logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geinteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer mei 2015
Cursussen en evenementen
08 mei 2015
26-27 mei 2015 - simpleSAMLphp-hackathon in Utrecht ⇒
simpleSAMLphp is een opensource-product dat veel gebruikt wordt om het SAML-protocol te implementeren. Om de verdere ontwikkeling te stimuleren, organiseert SURFnet tweedaagse hackathon op 26 en 27 mei. Op de hackathon komen ontwikkelaars uit diverse landen bijeen om gezamenlijk hands-on te werken aan de volgende release van simpleSAMLphp. Iedereen uit de community die wil bijdragen aan de ontwikkeling van simpleSAMLphp is van harte welkom om deel te nemen. Deelname aan de hackathon is gratis, en de lunch is inbegrepen. De hackathon vindt plaats op het SURFnet-kantoor in Utrecht.
19 mei 2015
27 mei 2015 - 10de Editie van de Amsterdam Science & Innovation Award 2015 in Amsterdam →
Op 27 mei 2015 vindt de Tiende Editie van de Amsterdam Science & Innovation Award 2015 plaats aan het Science Park 113 in Amsterdam. Tien finalisten zullen hun onderzoeksideeen aan de jury en het publiek voorstellen in een elevator pitch. De jury beslist wie de prijs van 10.000 euro wint.
22 april 2015
29 mei 2015 - Symposium Groene ICT en Duurzaamheid in Leiden ⇒
Op 29 mei 2015 vindt voor de vijfde maal het symposium Groene ICT en Duurzaamheid (SGI 2015) plaats. SGI 2015 is het podium voor de laatste ontwikkelingen in groene ICT en duurzaamheid in hoger onderwijs en onderzoek in Nederland. Het symposium heeft dit jaar als thema 'Werken aan groene groei'. Doel is om samenwerking en cross-overs tussen hoger onderwijs, overheid en bedrijfsleven te bevorderen. Aansluitend reikt landelijk studentennetwerk 'Morgen' de SustainaBul uit, de duurzaamheidsaward voor universiteiten en hogescholen. Deze lustrumeditie van het symposium vindt plaats bij de Hogeschool Leiden. De organisatie is in handen van SURF, in nauwe samenwerking met het landelijk studentennetwerk voor duurzaamheid 'Morgen', de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de special interest group Groene ICT en Duurzaamheid en Green IT Amsterdam. Het uitgebreide programma heeft ongeveer 25 sessies in 6 parallelle tracks met als thema's: vergroenen van ICT; green ICT skills; smart Learning; smart Sharing; ICT en duurzaamheid in topsectoren; en living labs. Tijdens het middagprogramma van studentennetwerk 'Morgen' treedt oud-premier Jan Peter Balkenende op als keynotespreker. Hij vertelt over zijn ervaringen met duurzaamheid in de politiek en het bedrijfsleven.
30 april 2015
12 juni 2015 - Bessensap in Den Haag →
Weerbare planten, mini zwarte gaten en Middeleeuwse muziekfragmenten. Dat is een greep uit het scala aan onderwerpen dat wetenschappers op 12 juni in New Babylon Meeting Center te Den Haag zullen presenteren op de vijftiende editie van Bessensap. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) organiseert Bessensap samen met de Vereniging voor Wetenschapsjournalistiek en -communicatie Nederland (VWN). Bezoekers van Bessensap krijgen een indruk van het uiteenlopende onderzoek dat wetenschappers aan Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen uitvoeren. Aan het einde van de dag maakt NWO-voorzitter Jos Engelen bekend wie de Spinozapremies 2015 ontvangen, de hoogste wetenschappelijke onderscheiding van Nederland. Keynote-spreker op Bessensap 2015 is de Amerikaanse journalist Adam Marcus, medeoprichter van de website Retraction Watch. Marcus bespreekt welke lessen we kunnen trekken uit recente gevallen van integriteitsschending in de wetenschap en hoe mogelijke oplossingen eruit kunnen zien.
01 mei 2015
18 juni 2015 - Black Hat Sessions Part XIII: Hoe veilig is (IT in) Nederland? in Ede ⇒
Op 18 juni 2015 organiseert Madison Gurkha alweer de 13e editie van het unieke security congres de Black Hat Sessions in De Reehorst in Ede. Dit jaar is gekozen voor een breed maatschappelijk relevant thema: hoe veilig is (IT in) Nederland? Binnen een groot deel van de vitale infrastructuur is IT onmisbaar geworden: denk hierbij aan de levering van energie en water, maar ook aan transport en telecommunicatie. En wat zijn de financiele sector en gezondheidszorg zonder IT? Het einde van de digitalisering is nog lang niet in zicht. Met het internet verbonden systemen in huis, in de auto en rondom het lichaam worden gemeengoed. Het gebruik van zoveel IT brengt (soms grote) risico's met zich mee. Zijn we ons voldoende bewust van deze risico's? Handelen we ernaar? Hebben we deze risico's onder controle, of is het tijd voor een digitaal deltaplan? Tijdens de Black Hat Sessions Part XIII geven nationale en internationale deskundige sprekers tekst en uitleg over de diverse aspecten die binnen het thema van dit jaar vallen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan de vitale Nederlandse infrastructuur, DDoS-aanvallen, SCADA-systemen, ERP-systemen en Industrial Control Systems (ICS). Zowel voor IT Pro's als decision makers belooft het een leuke en leerzame dag te worden met interessante sprekers uit het veld, interactieve workshops en voorbeelden uit de praktijk. En natuurlijk ook een uitgelezen kans om met vakgenoten van gedachten te wisselen over al deze onderwerpen.
