logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geinteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer september 2015
Cursussen en evenementen
26 augustus 2015
22 september 2015 - Linvision Event: De Status van HPC 2015 in Alphen aan den Rijn ⇒
Linvision houdt zijn jaarlijkse HPC event op 22 september 2015 tussen 12u en 17u in zijn kantoren aan de Handelsweg 8 in Alphen aan den Rijn. U krijgt een update over de situatie van de HPC markt op dit ogenblik en over de nieuwe ontwikkelingen, trends en innovaties die onze richting uitkomen. Linvision's technologie partners zoals Intel, Lenovo, Topic Embedded Systems, en IBM Power zullen tevens hun nieuwste producten en diensten tonen.
04 september 2015
22 september 2015 - e-Infrastructuren & RDA voor data intensieve wetenschap in Parijs, Frankrijk ⇒
In het CNAM - Conservatoire national des arts et metiers, 292 Rue Saint-Martin in Parijs vindt op 22 september 2015 aan de vooravond van de Zesde Plenaire Meeting van de Research and Data Alliance een aantal workshops plaats over e-Infrastructuren en RDA voor gegevensintensieve wetenschap. De wetenschappelijke en socio-economische uitdagingen van de 21ste eeuw overschrijden de grenzen. Wetenschap wordt meer en meer internationaal. Wereldwijd databeheer is een essentiele stap langs het pad van het openlijk delen van gegevens op weg naar nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen. Dit event bestaat uit 5 workshops met gemeenschappelijke netwerking en presentatiegelegenheden. De onderwerpen van de workshops zijn: Infrastructuur voor begrip van het menselijk brein; gegevens- en computerinfrastructuren voor open opleiding; dienstgerichtheid naar gegevens- en high performance computing infrastructuren; infrastructuren voor onderzoeksgegevens voor milieugerichte uitdagingen in de samenleving; en gegevens- en computerinfrastructuren voor wereldwijde taalkundige resources.
02 september 2015
24 september 2015 - Kick-off Kenniswerkplaats Urban Big Data Rotterdam ⇒
Op 24 september 2015 vindt de officiele opening plaats van de Rotterdamse Kenniswerkplaats Urban Big Data. In de Kenniswerkplaats bundelen Kenniscentrum Creating 010 en het Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechtnologie (CMI) van Hogeschool Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun kennis en expertise ten behoeve van onderzoek naar grootschalige datatoepassingen in stedelijke processen. Het belang van datatoepassingen neemt hand over hand toe. Door de voortgaande digitalisering van het maatschappelijke verkeer is de hoeveelheid data wereldwijd de afgelopen twee jaar verdubbeld. Naar verwachting zal deze groei de komende jaren verder toenemen. Technische ontwikkelingen zorgen ervoor dat deze data steeds beter en sneller gecombineerd en benut kunnen worden. Dit biedt ongekende kansen voor het effectief aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. De potentie van big data is enorm, maar hoe kan die potentie worden verzilverd? Wat is daarvoor nodig, en welke risico's spelen daarbij? De Kenniswerkplaats Urban Big Data is opgericht om deze vragen te onderzoeken. De lancering van de Kenniswerkplaats geeft belangstellenden en potentiele samenwerkingspartners vanuit diverse kringen - gemeente, onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven - de gelegenheid elkaar te ontmoeten. In het programma komen belangrijke facetten van big data aan de orde, met speciale aandacht voor de stand van zaken in de gemeente Rotterdam. Tijdens parallelsessies worden de mogelijkheden van big data-toepassingen uitgewerkt voor vraagstukken uit de kennisagenda van de gemeente Rotterdam.
