logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geinteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer februari 2015
Cursussen en evenementen
11 februari 2015
21-22 maart 2015 - 24-uurs hackathon voor studenten: 'Heel Holland Hackt' in Utrecht ⇒
SURFnet en Infradata organiseren op 21 en 22 maart 2015 de hackathon 'Heel Holland Hackt'. Diverse teams die bestaan uit studenten aan het mbo, hbo of een universiteit krijgen de opdracht om binnen 24 uur, from scratch, een beveiligingsapp te ontwikkelen. Tijdens 'Heel Holland Hackt' ontwikkelen studenten in teams binnen 24 uur een werkend prototype van een app. De exacte opdracht wordt aan het begin van de hackathon aan de deelnemers bekendgemaakt. Het winnende team mag deelnemen aan de Juniper Networks Hackathon en wint de daarvoor benodigde reis naar de Verenigde Staten. Studententeams kunnen zich nog aanmelden voor deze hackathon. SURFnet en Infradata zorgen voor alle benodigde faciliteiten en maaltijden. De teams nemen hun eigen laptop, software en kennis mee.
20 januari 2015
24-25 maart 2015 - ICT.OPEN 2015 in Amersfoort ⇒
ICT.OPEN 2015 'A Connected World' vindt plaats op 24 en 25 maart 2015 bij De Flint in Amersfoort. Het ICT.OPEN event wordt jaarlijks georganiseerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Stichting Technologie (STW) onder de auspicien van ICT Platform Nederland (IPN). ICT.OPEN is de bijeenkomst voor wetenschappelijke onderzoekers en geinteresseerden vanuit industrie die zich bezighouden met of belangstelling hebben voor ICT-onderzoek. Meer dan 400 wetenschappers uit alle ICT onderzoeksdisciplines en onderzoekers uit het bedrijfsleven komen samen om van elkaar te leren, ideeen uit te wisselen en te netwerken. Er worden verschillende tracks georganiseerd door de onderzoeksscholen ASCI, IPA en SIKS en de programma's ProRISC, PROGRESS en SAFE. Er is ook een eScience track dat verzorgd wordt door het eScience Center. eScience vormt de brug tussen snelle ontwikkeling van e-infrastructuur enerzijds en de ambities van onderzoekers in de wetenschappelijke disciplines anderzijds. eScience houdt zich bezig met de ontwikkeling van generische software technologieen die de kracht van de e-infrastructuur toegankelijk maken. De ontwikkeling van eScience instrumenten is afhankelijk van technologische oplossingen uit computer en datawetenschappelijk onderzoek dat vertaald wordt naar praktische toepassingen om wetenschappers in staat te stellen doorbraken te realiseren. Dit eScience track zal voorbeelden aanbieden van computerintensieve en gegevensgedreven benaderingen om dringende wetenschappelijke uitdagingen vanuit de academische wereld en het bedrijfsleven het hoofd te bieden. Om het universele belang van eScience benaderingen aan te tonen zal de track voorbeelden bevatten van een reeks onderzoeksdomeinen met inbegrip van digitale geesteswetenschappen.
06 februari 2015
26-28 mei 2015 - PRACEdays15 in Dublin, Ierland ⇒
PRACEdays15 worden georganiseerd in het AVIVA Stadium in Dublin van 26 tot en met 28 mei 2015. Op 25 en 26 mei worden er twee satelliet events gehouden die focusen op Europese Exascale projecten en op Vrouwen in HPC. Het PRACEdays15 conferentieprogramma is stevig gevuld met internationale keynote sprekers van hoge kwaliteit. Zo is er een presentatie van RIST, Japan, en vele parallelle sessies die verschillende HPC onderwerpen behandelen vanuit de wetenschap en industrie. Aansluitend houdt EESI2 houdt eindconferentie op 28 en 29 mei. Een van de voornaamste hoogtepunten van de conferentie is een keynoot presentatie van Masahiro Seki, president van de Onderzoeksorganisatie voor Information Science en Technologie (RIST) in Japan. Zes presentaties door gerenommeerde onderzoekers uit wetenschap en industrie zullen het thema benadrukken van de conferentie "Enable Science Foster Industry". Dit thema zal verder verkend worden in 12 parallelle presentaties gedurende de tweede dag van de conferentie. Een panelsessie getiteld "Wetenschap en Industrie: Partners voor Innovatie" en gemodereerd door Tom Wilkie vanScientific Computing Worldzal de conferentie besluiten. Deelnemers aan PRACEdays15 zullen de gelegenheid krijgen om de twee satelliet events en de EESI2 Slotconferentie gratis bij te wonen.
