logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geinteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer maart 2015
OGF nieuws
14 maart 2015
21-22 mei 2015 - 44ste Open Grid Forum in samenwerking met de EGI Conferentie 2015 in Lissabon, Portugal ⇒
De Open Grid Forum meetings zullen plaatsvinden tijdens de 2 dagen en zullen alle onderwerpen behandelen van algemeen belang voor de OGF gemeenschap met inbegrip van meetings over cloud, grid, netwerken, veiligheid, toepassingen en API ontwerp. Tijdens de EGI Conferentie worden tevens de EUBrazilCC workshop georganiseerd op 18 mei, en het European Globus Community Forum op 20 mei.
Cursussen en evenementen
13 maart 2015
24 maart 2015 - Seminar What's Next @ SURFconext in Utrecht ⇒
Op 24 maart 2015 organiseert SURFacademy in Utrecht voor de 2e keer het seminar What's Next @ SURFconext. Een interactieve dag met een breed scala aan onderwerpen rond SURFconext. Tijdens het seminar krijgt u antwoord op vragen als: waar staat SURFconext, welke belangrijke ontwikkelingen spelen er en welke nieuwe functionaliteit zit er aan te komen? Onderwerpen die aan bod komen zijn sterke authenticatie, autorisatie, gastgebruik - bijv. voorinschrijvers en alumni - en SURFconext internationaal. Na de lunch zoomen de organisatoren verder in op verschillende onderwerpen en kunt u zelf ook onderwerpen aandragen. Dit seminar richt zich op SURFconext-contactpersonen die binnen hun instelling inhoudelijk betrokken zijn bij SURFconext, zowel vanuit een beleidsmatig en administratief perspectief, als uit beheerders en technisch perspectief. Enige voorkennis over SURFconext is om die reden vereist.
20 februari 2015
24 maart 2015 - Vision and Focus 2015 in Bussum ⇒
Erik Huizer spreekt op 24 maart over de oneindige groei van data tijdens Vision and Focus 2015. Wat betekent de almaar groter wordende hoeveelheid van data voor het hoger onderwijs en onderzoek? Hoe komen we van data naar informatie? Welke technische uitdagingen liggen er? En hoe gaan we die te lijf? Erik Huizer, CTO van SURFnet, beantwoordt die vraag op 24 maart 2015 tijdens het Vision and Focus-event van Telindus. U kunt daarbij zijn. Naast Erik Huizer geven verschillende sprekers presentaties in het verlengde van dit thema. Telindus organiseert Vision and Focus voor de 13e keer in 't Spant! te Bussum. Het thema dit jaar is 'Adaptive IT: van een reactieve naar een creatieve IT-afdeling'.
13 maart 2015
8 april 2015 - Workshop Green ICT Skills in het hoger onderwijs in Utrecht ⇒
De workshop 'Green ICT Skills' vindt plaats op 8 april 2015 van 14.00 tot 16.00 uur in het SURF-kantoor in Hoog Overborch, Hoog Catharijne, Moreelsepark 48, Utrecht. Doel van de workshop is het uitwerken van een set aan Groene ICT gerelateerde leerdoelen voor zowel bachelor- als masterprogramma's van ICT-opleidingen en het uitwisselen van kennis, ervaringen en opleidingsmaterialen. 'Green ICT Skills' is ook 1 van de onderwerpen waarop de Special Interest Group (SIG) 'Groene IT en Duurzaamheid' van SURF zich in 2015 wil richten. De centrale vraag is daarbij: hoe kan het onderwerp 'Groene IT en Duurzaamheid' een meer structurele plek krijgen binnen ICT-curricula in het hoger onderwijs? De SIG 'Groene IT en Duurzaamheid' wil de workshop graag benutten om met alle betrokken docenten in het hoger onderwijs de handen ineen te slaan en voor dit specifieke onderwerp een community te vormen. Op 29 mei 2015 vindt het 5de symposium Groene ICT en Duurzaamheid plaats. Een van de tracks is gewijd aan het onderwerp 'Green ICT skills'. Binnen deze track zal onder meer aandacht zijn voor de diverse initiatieven en praktijkvoorbeelden in het hoger onderwijs.
09 maart 2015
5-7 mei 2015 - 2e Internationale BSC Doctorale Symposium 2015 in Barcelona, Spanje ⇒
Het Tweede Internationale Doctorale Symposium 2015 van het Barcelona Supercomputing Center wordt georganiseerd van 5 tot en met 7 mei 2015. Het doel van het symposium is een forum bieden waar PhD studenten en PostDoc onderzoekers de resultaten van hun werk kunnen presenteren. De deelnemers kunnen hun ervaringen delen via presentaties, poster sessies en discussies. Bijdragen zijn nog welkom tot en met 31 maart 2015. De tutorials tijdens het symposium besteden aandacht aan carriere ontwikkeling met lezingen over onderzoek en vaardigheden. Dit jaar is er ook een tutorial met een inleiding tot wetenschappelijk schrijven. De voertaal is Engels. Meer informatie is te vinden via http://www.prace-ri.eu/bsc-doctoral-symposium-2015/ .
