logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geinteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer januari 2015
OGF nieuws
15 januari 2015
25-27 maart 2015 - Open Grid Forum - OGF 43 in Crystal City, Virginia, USA ⇒
De volgende Open Grid Forum bijeenkomst, OGF 43, zal worden gehouden tussen 25 en 27 maart 2015 en wordt georganiseerd in samenwerking met de GENI Engineering Conferentie 22 (GEC22) en de US Ignite Application Summit, die plaatsvinden tussen 23 en 26 maart 2015 in het Hilton Crystal City Hotel op de Washington Reagan National Airport in Crystal City, Virginia nabij Washington DC, USA. De OGF groepsvergaderingen zullen plaatsvinden van woensdag tot vrijdag en gaan over gezamenlijke thema's tussen netwerken, beveiliging, toepassingen en API ontwerpgemeenschappen. Alle OGF groepen worden aangemoedigd om deel te nemen aan het event dat ook de Global Lambda Integrated Facility Technical Work Group Meetings omvat.
Cursussen en evenementen
15 januari 2015
19-21 januari 2015 - 10de HiPEAC Conferentie in Amsterdam ⇒
Voor de snelle beslissers: tussen 19 en 21 januari 2015 kunt u naar de Tiende HiPEAC Conferentie in het Forum Centre in Amsterdam RAI. De HiPEAC Conferentie is het vooraanstaande Europese forum voor experten in computer architectuur, programmeermodellen, compilers en operating systemen voor embedded en general-purpose systemen. Naast de conferentie zijn er een groot aantal workshops, tutorials, speciale sessies, meerdere poster sessies en een industriele tentoonstelling. Dit driedaags event trekt ieder jaar meer dan 500 deelnemers aan.
22 december 2014
6 februari 2015 - Horizon 2020 - Call 2 Informatiedag en Netwerking event voor "Future Internet" In Brussel, Belgie →
Op 6 februari 2015 vindt een Informatiedag en Netwerking event voor "Future Internet" plaats in het kader van de Tweede Call voor Horizon 2020 iin het Conference Centre Albert Borschette (CCAB) in Brussel, Belgie. De tweede ICT call H2020-ICT-2015 werd gelanceerd in oktober 2014 met thema's op het gebied van Future Internet. De deadline voor het indienen van voorstellen is 14 april 2015. Tijdens het event kunt u meer inzicht krijgen in de principes van H2020 en met nieuwe opportuniteiten kennismaken. U kunt meer te weten komen over de tweede call voor proposals voor het "Future Internet". U krijgt de kans om te netwerken en potentiele partners te ontmoeten om een consortium te vormen. U kunt uw ideeen presenteren en in discussie gaan met anderen. U kunt uw presentatie indienen tot en met 30 januari 2015.
15 januari 2015
9-10 maart 2015 - Cloudscape VII in Brussel, Belgie ⇒
Cloudscape VII wordt georganiseerd op 9 en 10 maart 2015 in het Microsoft Centre aan de Montoyerstraat 51 in Brussel, Belgie. Het sleutelthema van Cloudscape is het in kaart brengen van een gezamenlijke actiebereidheid voor cyberbeveiliging, door een akkoord te vinden over wat cloud diensten betrouwbaar en veilig maakt in een steeds mobielere wereld. Big Data en het Internet of Things (IoT) staan ook hoog op de agenda. Cloudscape VII wil meewerken aan het identificeren van snel-bewegende, kostbare gegevens in real time. Cloudscape VII biedt een praktische benadering tot het verleggen van grenzen en het verlaten van onze comfortzones zodat we weten wanneer, waarom en hoe we nieuwe technologieen best gebruiken.
07 januari 2015
1 april 2015 - Congres Topsector Logistiek "Mapping the Future of Logistics" in Rotterdam ⇒
Connekt, Dinalog, NWO en TNO werken al jaren samen aan innovaties in de logistiek. Tijd dus om ook samen het congres over die innovatie te organiseren. Dit gebeurt op 1 april 2015 in Rotterdam. De organisatoren laten resultaten van projecten zien in de vorm van demo's, filmpjes en inspirerende presentaties. Zij gaan met u in een flink aantal parallelsessies in gesprek over de laatste trends, best practices en de nieuwste ontwikkelingen en innovaties in de sector. U kunt deze innovaties zelf ervaren en uittesten in een aantal serious games. De organisatoren willen niet alleen stilstaan bij wat er is bereikt, maar ook samen met u discussieren over wat er nog nodig is. Waar zijn nog witte vlekken, wat kan er beter? Dat gebeurt in de laatste ronde parallelsessies aan de hand van de verschillende roadmaps (thema's) van de Topsector Logistiek.