23 januari 2015
28-29 mei 2015 - Eindconferentie van het Tweede Europese Exascale Software Initiatief - EESI2 - in Dublin, Ierland ⇒
Op 28 en 29 mei 2015 wordt de eindconferentie van het Tweede Europese Exascale Sofware Initiatief - EESI2 - georganiseerd in Dublin, Ierland. Dit is net na het PRACEdays15 event van 26 tot en met 28 mei, eveneens in Dublin. De belangrijkste doelstellingen van EESI2 zijn de uitwerking van een evolutieve Europese visie en roadmap en het voorstellen van aanbevelingen om de uitdagingen het hoofd te bieden van Extreme Data en Extreme Computing met de nieuwe generatie van Exascale computers die verwacht worden in 2020. Meer dan 120 experten waren gedurende de laatste twee jaar betrokken bij dit project en de documenten, met inbegrip van de aanbevelingen, werden reeds gepubliceerd. Het EESI2 project zal het geleverde werk aan het grote publiek presenteren, alsmede de visie en aanbevelingen in zijn tweedaagse eindconferentie. Dit grote event wordt georganiseerd door SURFsara en gesubsidieerd door de Europese Commissie. Het publiek bestaat uit wereldwijde specialisten, wetenschappers, ingenieurs, beleidsmakers vanuit de verschillende Europese lidstaten en vertegenwoordigers van de Europese Commissie.
10 februari 2015
29 mei 2015 - Symposium Groene ICT en Duurzaamheid in Leiden ⇒
Op 29 mei 2015 vindt voor de vijfde maal het symposium Groene ICT en Duurzaamheid (SGI 2015) plaats. SGI 2015 is het podium voor de laatste ontwikkelingen in groene ICT en duurzaamheid in hoger onderwijs en onderzoek in Nederland. Het symposium heeft dit jaar als thema 'Werken aan groene groei'. Doel is om samenwerking en cross-overs tussen hoger onderwijs, overheid en bedrijfsleven te bevorderen. Aansluitend reikt landelijk studentennetwerk 'Morgen' de SustainaBul uit, de duurzaamheidsaward voor universiteiten en hogescholen. Deze lustrumeditie van het symposium vindt plaats bij de Hogeschool Leiden. De organisatie is in handen van SURF, in nauwe samenwerking met het landelijk studentennetwerk voor duurzaamheid 'Morgen', de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de special interest group Groene ICT en Duurzaamheid en Green IT Amsterdam.
Ledennieuws
30 januari 2015
Patricia Lago benoemd tot hoogleraar 'Software & Services' ⇒
Patricia Lago is per 1 januari 2015 benoemd tot hoogleraar 'Software and Services'. Lago gaat aan de Faculteit der Exacte Wetenschappen de Fenna Diemer-Lindeboom Leerstoel bekleden; een leerstoel van de VU voor vrouwelijk toptalent. De leerstoel is vernoemd naar de in 2004 overleden Fenna Diemer-Lindeboom, die een voorvechtster was van vrouwenbelangen aan de VU. Lago is hoofd van de groep Software and Services binnen de afdeling Informatica. Haar leeropdracht ligt op het terrein van 'Software- and Service-oriented Engineering' met een speciale focus op de relatie tussen software en energie. Dit omvat de migratie van complexe softwaresystemen naar datacenters en de ontwikkeling van software-applicaties voor een cloud-gebaseerde omgeving, waar sociale, economische en duurzaamheidskwesties een belangrijke rol spelen. Lago staat bekend om haar vaak baanbrekende onderzoek op het gebied van software-architectuur, software energie-efficientie en duurzaamheid. Haar onderzoeken zijn gepubliceerd in de belangrijkste wetenschappeljke tijdschriften en (inter)nationale community-omgevingen binnen haar vakgebied. Onlangs heeft Lago samen met OMALA en Green IT Amsterdam een nieuw sustainability urban lab gelanceerd, dat nieuwe onderzoek en onderwijsmogelijkheden biedt voor publiek-private partnerschappen.
