logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geinteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer juli 2015
Cursussen en evenementen
07 juli 2015
31 augustus - 4 september 2015 - NLeSC ondersteunt IEEE eScience student competition 2015 voor Internationale eScience Conferentie in Munchen ⇒
Nog tot 8 augustus kunnen studenten voor bachelor, master, PhD of gelijkwaardige graden een goed antwoord formuleren en indienen op de vraag: "Waarom moet ik gesponsord worden voor eScience 2015?" Winnaars krijgen een gratis registratie voor de Internationale eScience Conferentie in Munchen. Er zijn drie categorieen: beste nieuwe eScience dienst of project; beste eScience innovatie die eScience tools gebruikt buiten het onderzoek; en meest populaire vote. Voor categorieen 1 en 2 kunnen kandidaten @escience op Twitter volgen en een link tweeten naar hun presentatie naar @escience met hashtag #escience2015. De presentatie bestaat uit een slide deck met een maximum van 10 slides of uit een document van twee pagina's in HTML/pdf formaat. De presentatie moet een e-mail adres en een telefoonnummer van de deelnemer bevatten. Alternatief kunnen kandidaten ook, en dit voor alle categorieen, een "like" voor escience op Facebook plaatsen en hun antwoord posten op de pagina. Alle binnenkomende antwoorden worden onmiddellijk gepubliceerd op de eScience website. Winnaars voor categorieen 1 en 2 worden aangeduid door de jury bestaande uit het programma comite en andere experten. De categorie 3 winnaar wordt bepaald door het aantal "likes" dat hun post kreeg met als limiet 11 augustus 2015. Winnaars worden aangekondigd op 12 augustus 2015.
23 juli 2015
3 oktober 2015 - Open Dag van Amsterdam Science Park ⇒
De jaarlijkse Open Dag van Amsterdam Science Park op zaterdag 3 oktober 2015 is de gelegenheid bij uitstek om een kijkje te nemen achter de schermen van wetenschappelijk onderzoek. De Open Dag is een samenwerking van Amsterdam Science Park met Nikhef, UvA FNWI, Amsterdam University College, AMOLF, CWI, SURFsara, Netherlands eScience Center en is onderdeel van het Weekend van de Wetenschap.
16 juli 2015
8 oktober 2015 - Alexander Rinnooy Kan keynote op Derde Nationale eScience Symposium in Amsterdam ArenA ⇒
Op 8 oktober 2015 vindt het Derde Nationale eScience Symposium plaats in Amsterdam ArenA. Onder de titel 'Accelerating Scientific Discovery' zal de organisatie wetenschappers en onderzoekers vanuit alle disciplines introduceren tot digitale technologieen die relevant zijn voor hun vakgebied. Keynote spreker Prof. Alexander Rinnooy Kan zal het hebben over de rol van ICT en Big Data in het onderzoek vanuit het perspectief van zijn rol als voorzitter van de National Science Agenda. Deze agenda bepaalt de sleutelgebieden voor wetenschap in de komende jaren. Wat zijn de meest veelbelovende uitdagingen in de wetenschappen in Nederland en hoe kunnen zij bijdragen tot het vinden van oplossingen voor sociale problemen en gebruik maken van economische opportuniteiten? De National Science Agenda combineert de sterktes van verschillende partijen en stimuleert samenwerking tussen academische instituten, de bedrijfsgemeenschap en openbare organisaties.
Ledennieuws
08 juli 2015
Vijftiende editie van de PRACE Nieuwbrief nu beschikbaar ⇒
De vijftiende editie van de PRACE Nieuwsbrief is nu beschikbaar voor download. Deze editie bevat de volgende onderwerpen: PRACE supercomputers helpen onderzoekers; PRACE SHAPE Resources voor 11 MKBs; 4de PRACE Implementatie Fase Project; PRACEdays15 brengt industrie en acadimische wereld samen; en Afronding van PRACE PCP Eerste Fase.