17 september 2015
30 september - 1 oktober 2015 - Big Data Expo in Utrecht ⇒
De tweedaagse vakbeurs Big Data Expo geeft aan bedrijven en instellingen de mogelijkheid om hun kennis en kunde te presenteren aan een grote groep specifieke bezoekers die op zoek zijn naar oplossingen om hun data relevant te maken. Toegepaste Big Data heeft een toegevoegde waarde die al lang niet meer ter discussie staat. Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat er een duidelijk causaal verband bestaat tussen het toepassen van Big Data en significante rendementsverbeteringen. De vraag is dan ook niet of bedrijven aan Big Data moeten doen, maar hoe ze het moeten aanpakken. In de Jaarbeurs Utrecht kunt u op 30 september en 1 oktober bedrijven en instellingen ontmoeten met producten en diensten op het gebied van collecteren, genereren, analyseren, optimaliseren en/of toepassen van Big Data.
16 september 2015
19 oktober 2015 - Symposium: Connecting Data for Research in Amsterdam ⇒
Onderzoekers die hun onderzoek willen verrijken door open data te gebruiken of door eigen data beschikbaar te stellen, worden geconfronteerd met een groot aanbod van technieken en tools. Hoe vind je als onderzoeker in dat aanbod de juiste techniek of het beste gereedschap? Tijdens dit symposium dat plaatsvindt op 19 oktober 2015 tussen 9u00 en 17u30 in het VU auditorium aan de De Boelelaan 1105 in Amsterdam, staan good practices centraal. In het programma staan good practices centraal over verzamelen, structureren, visualiseren en delen van onderzoeksdata. Mireille van Eechoud, hoogleraar Informatierecht, UvA, en Barend Mons, hoogleraar Bioinformatica, Leids Universitair Medisch Centrum, delen in de keynotes hun visie op de (on)mogelijkheden en de toekomst van open data. Zo'n 20 onderzoekers uit verschillende disciplines vertellen tijdens de break-outsessies over de data-uitdagingen die zij tijdens hun onderzoek tegenkwamen, hoe zij die te lijf gingen en welke tools daarbij behulpzaam waren. Tijdens het symposium is er ruime gelegenheid om ervaringen en ideeen uit te wisselen, tussen onderzoekers onderling, maar ook tussen onderzoekers en dienstverleners op datagebied. Zo is er een informatiemarkt met onderzoeks- en dataserviceproviders.
02 september 2015
4-5 november 2015 - Infosecurity, Storage Expo en The Tooling Event in Utrecht ⇒
Vanaf 1 september 2015 is het weer mogelijk om een gratis toegangskaart aan te vragen voor Infosecurity, Storage Expo en The Tooling Event. Tijdens deze beurzen, die jaarlijks worden georganiseerd in Jaarbeurs Utrecht, worden bezoekers geinformeerd over informatiebeveiliging-, IT-storage- en IT-beheer-vraagstukken, gekoppeld aan de zeven thema's van de beurs: Cloud Computing, Cyber Security, Data Center & Infrastructure Optimisation, Data Growth & Storage Capacity, Enterprise Mobility, IT Service Management & Control en Privacy, Governance & Risk Management. Dit jaar staat het evenement in het teken van Computing Everywhere. Onderzoeksbureau Gartner riep Computing Everywhere uit als trend van 2015. Volgens Gartner houdt Computing Everywhere in dat verschillende technologieen bij elkaar komen en daarmee onze levenservaring fundamenteel veranderen. Het gaat daarbij verder dan alleen het automatiseren van dingen: de technologieen bieden een uitbreiding voor onze interactie met de fysieke wereld. Vorig jaar was het hoofdthema van de gecombineerde beurzen 'Internet of Things', de trend van 2014 volgens Gartner. Tijdens de beurzen kunnen bezoekers met hun vragen terecht bij een verscheidenheid aan exposanten. Hieronder vallen zowel lokale spelers als multinationals. Daarnaast worden er ruim 130 seminars georganiseerd, verspreid over twee dagen.