14 maart 2015
18-22 mei 2015 - EGI Conferentie 2015 in Lissabon, Portugal ⇒
Registratie is nu open voor de EGI Conferentie 2015 die plaatsvindt tussen 18 en 22 mei 2015 in Lissabon, Portugal. Het event wordt georganiseerd door EGI.eu en IBERGRID, een samenwerkingsverband tussen de Portugese nationale Distributed Computing Infrastructuur (INCD) en het Spaanse Nationale Grid Initiatief. De EGI Conferentie 2015 zal worden gewijd aan het thema: "Engaging the Research Community towards an Open Science Commons". Het event brengt ICT-experten van onderzoekscentra, HTC en cloud specialisten, identity en access management experten, vertegenwoordigers van de belangrijkste Europese onderzoeksinfrastructuren en cyber-infrastructuurbeheerders, wereldwijde zusterinstellingen, internationale project PI's alsook vertegenwoordigers van de industrie en beleidsmakers samen. De EGI Conferentie 2015 zal deelnemers voorstellen met een uniek overzicht van de huidige status van de EGI oplossingen en de laatste ontwikkelingen in onderzoeksinfrastructuur en cyber-infrastructuren. Het event zal ook een aantal internationale projecten belichten die innovatie en technologische ontwikkeling van gedistribueerde high throughput computing en cloud service provisioning zullen aansturen voor de Europese onderzoeksruimte.
06 maart 2015
25-26 mei 2015 - Vrouwen in HPC tijdens PRACEdays15 in Dublin, Ierland ⇒
In samenwerking met het Vrouwen in HPC netwerk, de PRACE geavanceerde trainingscentra (PATC) en de Britse Nationale Supercomputer Infrastructuur ARCHER, zal PRACE een anderhalve dag durende trainingssessie organiseren met als titel 'Hands on Introductie tot HPC'. Deze cursus biedt een algemene inleiding op High Performance Computing (HPC) met gebruik van de Britse nationale HPC dienst ARCHER als het platform voor oefeningen. Vertrouwd zijn met desktop computers wordt verondersteld maar er is geen programmeer- noch HPC ervaring vereist. Programmeerders kunnen echter extra voordeel halen uit de cursus aangezien source code voor alle practica voorhanden zal zijn. Dit event staat open voor iedereen die interesse heeft voor het gebruik van HPC maar de trainingsstaf bestaat enkel uit vrouwen. Dit biedt voor vrouwen de gelegenheid om te netwerken en samenwerkingsverbanden uit te bouwen terwijl ze ook nieuwe vaardigheden kunnen leren voor een uitdagende en lonende carriere in HPC. De registratie voor het Vrouwen in HPC satelliet event staat los van de registratie voor de PRACEdays15 conferentie.
10 maart 2015
18-19 juni 2015 - HO-link Conferentie 2015 in Noordwijkerhout ⇒
Als u betrokken bent bij toelating, inschrijving, studentenadministratie of onderwijslogistiek in of voor het hoger onderwijs, dan kunt u deelnemen aan de HO-link Conferentie 2015 op 18 en 19 juni 2015. De conferentie vindt plaats in Noordwijkerhout. De HO-link Conferentie is een tweedaagse conferentie die dit jaar wederom wordt georganiseerd door DUO, SURF en Studielink. Het is een conferentie voor een breed publiek en met een gevarieerd programma. De nieuwste (beleids)ontwikkelingen en ervaringen rondom het onderwijs, studentenadministraties, onderwijslogistiek en Studielink komen aan bod. En natuurlijk is er volop ruimte om elkaar te ontmoeten en bij te praten. Het thema van de conferentie van 2015 is 'Grip', een actueel, breed en veelomvattend thema. Tijdens de conferentie gaan de deelnemers in op vragen als: Hoe krijgen en houden we grip op de veranderende onderwijsorganisatie? Hoe houden we grip op kosten en kwaliteit? Hoe krijgen we grip op het toekomstige selectieproces? Hoe voorkomen we dat we te veel grip op zaken willen hebben? En wat levert grip ons nou eigenlijk op? Heeft u belangrijke ervaringen of innovaties die u met vakgenoten wil delen en die binnen dit thema passen? Dien uw voorstel in voor 1 april 2015. De breed samengestelde programmacommissie zal uw inzending beoordelen. Als tegenprestatie ontvangt 1 (hoofd)spreker 100 euro korting op de toegangsprijs.