Ledennieuws
13 januari 2015
SOLARDAM consortium ontvangt AAA financiering →
Het SOLARDAM consortium, waar de FNWI instituten IoP, HIMS en SILS deel van uitmaken, heeft een startkapitaal ontvangen van de Amsterdam Academic Alliance (AAA). Met deze financiering voor SOLARDAM krijgen de VU en de UvA de unieke mogelijkheid om een coherent onderzoeksprogramma voor zonne-energie te bewerkstelligen, optimaal gebruikmakend van de beschikbare expertise in de regio Amsterdam. Het Solardam consortium omvat verscheidene disciplines binnen de respectievelijke wetenschapsfaculteiten in Amsterdam en benut tevens de nabijheid van AMOLF en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Solardam heeft als doel om een multidisciplinair onderzoeksprogramma uit te voeren naar het omzetten van zonne-energie in elektriciteit en/of brandstof door middel van combinaties van photovoltaics (het principe van een reguliere zonnecel), fotokatalyse en fotosynthese. Het Solardaminitiatief bouwt voort op succesvolle onderzoeksprogramma's van de afzonderlijke deelnemende partners. Door de expertise samen te brengen en de faciliteiten te delen kan worden ingegaan op vraagstukken die voorheen niet door een van de individuele partijen konden worden opgelost.
18 december 2014
Volop keuzevrijheid met de nieuwe SURF Cloudstrategie ⇒
De SURF Cloudstrategie 2015-2018 luidt een nieuwe fase in het gebruik van de cloud in. Er wordt niet langer eerst in de public cloud gekeken, maar de instellingen worden ondersteund bij het gebruik van clouddiensten uit de public cloud, de SURF-communitycloud of een combinatie hiervan ('mix & match'-diensten). In de nieuwe cloudstrategie ondersteunt SURF de instellingen bij het gebruik van clouddiensten. Behoeften van de instellingen bepalen de keuze. En samen met de instellingen stelt SURF hiervoor criteria op. Zo kan men commerciele leveranciers vragen om onder de SURF regie hun diensten binnen de SURF-communitycloud te integreren. Maar instellingen kunnen daar ook eigen oplossingen beschikbaar stellen. Nieuw is ook dat SURF iedere specifieke functionaliteit samen met een groep betrokken instellingen (early adopters) ontwikkelt. Daarna worden de resultaten gedeeld met alle bij SURF aangesloten instellingen. De nieuwe cloudstrategie zorgt daardoor voor impulsen. Een voorbeeld is de communityclouddienst SURFdrive. Deze persoonlijke en veilige cloudopslagdienst kwam in juni beschikbaar in nauwe samenwerking met de universiteiten. Doel van deze cloudstrategie blijft om voorzieningen te ontwikkelen waarmee de instellingen beheerst en geleidelijk de overgang kunnen maken naar de cloud. De ambitie is dat instellingen in 2018 een groot deel van de gewenste clouddiensten bij of via SURF afneemt.
12 januari 2015
Waarom onderzoekers data delen: aanbevelingen voor datamanagementbeleid ⇒
Een recente studie in opdracht van Knowledge Exchange beschrijft vanuit het perspectief van wetenschappers waarom zij hun onderzoeksdata delen. Inzicht in die motivatie van wetenschappers uit verschillende disciplines helpt beleidsmakers bij het opstellen van goed datamanagementbeleid. Deze kwalitatieve studie op basis van interviews kiest nadrukkelijk het perspectief van de wetenschapper. Het doel is om aanbevelingen te doen voor beleid dat ervoor moet zorgen dat onderzoekers vaker hun eigen onderzoeksdata toegankelijk maken en onderzoeksdata van collega's kunnen hergebruiken. De studie is bedoeld voor de verschillende stakeholders die samen verantwoordelijk zijn voor het opstellen en implementeren van datamanagementbeleid. Uit de interviews blijkt dat het essentieel is dat er een data-infrastructuur is, waarin verschillende typen onderzoeksresultaten (papers, publicaties, datasets, software voor data analyse) gemakkelijk en in samenhang op een plek vindbaar zijn. Verder benadrukken de geinterviewden dat de behoeften qua data-infrastructuur per discipline sterk kunnen verschillen. Bij het opstellen van goed datamanagementbeleid moet men daarmee rekening houden.