16 september 2015
15-20 november 2015 - 27ste Jaarlijkse Supercomputing Conference - SC15 in Austin, Texas, USA ⇒
SC15 verzamelt de internationale supercomputing gemeenschap van wetenschappers, ingenieurs, onderzoekers, opleidingsverantwoordelijken, programmeurs, systeembeheerders en ontwikkelaars voor een programma van technische papers, tutorials, research posters en Birds-of-a-Feather sessies. De SC15 Tentoonstellingshal toont de meest recente technologieen van het bedrijfsleven, de academische wereld en de onderzoeksorganisaties van de overheid. Veel van deze technologieen maken hun debuut in Austin.
Ledennieuws
14 september 2015
SURFnet plaatst Nederland in voorhoede e-science  ⇒
Surfnet meldt de afronding van twee baanbrekende infrastructuur-projecten die Nederland in de frontlinie van de ontwikkelingen op het gebied van 'e-science' moeten positioneren, aldus Rolf Zaal van de Automatisering Gids. Beide projecten - Gigaport3 en SURFworks - werden op aanwijzing van het Ministerie van OCW gereviewd door een internationale commissie van experts, wat voor beide projecten resulteerde in de beoordeling 'excellent'. De financiering van de projecten is voor een aanzienlijk deel afkomstig van het Fonds Economische Structuurversterking en de Europese Unie. Het innovatieprogramma GigaPort3 betreft de realisatie van 's werelds eerste landelijke pakketgeschakelde optische netwerk, en is bedoeld om te voldoen aan de groeiende honger aan IT-resources ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Belangrijk onderdeel van het project was de realisatie van SURFnet7, waarin netwerkverbindingen, processorvermogen en opslag een geïntegreerd generiek raamwerk voor 'e-science' vormen. Over de fysieke infrastructuur heen is een service-georienteerde beheerstructuur gelegd. Het project Gigaport3 startte begin 2009. Belangrijk onderdeel van het SURFworks-programma is realisatie van de samenwerkingsinfrastructuur SURFconext. Deze stelt studenten, medewerkers en onderzoekers van de aangesloten instellingen in staat eenvoudig en veilig samen te werken, met elkaar en met hun relaties buiten de doelgroep, nationaal en internationaal. Bij de inrichting is sterk rekening gehouden met vereisten die samenhangen met de trend dat medewerkers en studenten de infrastructuur in toenemende mate combineren met publieke clouddiensten en ontsluiten via eigen mobile devices. Het project SURFworks startte in 2011.
03 september 2015
Awards voor innovatieve ICT-projecten tijdens Avond van de Digitale Economie →
Tijdens de Avond van de Digitale Economie heeft Nederland ICT diverse awards uitgereikt. Erik Huizer werd uitgeroepen tot de ICT Personality van het jaar 2015, CityPulse van Atos werd uitgekozen als de winnaar van de Digital Impact Award en het Datacenter High Tech Campus van KPN kreeg de ICT Milieu Award. De Avond van de Digitale Economie werd samen met ECP, Platform voor de InformatieSamenleving, georganiseerd op 3 september 2015 in het Louwman Museum in Den Haag. Internetpionier Erik Huizer kreeg uit handen van Mark Bressers van het ministerie van Economische Zaken de ICT Personality Award uitgereikt vanwege zijn significante bijdrage aan de positie van Nederland als voorloper op het gebied van internet en de digitale economie. Volgens de jury is Huizer een "internationale autoriteit met betrekking tot het internet. Als Chief Technology Officer van SurfNet en hoogleraar Internettoepassingen zet hij zich in voor onderwerpen als internet governance, privacy, cyber security en standaardisatie. Hij levert al jarenlang, in tal van functies, een grote bijdrage aan de positie van Nederland als voorloper op het gebied van internet en de digitale economie. In 2014 kreeg hij internationale erkenning toen hij werd opgenomen in de Internet Hall of Fame van de Internet Society."