20 juli 2015
Elfde PRACE Call for Proposals verbindt het internationale HPC ecosysteem →
De Elfde Reguliere Call for Proposals van PRACE leverde 107 geschikte voorstellen op waarvan 18 beloond werden met een totaal van bijna 513 miljoen core uren. Dit brengt het totaal beloonde projecten op 412 en het aantal toegekende core uren op 10,7 miljoen. De 18 geselecteerde projcten worden geleid door hoofdonderzoekers uit 7 verschillende Europese landen. Deze Call kon ook wetenschappers en onderzoekers verwelkomen uit de USA en Zuid-Korea als medewerkers in verschillende projecten. Zeven wetenschappelijke gebieden zijn vertegenwoordigd: 3 projecten zijn verbonden aan de domeinen van biochemie, bioinformatica en de life sciences; 4 hebben te maken met scheikunde; 2 met geologische wetenschappen; 2 met engineering; 3 met fundamentele natuurkunde; 1 met wiskunde en computerwetenschappen; en 3 met de studie van het heelal. De twaalfde Call for Proposals voor PRACE projecttoegang op Tier-0 systemen opent in september 2015. Geselecteerde voorstellen zullen toegang tot de PRACE resources krijgen van maart 2016 tot maart 2017.
16 juli 2015
Verbetering dynamische scheduling op computersystemen SURFsara ⇒

SURFsara heeft de Moab HPC Suite van Adaptive Computing aangeschaft. Moab is software die zorgt voor optimalisatie van dynamische jobscheduling op computersystemen. De Moab HPC Suite is een hulpmiddel bij het dynamisch schedulen van omvangrijke rekentaken. Tot nu toe gebruikte SURFsara de open source Maui-scheduler voor het schedulen van jobs op Lisa, het clustercomputersyteem van de Research Capacity Computing Services van SURFsara. Moab wordt nu ook ingezet voor de dynamische scheduling van jobs op andere computersystemen. Ook op het ELvis-visualisatiecluster, dat is uitgerust met NVIDIA GPUs, en het Mona-cluster met Intel Xeon Phi-processors, wordt gebruikt gemaakt van deze schedulingsoftware.

17 juli 2015
Twee Veni-subsidies voor Nikhef-onderzoekers ⇒
Twee jonge FOM-Nikhef onderzoekers ontvangen een Veni-subsidie van NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. De recent gepromoveerde wetenschappers Jordy de Vries en Lisa Zeune zijn beiden theoretische natuurkundigen. Jordy de Vries ontvangt een Veni-subsidie voor "Hart der Duisternis: Donkere Materie ontrafeld". Er bestaan sterke aanwijzingen dat ons heelal gedeeltelijk bestaat uit donkere materie. Dit onderzoek ontwikkelt nieuwe theoretische methodes om botsingen tussen Donkere Materie en atoomkernen te beschrijven. Het doel is om de mysterieuze aard van Donkere Materie te ontrafelen. Lisa Zeune krijgt een Veni-subsidie voor "Towards realistic predictions for new physics searches at the LHC". Waaruit bestaat het Universum? Wat is donkere materie? De Large Hadron Collider wil deze vragen beantwoorden door te zoeken naar nieuwe fysica. Deze zoektocht is slechts mogelijk door realistische en nauwkeurige theoretische voorspellingen voor nieuwe-fysica processen. Deze worden in dit project gedaan. De Veni-beurs geeft pas gepromoveerde onderzoekers de mogelijkheid om drie jaar aan hun onderzoek te werken. In totaal zijn 161 Veni-beurzen van maximaal 250.000 euro toegekend.
02 juli 2015
Op weg naar een Open Science Commons →
Tijdens de e-IRG workshop in Riga, Letland op 3 juni 2015, spraken we met Sergio Andreozzi, Strategie- en Beleidsmanager bij de European Grid Infrastructure (EGI) over het onderwerp van de Open Science Commons. Het concept van de Open Science Commons is heel nuttig voor de discussie die plaats vond tijdens de e-IRG workshop, vond Sergio Andreozzi. Alvorens Open Science Commons te definieren, wilde Sergio Andreozzi de twee termen definieren waaruit het concept is samengesteld. Open Science verwijst naar het proces van het openbreken van de creatie en verspreiding van academische kennis naar zoveel mogelijk deelnemers. Het is een concept dat reeds bestond in de 17e eeuw met de geboorte van de journaalsystemen en dat tot doel had om onderzoekers een kanaal aan te bieden om de resultaten van hun werk te verspreiden. Het was een stap naar het openen van de wetenschap in de vorm van het vrijgeven van de resultaten ervan.
