggend en risicovol onderzoek dat niet aan een specifiek onderwerp is gebonden. Wijnands zal, samen met collega sterrenkundige Anna Watts en drie nieuwe promovendi, onderzoek doen naar het opwarmen en afkoelen van neutronensterren die voor korte tijd - weken to maanden - materie aantrekken van een normale ster die daaromheen draait. Neutronensterren zijn zeer compacte sterren die ongeveer even zwaar zijn als de zon, maar slechts zo groot als een stad zoals Amsterdam. De afgelopen tien jaar dachten astronomen dat dit opwarmen en afkoelen alleen meetbaar was bij neutronensterren die jarenlang materie verzamelden, maar uit recent onderzoek blijkt dat deze aanname niet klopt. De astronomen zullen nu kort-accreterende neutronensterren systematisch bestuderen. In de modellen die hun opwarming en afkoeling beschrijven zullen ze ook voor het eerst de invloed van het magneetveld verwerken. In totaal is 6 miljoen toegekend aan 16 senior en junior onderzoekers in de astronomie, informatica en wiskunde of een combinatie van deze vakgebieden.
02 december 2014
EvoSwitch behaalt 'ISO 14001'-certificering voor AMS1-data center ⇒
EvoSwitch, een vooraanstaande leverancier van duurzame en innovatieve data centerdiensten, is gecertificeerd voor ISO 14001:2004, voor zijn milieubeheersystemen ter ondersteuning van het AMS1-data center in de regio van Amsterdam, Nederland. EY CertifyPoint trad op als externe auditor voor de certificering. Eric Boonstra, Managing Director bij EvoSwitch, zegt: "Betrokkenheid tegenover duurzaamheid is iets wat ons bij EvoSwitch in het bloed zit. Vanaf onze start in 2007 opereert ons AMS1-data center CO2-neutraal, destijds een primeur voor Nederland. Al onze energie komt van hernieuwbare bronnen, waaronder windenergie. Tevens trachten we sinds dag 1 het stroomverbruik ten behoeve van de werking van onze data centers zo veel mogelijk te reduceren met behulp van innovatieve technieken. We gebruiken buitenlucht, gecombineerd met adiabatische koeling voor onze hallen in AMS1, wat onze dagelijkse PUE-scores in onze nieuwste hallen tot iets onder 1,2 brengt: een resultaat dat beter is dan het huidige gemiddelde in onze sector." "We zijn heel blij dat deze sterke betrokkenheid met duurzaamheid nu ook bevestigd wordt door onafhankelijke, externe experts", gaat Andy Hoogeland, Quality Assurance Manager bij EvoSwitch, verder. De ISO 14001:2004-standaard definieert een proces voor de controle en de constante verbetering van een milieubeheersysteem ter ondersteuning van het milieubeleid van organisaties. EvoSwitch levert inspanningen op het gebied van duurzaamheid en milieubewustzijn via zijn Green Fan Programma, dat klanten de nodige middelen verschaft om op hun beurt hun verbintenissen tegenover hun klanten waar te maken.
04 december 2014
Philips analyseert big data met HP Haven →
Philips zet het big data analytics-platform van HP in bij zijn activiteiten op het gebied van medische technologie en consumentenwelzijn. Het concern ziet dat met name in de medische wereld met enorme grote gegevensverzamelingen wordt gewerkt. Via het Haven-platform wil Philips deze big data-sets kunnen verwerken en analyseren. Momenteel loopt er samen met HP een proefproject voor een machine-to-machine-analyse. Zo meldt Rik Sanders vanComputable. Voor de big data-analyses zet Philips het HP Haven-platform in, met name het analytische databasesysteem Vertica. Per activiteit wordt samen met HP bekeken of een big data-project interessant zou kunnen zijn. Dat geldt vooral voor de medische activiteiten, maar kan ook de producten voor consumentenwelzijn betreffen. In een toekomstscenario zou via een big data-tool een stofzuiger van Philips kunnen aangeven of er voldoende huismijt is opgezogen. De directeur technologieverandering bij het elektronicaconcern vertelt dat er verrassende resultaten uit big data-analyses kunnen komen. Hij geeft als voorbeeld dat in drie Amerikaanse staten de verkoop van bepaalde consumentenproducten bijzonder goed liepen.