19 december 2014
Omvorming Stichting SURF naar Cooperatie SURF →
Om beter te kunnen inspelen op de behoeften van de eindgebruikers, het veranderde speelveld en de gewijzigde financieringsstromen wordt de structuur van SURF gewijzigd. Op 18 december stemde de Raad van Afgevaardigden van SURF unaniem in met de omvorming van Stichting SURF naar een cooperatie. Stichting SURF wordt in januari 2015 omgezet naar een cooperatieve vereniging. De cooperatie SURF bestaat met ingang van januari 2015 uit het bureau van de cooperatie (SURF-bureau) en 3 werkmaatschappijen: SURFmarket, SURFnet en SURFsara. Doel van deze nieuwe structuur is om SURF en de instellingen dichter bij elkaar te brengen en de samenwerking binnen SURF te versterken. Omdat alle individuele instellingen lid en daarmee mede-eigenaar van SURF zijn, maakt de omvorming naar een cooperatie inbesteding binnen SURF mogelijk. Dankzij het inbestedingsmodel kunnen instellingen zonder aanbestedingsverplichting diensten afnemen van SURF. De leden worden vertegenwoordigd door de ledenraad, het hoogste orgaan van de cooperatie. De ledenraad bestaat uit 6 afdelingen: universiteiten, UMC's, hbo, mbo, research en overige. Alle afdelingen hebben een vastgesteld aantal zetels.
14 januari 2015
Razendsnelle dataverbinding voor Nikhef-wetenschappers ⇒
Sinds deze maand kan Nikhef gebruik maken van een 100Gigabit verbinding met SURFnet. Dit is een vertienvoudiging van de oude snelheid en dit betekent in de praktijk dat wetenschappers veel sneller beschikking hebben over hun data die zij via het GRID bijvoorbeeld bij CERN vandaan halen. Een groot voordeel aangezien er continu behoefte bestaat aan grote datastromen, helemaal wanneer in het voorjaar de LHC herstart zal worden. Nikhef is hiermee het eerste onderzoeksinstituut in Nederland dat de beschikking heeft tot een 100Gigabit verbinding en behoudt hiermee haar pioniersrol met netwerktechnologie. Een van de IT-architecten die hieraan heeft gewerkt is Tristan Suerink. Volgens Suerink kan Nikhef voorlopig vooruit met de nieuwe dataverbinding:"Je kan met een 100 Gigabit verbinding de inhoud van ongeveer 3 DVD's per seconde versturen en ontvangen. Daarnaast hebben we intern netwerk van 240 Gigabit liggen om ervoor te zorgen dat het instituut volledig de 100 Gigabit kan benutten. Hierdoor zijn we helemaal gereed voor de herstart van de LHC en de toekomst." Deze nieuwe snelle verbinding werd mede mogelijk gemaakt door de SURFnet-SIDN Campus Challenge, die in 2012 werd gewonnen door Nikhef, het Centrum Wiskunde & Informatica en AMOLF.
12 januari 2015
BPSolutions sluit samenwerkingsovereenkomst met HP voor Converged Systems ⇒

BPSolutions, een ICT solutions provider uit Driebergen heeft met HP een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het leveren van HP Converged Systems infrastructuren. Onlangs hebben Mark de Groot, Algemeen Directeur BPSolutions, en Gino D'Ippolito, Country Manager Servers Hewlett-Packard een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het leveren van HP Converged Systems. HP Converged Systems is de geoptimaliseerde integratie oplossing, waarin server, storage, netwerk en andere benodigde componenten worden samengebracht onder een eenvoudige beheerlaag genaamd HP OneView. Deze oplossing is uitermate geschikt voor vraagstukken waarbij efficient beheer essentieel is, zoals Virtualisatie, private cloud en Big Data.

15 december 2014
Cloud for Europe publiceert aanbesteding voor publieke sector cloud innovatie →
Het Cloud for Europe project heeft een aanbesteding gepubliceerd voor de gezamenlijke pre-commerciele inkoop (Gezamenlijke PCP) van onderzoek en ontwikkeling naar cloud computing services voor de publieke sector. Het doel is om obstakels voor de adoptie van cloud computing door de publieke sector weg te nemen door onderzoek en het laten zien van oplossingen. Cloud for Europe nodigt leveranciers uit om te offreren voor 1 of meerdere van de drie percelen. Elk perceel voorziet in een raamwerk overeenkomst voor de realisatie van diensten ten behoeve van onderzoek en ontwikkeling binnen het perceel. De percelen bestaan uit innovatieve oplossingen voor federatieve, gecertificeerde service brokerage, veilige wetgeving-bewuste opslag en uitvoering van wetgeving. De deadline voor indiening van offertes is 20 februari 2015.