10 september 2015
UvA-onderzoeker ontwikkelt alternatief voor LSP →
UvA-onderzoeker Guido van 't Noordende is gestart met het pilotproject Whitebox, een alternatief voor het Landelijk Schakelpunt (LSP), waarmee de communicatie van medische gegevens veilig kan verlopen. De pilot loopt tot eind dit jaar. Waarom dit alternatief en hoe werkt het? Privacy- en beveiligingsonderzoeker Van 't Noordende houdt de ontwikkelingen rond het LSP - toenmalig Landelijk Elektronisch Patienten Dossier (LEPD) - al zo'n zeven jaar nauwlettend in de gaten. Het idee van het LSP is dat medische patientgegevens op een efficiente en veilige manier uitgewisseld kunnen worden tussen zorgverleners. Van 't Noordende plaatst echter kanttekeningen bij het project.
27 augustus 2015
Kick-off meeting van het Mining Shifting Concepts Through Time project ⇒
De kick-off meeting van een nieuw project met als titel "Mining Shifting Concepts Through Time" vond afgelopen maand plaats. Het wetenschappelijk doel van dit project is de ontwikkeling van een tool dat onderzoekers uit de geesteswetenschappen in staat stelt om de historische ontwikkeling van concepten en het vocabularium waarmee deze concepten uitgedrukt worden in kaart te brengen in grote tekstuele gegevensrepositories. Historische concepten zoals burgerschap, democratie, evolutie, gezondheid, vrijheid, vertrouwen, enz. zijn essentieel voor ons begrip van het verleden. De geschiedenis van de concepten is een goed onderbouwd gebied van onderzoek voor historici, filosofen en taalkundigen. Toch bestaat er weinig consensus over de aard van conceptuele veranderingen, continuiteit en vervanging, of over de precieze methodologie om sleutelconcepten te onderscheiden van marginaal vocabularium dat met concepten verboden is in bepaalde historische contexten. Op dit ogenblik wordt het begrip geherevalueerd dat concepten vaste eenheidsideeen vormen die aan de basis liggen van de voortdurende grondlegging van veranderende historische debatten, net zoals chemische elementen verschillende moleculen kunnen vormen. Het project streeft er ook naar om historisch ingevoerde culturele concepten zichtbaar te maken op een manier die de onderzoekers in staat stelt om de specifieke historiciteit van culturele concepten en hun veranderingen en voortzetting in betekenis na te gaan.
04 september 2015
VU PhD student Alexandru Uta bekroond voor "Beste nieuwe eScience dienst of project" tijdens eScience conferentie in Munchen ⇒
In het juli-nummer van onze nieuwsbrief kondigden we de IEEE eScience student competition 2015 aan waarvan de winnaars recent tijdens de 11de IEEE Internationale Conferentie voor eScience in Munchen werden bekend gemaakt. Het project van Alexandru Uta, een van de PhD studenten van Thilo Kielmann aan de VU in Amsterdam, werd uitgeroepen tot winnaar in de categorie "Beste nieuwe eScience dienst of project". Alexandru Uta heeft een in-memory opslagsysteem ontworpen en geinstalleerd dat de I/O performance van wetenschappelijke toepassingen in hoge mate verbetert. MemFS is een in-memory gedistribueerd file systeem. De elasticiteit van MemFS kan gebruikt worden om de toepassingskost te verminderen of om de gebruiker verschillende alternatieven te bieden tussen draaitijd en kosten bij de toepassing op cloud computing infrastructuren. Het onderzoek van Alexandru Uta werd geleid binnen het kader van het COMMIT/P20 project.