10 juli 2015
SURF-cloudproject Webhosting naar volgende fase →
Zes Nederlandse hogeronderwijs- en onderzoeksinstellingen werken samen met SURF aan de ontwikkeling van generieke dienstverlening voor webhosting. De eisen en wensen zijn inmiddels bepaald en goedgekeurd. Het SURF-cloudproject Webservices krijgt een vervolg onder de nieuwe naam: Webhosting. Instellingen vragen om een betrouwbare en veilige webomgeving waarmee hun medewerkers een website kunnen bouwen. In de toekomstgerichte visie past een goede ondersteuning van gebruikers bij het aanbieden van webhosting, bijvoorbeeld bij de koppeling van databases en ontwikkelmodules. Het doel van dit project is om een betrouwbare webomgeving in de cloud aan te bieden waarbij het gemak voor de gebruiker voorop staat. Medewerkers moeten eenvoudig een aanvraag kunnen doen om vervolgens snel en gemakkelijk een website te bouwen. Het aanbieden van een webomgeving via een gestandaardiseerd proces zorgt dat voor instellingen de kosten beter beheersbaar zijn en de ICT-dienstverlening naar een hoger kwaliteitsniveau wordt getild.
20 juli 2015
SURFnet publiceert Request For Information (RFI) voor de volgende generatie van haar netwerk →
SURFnet nodigt leveranciers uit te reageren op de recent gepubliceerde Request for Information (RFI) voor de doorontwikkeling van het nationale onderwijs- en onderzoeksnetwerk. Met deze RFI onderzoekt SURFnet de opties om haar bestaande netwerkinfrastructuur te upgraden. De infrastructuur omvat het optische netwerk, het Carrier Ethernet-netwerk, het IP-netwerk en de aanverwante netwerkmanagementsystemen. De RFI beschrijft de visie van SURFnet op netwerkontwikkelingen. Ze vraagt marktpartijen mee te denken over innovatieve oplossingen en de inzet van vooruitstrevende technologieën en waar nodig deze samen te ontwikkelen. De uitgangspunten van de RFI: een ongeevenaarde kwaliteit, het aanbieden van een rijk dienstenportfolio, en een open, programmeerbaar netwerk. De deadline voor inzending is 30 september 2015.
25 juni 2015
Franciska de Jong nieuwe directeur CLARIN ERIC →
Prof. dr. Franciska de Jong, Universiteit Twente, Erasmus Universiteit Rotterdam, en vicevoorzitter van NWO, wordt per september 2015 directeur van CLARIN ERIC, het bestuursorgaan van CLARIN dat gehuisvest is bij de Universiteit Utrecht. CLARIN - Common Language Resources and Technology Infrastructure - is een grootschalige Europese onderzoeksinfrastructuur voor de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen. CLARIN zet zich in om onderzoekers in deze vakgebieden laagdrempelige toegang te verschaffen tot digitale taalgegevens uit heel Europa, en tot tools om deze data te bewerken. Met haar academische en bestuurlijke ervaring is Franciska de Jong bij uitstek gekwalificeerd om de belangrijkste uitdagingen voor CLARIN in de komende jaren aan te gaan. Onder haar leiding wil CLARIN verder uitbreiden en meer toekomstbestendig worden. De Jong zal zich inzetten om nieuwe gebruikersgroepen te bereiken en om de samenwerking te versterken met nieuwe partners en landen buiten Europa. Daarnaast zal ze de samenwerking met commerciele partners initiëren. Franciska de Jong volgt Steven Krauwer, Universiteit Utrecht, op, een van de grondleggers en de eerste directeur van CLARIN ERIC.