07 januari 2015
Big Data vereist nieuwe professionals →
De impact van Big Data op wetenschap en samenleving wordt zo groot, dat er nieuwe beroepen en kennisgebieden door ontstaan. Anwar Osseyran, SURFsara en Wilco Hazeleger, eScience Center zien daarbij "geen grens aan de raadsels die de mensheid wil oplossen". In een interview op de SURFsara-site laten de twee directeuren hun licht schijnen over de toekomst van de wetenschap en de rol van Big Data. "Data geeft zelf geen antwoorden", zegt Osseyran. "Je hebt mensen nodig die vragen stellen, omdat ze kijken naar de data en patronen onderscheiden die hen aan het denken zetten." Het Netherlands eScience Center is vanuit die vraag opgericht. "We kunnen nu toegang bieden tot rekenkracht - zoals die bij SURFsara - die buiten het bereik lag van haast iedereen. Om nog maar te zwijgen over de hoeveelheden data." Die mogelijkheden vereisen ook een andere manier van onderzoek doen. "Het is gemakkelijk geld te steken in hardware", zegt Wilco Hazeleger, "maar dat geeft je geen garantie dat die ook nuttig gebruikt gaat worden." Om dat voor elkaar te krijgen is een nieuw beroep nodig. Osseyran spreekt van een 'devop'; iemand die de kwaliteiten van een ontwikkelaar en een beheerder met elkaar combineert. Deze zou onderzoekers moeten bijstaan in hun projecten. Dat is belangrijk, juist omdat eScience zo interdisciplinair is. Big Data is 'ruw' en ongelijksoortig zo leggen de directeuren uit. "Het is moeilijk om uit te blinken in een discipline wanneer je feitelijk je krachten verdeeld over meerdere vakgebieden", stelt Hazeleger. "Als je niet uitblinkt op je eigen vakgebied, word je niet beloond. Dat moet veranderen."
15 december 2014
Controle over vorm lichtpakketje opent deur naar 'quantum-internet' →
Net als we nu computers in een netwerk met elkaar verbinden via optische signalen, zou dit met gedroomde quantumcomputers ook kunnen om zo een 'quantum-internet' te vormen. Het optische signaal zou in dat geval bestaan uit enkele lichtdeeltjes, fotonen. Een vereiste voor een werkend quantum-internet is controle over de vorm van deze lichtpakketjes. Voor het eerst slaagden onderzoekers van de TU Eindhoven en Stichting FOM erin deze controle te krijgen met de daarvoor benodigde snelheid. Dit schreven ze in het tijdschrift Nature Communications. Quantumcomputers zijn de gedroomde computers van de toekomst. Ze gebruiken de onnavolgbare natuurkunde van de kleinste deeltjes die er bestaan - de quantummechanica - om mee te rekenen. Waar de huidige computers bits gebruiken die 0 of 1 kunnen zijn, rekenen quantumcomputers met zogeheten qubits, die bovendien 0 en 1 kunnen zijn. Dat geeft een ongekende hoeveelheid extra rekenkracht, waardoor quantumcomputers tot veel meer in staat zijn dan de huidige computers.
14 januari 2015
1000ste onderzoeker ingeschreven bij het TraIT platform →
De 1000ste onderzoeker heeft zich ingeschreven bij het TraIT project om onderzoeksresultaten te verwerken. TraIT is een IT-platform van en voor operationele biomedische onderzoeksprojecten met aanzienlijke databanken (Big Data). TraIT biedt een gebruiksvriendelijke en toegankelijke manier om gegevens te verzamelen, analyseren, archiveren, verspreiden en beveiligen en hiermee innovatie te versnellen in de medische zorg wat uiteindelijk in betere zorg aan lagere kost moet uitmonden. TraIT is een Nederlandse publiek-private samenwerking met dertig partners. Als een stichtende partner van TraIT is het eScience Center verantwoordelijk voor het creeren van een stabiele en veilige omgeving waar instrumenten ontwikkeld door de TraIT werkpaketten samen draaien met een informatieportaal voor alle (nieuwe) gebruikers van TraIT diensten.