19 mei 2015
2 juli 2015 - Amazon Web Services Summit in Amsterdam ⇒
Een van de belangrijkste evenementen van de cloud computing community, de Amazon Web Services Summit, vindt dit jaar plaats op 2 juli in Amsterdam, in De Kromhouthal aan het Gedempt Hamerkanaal 231. Amazon presenteert het gratis toegankelijke event als de plek om op de hoogte te blijven van de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van cloud computing. De van oorsprong Nederlandse Chief Technology Officer en vicepresident van Amazon, Werner Vogels, neemt de keynote voor het eendaagse event voor zijn rekening. Naast Amazon zelf, presenteren tijdens de summit diverse Nederlandse bedrijven hun bijzondere cloud-case en hun ervaringen met versnelde innovatie via de cloud-oplossingen van Amazon. Op de summit zullen ook AWS-engineers aanwezig zijn en verschillende technische sessies verzorgen. Ook zal er een partner-expo zijn, waarop diverse onafhankelijke dienstverleners hun aanvullende cloudoplossingen etaleren.
Ledennieuws
21 april 2015
Jaarverslag eScience Center nu beschikbaar voor download ⇒
Het jaarverslag 2014 van het eScience Center is nu beschikbaar voor download. In het jaarverslag werden interviews opgenomen mat Jan de Jeu, Vice-President van de Raad van Bestuur van de Universiteit van Groningen; Annemarie Jorritsma, Burgemeester van Almere; Professor Henk Dijkstra van de Universiteit van Utrecht; en Professor Carole Goble van de Universiteit van Manchester. U verneemt meer over de grootschalige projecten die in 2014 opgestart werden en over de nieuwe Path-Finding projecten. Er is ook een woordje uitleg over de nieuwe projecten die in 2015 van start gaan. Uiteraard komen ook de hoogtepunten van 2014 aan bod waaronder het Tweede Nationale eScience Symposium, en nog veel meer.
15 april 2015
Openbare en private partners komen samen tijdens de ODEX4all kick-off meeting →
Op 15 april 2015 kwamen meer dan 20 publieke en private deelnemers van het ODEX4all project samen in Utrecht om zich te buigen over de omvang van het project. Aangezien ODEX4all opgezet werd als een publiek-privaat partnerschap met private partners die bijdragen in cash of in natura voor de specifieke use cases, begon de vergadering met een discussie over de drijvende use cases van het project. Iedere private partner droeg bij tot de eigen specifieke use case en zowel synergetische als algemene onderzoeksvragen werden onderscheiden. Deze onderzoeksvragen zullen de ruggengraat vormen van het project. Inhoudelijk werd het duidelijk dat, hoewel meer dan 50 gegevensreeksen reeds beschikbaar zijn voor het ODEX4all consortium, gebaseerd op eerder werk van Open PHACTS, Bio2RDF, EURETOS, enz., er toch nog behoefte is aan toevoeging van specifieke gegevensreeksen, vooral in de microbiele, plantkundige en dierkundige disciplines, maar ook in de gespecialiseerde biomedische gerichte disciplines. Aangezien veel van de nodige infrastructuur reeds op punt staat, werd besloten om zich te concentreren op het toevoegen van deze gegevensreeksen met absolute voorrang in het project via een reeks van speciale BYODs.
20 april 2015
eScience integrator krijgt NWO subsidie voor onderzoek over de perceptie van big data ⇒
eScience integrator Professor Ronald Stolk ontvangt een half miljoen euro aan subsidie van NWO om manieren te bestuderen om de perceptie van 'Big Data' te verbeteren. Aangezien big data vaak geassocieerd wordt met privacy kwesties en de vrees dat persoonlijke gegevens in verkeerde handen zullen vallen, zal het onderzoek van Professor Stolk zich richten op ethische en psychologische aspecten en hoe deze zich verhouden tot iemands kijk op big data. De onderzoekers hopen meer inzicht te krijgen in hoe technische vernieuwingen, meerbepaald in de zorg, kunnen helpen om de perceptie van big data te verbeteren. Stolk is Professor in klinische epidemiologie aan het UMC Groningen en hoofd wetenschappelijk onderzoeker van het LifeLines project. LifeLines is een onderzoeksprogramma en biobank van 165.000 personen die opgevolgd worden gedurende 30 jaar. De big data studie is een samenwerking tussen LifeLines, UMC Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. Deelnemers van het LifeLines project zijn hierin mee betrokken.