14 juli 2015
Twee nieuwe Path-Finding projecten opgestart bij het eScience Center →
Bij het eScience Center werden twee nieuwe Path-Finding projecten opgestart. De projecten zijn bedoeld om de gelegenheid te bieden om snel tegemoet te komen aan wetenschappelijke uitdagingen op korte termijn, te fungeren als een pilot voor toekomstige onderzoeksprojecten, dringende technologische doelstellingen aan te pakken, of het potentieel te onderzoeken om grotere projecten op te starten. De twee projecten werden geselecteerd uit de Open Call voor Path-Finding projecten van juli. Voorstellen voor Path-Finding projecten kunnen het hele jaar door ingediend worden. Het eScience Center subsidieert projecten via rechtstreekse provisie van cash en in natura via de inzet van eScience onderzoeksingenieurs.
13 juli 2015
Nederland heeft 3 supercomputers in de TOP500 →
Tijdens de recente ISC 2015 Conferentie in Frankfurt werd de 45ste editie van de TOP500 lijst van supercomputers gepubliceerd, de ranglijst van de snelste computers ter wereld. Nederland heeft 3 machines in deze lijst. Cartesius, de machine die bij SURFsara gehuisvest is, staat op nr. 59 met een rekenkracht van 1,088 petaflops. "We hadden al gehoopt op een plek in de TOP100 en hier zijn we erg blij mee", aldus Walter Lioen van SURFsara. Bij een niet met name genoemd bedrijf staat de tweede machine, een Cluster Platform 3000 van HP, dat met een kracht van 0,28 petaflops voldoende power heeft voor plaats 250. Op plaats 423 zien we het derde Nederlandse systeem, een HP Cluster 3000, die in gebruik is bij een niet nader genoemde service provider. Deze hardware levert 0,187 petaflops. Voor de 5e keer op rij is de eerste plaats voor de Tianhe-2 - de Melkweg-2 - uit China, met een verpletterende score van 33,862 petaflops, Deze machine staat bij het National Super Computer Center in Guangzhou. Plaats 2 is ingeruimd voor de Titan, een Cray XK7 die wordt gebruikt bij het DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory in de VS en goed is voor 17,59 petaflops. Op de 3e plaats staat de Sequoia, een BlueGene/Q van IBM die 17,173 petaflops laat noteren. Het Lawrence Livermore National Laboratory is de trotse eigenaar van deze hardware. De 4e plaats is voor Japan, met zijn K supercomputer. Dit systeem staat bij het RIKEN Advanced Institute for Computational Science en het biedt een rekenkracht van 10,5 petaflops. Op plaats 5 staat de Mira, met een rekenkracht van 8,586 petaflops. Dit systeem is gemaakt door IBM en hij staat bij het Argonne National Laboratory in de VS. Op plaats 6 vinden we de eerste Europese supercomputer, Piz Daint - genoemd naar een hoge Zwitserse bergtop. Dit systeem van Cray staat bij het Swiss National Supercomputing Centre (CSCS) en het heeft een rekenkracht van 6,271 petaflops. De door Cray gemaakte Shaheen II op de zevende plaats is de eerste TOP10 supercomputer in het Midden Oosten en heeft een rekenkracht van 5,537 petaflops. Op plaats 8 staat de Stampede. Dit systeem, met een rekenkracht van 5,17 petaflops, staat bij de Universiteit van Texas en is een product van Dell. Een plaatsje lager op 9 staat de JuQueen, een systeem van het Juelich onderzoekscentrum van IBM. De JuQueen - ontwikkeld door IBM - levert net iets meer dan 5 petaflops. Op plaats 10 staat de Vulcan, een systeem van het type BlueGene/Q en geproduceerd door IBM. Deze computer staat bij het Department of Energy (DOE) in de VS en hij levert 4,3 petaflops.
16 juli 2015
Huawei, UvA en TU Delft bieden jonge ICT-talenten bijzondere buitenlandervaring →
ICT-dienstverlener Huawei vervolgt samen met de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Technische Universiteit Delft (TU Delft) dit jaar het 'Seeds for the Future'-programma. Het programma, dat in China plaatsvindt en twee weken duurt, biedt 15 studenten de gelegenheid hun vaardigheden en branchekennis in de ICT te bevorderen, verder doen zij cross-culturele werkervaring op en komen zij in aanraking met de Chinese cultuur. Voor het tweede jaar op rij investeert Huawei in de volgende generatie ICT-leiders en bereidt hen voor op de technologie-gedreven toekomst. Vorig jaar introduceerden Huawei en de UvA met succes de pilotversie in Nederland. Dit jaar heeft Huawei het project voorzichtig uitgebreid met een tweede partner, de TU Delft, om de exclusiviteit en de kwaliteit van het programma te behouden.