Ledennieuws
20 februari 2015
Erik Huizer draagt bij aan boek 'Omstreden vrijheid' ⇒
Op 18 februari 2015 is het boek 'Omstreden vrijheid' uitgebracht door de Wiardi Beckmanstichting. In het boek gaan verschillende auteurs in op de vrijheidsdilemma's in de moderne samenleving. Een van de auteurs is Erik Huizer, die schrijft over de vrijheidsparadoxen van het internet. 'De anarchistische trekjes van het internet' is de titel van de bijdrage van Erik Huizer. Huizer geeft aan dat je ook in een land als Nederland vrijheid niet kunt beschouwen als iets vanzelfsprekends. Je moet hard vechten om allereerst vrijheid te krijgen en vervolgens om te behouden. Zeker op internet is die strijd veel dichterbij dan in de offline wereld. Op het internet geldt een grote mate van vrijheid. Die draagt bij aan economische groei, ontwikkeling en innovatie. 'Permissionless innovation' is een kenmerk van die vrijheid. Een belangrijk punt bij het bewaken van internetvrijheid is de governance. Want waar het in de offline maatschappij duidelijk is wie de regels maakt en het ook duidelijk is wanneer regels worden overtreden en hoe er wordt gehandhaafd, is dat op het internet niet het geval. Hij pleit ervoor om niet alleen in Nederland, maar ook internationaal, te komen tot een fundamenteel publiek en politiek debat over de ontwikkeling van het internet, de afhankelijkheid van technologie, de integratie in het onderwijs, het koppelen van bestanden, privacy en vrijheid. Het zou mooi zijn als we daar een visie op kunnen ontwikkelen, op basis waarvan toekomstige regeringen toepasselijk beleid, wetgeving en handhaving kunnen ontwikkelen. Tijdens de TERENA Networking Conference (TNC2015), de grootste Europese conferentie op het gebied van onderzoeksnetwerken, geeft Erik Huizer een presentatie over de vrijheid op internet en legt hij uit waarom alle research- en netwerkorganisaties daarvoor zouden moeten vechten.
19 februari 2015
Hoe de internationale aantrekkingskracht van romans voorspellen →
Onderzoekers van het Beyond the Book project zullen een paper presenteren over het voorspellen van de internationale aantrekkingskracht van romans op de jaarlijkse conferentie van de Alliantie van Digitale Humanities Organisaties die voor het eerst wordt georganiseerd in Sydney, Australie van 29 juni tot en met 3 juli 2015. Het project ontwerpt een visualisatietool om het niveau van internationale leesbaarheid van romans tonen. De impact van de globalisering op cultuur en literatuur is heel belangrijk. Fictiewerken worden echter nog steeds geconfronteerd met struikelblokken als ze worden vertaald voor lezers uit een andere cultuur. In veel gevallen wordt, wanneer men een boek leest uit een andere cultuur, de lezer verondersteld over minstens enige kennis te beschikken van personen, plaatsen of gebeurtenissen uit die andere cultuur. Sommige namen zijn universeel gekend, zoals New York of Angela Merkel, maar anderen zullen grotendeels onbekend en misschien zelfs mysterieus zijn, zoals Monnikendam of Meneer Beerta. Het onderzoeksteam stelde zich dan ook de vraag hoe "internationaal" een fictiewerk eigenlijk is.
06 maart 2015
Updates van de experimenten - LHC-herstart - ALICE →

Een van de belangrijkste taken van de ALICE-detector bij de LHC op CERN is antwoorden vinden op de vele vragen over de aggregatietoestand waarin het vroege universum zich bevond; het zogenaamde Quark-Gluon Plasma. Het Quark-Gluon Plasma is een toestandsfase waarin de vrijheidsgraden de quarks en gluonen zijn; dit zijn de elementaire deeltjes die in ons huidig universum opgesloten zitten in protonen en neutronen. Run 1 van de LHC was voor ALICE op veel fronten een succesvolle run. Door het bestuderen van het collectieve gedrag van het Quark-Gluon Plasma weten de onderzoekers nu veel beter wat de transportcoefficienten van deze nieuwe vorm van materie zijn. Ook hebben de onderzoekers ontdekt dat collectief gedrag zich zelfs in hele kleine systemen manifesteert .