05 februari 2015
Veertiende editie van de PRACE Nieuwbrief nu beschikbaar ⇒
De veertiende editie van de PRACE Nieuwsbrief kan nu gedownload worden. De volgende onderwerpen worden behandeld: Focus op PRACE SHAPE; Hornet Cray XC installatie klaar; PRACE verwelkomt nieuw lid Slovakije; PRACE events; en PRACE training.
09 februari 2015
11de PRACE Call voor Proposals sedert 9 februari 2015 geopend ⇒
Op 9 februari 2015 heeft PRACE de 11de Call voor Proposals geopend. Deze Call bevat Toegang voor Meerdere Jaren alsook een Service Pilot voor Gegevensopslag. De Call sluit op 18 maart 2015 om 12u00 's middags CET. Voorstellen kunnen gebaseerd zijn op een schema van 12 maanden of, voor projecten van meerdere jaren, op een schema van 24 of 36 maanden. De toekenning van de resources geldt voor telkens 1 jaar met provisorische toekenning voor het 2e en 3e jaar. De 11e Call biedt de gelegenheid om een pilot call te lanceren voor gezamenlijke diensten voor gegevensopslag en resources. Deze call is een pilot en de toekomst ervan hangt af van een evaluatie. Deze pilot case wordt gezamenlijk voorgesteld met aan PRACE geassocieerde leden en partners die opslag willen bieden en geassocieerde gegevensdiensten onder de paraplu van PRACE, zoals EUDAT, EU-T0, BSC, CaSToRC, EPCC/EPSRC, en SURFsara. Nu PRACE 1.0 overgaat in PRACE 2.0, is er tevens een gereduceerd aanbod van resources. Dit blijft beperkt tot FERMI, een IBM Blud Gene/Q supercomputer beheerd door CINECA in Italie en MareNostrum, een IBM Systeem x iDataPlex supercomputer beheerd door het Barcelona Supercomputer Center in Spanje. Beide systemen zijn geschikt voor een brede waaier aan codes. Winnende projecten krijgen technische ondersteuning van de gastsites.
11 februari 2015
SURF Security Award 2015 voor Jeffeny Hoogervorst →
De SURF Security Award 2015 gaat dit jaar als aanmoedigingsprijs naar Jeffeny Hoogervorst van Tilburg University voor zijn inzet in SURFcert. Jeffeny Hoogervorst heeft zich volgens de jury op bijzondere wijze vanuit Tilburg University en SURFcert ingezet voor de beveiliging van het hoger onderwijs en onderzoek. Door zijn inzet is het gehele hoger onderwijs veiliger geworden. De prijs is uitgereikt tijdens de tweedaagse beveiligingsconferentie van SURFcert en SURFibo. De jury vond de inzet van Jeffeny Hoogervorst bijzonder vanwege zijn extra inspanningen op het gebied van analyses van bedreigingen. Voor met name Blackboard, een veel gebruikt platform als elektronische leeromgeving (ELO) en SQL-injecties heeft hij bijzonder werk verricht.
10 februari 2015
ALS - MinE: duizenden genomen analyseren op het Life Science Grid ⇒
Grote hoeveelheden genetische data, tot 22.500 genomen (Big Data), zullen worden geanalyseerd om de oorzaak te bepalen van sporadische Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS). Dit onderzoek werd opgestart door het grootste genetische onderzoeksinitiatief tot op heden, het MinE project. Om grote, veilige en snelle opslag te realiseren, alsook analyse van de genetische data, werkt het MinE project samen met SURFsara. Het ALS Centre Nederland en SURFsara testen nu de snelheid van het uploaden en analysteren van gegevens, wat een veilige en snelle opslag van petabytes aan gegevens garandeert. Alle deelnemende ALS centra wereldwijd moeten in staat zijn om hun genomen op te laden en de gegevens van hun genomen terug te halen om hun analyses uit te voeren. Deze processen mogen niet teveel tijd vergen. Normaal zouden er 5 miljoen computer core uren - meer dan 500 jaar - nodig zijn om de genomen te analyseren. Met behulp van het Life Science Grid en andere krachtige computers in het grid in Nederland, wordt aangenomen dat de analyse gedaan kan worden in een paar weken rekentijd.