18 juni 2015
Onderzoeksproject naar Software Defined Networking (SDN) zeer goed beoordeeld ⇒
Het afgelopen anderhalf jaar heeft SURFnet samen met TNO gewerkt aan Software Defined Networking (SDN) binnen het CoCo-project. Dit project is eind april afgerond. Het Open Call Team van GEANT heeft CoCo bij de projectbeoordeling zeer hoog gewaardeerd. SURFnet is actief in het Europese project van GEANT GN3plus. Het project CoCo - Community Connect - van SURFnet en TNO was een van de Open Call-projecten binnen dit GN3plus-project. In CoCo is een SDN-prototype gebouwd. Dit prototype stelt eindgebruikers in staat om via een webportal eenvoudig een van de rest van het internet afgeschermd netwerk (VPN) op te zetten, waarbij er alleen connectiviteit mogelijk is tussen de instellingen die deel uitmaken van dat afgeschermde netwerk. Het Open Call Team van GEANT geeft alle projecten binnen GN3plus een beoordeling. Bij deze beoordeling kreeg het CoCo-Project een zeer hoge score voor alle 3 de onderdelen: het plan, de uitvoering en de resultaten. SURFnet en TNO breiden het CoCo-prototype dit jaar verder uit in een gezamenlijk gefinancierd project. Voor SURFnet is dit project onderdeel van de ontwikkeling van een prototype voor een programmeerbaar netwerk. In dit project zal ook samengewerkt worden met o.a. de TU Delft. Ook blijft SURFnet binnen GEANT werken aan SDN.
08 juli 2015
Wiro Niessen wint Simon Stevin Meester-prijs →
Technologiestichting STW kent de titel Simon Stevin Meester 2015 toe aan prof.dr. Wiro Niessen, hoogleraar Medische Beeldverwerking aan het Erasmus MC en de TU Delft. Aan de prijs is een bedrag van 500.000 euro verbonden. De Simon Stevin Meester-prijs is de grootste prijs voor technisch-wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Niessen neemt de prijs in ontvangst op 5 november 2015, tijdens het jaarcongres van STW. Wiro Niessen doet met zijn vakgroep onderzoek naar computersystemen die voorspellen welke ziektes iemand krijgt, lang voordat die persoon daadwerkelijk ziek wordt. Het grote voordeel van zulke extreem vroegtijdige diagnostiek is dat artsen preventieve maatregelen kunnen nemen en veel gerichter kunnen behandelen. Een dergelijk systeem leert voorspellingen te doen op basis van tienduizenden MRI-scans en CT-scans. De scans zijn gemaakt van zowel gezonde als zieke mensen. Daaruit pikt het systeem ziektepatronen op die voor het menselijk oog niet waarneembaar zijn, en dus normaal gesproken ook buiten het zicht van artsen blijven. Met die kennis kan het systeem vervolgens nieuwe ziektegevallen herkennen op nieuwe scans, daarna een diagnose stellen en zelfs een prognose van het ziekteverloop geven.
02 juli 2015
GEANT presenteert Europese cloudcatalogus en gezamenlijke inkoop van clouddiensten →
In GEANT werken de Europese NREN's samen om clouddiensten met goede gebruiksvoorwaarden, beschikbaar te stellen aan de Europese onderwijs- en onderzoeksgemeenschap. Resultaten van dit werk zijn een online cloudcatalogus en gezamenlijke inkoop van clouddiensten op Europese schaal. Het GEANT cloudteam heeft met een groot aantal cloudaanbieders contact om ervoor te zorgen dat de behoeftes van onderwijs en onderzoek worden vertaald in goede productproposities en gebruiksvoorwaarden. De wensen van de onderwijs- en onderzoeksgemeenschap zijn vertaald in een lijst met 28 onderwerpen, zoals intellectueel eigendom, privacy, beveiliging en gebruikersauthenticatie. De GEANT cloudcatalogus toont een overzicht van cloudaanbieders die hun diensten aan onderwijs en onderzoek aanbieden. Daarin melden de aanbieders in hoeverre hun diensten voldoen aan de eisen die zijn opgesteld. De cloudcatalogus stelt instellingen in staat om aanbieders te vergelijken en helpt bij het aangaan van contracten. Bij elke dienst is contactinformatie opgenomen van het onderwijsteam bij de aanbieder. De catalogus bevat op dit moment diensten van Advania, BOX, CARNet, Code42, CloudSigma, EduZone, Google, GRNET, Microsoft en Netskope.