05 maart 2015
Stan Bentvelsen lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen ⇒
Nikhef-directeur Stan Bentvelsen is benoemd als lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). De KHMW heeft als doel het bevorderen van de wetenschap en een brug slaan tussen wetenschap en samenleving. Het kent directeuren, leden en buitenlandse leden en werd opgericht op initiatief van een zevental vooraanstaande burgers van Haarlem, die de wetenschap wilden bevorderen, in 1752. Op dit ogenblik zijn er 350 directeuren en 450 leden. Z.M. Koning Willem-Alexander is protector van de Maatschappij. Alexander Rinnooy Kan is voorzitter van de KHMW. In augustus 2014 bezocht Rinnooy Kan samen met een delegatie van de KHMW de LHC-experimenten ATLAS en LHCb, waar hij door onder andere Bentvelsen werd rondgeleid. Deze eerste buitenlandse excursie voor de KHMW werd als zeer boeiend en inspirerend ervaren door de leden. Stan Bentvelsen zegt: "Het is mooi dat de KHMW nu een experimenteel deeltjesfysicus tot lid heeft benoemd. Ik vind het een eer, en een prachtige kans om de aandacht voor ons vakgebied verder te vergroten. Wat mij betreft komen de KHMW-leden die de reis in 2014 hebben gemist ook allemaal naar CERN."
05 maart 2015
Twee nieuwe clouddiensten gekoppeld aan SURFconext ⇒
Er zijn twee nieuwe diensten aangesloten bij SURFconext: de open source auteurstool Xerte en de online enquetetool Qualtrics. Met Xerte Online Toolkit van 12Change maken docenten, maar ook studenten eenvoudig interessante en interactieve leermiddelen. Xerte Online Toolkit is een open source auteurstool die vooral niet-technische gebruikers in staat stelt om snel en eenvoudig rijke, interactieve en interessante online leermiddelen te ontwikkelen. Gebruikers kunnen ook samenwerken aan modules. De online enquetetool Qualtrics Research Suite maakt het verzamelen van academische inzichten makkelijker. Met een intuitieve point-and-click interface kunnen eenvoudige tot zeer complexe onderzoeken en experimenten worden opgezet. Deze combinatie stelt professoren, onderzoekers en studenten in staat om onderzoeken sneller op te zetten en data van hogere kwaliteit te verzamelen. Door de koppeling van deze twee nieuwe clouddiensten met de samenwerkingsinfrastructuur SURFconext kunnen gebruikers eenvoudig en veilig inloggen met hun eigen instellingsaccount op basis van single sign-on. Xerte Online Toolkit is verkrijgbaar via Mijn SURFmarket. Instellingen betalen niet voor gebruikerslicenties, alleen voor installatie, beheer en data-opslag.
12 maart 2015
Fopke Klok nieuwe voorzitter Wetenschappelijk Technische Raad ⇒
De Wetenschappelijk Technische Raad (WTR) heeft Fopke Klok unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter van de raad. Fopke Klok was sinds 1 mei 2014 al interim-voorzitter. Hij nam deze functie over van Paul Rullmann, die in mei 2014 aantrad als voorzitter van SURF. Fopke Klok brengt belangrijke kennis en ervaring in bij de WTR over ICT, en industriele R&D en innovatie. Klok is directeur van ITEA, het EUREKA-clusterprogramma dat Nederlandse bedrijven helpt met het versterken van hun internationale concurrentiepositie. Het is een belangrijk onderdeel van het innovatiecontract van de topsector Hightech Systemen en Materialen (HTSM). Ook was Klok namens Philips Research van 2004 tot 2008 lid van de stuurgroep GigaPort Next Generation. Het toonaangevende SURFnet6 was een van de resultaten daarvan. De Wetenschappelijk Technische Raad is een onafhankelijk adviescollege. Het adviseert de cooperatie SURF, gevraagd en ongevraagd, over strategische, wetenschappelijke en technische kwesties van de cooperatie. Ook staat de WTR de ledenraad en directieraad gevraagd en ongevraagd bij in het nemen van besluiten over strategische, wetenschappelijke en technische aspecten van de werkterreinen van de cooperatie. De WTR heeft een kwalitatieve toetsingsfunctie van projecten en activiteiten die de werkmaatschappijen van SURF initieren. Daarnaast coordineert de WTR - in opdracht van de raad van commissarissen - reviews en evaluaties van programma's, thema's en meerjarenplannen.