05 februari 2015
Handreikingen Algemene Verordening Gegevensbescherming ⇒
Op 3 februari vond het seminar 'Onderzoeksdata en Privacy' plaats. Tijdens deze bijeenkomst zijn handreikingen gepresenteerd over de invoering van de nieuwe Europese wetgeving op privacygebied: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De werkgroep die instellingen ondersteunt bij de invoering, nodigt u uit feedback te geven op deze documenten. Onder andere professor Jan Smits, Recht & Techniek, TUe, gaf een keynote. Ook werden 3 case studies gepresenteerd van instellingen. Het seminar is direct verbonden aan het project 'Voorbereiding Implementatie Algemene Verordening Gegevensbescherming' (AVG), waarvan de eerste handreikingen zijn gepubliceerd. Deze handreikingen hebben betrekking op vraagstukken als beleid, juridische context en risico analyses in voorbereiding op de nieuwe EU-wetgeving voor privacy en gegevensbescherming. De stukken zijn te vinden op de webpagina van de AVG-werkgroep. De werkgroep nodigt u uit om feedback te geven op deze documenten.
13 februari 2015
Vici-subsidies voor vijf UvA-onderzoekers →
Vijf wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) ontvangen een prestigieuze Vici-subsidie van anderhalf miljoen euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De financiering is bedoeld om de komende vijf jaar onderzoek te doen en een eigen onderzoeksgroep op te bouwen. De Vici is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke subsidies Nederland en is onderdeel van de Vernieuwingsimpuls van NWO. In totaal heeft NWO in deze ronde, waarin 216 wetenschappers een voorstel indienden, 36 Vici's toegekend.
20 januari 2015
Amsterdam Water Science consortium ontvangt AAA financiering →
Het Amsterdam Water Science consortium heeft een startkapitaal ontvangen van de Amsterdam Academic Alliance (AAA). Met deze financiering krijgen de VU (FALW) en de UvA (FNWI-IBED) de mogelijkheid om een coherent onderzoeks- en opleidingsprogramma voor Water Science te ontwikkelen, in samenwerking met onderzoeksinstituten, overheden en bedrijven in de regio Amsterdam. Amsterdam Water Science is een uniek programma op Water Sciences in Nederland. Het integreert onderzoek van meer dan 110 fulltime onderzoekers aan de VU en UvA die werken aan de biologische, chemische en fysische processen in watersystemen (waterleven, waterkwaliteit, overstromingen en droogte). Er wordt onder meer onderzocht hoe extremen in deze processen de samenleving beinvloeden en welke maatregelen overheden en de private sector kunnen nemen om kwaliteit van water, overstromingsrisico's en watertekorten te beheersen.
12 februari 2015
Prestigieuze Vici-beurs voor Nikhef-onderzoeker ⇒
36 wetenschappers ontvangen een Vici-beurs van anderhalf miljoen euro van NWO. De financiering is bedoeld om de komende 5 jaar onderzoek te doen en een eigen onderzoeksgroep op te bouwen. Vici is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland en is onderdeel van de Vernieuwingsimpuls van NWO. Nikhef-onderzoeker Andre Mischke, verbonden aan de Universiteit Utrecht, heeft een Vici-beurs ontvangen voor zijn onderzoek 'Tomography of the Quark-Gluon Plasma - beauty quarks as a key probe'. Het jonge, evoluerende heelal bevond zich net na de oerknal in de quark-gluon plasma toestand. Dit onderzoeksproject richt zich op het bestuderen van de dynamische eigenschappen van deze fundamentele materie, die ook voor een heel kort moment ontstaat wanneer in het laboratorium atoomkernen bij zeer hoge energie op elkaar botsen.