24 juni 2015
UvA maakt deel uit van Big Data Alliance →
Universiteiten, bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstituten bundelen de krachten in de nieuw opgerichte Big Data Alliance (BDA). De voortrazende digitalisering zet de wereld zoals we die kennen nog dit decennium volledig op zijn kop. Er is sprake van een digitale wederopbouw, waarin innovatieve start-ups uit de grond schieten. De BDA wil met Big Data internationaal een voorsprong nemen, waardoor er nieuwe economische kansen ontstaan. Daarnaast moet de BDA een platform zijn waar vragers en aanbieders van expertise op het gebied van Big data elkaar makkelijk kunnen vinden. Big Data worden in Nederland al succesvol ingezet voor o.a. kankerbestrijding, dijkenverbetering en veilig verkeer. De Big Data Alliance is officieel gelanceerd op 24 juni 2015 en is een initiatief van Albert Bogaard, ORTEC; prof. dr. Marc Salomon, Dean Amsterdam Business School, UvA; prof. dr. Han van Dissel, decaan Economie en Bedrijfskunde, UvA; prof. dr. ir. Anwar Osseyran, UvA; prof. dr. Rob van der Mei, CWI/VU; en prof. dr. Ger Koole, VU.
01 juli 2015
SURFsara.nl geïntegreerd in SURF.nl ⇒
Vanaf 1 juli 2015 is de website van SURFsara geintegreerd in SURF.nl. Bij de lancering van SURF.nl anderhalf jaar geleden, gingen de websites van SURFmarket en SURFnet al voor. Het is een SURF-brede ambitie om de webcommunicatie te verbeteren en de kennis van alle werkmaatschappijen meer in samenhang te ontsluiten. Bezoekers die vanaf 1 juli surfen naar www.surfsara.nl , komen uit op www.surf.nl/surfsara , de subhomepage van SURFsara binnen SURF.nl. Bezoekers vinden alle informatie van SURFsara, zoals diensten en producten, publicaties, nieuwsberichten, projecten en bijeenkomsten, gebundeld met de informatie van SURFmarket, SURFnet en het SURF-bureau op de gezamenlijke website. Gebruikers van de infrastructuur van SURFsara vinden op de subhomepage van SURFsara een button die leidt naar een aparte website met gebruikersinformatie: https://userinfo.surfsara.nl . Alle links naar de specifieke gebruikersinformatie blijven werken en leiden nog steeds naar de gevraagde content. Aan de dienstverlening van SURFsara verandert niets.
03 juli 2015
EUDAT lanceert Call voor Data Pilots →
EUDAT nodigt onderzoeksgemeenschappen en onderzoeksinfrastructuren uit om een of meerdere componenten van het EUDAT servicepakket uit te testen, te integreren en/of verder te ontwikkelen, in nauwe samenwerking met het EUDAT consortium, via concrete samenwerking in data pilots. EUDAT biedt oplossingen voor gegevensbeheer, opslag resources, en consortium expertise voor ondersteuning van multi-nationale onderzoeksgemeenschappen en onderzoeksinfrastructuren om oplossingen te identificeren voor hun uitdagingen met betrekking tot gegevens. EUDAT werkt samen met en ondersteunt wereldwijde standaardisatie voor onderzoeksgegevens van initiatieven zoals de Research Data Alliance. Een van de doelen is om bestaande EUDAT diensten verder te ontwikkelen en nieuwe te identificeren. Voorstellen mogen ingediend worden tot en met 30 september 2015 via https://www.eudat.eu/eudat-call-data-pilots-application-form .