02 maart 2015
MAnIAC maakt analytisch incompatibele apparaten compatibel →
Een innovatief onderzoeksproject in de analytische wetenschap heeft aanzienlijke financiering verworven bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO. Dit MAnIAC project onder leiding van prof.dr. Peter Schoenmakers, werkzaam aan Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences, heeft tot doel analytische methoden en technieken te combineren die tot nu toe als incompatibel werden beschouwd. Het budget bedraagt meer dan 1 miljoen euro. Analytische apparaten zijn van grote betekenis voor onze samenleving op gebieden als gezondheid, voeding en milieu. Zo zijn ze van belang in kwaliteits- en veiligheidsanalyses, onder andere in industriele toepassingen. In onderzoek en innovatie verschaffen ze cruciale informatie die aan de basis ligt van diepgaand begrip en nieuwe kennis. Vaak is de combinatie van twee analytische technieken veel waardevoller dan elk van de technieken afzonderlijk. Een mooi voorbeeld is de combinatie van gaschromatografie en massaspectrometrie. Deze GC-MS apparatuur wordt zeer veel toegepast op uiteenlopende gebieden, van de analyse van voedingsmiddelen en de ontwikkeling van geneesmiddelen tot milieukundige analyses.
12 maart 2015
Updates van de experimenten - LHC-herstart - ATLAS →
Na het overweldigende succes van Run 1 heeft ATLAS in Run 2 legio taken, waaronder het uitpluizen van de karakteristieken van het deeltje dat in 2012 gevonden werd: het Higgs-boson. Daar gaat een hogere botsingsenergie van 13 TeV in Run 2 enorm bij helpen. Wouter Verkerke is co-programmaleider van de Nederlandse inbreng bij ATLAS op Nikhef: "Higgs is het begin van de ontdekkingsreis, niet het einde." De eerste run van de LHC (2010-2012) was om verschillende redenen een enorm succes: een belangrijk stuk nieuwe natuurkunde werd ontdekt (het higgsdeeltje), de versneller leverde veel meer botsingen dan verwacht en alle experimenten - detector, computing, analyse - werkten uitstekend.
27 februari 2015
AAA financiering voor Amsterdam Data Science →
Amsterdam Data Science heeft een investering ontvangen van de Amsterdam Academic Alliance (AAA). Amsterdam Data Science is de in 2013 opgerichte netwerkorganisatie met als leden UvA, VU, HvA en het Centrum Wiskunde & Informatica. De organisatie is opgezet voor samenwerking in onderzoek, om elkaar te helpen fondsen te verwerven, voor valorisatie van onderzoek en voor onderwijs. De organisatie is bijvoorbeeld betrokken bij dertien masters. Op 19 februari 2015 hebben de Colleges van Bestuur van VU en UvA besloten de aanvraag voor middelen uit het AAA-fonds voor Amsterdam Data Science te honoreren. In 2015, 2016 en 2017 ontvangen de gezamenlijke betafaculteiten van VU en UvA ieder jaar een bedrag van 1.023.000 euro ten behoeve van dit programma.Volgens de beoordelingscommissie is het aangevraagde programma 'een belangrijk en goed initiatief dat voortbouwt op bestaande UvA-VU-samenwerkingsverbanden en zorgt het voor een noodzakelijke vertaalslag tussen de verschillende disciplines die ieder vanuit hun eigen optiek het opkomende fenomeen van grote datasets bestuderen'. De commissie noemt het voorstel voor concrete projecten met daaraan verbonden postdocs een sterk punt van de aanvraag.
27 februari 2015
Steden worden steeds intelligenter ⇒
Op Kennislink verscheen onder bovenvermelde titel een bijdrage van Robert Visscher over hoe onderzoekers steden slim maken met big data. Initiatieven om steden slimmer te maken, schieten overal als paddenstoelen uit de grond. Ongelooflijk veel data speelt daarbij een sleutelrol. Dankzij steeds goedkopere sensoren is het mogelijk om veel meer gegevens te verzamelen. Onderzoekers werken ook steeds vaker samen met inwoners van steden, die bijvoorbeeld via hun mobiele telefoon data verzamelen, aldus Robert Visscher. Net als andere steden, wil Amsterdam nu ook bekend staan als intelligent. Het nieuwe AMS Instituut moet daarbij helpen. Daar doen wetenschappers niet alleen onderzoek, maar verzorgen ze vanaf 2017 ook onderwijs. Een succesvolle toepassing van al die ideeen staat of valt met goed werkende techniek om grote hoeveelheden data te verwerken. Dat dit geen eenvoudige opgave is, laat interessant onderzoek aan de TU Delft zien. Wetenschappers gaan daar na hoe ze het beste gigantische hoeveelheden data van puntenwolken verwerken. Puntenwolken worden bijvoorbeeld gebruikt bij het Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN2), dat architecten en stedenbouwkundigen veel raadplegen. Daarin staan zo ontzettend veel punten, dat je woningen, bomen en zelfs stoepjes herkent. Voor heel Nederland gaat het, met ongeveer tien punten per m2, maar liefst om 640 miljard punten. In de toekomst neemt dat alleen maar toe, aldus hoogleraar GIS-technologie Peter van Oosterom (TU Delft). Wie binnen de TU Delft momenteel AHN2 info wil over een bepaald deel van Nederland, moet dat bij de universiteitsbibliotheek een dag van te voren aanvragen. Zoveel rekentijd is er nodig. Natuurlijk kosten al die punten ook verschrikkelijk veel opslag. Hoog tijd dus om de informatie toegankelijker te verwerken en beschikbaar te maken. Dit trachten onderzoekers op te lossen door alle punten van een slimme code te voorzien of door de meest karakteristieke punten als eerste door te sturen, wanneer iemand data opvraagt.