03 februari 2015
CWI spin-off MonetDB Solutions gaat partnerschap aan met Numascale ⇒
Het CWI spin-off bedrijf MonetDB Solutions en het Noorse bedrijf Numascale hebben de krachten gebundeld om database toepassingen te ontwikkelen die bedrijven en organisaties in staat stellen om op eenvoudigere en goedkopere wijze Big Data analyses uit te voeren. De NumaQ MonetDB toepassingen vereisen zero set-up inspanning en schalen gemakkelijk op om klanten te helpen snellere en slimmere beslissingen te maken. De nieuwe toepassingen zullen beschikbaar zijn in het tweede kwartaal van 2015. Om de hardware capaciteiten van NumaQ, de schaalbare ccNUMA toepassingen van Numascale, ten volle te benutten, zal MonetDB Solutions zijn open-source kolom-gebaseerde database beheersysteem MonetDB uitbreiden met optimalisatietechnieken. NumaQ kan gemakkelijk schalen naar duizenden cores en terabytes aan geheugen voor gegevensintensieve opdrachten. Met de NumaQ MonetDB toepassingen verwacht MonetDB Solutions de opportuniteiten in de Big Data analysemarkt verder uit te breiden. De NumaQ-MonetDB appliances worden geleverd als een in-memory gebaseerde analytische oplossing, verkrijgbaar met 8TB of meer werkgeheugen en 128 of meer CPU-kernen, die vooraf geinstalleerd en geintegreerd zijn met MonetDB en de populaire R-statistische programmeeromgeving.
28 januari 2015
eScience team werkt samen aan Via Appia point cloud →
Het volledige team van eScience Research Engineers van NLeSC heeft samen met archeologen en historici van het Via Appia project 3 dagen samengewerkt om een point cloud 3D Geografisch Informatie Systeem te bouwen voor het archeologische studieterrein tussen de 5de en de 6de mijl van de Via Appia in Rome. De Via Appia was een van de vroegste (ongeveer 312 V.C.) en strategisch meest belangrijke wegen van de Romeinse wereld. Een 3D GIS stelt de archeologen in staat om historische objecten en hun relatie met verdwenen landschappen te reconstrueren. Tim Pijls en Joey van Kuijck, twee geschiedenisstudenten die aan het Via Appia project werken, leggen uit hoe het archeologisch onderzoek voordeel haalt uit een 3D GIS.
28 januari 2015
Inzoemen op toekomstige weerbeelden ⇒
De samenleving is kwetsbaar voor gevallen van extreem weer, en bij uitbreiding, voor de menselijke impact op toekomstige gebeurtenissen. Een nieuwe studie door onderzoekers van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) werd gepubliceerd in Nature Climate Change. Door het combineren van weermodellen en klimaatmodellen kunnen de onderzoekers meer realistische en meer natuurkundig consistente beelden bekomen van hoe toekomstig weer er kan uitzien. Wilco Hazeleger, Directeur van het eScience Center, is de hoofdauteur van de gepubliceerde studie.
16 februari 2015
KLM en COMMIT/: samenwerking tussen industrie en wetenschap →
Op 13 februari hebben Paul Elich, EVP KLM Information Services & CIO en Geleyn Meijer, directielid COMMIT/, een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Hiermee treedt KLM toe als partner van het nationaal ICT onderzoeksprogramma COMMIT/. KLM en COMMIT/ gaan samen onderzoeken hoe cyberaanvallen in een samenwerkingsverband van internet netwerken automatisch kunnen worden afgeslagen. Het samenwerkingsverband bestaat uit een groep van internet service providers en aangesloten netwerken van bedrijven met het gezamenlijk belang om het volume en de kosten van cyberaanvallen te verminderen en kennis te delen. Het afslaan van een aanval op een lid van het samenwerkingsverband zal automatisch alle andere leden het vermogen geven om, samen met hun service provider, een soortgelijke aanval af te slaan. Aanvallen kunnen dan ook dichter bij de bron aangepakt worden en verstoren zo minder het normale functioneren van het internet.