15 december 2014
Onkraakbare creditcard mogelijk door kwantumfysica →
Pasjes, zoals identiteitsbewijzen en creditcards, die onmogelijk te kraken zijn. Met een systeem dat gebaseerd is op de kwantumfysica is dit binnenkort mogelijk. Onderzoekers van UT-onderzoeksinstituut MESA+ en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) ontwikkelden een methode waarmee je sleutels uit kunt lezen die onmogelijk na te maken zijn. Het onderzoek is gepubliceerd in het nieuwe wetenschappelijke vakblad <Em>Optica</em> van The Optical Society en staat ook op de cover van het blad. Technologen voeren een continue strijd met kwaadwillenden om bankpassen, creditcards, identiteitsbewijzen en sloten van bijvoorbeeld auto's te beveiligen. Bij bankpassen zijn de magneetstrips inmiddels vervangen door een chip met een kleine microprocessor en een geheime code, maar de chip valt nog steeds te kopieren en hackers zijn er recent al in geslaagd de bijbehorende code te achterhalen. Ook autodieven zijn momenteel al in staat om auto's te stelen door de digitale deurvergrendeling naar hun hand te zetten. Ze gebruiken daarbij geen kopie van de sleutel, maar kunnen, gewapend met een laptop, het 'vraag-antwoord spel' dat het slot met de sleutel speelt imiteren.
13 januari 2015
SURFcertificaten stapt over op DigiCert ⇒
Binnenkort stapt SURFnet voor haar dienst SURFcertificaten over op een nieuwe aanbieder: DigiCert. Dat is het resultaat van een uitgebreid tenderproces dat de GEANT Association - voorheen TERENA - in opdracht van SURFnet en 28 andere NREN's heeft uitgevoerd. DigiCert wordt de nieuwe aanbieder van SURFcertificaten na een uitgebreid tenderproces. DigiCert bleek het beste te kunnen voldoen aan de eisen: deze aanbieder levert een uitgebreide range van certificaten, snelle validatieprocessen en een goede self-serviceportal voor de uitgifte van server-, code-signing- en persoonscertificaten. DigiCert is de opvolger van COMODO, dat sinds 2009 certificaten aan de SURFnet-gemeenschap leverde. De tarieven voor de dienst blijven ongewijzigd. Vijf instellingen (HU, UT, UvA, KNAW en AMC) participeren momenteel in een pilot waarin de self-serviceportal en validatieprocessen van DigiCert uitgebreid getest worden. De eerste ervaringen zijn positief en laten zien dat het aanvragen van certificaten snel verloopt. Zodra de pilot is afgerond, zullen ook de overige instellingen toegang krijgen tot de nieuwe DigiCert-portal. De komende weken worden de afnemers van SURFcertificaten tijdens voorlichtingsbijeenkomsten verder geinformeerd over de wijzigingen in de dienstverlening.
12 januari 2015
Science Research at UvA-VU: Amsterdam Data Science ⇒
De tijd is rijp voor data science, aldus Maarten de Rijke, directeur van Amsterdam Data Science. In deze netwerkorganisatie wisselen driehonderd Amsterdamse wetenschappers hun kennis uit en gaan ze samenwerkingen aan binnen en buiten de wetenschap. Data science is de wetenschap van data, stelt De Rijke eenvoudig: "Betekenis eruit halen, redeneren, doorzoekbaar maken, visualiseren, intelligent handelen informeren." Je kan op twee manieren kijken naar data, vervolgt hij. "Allereerst naar het type: je hebt tekst, getallen, beeld, sensorische data. Daarnaast zijn data afkomstig uit verschillende domeinen. Medisch, financieel, de creatieve industrie; overal vind je data." Als voorbeeld noemt hij logfiles uit internetzoekmachines. "Waarnaar heeft iemand gezocht, wanneer, waarop heeft hij geklikt? Een data scientist gaat daarin op zoek naar patronen. Daarbij komen ook gedragscomponenten kijken. Daarom hebben we behalve binnen de informatica ook veel samenwerkingen met andere wetenschapsdisciplines, zoals medicijnen, economie, geesteswetenschappen of gedragswetenschappen." Data science is relatief nieuw, maar de wortels liggen in oudere disciplines als machine leren en data mining, en in algemene wetenschapsdisciplines als informatica en statistiek, vertelt De Rijke. "In de laatste jaren zijn juist de hoeveelheid data en de computerrekenkracht enorm vooruitgegaan om al die disciplines samen aan het werk te zetten." Dat gebeurt in Amsterdam Data Science, de in 2013 opgerichte netwerkorganisatie met als leden UvA, VU, HvA en het Centrum Wiskunde & Informatica. De organisatie is opgezet voor samenwerking in onderzoek, om elkaar te helpen fondsen te verwerven, voor valorisatie van onderzoek en voor onderwijs - de