17 februari 2015
Olya Igonkina benoemd tot bijzonder hoogleraar →
Nikhef-onderzoeker Olya Igonkina is met ingang van 1 januari benoemd tot bijzonder hoogleraar bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit met als leeropdracht: The study of proton-proton interactions at the Large Hadron Collider at CERN. Op Nikhef is Olya Igonkina betrokken bij het ATLAS-experiment, een van de detectoren bij de Large Hadron Collider (LHC) op CERN in Geneve. Olya Igonkina zal nauw samenwerken met Nikhef-onderzoeker Nicolo de Groot, hoogleraar Experimentele deeltjesfysica, verbonden aan de afdeling Experimentele Hoge Energie fysica (EHEF), Institute for Mathematics, Astrophysics and Particle Physics (IMAPP) van de Radboud Universiteit. De afdeling is partner in het Nikhef en in de landelijke Onderzoekschool Subatomaire Fysica.
26 februari 2015
Grondtemperatuur beinvloedt nauwkeurigheid netwerktijd →
De grondtemperatuur is van invloed op glasvezelkabels en daarmee op de nauwkeurigheid van het signaal dat er door reist. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam en Rijksuniversiteit Groningen naar de nauwkeurigheid van nieuwe virtuele atoomklokverbindingen. In samenwerking met het KNMI is een wiskundig model ontwikkeld dat dit effect beschrijft. De onderzoekers hebben hun resultaten in het wetenschappelijke tijdschrift Applied Opticsgepubliceerd. Virtuele atoomklokken worden onder andere gebruikt voor tijdsbepaling, en kunnen ook zeer nauwkeurige plaatsbepaling zoals GPS mogelijk maken. In het onderzoek is het glasvezelnet van SURFnet gebruikt om de signalen van extreem stabiele atoomklokken in Amsterdam over te brengen naar Groningen voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. In het onderzoek is onder meer gekeken naar het effect van variaties in grondtemperatuur op het gedrag van de virtuele atoomklok. Zo wordt bij een stijgende temperatuur de glasvezelverbinding door thermische uitzetting iets langer, waardoor het signaal van de klok met een kleine vertraging uit de glasvezel komt. Er is nu een model ontwikkeld dat dit effect beschrijft, zodat op basis van grondtemperatuurmetingen een voorspelling kan worden gedaan over de stabiliteit van de atoomklok op afstand.
02 maart 2015
AIMMS nu beschikbaar op de Lisa cluster computer ⇒
Het Lisa systeem is een cluster computer bestaande uit meerdere honderden multi-core nodes die op Linux draaien. Eind februari 2015 zijn Nederlandse academische instituten begonnen met het gratis gebruik van AIMMS - een acroniem voor "Advanced Interactive Multidimensional Modelling System" op dit cluster. Dankzij de Academische Cluster Licentie hebben gebruikers toegang tot alle solvers die geassocieerd zijn met het Academische Licentie programma voor het verwerken van veelvoudige instanties van een model op het cluster. Het system kan gebruikt worden voor meerdere toepassingen met inbegrip van onderzoek, scenario analyse en gedecomposeerd oplossen van problemen. Het Lisa cluster dat werd geinstalleerd en wordt onderhouden door SURFsara, is bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan grote rekencapaciteit maar die niet dadelijk de faciliteiten van een echte supercomputer nodig hebben. Het systeem biedt een groot aantal multi-core nodes, waarvan er vele verbonden zijn met een snel InfiniBand netwerk dat toelaat om op efficiente wijze parallelle programma's te draaien.
17 februari 2015
Updates van de experimenten - LHC-herstart - LHCb →
De LHCb of Large Hadron Collider beauty-detector is in staat met hoge precisie gebeurtenissen te registreren waarin zogenaamde beauty-deeltjes geproduceerd worden, die vervolgens weer vervallen. Het verval van deze instabiele deeltjes, ook wel B-mesonen genoemd, is uiterst interessant omdat er verschillen blijken te bestaan tussen de materie- en antimaterie vervals processen. Deze verschillen worden technisch aangeduid als schending van "charge-parity" (CP) symmetrie. Naast CP-schending heeft LHCb ook een onderzoeksprogramma naar specifieke vervalsprocessen van beauty mesonen die binnen het Standaard Model niet of nauwelijks mogen voorkomen, de zogenaamde "verboden vervallen".