06 november 2014
COMMIT/ Programma voert ICT onderzoek van wereldklasse uit voor wetenschappelijke en industriele toepassingen →
Tijdens het Tweede Nationale Dutch eScience Symposium kregen we de kans om Henri Bal te interviewen, die professor is aan het Departement Computerwetenschappen, sectie Computer Systemen in de High Performance Distributed Computing Groep aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Henri Bal is een van de partners in het COMMIT/ Programma, een zeer uitgebreid nationaal programma in Nederland. COMMIT/ is een samenwerking tussen wetenschappers, profit en non-profit organisaties. Het doel van COMMIT/ is om ICT onderzoek van wereldklasse uit te voeren. Henri Bal staat aan het hoofd van een van de COMMIT/ projecten dat bezig is met e-infrastructuur virtualisatie. Het project team probeert de e-infrastructuren eenvoudiger in gebruik te maken voor wetenschappers. Moderne infrastructuren bestaan uit gedistribueerde computers en clustercomputers met honderden nodes op verschillende lokaties en wetenschappers willen die complete infrastructuur gebruiken voor hun toepassingen. De clusters zitten ook ingewikkeld in elkaar: ze zijn heterogeen, ze hebben acceleratoren zoals GPUs. De complete infrastructuur is krachtig maar zeer complex om te gebruiken voor de gewone wetenschapper. Daarom probeert het COMMIT/ project hier een handje toe te steken
04 december 2014
IvI en IoP ontvangen FOM/Shell 'Computational Science' subsidie ⇒
Het Computational Science Lab van het Instituut voor Informatica onder leiding van Prof. Dr. Alfons Hoekstra en Dr. Eric Lorenz en de Soft Matter groep van het Institute of Physics onder leiding van Prof. Dr. Daniel Bonn en Dr. Rudolf Sprik ontvangen een subsidie uit het FOM/Shell programma 'Computational Science for Energy Research' (CSER). Na een succesvol verlopen match-making zal een promovendus uit India, en toekomstig medewerker van het Shell Computational Science lab in Bangalore, in de zomer van 2015 met het onderzoek van start gaan. Gesteund door geavanceerde computationele modellen zal hij onderzoek doen naar continue en discontinue shear thickening suspensies. In 2012 hebben Shell, NWO en Stichting FOM gezamenlijk een grootschalig publiek-privaat partnerschap gestart voor fundamenteel energieonderzoek. Het grootste deel van het Shell-aandeel daarin bestaat uit het CSER PhD programma. Dit heeft een volume van in totaal 60 PhD projecten, verspreid over thema's in de topsectoren Energie en Chemie.
Jobcorner
26 november 2014
Centrum voor Databeheer en Software in Kopenhagen, Denemarken zoekt HPC Systeembeheerder ⇒
Het Science Directoraat van de European Spallation Source (ESS) in Lund, Zweden, heeft een vacature voor de positie van HPC Systeembeheerder bij het Centrum voor Databeheer en Software in Kopenhagen, Denemarken. De HPC Systeembeheerder zal deel uitmaken van een team dat momenteel het cluster, het parallel file systeem, de virtualisatie servers en de servers voor software ontwikkeling beheert, die gebruikt worden door het DMSC en ESS personeel voor wetenschappelijk werk voor de netwerkconnecties, clusters en file systemen die zullen gebruikt worden voor de gegevensanalyse van experiment uitgevoerd aan het ESS. Solliciteren kan tot en met 18 januari 2015.