organisatie is bijvoorbeeld betrokken bij dertien masters. De informatici van VU en UvA werkten al langer nauw samen, vertelt De Rijke, elk vanuit een eigen specialisatie. "De VU-wetenschappers kijken vaak modelmatig naar de werkelijkheid en stellen daarmee redeneerpatronen op. Aan de UvA kijken mensen meer datagestuurd naar de wereld om zich heen en proberen op die manier geldige inferenties te maken. Dat vult elkaar heel mooi aan." Ook inspirerend noemt hij de samenwerkingen met niet-academische partijen als de stad Amsterdam, Beeld en Geluid, Elsevier, Yandex en medische centra: "Die lopen vaak tegen heel inspirerende data-problemen waar onze algoritmiek een bijdrage kan leveren. En omgekeerd kunnen wij onze algoritmes toetsen in de praktijk." De contacten in Amsterdam Data Science zijn veelvuldig en verlopen op alle niveaus, beschrijft hij. Zo werkt hij zelf één dag per week aan de VU aan zijn onderzoek aan zoekmachinetechnologie en de algoritmes daarachter. En eens per kwartaal is er een brede bijeenkomst bij 1 van de vier partners. "Dan zijn er presentaties, vaak van externe stakeholders, maar er is vooral heel veel ruimte om informeel te bespreken waar iedereen mee bezig is en voor discussie. Dat noemen we coffee & data science."
23 december 2014
Net Futures 2015 Tentoonstelling: Call for Interest open via de website ⇒
Net Futures 2015, dat plaatsvindt tussen 25 en 26 maart 2015, is een van de belangrijkste events voor de toekomstige internetgemeenschap. Dit jaar wordt ook gekeken naar een van de Digital Single Market objectieven, namelijk hoe men Digitale Innovatie en Onderzoek moet versterken. Als u tijdens Net Futures 2015 wil tentoonstellen is dat een gelegenheid om actief te participeren in een event van hoge kwaliteit dat door meer dan 700 deelnemers wordt bijgewoond vanuit het Europese en internationale bedrijfsleven en vanuit de onderzoeks- en academische gemeenschap. De Tentoonstellingsruimte in 2015 biedt 25 Net Futures R&D en Innovatie succesverhalen. ICT Framework projecten worden aangemoedigd om voorstellen in te dienen voor ICT Future Internet thema's, zoals netwerktechnologieen, software en Cloud, net innovatie en experimenten. 25 succesvolle voorstellen zullen geselecteerd worden op basis van aantrekkelijkheid, innovatie, interactieve deelname en eenvoud in begrip voor de bezoekers. Een call voor proposals voor Net Futures showcases is open tot en met 25 januari 2015. Voorstellen kunnen online ingediend worden.
12 januari 2015
'Batman-signaal' wijst de weg naar supersnelle en precieze dataopslag →
Met een verrassende vondst laat een internationaal team van wetenschappers, waaronder natuurkundigen van de Radboud Universiteit, zien dat magneetvelden van microstructuren selectief om te polen zijn met korte laserpulsen. Dat biedt nieuwe mogelijkheden voor snelle dataopslag met een hogere informatiedichtheid. Tijdschrift Nature Communicationspubliceerde de resultaten op 12 januari. De vraag naar steeds snellere en grotere dataopslag heeft geleid tot een zoektocht naar manieren om controle uit te oefenen op het magneetveld van kleine magneten, die bijvoorbeeld ook de informatieverwerking verzorgen op een harde schijf. Zeven jaar geleden ontdekte het team van professor Theo Rasing in Nijmegen dat dit met licht kan. Met als doel de omschakeling van magneetvelden sneller en preciezer te maken, gebruikten de wetenschappers nu een femtoseconde - een biljardste van een seconde - laserpuls op een magnetische microstructuur. Dit leidde tot een onverwachte ontdekking.
03 januari 2015
MISTI Global Seed Fund voor Waalewijn en collega's ⇒
UvA-natuurkundige dr. Wouter Waalewijn heeft samen met zijn collega's prof. dr. Iain Stewart (MIT) en dr. Frank Tackmann (DESY) een subsidie van het Amerikaanse 'MISTI Global Seed Fund' ontvangen. De subsidie is bedoeld voor het stimuleren en ondersteunen van de samenwerking tussen hun onderzoeksgroepen. De samenwerking tussen de drie natuurkundigen is gericht op de fysica van 'precision jets' voor de productie van Higgsbosonen. Wouter Waalewijn is universitair docent bij het Institute of Physics en Marie Curie Fellow bij het Nationaal Instituut voor Subatomaire Fysica, Nikhef. Hij kon door de Universiteit van Amsterdam worden aangetrokken met ondersteuning van de NWO Zwaartekracht subsidie die in 2012 aan het Delta Institute for Theoretical Physics werd toegekend.