09 maart 2015
Oproep voor Deelname aan de High Performance Computing PDC Zomerschool ⇒
Het PDC Center voor High-Performance Computing organiseert een Zomerschool van 17 tot en met 28 augustus 2015, en dit in samenwerking met de School voor Computer Science en Communicatie (CSC) aan het KTH Koninklijk Instituut voor Technologie in Stockholm, Zweden. Titel van de Zomerschool is: Introductie tot High-Performance Computing. De cursus wordt voor het 19e jaar gegeven, is in het Engels en staat open voor onderzoekers en master en PhD studenten van overal ter wereld. De deelnemers krijgen een inleiding tot het programmeren van supercomputers en leren ook hoe ze programma's moeten verbeteren voor parallelle wetenschappelijke toepassingen zodat ze efficienter kunnen draaien. Deelnemers worden ook aangemoedigd om hun eigen problemen of programma's voor discussie mee te brengen. De deelnemers krijgen toegang tot het Beskow Cray XC40 systeem van PDC, een van de snelste supercomputers in de Noordse landen. De Zomerschool bestaat uit 35 uren lezingen en 35 uren praktische sessies in het computer lab. Registratie voor de Zomerschool is open van 16 maart tot en met 31 mei 2015.
05 maart 2015
ROC Leeuwenborgh kiest voor nieuwe ICT-partners Vancis en Advantive →
ICT-dienstverleners Vancis en Advantive gaan samen de volledige ICT-infrastructuur hosten en het technisch beheer uitvoeren van onderwijsinstelling ROC Leeuwenborgh. Vancis breidt hiermee zijn dienstverlening aan de onderwijssector uit. ROC Leeuwenborgh kiest voor de overstap van een eigen infrastructuur naar Infrastructure as a Service (IaaS) met schaalbaarheid van de infrastructuur als grootste voordeel. Ook kan de onderwijsinstelling nu rekenen op een verbetering van de netwerkinfrastructuur, Lync telefonie en de beschikbaarheid van een geintegreerde private, managed en public cloud.
02 maart 2015
PRACE 10 Call voor Proposals behaalt 10 op 10 →
De 10e PRACE Reguliere Call voor Proposals leverde 127 in aanmerking komende voorstellen op waarvan er 48 werden toegekend voor een totaal van bijna 1,0 miljard kernuren. Dit brengt het totaal aantal projecten toegekend sinds de aanvang van PRACE medio 2010, naar 394, en het totaal aan toegekende kernuren tot 10,2 miljard. De 48 toegekende projecten worden geleid door vooraanstaande onderzoekers uit 13 verschillende Europese landen, 1 uit Australie en 2 uit de USA. Deze oproep kon ook wetenschappers en onderzoekers verwelkomen uit Australie, India, Japan en de Verenigde Staten als samenwerkende partijen in diverse projecten. Zeven algemene wetenschappelijke domeinen zijn vertegenwoordigd: 8 projecten zijn gekoppeld aan het gebied van biochemie, bio-informatica en Life Sciences; 16 aan scheikunde; 3 aan Earth System Sciences; 8 aan engineering; 5 aan fundamentele fysica; 1 aan wiskunde en informatica; en 7 aan wetenschap van het universum.
18 februari 2015
Tweede koppeling van SURFnet-netwerk op knooppunt NL-IX ⇒
SURFnet heeft sinds januari een tweede aansluiting op het internetknooppunt NL-IX. Daarmee neemt de continuiteit van het netwerk verder toe en kunnen netwerken directer bereikt worden. Door de uitbreiding van de aansluiting is het SURFnet netwerk vanaf beide IP-core routers aangesloten op de NL-IX. Voorheen was het SURFnet netwerk slechts enkelvoudig aangesloten op dit knooppunt. Met deze extra koppeling is de redundantie verder toegenomen en de betrouwbaarheid van het netwerk nog verder verhoogd. SURFnet is naast de NL-IX ook aangesloten op andere knooppunten zoals op de AMS-IX (Amsterdam) en twee internationale knooppunten LINX (Londen) en BNIX (Brussel). Door de aansluiting op verschillende knooppunten zijn er steeds meerdere alternatieve routes beschikbaar om verkeer te routeren. Op deze knooppunten zijn bovendien partijen aangesloten die anders niet via een directe route bereikbaar waren vanaf het SURFnet netwerk. Nu kunnen we daar een rechtstreekse koppeling mee maken waarmee de kwaliteit van die verbinding omhoog gaat.