20 januari 2015
HPC gaat mainstream in de Nederlandse private sector →
Op 7 oktober 2014, organiseerde VORtech het seminar "Taking the lead with Computational Speed". Het event bood verschillende perspectieven op High Performance Computing (HPC), zowel vanuit bedrijfsgeorienteerde hoek als vanuit technische hoek. Zo'n 70 vertegenwoordigers uit grote en kleine bedrijven en instituten kwamen samen in het KIVI Meeting Center in Den Haag, een bonte mix van ICT managers, software ingenieurs en experten in engineering, financien en onderzoek. Terugkijkend op het seminar blijven er een aantal hoogtepunten hangen. De intrede van HPC in Nederlandse bedrijven blijft toenemen. De aanvaarding ervan is meer een organisatorische dan een technische kwestie. Gemak is het sleutelbegrip voor de commerciele sector om de vruchten te oogsten van HPC. HPC technologie evolueert naar massief parallellisme. Om hiervan te profiteren, dient de software aangepast te worden aan het paradigma van massief parallellisme. De verschillende aspecten van HPC, zoals cluster, cloud of GPU, dienen niet alle software toepassingen op dezelfde manier. Of de toepassing baat heeft bij een bepaalde vorm van HPC hangt af van de toepassing.
14 januari 2015
Subsidie voor Nerdalize om huisen te verwarmen met computerkracht ⇒
Het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben de STW subsidies toegekend. Acht start-up bedrijven kregen ieder een som van 250.000 euro om hun wetenschappelijke ideeen om te zetten in commercieel succes. De Stichting Technologie STW realiseert de overdracht van kennis tussen de technische wetenschappen en de gebruikers. Zij doet dit door het subsidieren van uitstekend technisch wetenschappelijk onderzoek en door de onderzoekers en gebruikers samen te brengen in elk project. Crowd computing bedrijf Nerdalize kreeg een van de grotere subsidies. Het bouwt HPC diensten op uit servers die geinstalleerd worden in residentiele huizen als verwarmingselementen. 3DPPM, MyLife Technologies, SolarSwing Energy, LUMICKS, ARTPred, Nerdalize, Oncodrone en Madam Therapeutics ontvingen een kwart miljoen. Nog 31 andere bedrijven kregen een kleiner bedrag van 40.000 euro. Voorstellen voor de subsidies werden beoordeeld door onderzoeksorganisaties STW, ZonMw en NWO. Zij besteedden vooral aandacht aan wetenschappelijke innovatie en commerciele perspectieven van de betrokken start-ups, alsmede aan de teams en links met de universiteiten. Nerdalize verwarmt gebouwen met rekenkracht. Door dezelfde energie tweemaal te gebruiken, voorziet Nerdalize huizen gratis van energie terwijl de gegenereerde rekenkracht verkocht wordt aan klanten. Zodoende is er een verminderde nood om meer datacentra te bouwen met geavanceerde koeling.
19 januari 2015
Frank Linde leidt Europese astrodeeltjesfysica ⇒
De General Assembly van het Europese Consortium voor Astrodeeltjesfysica APPEC heeft op 9 januari in Parijs de Nederlander prof.dr. Frank Linde, Nikhef/UvA, gekozen als nieuwe voorzitter. APPEC is een consortium van 14 Europese onderzoeksorganisaties die hun krachten hebben gebundeld voor de coordinatie en financiering van het snel groeiende vakgebied Astrodeeltjesfysica. De Duitser Thomas Berghoefer is herkozen als secretaris-generaal. De (her)benoemingen zijn voor twee jaar. APPEC heeft een ambitieuze roadmap voor de realisatie van de volgende generatie grote onderzoeksfaciliteiten voor het faciliteren van onderzoek op het snelgroeiende grensvlak van de natuurkunde en sterrenkunde. Enkele voorbeelden zijn detectoren voor directe detectie van gravitatiegolven, experimenten om neutrino eigenschappen te bepalen, zoals KM3NeT, en faciliteiten voor onderzoek naar donkere materie en donkere energie. Hoogleraar Frank Linde is sinds 1 januari 2015 hernieuwd als onderzoeker verbonden aan het Institute of Physics (IoP), nadat hij recent na tien jaar teruggetreden is als directeur van het Nikhef. In een eerste reactie op zijn benoeming bij APPEC zegt hij: "Astrodeeltjesfysica gaat over ongelooflijk uitdagende en fundamentele wetenschappelijke vragen. Het zou zomaar kunnen dat we de komende jaren hele spannende ontdekkingen gaan meemaken. Topprioriteit voor mij zal zijn om de plannen voor een aantal grote onderzoeksfaciliteiten verder op de rit en gefinancierd te krijgen, in het bijzonder voor multi-messenger studies. Verder zou het goed zijn de banden met CERN te versterken."