07 mei 2015
SURFnet participeert in Horizon 2020-projecten →
Met Horizon 2020 willen de Europese Commissie en de Nederlandse overheid wetenschap en innovatie stimuleren in het bedrijfsleven en de academische wereld. Zo kunnen zij het concurrentievermogen van Europa vergroten. SURFnet participeert in meerdere Horizon 2020-projecten die zijn gehonoreerd. SURFnet was voor meerdere projecten gevraagd te participeren en was uiteindelijk deelnemer in 5 ingediende projectvoorstellen. Ook Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen zijn betrokken bij deze projecten. Zo pakken deze partners gezamenlijk de kans om actief betrokken te zijn bij onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie in internationaal verband. Drie projecten waarin SURFnet een bijdrage levert zijn begin mei 2015 van start gegaan: AARC, ASTERICS en MAGIC.
17 mei 2015
Natuurkundigen ontwikkelen efficiente berekeningsmethode ⇒
Theoretisch natuurkundigen Eric Laenen, Kasper Larsen en Robbert Rietkerk hebben onlangs een methode ontwikkeld om relevante informatie over deeltjes botsingen op efficiente wijze te berekenen. Hun nieuwe aanpak is gepubliceerd in een artikel in Physical Review Letters, dat de voorkant van het tijdschrift haalde. Botsingen tussen elementaire deeltjes, zoals geproduceerd bij de Large Hadron Collider in Geneve, zijn behoorlijk gecompliceerd. Het voorspellen van de uitkomst van zulke botsingen vereist dan ook zeer ingewikkelde berekeningen. Om die taak eenvoudiger te maken, maken natuurkundigen gebruik van eikonale Feynman diagrammen. Zulke diagrammen geven een versimpelde weergave van een botsing, maar bevatten toch de essentiele informatie. De wetenschappers van Nikhef, de Universiteit van Amsterdam en de ETH Zurich richtten zich op het imaginaire deel van zulke diagrammen. Dat is van belang voor fase-verschillen bij LHC botsingen en eveneens voor een aantal theoretische vraagstukken. Het artikel introduceert een nieuwe methode om het imaginaire deel van eikonale Feynman diagrammen te berekenen. Daarbij worden de diagrammen op verschillende manieren 'gesneden' in eenvoudigere stukken. Bijzonder is ook de systematische aanpak van deze methode, waardoor het toegepast kan worden op een grote verscheidenheid aan eikonale diagrammen.
06 mei 2015
Emotie in filmrecensies →
Sociale wetenschappers zoek naar de emoties die films opwekken bij kijkers om de rol van de media in maatschappij en cultuur beter te begrijpen. Het in kaart brengen van de emoties die opgewekt worden door een film, zouden ook nuttig kunnen blijken te zijn voor het aanbevelen van films die een potentiele kijker interessant zou kunnen vinden, zoals Netflix doet, bijvoorbeeld. Een uitdaging bij het in kaart brengen van de emoties van de kijker is het feit dat het moeilijk en duur is om deze emoties te meten. Lars Buitinck, een ontwikkelaar bij het eScience Center en die werkt voor het "Searching Public Discourse" (SPuDisc) project, meet de emoties die opgewekt worden door films door het analyseren van filmrecensies door amateurs. In samenwerking met communicatiewetenschappers aan de Universiteit van Amsterdam, heeft hij een methode ontwikkeld voor het automatisch identificeren van emoties. Buitinck stelde deze methode voor tijdens de 37ste editie van de Internationale Europese Conferentie over het betrekken van informatie in Wenen.
18 mei 2015
Vidi-beurzen voor 87 talentvolle, ervaren onderzoekers ⇒
NWO heeft aan 87 ervaren onderzoekers een Vidi-beurs van maximaal 800.000 euro toegekend. Hiermee kunnen zij een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en zelf een onderzoeksgroep opzetten. Vidi maakt samen met Veni en Vici deel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO. De Vidi-laureaten gaan onder andere onderzoek doen naar de wapenwedloop tussen bacterien en virussen, de vrolijke cultuur in en rond de Lage Landen tussen de 13e en 17e eeuw, en de eetlust van een neutronenster. Vidi is gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Deze onderzoekers behoren tot de beste tien tot twintig procent van hun vakgebied. Met een Vidi-beurs kunnen onderzoekers 5 jaar onderzoek doen. Binnen Vidi zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert Vidi-laureaten op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting. De Vidi-beurzen worden door NWO jaarlijks toegekend.
07 mei 2015
Warmte en licht sturen in fotonische kristallen →
Wetenschappers van het MESA+ Instituut aan de Universiteit Twente zijn erin geslaagd de verspreiding van warmte in fotonische kristallen aan banden te leggen. Fotonische kristallen zijn structuren op nanoschaal die licht vangen en geleiden. Ze vormen de bouwstenen voor computers en communicatieapparatuur van de toekomst. Denk daarbij aan veel toepassingen in optica - efficiente miniatuurlasers en LEDs, communicatietechnologie - on-chip opslag van stukjes informatie - en zelfs in life sciences - minutieuze, maar gevoelige sensoren van farmaceutische materialen. Het resultaat is gepubliceerd in het toonaangevende Amerikaanse blad voor toegepaste fysica, Applied Physics Letters.