15 september 2015
IBM beloont VU en TU Delft met wetenschapsprijzen →
Softwareontwikkelaar IBM heeft op 11 september in Nederland verschillende prijzen uitgereikt ter bevordering van de wetenschap en de samenwerking tussen IBM en de wetenschap. De VU en de TU Delft ontvangen dit jaar zowel een Shared University Research (SUR) Award als IBM Faculty Award, de prijs die IBM jaarlijks uitreikt voor buitengewone prestaties op het gebied van IT-onderzoek en -innovatie. Daarnaast krijgen Anca Dumitrache (VU) en Santiago Gaitain (TU Delft) beiden een PhD Fellowship van IBM. De Shared University Awards is een wereldwijd initiatief van IBM ter bevordering van de wetenschap en de samenwerking tussen IBM en de wetenschap. De VU ontvangt een SUR Award, een donatie en toegang tot het Watson Engagement Advisor Research platform, voor gezamenlijk onderzoek naar methoden om effectief trainingsgegevens te generen en te evalueren voor cognitieve systemen, zoals de Watson Engagement Advisor. De beurs ondersteunt de ontwikkeling van masterclasses over Watson voor een academisch en een professioneel publiek. Dit jaar ontvangt de TU Delft een SUR Award, een donatie en toegang tot het Bluemix Research platform voor gezamenlijk 'data science' onderzoek. Hiervoor worden crowd sourcing, cognitive computing en internet of things gecombineerd om in samenwerking met onderzoekers van civiele techniek een doorbraak te kunnen genereren in weersvoorspelling en watermanagement in ontwikkelingslanden ter voorkoming van stedelijke overstromingen als een gevolg van extreem weer.
27 augustus 2015
Opening groot nieuw lab voor onderzoek naar 'wireless' →
Het aantal apparaten dat draadloos verbonden is, gaat in de jaren die komen explosief stijgen, onder meer door het 'Internet of Things'. Alleen al in elk huis zal het gaan om vele tientallen apparaten en sensoren. Om die draadloze communicatie allemaal tegelijk, snel en foutloos te laten verlopen, is nieuwe technologie nodig. De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft daarom nieuwe laboratoria gebouwd, de CWTe Labs, die op 31 augustus officieel geopend worden. CWTe staat voor het Center for Wireless Technology Eindhoven, de gebundelde TU/e-kennisgebieden van draadloze technologie. De nieuwe labs van CWTe, samen zo'n 700 vierkante meter, beslaan vrijwel de hele achtste verdieping van het nieuwe universiteitsgebouw Flux.
25 augustus 2015
Nieuwe XENON100 zoekmethode verwerpt claim op waarnemen donkere materie →
Een nieuwe analyse van het internationale experimentele samenwerkingsverband XENON100 waarin natuurkundigen van de UvA participeren, weerlegt een al lang bestaande claim op het waarnemen van donkere materie. De resultaten zijn gepubliceerd in Science. De overvloedig in het heelal aanwezige donkere materie is onzichtbaar en grotendeels verantwoordelijk voor de zwaartekracht die het melkwegstelsel bijeen houdt. Volgens de nieuwste theoretische modellen vindt er interactie plaats tussen de hypothetische donkere materiedeeltjes en atoomkernen. Tot op heden zijn dergelijke interacties echter nog niet waargenomen. De wetenschappers van de XENON collaboratie, waar de UvA en Nikhef in participeren, hebben nieuwe analysetechnieken ontwikkeld waarmee voor het eerst in de data van de XENON100 detector gezocht kan worden naar interacties tussen donkere materie en elektronen uit de atoomschil. Uit de analyse kwam geen signaal boven de erg lage achtergrondruis uit, waarmee de eigenschappen van donkere materie verder beperkt worden.
26 augustus 2015
SURFnet introduceert sterke authenticatie op cloud-integratieplatform →
SURFnet maakt het cloud-integratieplatform SURFconext per augustus 2015 geschikt voor sterke authenticatie. De 120 instellingen die gebruikmaken van SURFconext kunnen voor diensten met gevoelige data voortaan een dubbele authenticatie verplicht stellen. Gebruikers loggen in met hun instellingsaccount en moeten dan een tweede authenticatieslag doen met SMS, USB-sleutel Yubikey of de award-winnende app tiqr. Extra beveiliging is gewenst voor diensten waarbij de kans op beveiligingsincidenten het grootst is, zoals student-informatiesystemen, applicaties met patentgevoelige onderzoeksdata en privacygevoelige patientinformatie. Sterke authenticatie is beschikbaar voor alle cloudapplicaties die op basis van het SAML2.0 protocol zijn gekoppeld aan SURFconext. SURFnet heeft sterke authenticatie in eigen beheer ontworpen, getest en ontwikkeld.