20 januari 2015
Kick-off van de Interest Group Computer Resources voor Life Science Research gehouden ⇒
Op 20 januari 2015 werd de kick-off gehouden van de gezamenlijke SURF-DTL interest group "computer resources voor life science research". De meeting was bedoeld voor IT managers, "Big Data" bioinformatici en wetenschappelijke programmeerders. In het life science onderzoek winnen computer resources steeds meer aan belang aangezien de data volumes die verwerkt moeten worden vanuit het toekomende-generatie sequencing, medische beeldvorming en andere instrumenten gestadig groeien. Lokale resources volstaan vaak niet om computer resources te leveren voor piekcapaciteiten. In deze interest group, gerelateerd aan het NFU onderzoeksdata-infrastructuur programma, worden de vereisten besproken, de use cases en modellen om computer resources van medische centra en andere academische instituten op te schalen, die omgaan met grootschalige life science onderzoeksdataverwerking. De modellen bevatten federatie van computer resources en het opschalen door virtualisatie.
28 januari 2015
Stichting SURF officieel omgezet in Cooperatie SURF ⇒
Met ingang van 28 januari gaat Stichting SURF officieel verder als Cooperatie SURF U.A. Om 10 uur heeft de notaris op het kantoor van SURF in Utrecht de akte van omzetting gepasseerd. De cooperatie SURF bestaat met ingang van januari 2015 uit het bureau van de cooperatie (SURF-bureau) en 3 werkmaatschappijen: SURFmarket, SURFnet en SURFsara. Met ingang van 28 januari treedt per direct een aantal structuurwijzigingen in werking. De reeds bestaande Raad van Afgevaardigden wordt omgezet in een Ledenraad. De Ledenraad bestaat uit 33 leden verdeeld over 6 afdelingen: universiteiten, UMC's, hbo, mbo, research en overig. Voor alle afdelingen is een vastgesteld aantal zetels beschikbaar. Het bestuur van de cooperatie SURF is belegd bij de Directieraad. Daarin zitten de algemeen directeur SURF, Kees Neggers en de directeuren van de werkmaatschappijen SURFmarket, Jan Bakker; SURFnet, Erwin Bleumink; en SURFsara, Anwar Osseyran. In de nieuwe structuur is er 1 Raad van Commissarissen (RvC), die toezicht houdt op de gehele cooperatie, inclusief de werkmaatschappijen. De RvC bewaakt dat hun activiteiten in lijn zijn met de doelstellingen van de cooperatie, zoals vastgelegd in de statuten. In plaats van een samenwerkingsovereenkomst met Stichting SURF worden de aangesloten instellingen lid en daarmee mede-eigenaar van de Cooperatie SURF U.A. De lidmaatschapsvoorwaarden blijven dezelfde als voorheen. De instellingen verwachten dat de nieuwe structuur SURF en de instellingen dichter bij elkaar brengt en de samenwerking binnen SURF versterkt.
12 februari 2015
SURF ondertekent environmental policy GEANT →
Namens SURF ondertekende SURFsara-directeur Anwar Osseyran op 10 februari 2015 de environmental policy van GEANT. Hiermee committeren SURF en de SURF-werkmaatschappijen zich aan internationaal geformuleerde richtlijnen voor duurzaamheid. GEANT, het pan-Europese onderwijs- en onderzoeksnetwerk dat alle National Research and Education Networks (NREN's) in Europa met elkaar verbindt, is een actie gestart om deze organisaties een environmental policy te laten ondertekenen en te publiceren. De stuurgroep Groene ICT en Duurzaamheid binnen SURF (GIDS) heeft zich bij dit initiatief aangesloten en het beleidsdocument geconcretiseerd voor SURF en de SURF-werkmaatschappijen. In het beleidsstuk geeft SURF aan zich ervan bewust te zijn, dat ICT een van de snelst groeiende sectoren is in termen van energieverbruik en daarmee een aanzienlijke voetafdruk veroorzaakt.