23 april 2015
IBM opent tweede datacentrum in Nederland ⇒
Cloudleverancier Softlayer, onderdeel van IBM, opent een datacenter in Almere, naast Amsterdam het tweede in Nederland. Hiermee breidt IBM zijn wereldwijde aanbod van clouddiensten uit. Het datacenter staat in connectie met alle Softlayer datacenters in de wereld. Softlayer opende in 2011 het eerste datacenter in Amsterdam. Met het tweede dataceter verdubbelt IBM de cloudsoftware-capaciteit in de regio. Dit biedt meer kansen voor data-opslag en geografisch geisoleerde diensten en is daarmee ideaal voor het creeren van een veilige en uitgebreide recovery- en back-up-strategieen. Hoeveel mensen in Almere zullen werken, is nog niet bekend, maar IBM werkt bij elke nieuwe faciliteit met lokaal personeel. IBM Cloud streeft ernaar om de technische en commerciele staf van SoftLayer in de Amsterdamse regio te verdriedubbelen tegen het einde van dit jaar. KPN verkoopt reeds cloud diensten gebouwd op Softlayer infrastructuur. Het bedrijf plant om cloud diensten met meerwaarde te leveren aan meer dan 1 miljoen MKB en grote bedrijven in Nederland via de nieuwe SoftLayer faciliteit. Softlayer is naar eigen zeggen de grootste private leverancier van clouddiensten en vormt de basis van IBMs cloudportfolio. De cloudleverancier heeft vestigingen in onder andere Noord en Zuid Amerika, Azie, Australie en Europa, onder meer in de regio's van Londen, Parijs en Frankfurt. In 2013 werd de cloudleverancier voor twee miljard dollar door IBM overgenomen om het aanbod in clouddiensten uit te breiden. Begin 2014 maakte IBM bekend dat het bedrijf 1,2 miljard dollar investeert in zijn wereldwijde cloudinfrastructuur door vijftien nieuwe datacentra te bouwen. Hiermee zou het de wereldwijde capaciteit van clouddiensten verdubbelen. De afgelopen tien maanden heeft IBM dertien nieuwe datacentra geopend, waaronder 1 in Frankrijk.
17 mei 2015
Physical Review Letters publiceert gecombineerde Higgs-metingen ATLAS en CMS ⇒
Op 14 mei 2015 verscheen in het tijdschrift Physical Review Letters de eerste gecombineerde publicatie van de ATLAS- en CMS-experimenten bij de Large Hadron Collider (LHC), met daarin een combinatie van de metingen van de massa van het higgsdeeltje door beide collaboraties. Het resultaat, verkregen door het samenvoegen van de analyses van de H -> ZZ en H -> gamma gamma kanalen, is: m_H = 125.09 +- 0.24 GeV. Dit houdt een nauwkeurigheid in van 0.2%. Tevens toont de publicatie aan dat de higgsmassa-metingen in beide experimenten consistent met elkaar zijn, en dat ook de ZZ en gamma gamma kanalen hetzelfde resultaat geven. De meting is gelimiteerd door de beperkte grootte van de dataset, en zal in Run 2 van de LHC nog veel preciezer worden. De higgsmassa is een belangrijke parameter binnen het Standaardmodel van de subatomaire fysica. Door een nauwkeurige meting van de higgsmassa en van andere observabelen kan de consistentie van het standaardmodel getest worden. Nieuwe fysica kan daarbij aanleiding geven tot quantumcorrecties die tot afwijkingen leiden. Daarnaast is de gemeten waarde van de higgsmassa een hele bijzondere: met deze waarde bevindt ons heelal zich in een metastabiele vacuumtoestand dicht bij een faseovergang. Chris Quigg van Fermi National Accelerator Laboratory schreef een APS Physics Viewpoint artikel over de publicatie.
12 mei 2015
Naar een infrastructuur voor gecontroleerd hergebruik van onderzoeksdata ⇒
Onderzoekers moeten data op een laagdrempelige manier toegankelijk kunnen maken. Om dat mogelijk te maken is een generieke infrastructuur voor het gecontroleerd delen van data op Pan-Europees niveau wenselijk. Sinds kort zijn het European Genome-phenome Archive (EGA) en het Resource Entitlement Management Systeem (REMS) via SURFconext beschikbaar. Instellingen willen onderzoekers faciliteren om data op een laagdrempelige manier toegankelijk te maken voor collega's. De beschikbaarheid van data repositories is daarbij een eerste vereiste. Maar ook gecontroleerde toegang tot die data is belangrijk. Daarvoor zijn workflowtools nodig die het liefst zoveel mogelijk zijn geautomatiseerd. Sinds kort is European Genome-phenome Archive (EGA) via SURFconext beschikbaar. EGA is een archief voor allerlei soorten genotypering data. Daarnaast is ook het automatisch workflowsysteem Resource Entitlement Management System (REMS) van collega’s van het Finse CSC gekoppeld aan SURFconext. Met deze koppeling worden de eerste contouren van een infrastructuur voor het gecontroleerd delen van data op pan-Europese schaal zichtbaar. Onderzoekers kunnen hun datasets naar het EGA-archief uploaden en deze vindbaar en herbruikbaar maken voor collega's. Binnen REMS kan een onderzoeker na het inloggen met een instellingsaccount (een deel van) de EGA-catalogus inzien. Een aanvraag wordt via een geautomatiseerde workflow afgehandeld. Bij een positief oordeel worden de vereiste attributen aan de aanvrager uitgedeeld waardoor deze toegang krijg tot de dataset. De combinatie van deze twee diensten laat zien dat het mogelijk is om op een gebruiksvriendelijke en veilige manier toegang tot data te verlenen.