15 december 2014
Jos Baeten benoemd tot hoogleraar UvA ⇒
Jos Baeten is benoemd tot hoogleraar Theory of Computing aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het gaat om een deeltijdfunctie, die Baeten combineert met zijn directeurschap van het CWI. Jos Baeten richt zich in zijn onderzoek de laatste jaren op de notie van berekenbaarheid binnen de theoretische informatica. In eerder onderzoek was hij actief in de formele methoden, met name in de procesalgebra. Aan het Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) van de UvA, waar de leerstoel is ondergebracht, gaat hij zich voornamelijk bezighouden met het geven van onderwijs en het begeleiden van studenten en promovendi. Baeten is sinds 2011 algemeen directeur van het CWI. Daarnaast was hij sinds 1991 hoogleraar Theoretische Informatica aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Hij was tevens decaan en vice-decaan van de Faculteit Wiskunde en Informatica van de TU/e; beide functies bekleedde hij voor twee termijnen. Eerder werkte hij onder meer als universitair hoofdocent Informatica aan de UvA en als senior-onderzoeker bij het CWI. Baeten is medeoprichter en tegenwoordig bestuurslid van het Institute for Programming research and Algorithmics. Ook was hij adviseur van de groep Foundations of Software Engineering van het CWI, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Theoretische Informatica en voorzitter van de sectie Wetenschap & Educatie van Ngi-NGN, de Nederlandse beroepsvereniging van en voor ICT-professionals en -managers. Baeten is auteur van verschillende invloedrijke tekstboeken en publiceerde in toonaangevende vaktijdschriften, waaronder Journal of the ACM en Information and Computation.
05 januari 2015
e-Infrastructures Commons initiatief streeft naar organisatie van efficiente e-Infrastructuur voor internationale onderzoeksgemeenschap op Europees niveau →
Wij hadden de gelegenheid om Arjen van Rijn te interviewen, Manager van het NIKHEF Instituut in Amsterdam, lid van de e-Infrastructure Reflection Group, e-IRG, en tevens bestuurslid en penningmeester van Gridforum Nederland. Het thema van het interview was een betere dienstverlening voor wetenschappelijke gebruikers binnen Europa door middel van de e-Infrastructures Commons. Arjen van Rijn legde uit waar de e-Infrastructures Commons voor dient vanuit zijn eigen ervaring in Nederland. e-Infrastructuren worden niet opgebouwd louter voor het plezier van de leveranciers maar omdat de gebruikersgemeenschappen beter af zijn met goed op elkaar afgestemde e-Infrastructuurdiensten. Gedurende de laatste tien jaar heeft Arjen van Rijn, door zijn betrokkenheid bij het bouwen en leveren van e-Infrastructuren, moeten vaststellen dat leveranciers soms vergeten voor wie ze het doen en de gebruiker af en toe vergeet wat hij allemaal gebruikt.
12 januari 2015
Vijftien startende wetenschappers naar buitenlandse topinstituten met Rubicon van NWO ⇒
Vijftien pas gepromoveerde wetenschappers gaan dankzij het programma Rubicon van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) onderzoek doen aan buitenlandse topinstituten. Met Rubicon geeft NWO startende wetenschappers de mogelijkheid internationale onderzoekservaring op te doen als opstap voor een wetenschappelijke carriere. De onlangs gepromoveerde wetenschappers gaan onder andere onderzoek doen naar de voordelen van tweetaligheid, het problematische aanpassingsvermogen van trekvogels en naar enzymen in slapende bacterien. Ze gaan onder andere aan de slag aan instituten als Stanford, MIT en de University of Oxford. In de lijst van gehonoreerde onderzoekers staan korte beschrijvingen van alle onderzoeksprojecten. 94 onderzoekers dienden een aanvraag in voor Rubicon. Veertien van de vijftien gehonoreerde wetenschappers gaan voor een periode van 24 maanden naar het buitenland, 1 gaat voor 18 maanden. Negen laureaten gaan naar de Verenigde Staten, twee naar Spanje, twee naar Frankrijk, 1 naar het Verenigd Koninkrijk en 1 naar Zwitserland. Ervaring in het buitenland is voor veel wetenschappers een belangrijke stap in hun carriere.