30 juni 2015
Open Science perspectief voor het voetlicht tijdens e-IRG workshop in Riga →
Tijdens de Baltische HPC & Cloud Computing Conferentie op 4 juni 2015 in Riga bracht Ilmars Slaidins, mede-voorzitter van e-IRG en verantwoordelijk voor de lokale organisatie van de e-IRG workshop, een kort overzicht van het Open Science perspectief dat voorgesteld werd tijdens de e-IRG workshop van 3 juni 2015, eveneens in Riga. Tijdens de e-IRG workshop werden de beleidsproblemen behandeld met betrekking tot e-Infrastructuren: hoe kunnen Open Science initiatieven ontplooid worden met steunmaatregelen vanuit de e-Infrastructuren? Een van deze initiatieven heeft te maken met de e-Infrastructuur Commons. Het doel is om alle e-Infrastructuur diensten te integreren zodat er geen aparte netwerk, HPC noch software diensten zijn. Alles moet dus geintegreerd zijn om aan de onderzoekers aan te bieden. Hoe kunnen we wetenschap opengooien, vanuit Open Data, Open Software, Open Infrastructuur? Er zijn veel politieke hindernissen, volgens Ilmars Slaidins. Als we bijvoorbeeld een computer hebben in een bepaald land en onderzoekers uit het buitenland of van andere organisaties zouden die willen gebruiken, hoe gaan we dan om met de financiering van deze activiteit, met toegangsautorisatie, enz. Kortom, een heleboel problemen om op te lossen.
02 juli 2015
Young eScientist Award 2015 looft 50.000 euro aan e-science expertise uit voor je onderzoek ⇒
Het Netherlands eScience Center (NLeSC) looft een prijs uit voor een talentvolle jonge onderzoek(st)er met een vernieuwend idee op het gebied van data-gedreven of data-intensief onderzoek. De grote maatschappelijke vraagstukken van de komende jaren, zoals klimaatverandering, verstedelijking, bevolkingsgroei en schaarste van natuurlijke grondstoffen vragen om wetenschappelijke en technologische innovatie. Wetenschappers worden steeds meer afhankelijk van de ICT expertise die nodig is om een antwoord te vinden op ambitieuze onderzoeksvraagstukken. Het is een uitdaging voor wetenschappers om de toenemend complexere digitale technologie in te zetten voor hun onderzoek. Het Netherlands eScience Center, onderdeel van NWO, werkt samen met domeinwetenschappers om state-of-the-art computer- en datawetenschap te ontwikkelen en in te zetten voor onderzoek op het gebied van humanities & social sciences, environment & sustainability, life sciences & ehealth, en physics & beyond. Het Netherlands eScience Center reikt 50.000 euro aan expertise uit aan een vernieuwend eScience idee. Samen met de experts van het eScience Center wordt dit idee omgezet in een path-finding project. Ideeen voor de Young eScientist Award 2015 kunnen ingediend worden voor 1 september 2015. De Young eScientist Award Ceremony zal plaatsvinden tijdens het National eScience Symposium in de Amsterdam ArenA op 8 oktober 2015.
13 juli 2015
ETP4HPC, EXDCI en SESAME Net - nieuwe HPC initiatieven in het Horizon 2020 programma →
In de Horizon 2020 sessie tijdens de recente ISC 2015 Conferentie in Frankfurt stelde sessievoorzitter Panagiotis Tsarchopoulos van de Europese Commissie vier sprekers voor: Jean-Francois Lavignon van Bull, Sergi Girona van PRACE, Francois Bodin van IRISA, en Karen Padmore van HPC Wales. Maar eerst gaf Panagiotis Tsarchopoulos nog een overzicht van de HPC ontwikkelingen in de Europese Unie. In 2012, werd een rapport gepubliceerd onder de titel "HPC: Europe's place in a global race". Nadien besloot de HPC Raad in 2013 in een document tot de "Oprichting van een Europees Technologie Platform voor HPC en een Strategische Research Agenda". Dit heeft geleid tot het HPC hoofdstuk in het Horizon 2020 programma dat drie elementen bevat: Computerwetenschap die naar exascale HPC evolueert; het bereiken van excellentie in HPC toepassingen; en het leveren van toegang tot de beste supercomputer faciliteiten en diensten, zowel voor de industrie als de academische wereld via PRACE.