07 mei 2015
SURFfilesender nu ook met encryptie →
SURFnet introduceert encryptie voor SURFfilesender. Gebruikers kunnen nu, naast grote bestanden, ook bestanden versleuteld versturen. Universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstituten en UMC's bieden hun gebruikers hiermee de mogelijkheid om op een beveiligde manier onderzoeksdata en privacygevoelige bestanden te versturen. Hoewel SURFfilesender standaard al veilig is, kunnen gebruikers kiezen voor extra veiligheid in de vorm van encryptie. Gebruikers versturen via een tweede kanaal - telefonisch of middels sms - een 'sleutel' naar de ontvanger. De ontvanger voert deze sleutel vervolgens in om het bestand te ontgrendelen en te downloaden. Zo bepaalt de gebruiker zelf wie toegang heeft tot waardevolle en vertrouwelijke bestanden. Vanuit de UMC's is grote belangstelling om SURFfilesender met encryptie te gebruiken.
23 april 2015
Tanja Lange leidt miljoenenproject om data te beveiligen tegen quantumcomputer →
Het is een wedstrijd over tientallen jaren, waarvan we de uitkomst mogelijk pas jaren later gaan vernemen, of zelfs helemaal niet. Wetenschappers van onder meer de TU Eindhoven werken aan cryptografietechnieken die bestand zijn tegen de ongekende rekenkracht van de quantumcomputer, die ergens na 2025 wordt verwacht. Als die computer er eerder is dan de cryptografietechnieken, dan kan die straks met terugwerkende kracht alle data ontcijferen die we versleutelen met hedendaagse technieken. TU/e-hoogleraar Cryptology Tanja Lange leidt een onderzoeksconsortium van elf universiteiten en bedrijven die samen 3,9 miljoen euro krijgen uit het EU-programma Horizon 2020 om cryptografietechnieken te ontwikkelen die bestand zijn tegen de brute rekenkracht van quantumcomputers. Lange presenteerde het onderzoeksproject PQCRYPTO begin april voor het eerst op een drukbezochte workshop van het National Institute of Standards and Technology in de VS.
29 april 2015
Cupenya maakt zijn oplossing voor bedrijfsanalyse beschikbaar voor ontwikkelaars via de IBM cloud ⇒
Cupenya, gevestigd in Amsterdam, gaat zijn datagedreven dienst, Cupenya Insights, beschikbaar maken via Bluemix, het IBM cloud innovatieplatform. Cupenya Insights wordt gebruikt om bedrijfsactiviteiten en -processen binnen een organisatie te beheren en te analyseren door een verbinding tot stand te brengen met alle onderliggende softwaresystemen. Cupenya Insights biedt bedrijven een datagedreven basis voor operationele besluitvorming door het afleveren van voorspellende analyses en real-time zichtbaarheid om de bedrijfsprestaties op te drijven. De kernfunctionaliteiten - voorspelling van bedrijfsprestaties en analyse van de grondoorzaken - laten een snelle en preventieve benadering toe om de bedrijfsdoelstellingen van een in de cloud ontwikkelde toepassing te beheren. Meerdere toepassingen op Bluemix gebouwd kunnen nu verbonden worken met elkaar dankzij de oplossing van Cupenya. Zo krijgen bedrijven een veel beter zicht op de prestatie van hun processen die via verschillende apps en systemen verlopen. Cupenya wordt zo het eerste start-up bedrijf dat uit het IBM Global Entrepreneur programma komt en zijn oplossingen beschikbaar maakt op Bluemix.
23 april 2015
Uitwisselingsprogramma tussen SURFnet en RENATER ⇒
SURFnet en de Franse NREN (National Research & Education Network) RENATER hebben een uitwisselingsprogramma opgezet om de samenwerking te versterken. Mehdi Hached van RENATER en Pieter van der Meulen van SURFnet verruilen hun werkplek om samen te werken en kennis uit te wisselen op het gebied van federaties. Mehdi Hached werkt bij RENATER aan de Franse authenticatie- en autorisatie-infrastructuur. De afgelopen 6 maanden werkte hij bij SURFnet op de afdeling CIS (Collaboration Infrastructure & Services). "Ik was betrokken bij enkele innovatieprojecten van SURFconext, zoals het onderzoek naar sterkere vormen van authenticatie. Ook werkte ik aan de verdere ontwikkeling van SURFconext Teams. Zo stelt SURFcontext Teams nu webapplicaties in staat om veilig te zoeken in de groepsinformatie over de gebruiker, om zo te kunnen bepalen of een gebruiker toegang krijgt." In september reist Pieter van der Meulen van SURFnet naar Frankrijk af om bij RENATER te gaan werken. Mehdi Hached besluit: "Dit uitwisselingsprogramma bood mij een mooie gelegenheid om te zien hoe Europese collega's werken op het gebied van federaties. En belangrijker nog, het kan bijdragen aan een nauwere samenwerking tussen SURFnet en RENATER."