06 januari 2015
Netherlands eScience Center financiert 6 projecten voor wetenschappelijke ontdekkingen →
Het Netherlands eScience Center (NLeSC) financiert 6 nieuwe projecten op het gebied van duurzaamheid en milieu, life sciences & eHealth, geestes- en sociale wetenschappen en de fysieke wereld en daarbuiten. In de projecten, die in 2015 starten, werken onderzoeksteams van meerdere Nederlandse onderzoeksgroepen samen. NLeSC financiert projecten door rechtstreeks geld te geven en door eScience Research Engineers te leveren. Het NLeSC financiert op het gebied van geestes- en sociale wetenschappen 2 projecten. De projectleiders ontvangen ieder een bedrag van 125.000 euro. 4 andere projecten ontvangen een financiering van 500.000 euro om uitdagingen in klimaatonderzoek, eChemistry en groene genetica aan te pakken.
Jobcorner
06 januari 2015
Netherlands eScience Center zoekt eScience Research Engineers en Senior Data Management Expert →
Het Netherlands eScience Center heeft 3 vacatures: twee voor een eScience Research Engineer en een voor een Senior Data Management Expert. eScience Research Engineers zijn de kennisexperten van het eScience Center en vormen een sleutelcomponent voor het gezamenlijke ecosysteem. Ze werken rechtstreeks met projectteams en verdelen hun tijd tussen het fysieke centrum aan het Amsterdam Science Park en de verschillende lokaties van de projectpartners. De Senior Data Management Expert adviseert wetenschappers over grootschalig gegevensbeheer, voert onderzoek uit over toegepast grootschalig gegevensbeheer met inbegrip van het schrijven van voorstellen voor externe toelagen, implementeert oplossingen voor gegevensbeheer in verschillende wetenschappelijke disciplines, prijst het NLeSC aan, leidt onderzoeksprojecten en/of coordineert een team van eScience research engineers. Hij heeft een brede visie op gegevensbeheer met inbegrip van real-time gegevensanalyse, database optimalisatie, gegevensinteroperabiliteit, gedistribueerde sensornetwerken en database systemen. Solliciteren kan nog tot en met 29 januari 2015 via vacancy@esciencecenter.nl
16 januari 2015
Universiteit van Westminster zoekt onderzoekers voor het CloudSME project ⇒
Het Centrum voor Parallelle Computing (CPC) aan de Universiteit van Westminster is een van de vooraanstaande centra voor gedistribueerde en parallelle computer technologieen. Het is vooral verantwoordelijk voor onderzoek in Gedistribueerde Computing Infrastructuur zoals clouds, desktop en service grids. CPC heeft een succesvolle weg afgelegd in onderzoekssubsidie voor grootschalige, gezamenlijke onderzoeksprojecten - meer dan 10 projecten in de afgelopen 7 jaar. Momenteel leidt CPC het CloudSME project, gesubsidieerd door de Europese Unie en neemt het deel aan IDGF-SP. CPC heeft een uitgebreide publicatie portfolio van papers voor tijdschriften en conferenties sedert 2000. Het CPC team bestaat uit twee voltijds professoren, een lector en vier onderzoekers. CPC zoekt nu twee onderzoekers om onderzoek in Gedistribueerde Computing Infrastructuren (DCIs) uit te voeren, voornamelijk in cloud, desktop en service grid infrastructuren gebruikt in Europese en Britse onderzoeksprojecten, en om technische oplossingen te implementeren die toepassingen en work flows beheren in deze DCIs bij het CPC. Succesvolle kandidaten worden verwacht om bij te dragen tot het beheer, de operationele ondersteuning en technische ontwikkeling van DCIs. De vereiste ervaring moet goede programmeringscapaciteiten, voornamelijk in Java, bevatten en kennis op gebruikersniveau van het Linux operating systeem. Het job referentienummer is 50040505. U kunt solliciteren tot en met 4 februari 2015. Interviews zullen waarschijnlijk plaatsvinden op 17 februari 2015.
24 december 2014
EGI.eu heeft vijf vacatures ⇒
EGI.eu heeft momenteel vijf vacatures beschikbaar waarvoor u nog kunt solliciterren tot 30 januari 2015. EGI.eu is op zoek naar 1 Customer, User Support & Technical Outreach Manager; 1 Technical Outreach Expert; 1 Strategy & Policy Officer; 1 Strategy & Policy Officer voor Quality Assurance & Risk Management; en 1 Communication Officer.
© Nieuwsbrief