26 november 2014
Centrum voor Databeheer en Software in Kopenhagen, Denemarken zoekt twee Wetenschappelijke Software Ontwikkelaars ⇒
Het Centrum voor Databeheer en Software (DMSC) in Kopenhagen, Denemarken, dat deel uitmaakt van het ESS Science Directoraat van de European Spallation Source (ESS) in Lund, Zweden, is op zoek naar twee Wetenschappelijke Software Ontwikkelaars. De software ontwikkelaars zullen deel uitmaken van de instrument data groep om de ontwikkeling te coordineren van software frameworks voor experimentcontrole en gegevensreductie voor ESS neutronen instrumenten. Zij zullen actief samenwerken met ESS instrumentele en technische teams en soortgelijke partners. De software ontwikkelaars zullen ook software maken voor wetenschappelijke operaties van ESS, samen met instrumentele teams en andere partners. Zij zullen ook actief de ESS instrumentele teams ondersteunen, alsmede het NSS project. Dit zullen zij doen door specifieke vereisten te verzamelen, sleutelgebieden van software te ontwikkelen en samen te werken met andere ESS en DMSC groepen om compatibiliteit te garanderen en performance te maximaliseren. Solliciteren kan tot en met 6 januari 2015.
16 december 2014
Netherlands eScience Center zoekt Coordinator Bedrijfsvoering met affiniteit voor financien →

Het Netherlands eScience Center heeft een vacature voor een Coordinator Bedrijfsvoering met affiniteit voor financien. Als Coordinator Bedrijfsvoering ben je verantwoordelijk voor een efficiente en effectieve bedrijfsvoering van NLeSC in brede zin. Je bent de schakel tussen aan de ene kant de medewerkers van NLeSC en aan de andere kant de externe dienstverleners waarmee NLeSC samenwerkt. Je kunt hierbij denken aan subsidieverstrekkers, financiele, personele en facilitaire dienstverleners etc. Je werkt in hoge mate zelfstandig en fungeert als de rechterhand van de Director Operations. Daarnaast ben je een belangrijke gesprekspartner voor het managementteam van NLeSC en werk je nauw samen met het secretariaat en de projectcoordinatoren. De functie van Coordinator Bedrijfsvoering is nieuw binnen NLeSC en daardoor nog in ontwikkeling. Je cv en motivatiebrief kun je uiterlijk 4 januari 2015 e-mailen naar vacancy@esciencecenter.nl .

26 november 2014
Centrum voor Databeheer en Software in Kopenhagen, Denemarken zoekt Groepsleider voor de Data Systeem en Technologie Groep ⇒
Het Science Directoraat bij de European Spallation Source (ESS) in Lund, Zweden, heeft een vacature voor de positie van Groepsleider voor de Data Systeem en Technologie Groep aan het Centrum voor Databeheer en Software in Kopenhagen, Denemarken. De rol van de Groepsleider voor de Data Systeem en Technologie Groep (DSTG) is om het team van systeemontwerpers en beheerders te leiden die de gegevensopslag, het netwerk en de high performance computing systemen zullen ontwerpen, bouwen en bedienen die worden gebruikt om de experimentele gegevens opgenomen door de instrumenten die aan het ESS worden gebouwd te streamen, op te slaan en te verwerken. Deze systemen zullen worden geinstalleerd zowel aan het ESS in Lund als in het DMSC gebouw in Kopenhagen en zullen beschikbaar zijn voor de experimentele gebruikers van ESS instrumenten. Solliciteren kan tot en met 18 januari 2015.
02 december 2014
Pawsey Supercomputing Centre in Australie zoekt Data Infrastructuur Specialist ⇒
Het Pawsey Supercomputing Centre van IVEC in West-Australie is op zoek naar een Data Infrastructuur Specialist. De rol van Data Infrastructuur Specialist biedt een boeiende uitdaging om te werken met infrastructuur van wereldklasse en de ontwikkeling, installatie en het beheer te sturen van nieuwe diensten voor gegevensopslag in het Pawsey Supercomputing Centre van IVEC in Perth, West-Australie. Deze uitdaging is weggelegd voor een data infrastructuur specialist met werkervaring in een waaier van academische instituten en onderzoeksomgevingen. U kunt nog solliciteren tot en met 6 januari 2015.
© Nieuwsbrief