07 mei 2015
Inschrijving internationaal programma Enlighten Your Research Global geopend →
Voor de tweede keer organiseren de 12 toonaangevende nationale onderzoeks- en onderwijsnetwerken (NREN's) het internationale programma Enlighten Your Research Global (EYR-Global). Onderzoekers kunnen nu voorstellen indienen voor de 2015-editie. EYR-Global heeft tot doel internationale samenwerkingsverbanden voor onderzoek te stimuleren, door geselecteerde voorstellen te voorzien van goede internationale netwerken, data transfer, rekendiensten en ondersteuning. De 12 nationale onderzoeks- en onderwijsnetwerken (NREN's) organiseren in 2015 voor de tweede keer het programma Enlighten Your Research Global (EYR-Global). De eerste editie vond plaats in 2013. EYR-Global is gebaseerd op het succesvolle nationale Enlighten Your Research-programma van SURFnet. EYR-Global vormt een belangrijke stap voorwaarts bij het helpen van onderzoekers van alle disciplines, om high-performance en high-throughput rekendiensten en geavanceerde internationale onderzoeksnetwerken te gebruiken bij het doen van grensverleggend onderzoek. In 2013 leverde het eerste EYR-Global-programma aan 4 onderzoeksprojecten op het gebied van klimaatonderzoek, life sciences en computerwetenschappen, netwerkvoorzieningen en -ondersteuning om de onderzoeksworkflow te verbeteren.
07 mei 2015
Presentaties van Tweede SIG meeting Computer Resources voor Life Science Onderzoek nu beschikbaar ⇒
Op 22 april 2015 vond de tweede SIG meeting over computer resources voor life science onderzoek plaats. De special interest group (SIG) "Compute Resources for Life Science Research" (CRLS) werd opgezet in januari 2015 om de vereisten, use cases en modellen te bespreken om computer resources op te schalen. Tijdens deze tweede SIG CRLS meeting werden best practices voorgesteld en besproken in het opzetten, onderhouden en leveren van ondersteuning van/op high performance computing faciliteiten voor onderzoek. Tevens werden de bedrijfsmodellen van HPC faciliteiten behandeld. U kunt de presentaties nu downloaden.
22 april 2015
Tweede Kamer neemt motie aan over financiering SURF ⇒
Op 14 april heeft de Tweede Kamer met ruime meerderheid een motie aangenomen over de innovatiefinanciering van SURF. In de motie riepen D66-Kamerlid Paul van Meenen en Mei Li Vos van de PvdA de regering op om te bezien waar er ruimte is op de begroting om de innovatiefinanciering van SURF uit te breiden en achterlopende investeringen in te halen. SURF is verheugd dat de Kamerleden het belang van geavanceerde ICT-infrastructuur voor gebruikers in het hoger onderwijs en onderzoek zien. Onderzoekers, studenten en docenten hebben profijt van de netwerk- en rekenfaciliteiten die SURF biedt voor online samenwerken en het opslaan, verzenden en analyseren van grote hoeveelheden data. SURF wil graag met de ministeries van EZ en OCW alsook de VSNU, de Vereniging Hogescholen en de NFU in gesprek om te komen tot een eenvoudig en snel uitvoerbaar voorstel dat uitvoering geeft aan de motie. Voor de uitvoering van het Meerjarenplan 2015-2018 kampt SURF met een structureel tekort van 8 miljoen per jaar. Op zeer korte termijn moet besloten worden over dringende investeringen in een nieuwe generatie supercomputer en een nieuwe generatie netwerk. Meerdere commissies hebben centrale structurele financiering voor innovatie van de ICT-infrastructuur van SURF geadviseerd, aangezien het over nationale infrastructurele diensten gaat, die continu doorontwikkeld moeten worden.
01 mei 2015
Impuls van 15 miljoen euro voor Europese astronomie →
Astronomen en astrodeeltjesfysica natuurkundigen vieren de recente financiele impuls van 15 miljoen euro voor Europese telescopen, door de lancering van het ASTERICS project. Dit project zal helpen om Big Data uitdagingen binnen de Europese astronomie op te lossen, en geeft leden direct interactieve toegang tot de beste afbeeldingen en data binnen de Europese astronomie. Astronomie ervaart een sterke stijging van de hoeveelheid data vanuit de huidige generatie observatoria. Deze stijging zal explosief toenemen met de volgende generatie telescopen, benadrukt in de European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI). De impuls van 15 miljoen euro zal de Europese toonaangevende observatoria helpen om algemene oplossingen te vinden voor hun Big Data uitdagingen, hun interoperabiliteit en planning, en hun datatoegang. Het project financiert ook massale deelname aan wetenschap door burgers voor de huidige en volgende generatie toonaangevende Europese observatoria. Het ASTERICS project staat onder leiding van ASTRON, het Nederlands Instituut voor Radioastronomie. Het project wordt samen met 22 Europese partner instituten uitgevoerd. Van het totale bedrag wordt er 4,3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de instituten in Nederland. De Nederlandse instituten die meedoen aan het ASTERICS project zijn ASTRON, JIVE, Vrije Universiteit Amsterdam (VU), Universiteit van Amsterdam (UVA), Nikhef en SURFnet.