27 januari 2015
Science Research bij UvA-VU: Amsterdam Center voor Multiscale Modeling →
In 2007 bedachten chemici Evert Jan Baerends van de VU en Daan Frenkel van de UvA dat er meer samengewerkt moest worden op het gebied van moleculair modelleren. De twee hoogleraren werden zo de 'founding fathers' van het Amsterdam Center for Multiscale Modeling (ACMM). Twee keer per jaar houdt het ACMM een symposium, vaak rondom 1 centraal thema. Op dat symposium komen experts uit binnen- en buitenland samen. "In de dagelijkse praktijk zien de onderzoekers, docenten en promovendi elkaar regelmatig op de VU-campus of op het Science Park in Amsterdam-Oost", vertelt VU-hoogleraar Theoretische Chemie Lucas Visscher. "Als groep gaan we steeds vaker richting Science Park, zowel voor onderwijs als onderzoek. De gezamenlijke en bachelor en master hebben nu als thuisbasis het Science Park. Daar staat ook onze gedeelde supercomputer. We groeien hierdoor steeds meer naar elkaar toe."
Jobcorner
09 februari 2015
Cyprus Instituut zoekt Computerwetenschapper  ⇒
Het Cyprus Instituut heeft een vacature voor een Computerwetenschapper. De geschikte kandidaat zal werkzaam bij CaSToRC aan het Cyprus Instituut in Nicosia en wordt belast met activiteiten voor het Europese project PRACE. Deze werkzaamheden hebben betrekken op de ontwikkeling van vooruitstrevende parellelle methodes, het maken van prototypes voor toekomstige computerarchitecturen en het optimaliseren van codes. In het bijzonder zal de computerwetenschapper belast worden met de ontwikkeling van wetenschappelijke codes voor toepassingen in Klimaatverandering en computational fluid dynamics voor hybride architecturen zoals Infiniband-gekoppelde clusters versneld met NVIDIA GPUs of Intel MIC. De geschikte kandidaat wordt betrokken in een gezamenlijk project met Europese partners om de volgende generatie van geavanceerde computercodes te ontwikkelen voor exascale computers en GPUs. Solliciteren kan nog tot en met 28 februari 2015.
11 februari 2015
Beurzen voor Master of Science in HPC Programma's bij het EPCC in Edinburgh, Schotland ⇒
Het Edinburgh Parallel Computing Centre (EPCC) aan de Universiteit van Edinburgh doet nu een oproep voor sollicitaties voor zijn MSc programma's in High Performance Computing (HPC) en HPC met Data Wetenschap. Het MSc programma in HPC is een eenjarige postgraduaat mastercursus van het EPCC, een onderzoeksinstituut binnen de Universiteit van Edinburgh. EPCC is een vooraanstaand Supercomputing Centre in het Verenigd Koninkrijk en beheert ARCHER, de Britse nationale supercomputer faciliteit. De studenten hebben toegang tot vooraanstaande HPC platformen en technologieen zoals ARCHER. Andere faciliteiten betreffen multicore, Xeon Phi en GPU-gebaseerde machines en de centrale computer clusters van de universiteit. Dit MSc programma is bestemd voor studenten die een levendige belangstelling hebben in programmeren en meer willen weten over HPC en parallel programmeren. Het tweede MSc programma, Data in de wetenschap, is een gebied van computerwetenschap dat zich bezighoudt met de manipulatie, het verwerken en het analyseren van gegevens om er kennis uit te halen. HPC biedt de kracht die ten grondslag ligt aan het beheer en de analyse van Big Data; de steeds groeiende grote, complexe en uitdagende gegevensseries die nu gegenereerd worden in vele gebieden van wetenschap en industrie. Het MSc in HPC met Data Wetenschap biedt een grondige basis in HPC technologieen samen met een praktisch begrip van de sleutelideeen en technieken van datawetenschap en de HPC instrumenten die eraan ten grondslag liggen.
© Nieuwsbrief