02 juli 2015
Instellingen gezocht voor pilot met ELAN, virtual private LAN ⇒
SURFnet onderzoekt de mogelijkheden van een ELAN (Ethernet Local Area Network) binnen het SURFnet-netwerk. Een ELAN is een virtual private LAN. ELAN's worden gebruikt om meerdere locaties met elkaar te verbinden. Voor dit onderzoek is SURFnet op zoek naar instellingen die willen deelnemen aan een ELAN-pilot. Op dit moment loopt een eerste pilot met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en SURFsara. Daarbij wordt de High Performance Computing-capaciteit van meerdere locaties ingezet voor grote rekenklussen, met name voor de analyse van DNA-datasets. Alle UMC's binnen deze pilot worden een eindpunt van het ELAN, waardoor er directe verbindingen worden gelegd tussen de locaties en de UMC's. Zij kunnen zo in de toekomst gemakkelijk met elkaars rekenkracht rekenen. Een ELAN beidt eenvoudiger beheer en daarnaast veel flexibiliteit. Met een ELAN kunnen instellingen zelf eindpunten aan het netwerk toevoegen of verwijderen, zonder dat diensten hiervoor onderbroken worden. SURFnet wil in enkele pilots met instellingen onderzoeken hoe een ELAN kan integreren met campusnetwerken. Wil uw instelling meerdere locaties met elkaar verbinden? Wilt u binnen een pilot nauw samenwerken met een enkele andere instellingen en SURFnet? Dan kunt u contact opnemen met de productmanager Netwerkdiensten, Richa Malholtra via richa.malholtra@surfnet.nl .
Jobcorner
03 juli 2015
Iers Centrum voor High End Computing zoekt drie computerwetenschappers ⇒
Gekwalificeerde kandidaten zijn welkom voor drie vacatures van full-time computerwetenschappers bij het Iers Centrum voor High End Computing (ICHEC) aan de Nationale Universiteit van Ierland, Galway. Deze posities worden gesubsidieerd door Science Foundation Ireland als deel van het lidmaatschap van ICHEC bij het LERO Onderzoekscentrum en zijn vacant bij de ICHEC kantoren in Dublin. Het gaat om contracten voor 3 jaar. Het onderzoek is gericht op gegevensbeheer en high performance I/O. Nu HPC en webgeschaalde computing beide naar exascale toegroeien, worden architecturen massief parallel. De computerwetenschappers zullen samenwerken met partners uit het bedrijfsleven bij het onderzoek naar nieuwe benaderingen om de beste performance efficientie te krijgen via de I/O hierarchie op toekomstige extreem schaalbare systemen. Onderzoek gebeurt in de domeinen van klimaat, olie & gas, life sciences en financien. De computerwetenschappers zullen vooral samenwerken met andere LERO onderzoekers en met R&D teams die bij de industriele partners gehuisvest zijn. Kandidaturen zijn welkom tot en met 24 juli 2015 onder referentie no. NUIG 086-15.
06 juli 2015
Postdoc/PhD posities in parallel computing en extreem schaalbare systemen beschikbaar aan Umea Universiteit in Zweden →
Het Departement van Computerwetenschappen aan de Umea Universiteit in Zweden is op zoek naar geschikte kandidaten voor postdoctorale en PhD posities. Geschikte kandidaten zullen zich bij NLAFET voegen, een van de extreem schaalbare computing projecten gesubsidieerd door de Europese Commissie in de recente FET-HPC call onder Horizon 2020. NLAFET wordt gecoordineerd door Umea Universiteit met internationale partners van INRIA, Frankrijk, de Universiteit van Manchester en STFC-RAL uit het Verenigd Koninkrijk. In deze vacatures wordt de nadruk gelegd op het ontwerp, de installatie en evaluatie van parellelle algoritmen voor matrix eigenvalue problemen met betrekking tot extreem schaalbare uitdagingen. Het onderzoek wordt gedaan in nauwe samenwerking met erkende onderzoekers en PhD studenten in de onderzoeksgroep alsook met andere partners binnen NLAFET. Kandidaturen zijn welkom tot en met 17 augustus 2015.
© Nieuwsbrief