23 april 2015
PRACE blaast vijf kaarsjes uit →
PRACE viert zijn vijfde verjaardag. In de voorbije 5 jaar heeft PRACE een enorme sprong gemaakt van een project-gebaseerd consortium naar een volledig uitgeruste internationale associatie van 25 landen met een kantoor in Brussel en leider van of samenwerker in meerdere projecten. Met meer dan 10.000 miljoen core uren die toegewezen werden via 10 Calls for Proposals aan bijna 400 projecten wereldwijd - waarvan er bijna 60 geleid worden door het bedrijfsleven - heeft PRACE zich bij uitstek bestendigd als de pan-Europese Onderzoeksinfrastructuur voor academisch en industrieel onderzoek en wetenschap die ondersteund worden door high performance computing. Tot op heden hebben bijna 5000 mensen deelgenomen aan de haast 200 training events.
28 april 2015
Vier nieuwe Path-Finding projecten opgestart bij eScience Center →
Het eScience Center heeft vier nieuwe Path-Finding projecten opgestart. De projecten hebben als doel gelegenheid te bieden tot snelle reactie op wetenschappelijke uitdagingen op korte termijn, te dienen als pilot voor toekomende onderzoeksprojecten, onmiddellijke technische doelstellingen aan te pakken, of het potentieel te onderzoeken om grotere projecten op te zetten. De vier projecten komen uit de Open Call voor Path-Finding projecten van april. Path-Finding projectvoorstellen kunnen op ieder ogenblik ingediend worden. Het eScience Center subsidieert projecten door rechtstreekse aanbieding van cash en het ter beschikking stellen van eScience Onderzoeksingenieurs.
13 mei 2015
Nieuwe editie van e-IRG Nieuwsbrief nu beschikbaar ⇒
De eerste e-IRG nieuwsbrief van 2015 is nu beschikbaar voor download. Deze editie bevat overzichten van de e-IRG Delegates Meetings in Milaan, Rome en Riga, en de e-IRG Workshop in Rome. Verder is er een samenvatting van het nieuwe e-IRG Guidelines Document, alsmede verslagen van de OpenAIRE 2020 kick-off meeting, de EC Workshop "From platform operators to service providers", de Cloudscape VII Conferentie, en de Research Data Alliance Conferentie. U kunt ook interviews lezen met Arjen van Rijn over het e-Infrastructuur Commons initiatief, met Steven Newhouse over de Embassy Cloud bij EMBL, en met James Mitchell over het verhandelen van cloud computing als een commerciele dienst. En uiteraard zijn er nog veel meer nieuws.
30 april 2015
Inauguratie prof. Dick de Ridder - Bioloog wordt steeds meer een datawetenschapper →
De biologie krijgt snel het karakter van een datawetenschap. Miljarden gegevens over genomen, genen, eiwitten en andere moleculen worden in grote bestanden bij elkaar gebracht en systematisch onderzocht. Dit moet leiden tot meer basiskennis en begrip van levende organismen waarvan gewassen en vee aan de basis staan van de voedselvoorziening van de wereldbevolking. Dat zei prof.dr.ir. Dick de Ridder in zijn inaugurele rede bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Bioinformatica aan Wageningen University op 30 april. In zijn rede "Biologie als data science - Of: Zen en de kunst van de bioinformatica" ging prof. De Ridder in op de onstuitbare groei van gegevens over genomen, eiwitten en cellen, die de zgn. Wet van Moore over de kosten voor micro-elektronische rekenkracht, verre overtreft. Terwijl de ontrafeling van de ruim drie miljard bouwstenen van het menselijke genoom (1990-2003) ongeveer 2,7 miljard dollar kostte, zijn die kosten in 2014 voor hetzelfde genoom nog amper vierduizend dollar. De geleidelijke kostendaling maakte een enorme stijging van de hoeveelheid gegevens mogelijk, zodat we inmiddels het genoom van vele tienduizenden organismen kennen. Het in kaart brengen van het complexe tomatengenoom kostte een internationaal project vijf jaar, tegenwoordig zijn de genomen van 150 verschillende tomaten in een jaar af te lezen. "De verwachting is dat we dit jaar een miljoen miljard ofwel 25 petabasen aan DNA kunnen aflezen", becijferde prof. De Ridder.