09 maart 2015
Kenedict Innovation Analytics doet onderzoek op HPC Cloud ⇒
Met behulp van SURFsara's HPC Cloud Computing heeft het bedrijf Kenedict Innovation Analytics het Nederlandse innovatienetwerk in kaart gebracht op basis van patentdata. Het midden- en kleinbedrijf kan onder voorwaarden gebruik maken van de ICT-infrastructuur bij SURFsara. Via een kosteloos pilotproject voerde Kenedict Innovation Analytics data-analyses uit voor een marktonderzoek. De intensieve data-analyses van Kenedict worden steeds grootschaliger. Met behulp van de gebruiksvriendelijke HPC Cloud-omgeving bij SURFsara heeft Kenedict hiermee de mogelijkheden verkend om in de toekomst op schalen van lokale, normale hardware naar een cloud-omgeving. De resultaten van het onderzoek zijn samengevat in een PDF bestand.
Jobcorner
03 maart 2015
Barcelona Supercomputing Center zoekt Performance Engineer ⇒
Het Barcelona Supercomputing Center (BSC) is op zoek naar een kandidaat met een technisch profiel om het domein van de Systeemadministratie te vervoegen van het Departement Operaties van het Centrum. De toekomstige Performance Engineer zal worden belast met de correcte bediening van het queuing systeem, de configuratie en het onderhoud ervan. De kandidaat is verantwoordelijk voor het onderhoud en de installatie van de monitoring van de MareNostrum supercomputer alsmede van iedere andere HPC dienst van het Centrum. Andere taken zijn de uitvoering van het logbeheer van MareNostrum en de andere HPC diensten; onderhoud en beheer van de MareNostrum accounting, de HPC diensten en de projecten binnen BSC zoals RES, PRACE en HBP; en onderhoud en verbetering van bestaande toepassingen voor de evolutie op velerlei gebied. Sollicitaties zijn welkom tot en met 2 april 2015.
18 maart 2015
EGI.eu is op zoek naar een Operations Officer ⇒
EGI.eu is op zoek naar een Operations Officer om het EGI.eu team in Amsterdam te vervoegen. De Operations Officer zal bijdragen tot de coordinatie van de dagelijkse activiteiten van de EGI Cloud en High Throughput Computing infrastructuur die meer dan 530.000 CPU-cores, 200 PB aan on-line opslag en 300 PB aan tape-opslag bundelt. De Operations Officer zal werken als onderdeel van het EGI.eu operations team, en in samenwerking met een wereldwijd netwerk van operationele teams en data- en rekencentra die op nationaal niveau werkzaam zijn. De Operations Officer zal ook helpen bij het sturen van de technische ontwikkeling van de EGI platformen, het verzamelen van technische en beleidsmatige eisen en bijdragen aan de besturing van de nieuwe AAI en cloud-diensten. Uiterste datum voor kandidaatstelling is 3 april 2015, 17:00 CET.
26 februari 2015
Universiteit van Durham zoekt een Computerwetenschapper/Programmeur ⇒

Voor snelle beslissers is er een vacature voor Computerwetenschapper/Programmeur aan de Unversiteit van Durham bij het Instituut voor Computationele Kosmologie om de vectorisatie van de nieuwe SWIFT kosmologische hydrodynamica code te leiden. De deadline voor kandidaten is 22 maart 2015. De geschikte kandidaat zal nieuwe computationele paradigmata ontwikkelen en testen die toelaten om kosmologische simulatiecodes op moderne computerarchitecturen te ontplooien. De toekomstige kandidaat zal een vooraanstaande rol spelen in de ontwikkeling van de fijn-gestructureerde taakgebaseerde parallelle library (QuickSched) die de basis vormt van een nieuwe kosmologische code, Swift, in het bijzonder met betrekking tot het gebruik van de Xeon Phi co-processor. Het werk zal uitgevoerd worden in nauwe samenwerking met staf en studenten van ICC en iARC en binnen de contekst van het nieuw opgerichte Intel Parallel Computing Center in Durham.

12 maart 2015
PRACE zoekt Communicatie Assistent ⇒
PRACE AISBL - het Partnerschap voor Geavanceerde Computing in Europa - is op zoek naar een Communicatie Assistent om het secretariaat in Brussel te vervoegen. De Communicatie Assistent zal de PRACE Communicatie Verantwoordelijke bijstaan en ondersteunen in alle activiteiten met betrekkingen tot de berichtgeving en de events van PRACE en de disseminatie van de PRACE-4IP en PRACE aisbl doelstellingen. Deze vacature werd gecreeerd door de deelname van PRACE aisbl in PRACE-4IP, het 4e PRACE Implementatie Project, gesubsidieerd door de Europese Commissie. De positie houdt veel reizen in op Europees niveau en occasioneel ook op internationaal niveau.
© Nieuwsbrief