29 april 2015
Supersnel en robuust trans-Atlantisch netwerk voor wetenschappers ⇒
Intercontinentaal baanbrekend trans-Atlantisch onderzoek is nog beter mogelijk dankzij de samenwerking tussen ANA-200G en ESnet. Door de recent afgesloten overeenkomst zullen ANA-200G en ESnet functioneren als 1 systeem. Hierdoor is er altijd sprake van hoge stabiliteit van de netwerkverbinding. SURFnet is 1 van de partners binnen dit project. Tijdens de Internet2 Global Summit in Washington DC werd de samenwerking aangekondigd tussen ANA-200G en ESnet. Door deze samenwerking wordt de beschikbaarheid van 's werelds snelste intercontinentale netwerk voor onderzoek en onderwijs verder verbeterd. ANA-200G is een volledig redundant 100Gbit/s-netwerk dat de Noord-Atlantische Oceaan doorkruist. Dit netwerk ondersteunt geavanceerde, data-intensieve onderzoek- en onderwijstoepassingen. ANA-200G heeft een overeenkomst getekend met het 340 Gbit/s-netwerk van ESnet. Door de overeenkomst is er altijd een wederzijdse back-up mogelijk tussen ANA-200G en ESnet. Deze samenwerking is belangrijk voor de ondersteuning van onderzoeksdata tussen Europa en Noord-Amerika. ANA-200G en ESnet functioneren als 1 systeem. Mocht er een storing optreden, dan is er altijd een back-up beschikbaar. Hierdoor is er sprake van een ongekende stabiliteit voor de grote hoeveelheden data tussen de twee continenten.
12 mei 2015
Experimenteren met virtuele machines in Griekenland →
De Griekse NREN GRNET heeft zijn IaaS clouddienst ~okeanos aangesloten op eduGAIN en stelt de dienst kosteloos beschikbaar als test platform. Dit betekent dat gebruikers uit de Europese onderwijs- en onderzoeksgemeenschap gebruik kunnen maken van ~okeanos om daar virtuele machines (VM's) te draaien. SURFnet experimenteert al met ~okeanos. eduGAIN zorgt ervoor dat gebruikers over landsgrenzen heen veilig gebruik kunnen maken van elkaars diensten. Het zorgt voor een veilige uitwisseling van authenticatie- en autorisatiegegevens.
Jobcorner
21 april 2015
KAUST zoekt een Supercomputing Manager ⇒
Het KAUST Supercomputing Laboratorium (KSL) beheert geavanceerde computersystemen van wereldklasse voor onderzoek en diensten. De KSL manager is verantwoordelijk voor de nieuwe "Shaheen II" supercomputer, een Cray XC40 met meer dan 5 petaflops aan topperformance. De systemen van KSL worden gebruikt door KAUST onderzoekers, het bedrijfsleven en academische partners in het Koninkrijk van Saoedi Arabie en door internationale partners vanuit de hele wereld. De KSL manager is lid van het management team in Core Laboratories, waar meer dan 130 mensen werken ter ondersteuning van enkele van de beste academische faciliteiten ter wereld. KSL heeft ongeveer 16 stafmedewerkers met inbegrip van systeembeheerders en computerwetenschappers van Ph.D. niveau. De manager heeft de verantwoordelijkheid over alle aspecten van beheer binnen KSL, zoals personeel, planning, opstellen van budget, onderhoudscontracten, eindgebruikersondersteuning en rapportage. De manager heeft een aantoonbare ervaring om dienst van zeer hoge kwaliteit te onderhouden in een gediversifieerde universiteitsomgeving. Effectieve communicatie met KSL gebruikers, personeel en Core Labs verantwoordelijken is noodzakelijk. De Shaheen II supercomputer maakt deel uit van de KAUST strategie voor nationaal en internationaal leiderschap voor academische en industriele partners. De KSL manager helpt mee aan de ontwikkeling van KSL en Core Labs strategie, zoals de planning voor toekomstige grootschalige systemen en diensten.
06 mei 2015
KTH heeft drie vacatures ⇒
KTH is een vooraanstaande technische universiteit in Zweden. Momenteel zijn er drie vacatures bij het KTH Departement voor Computerwetenschappen en Communicatie: een postdoctorale positie in Exascale Computing bij HPCViz; een postdoctorale positie in Exascale Computing bij HPCViz/PDC; en een expert in toepassingen voor code optimalisatie. Voor elk van deze functies is een Ph.D. in computerwetenschappen of aanverwant vereist.
28 april 2015
Positie van PhD/Onderzoeksassistent aan de Technische Universiteit Wenen ⇒
Bij het Instituut voor Microelectronica aan de Technische Universiteit van Wenen zoekt men een zeer gemotiveerde PhD student/onderzoeksassistent in de computerwetenschappen om high performance software benaderingen voor het versnellen van numerische simulaties die veel rekenkracht vergen op het gebied van simulatie van halfgeleidingsprocessen. De eerdere ervaring van de kandidaat in het ontwikkelen van high performance code zal in het bijzonder toegepast worden op simulaties van driedimensionele plasma etching en siliconenoxidatie. De werkomgeving bestaat uit een internationaal team van academische collega's en partners uit het bedrijfsleven. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij toetreedt tot het PhD programma van de Technische Universiteit Wenen, onderzoeksresultaten voorstelt op internationale conferenties en in internationale tijdschriften publiceert. De kandidaat start in juli 2015 met zijn opdracht. Het gaat om een driejarig contract. Solliciteren kan per e-mail naar Josef Weinbub .
© Nieuwsbrief