03 september 2015
Quantuminstituut Qutech start samenwerking met Intel →
Het Amerikaanse elektronicabedrijf Intel en QuTech, het quantuminstituut van TU Delft en TNO, gaan de komende tien jaar intensief samenwerken. De bijdrage van Intel aan QuTech vertegenwoordigt een waarde van ongeveer 50 miljoen dollar, plus inbreng van expertise, mankracht en faciliteiten. Doel van QuTech is het ontwikkelen van quantumtechnologie, zoals inherent veilige quantum-netwerkverbindingen en quantumcomputers. De samenwerking betreft het onderzoek naar 'fault-tolerant quantum computing' binnen QuTech. Onderzoeksleider Lieven Vandersypen doet daarbij onderzoek naar qubits op basis van de spin, een miniem magnetisch effect, van elektronen gevangen in quantum dots. Leo DiCarlo's onderzoek richt zich op qubits op basis van supergeleidende circuits op chips. Onderzoeksleider Edoardo Charbon ontwikkelt lage-temperatuur elektronica om de qubits aan te sturen, Koen Bertels richt zich op de architectuur van de quantum computer en Ryoichi Ishihara werkt aan de verbinding tussen quantumbits en controle-elektronica. Ingenieurs van TNO richten hun expertise op de computerarchitectuur, het verbeteren en opschalen van de fabricage van qubits op nanoschaal, en de noodzakelijke verbindingen tussen qubits, chips en elektronica.
09 september 2015
Greening the Cloud case studie met SURFsara: Super-efficiente computing - Is sneller altijd groener? →
Het project Greening the Cloud doet onderzoek naar de invloed van Cloud Applicaties en de Virtualisatie Software op het energieverbruik van de hardware. Gedurende de afgelopen maanden zijn er diverse case studies van start gegaan. Inmiddels zijn een aantal hiervan afgerond en worden de eerste resultaten op een rij gezet. De eerste in de reeks is de case studie die samen met SURFsara is uitgevoerd. Hier werd de vraag gesteld "Is sneller altijd groener?" En kunnen ontwikkelaars van High-Performance Computing-software ook helpen om het energieverbruik te verminderen? Om gedetailleerde vermogensmetingen mogelijk te maken heeft het meetlaboratorium SEFLab verschillende speciaal ontwikkelde sensoren - met hoge bemonsteringssnelheid van ongeveer 30 kHz - in een systeem van SURFsara geinstalleerd die verschillende componenten afzonderlijk kunnen meten. Ter verificatie werden ook - bij HPC vaak gebruikte - metingen via RAPL- en BMC-methoden gedaan en vergeleken met de betrouwbare hardwaremetingen van het Software Energy Footprint Lab (SEFLab) van de Hogeschool van Amsterdam. De expertise van ontwikkelaars van HPC-software kan zeker bijdragen, maar uit het onderzoek blijkt ook dat de snelste configuratie niet per definitie altijd de "groenste" is, met name bij geheugengebonden applicaties. Het blijkt dat deze conclusie weliswaar voor de meeste gevallen geldt, maar niet altijd. De metingen bij SURFsara gaan zeker een vervolg krijgen om nog verdere detaillering mogelijk te maken.
14 september 2015
Online consultatie van de Europese Commissie over Charter voor Toegang tot Onderzoeksinfrastructuren →
De Europese Commissie (EC) heeft een "Europees Charter voor Toegang tot Onderzoeksinfrastructuren" gepubliceerd in juni van dit jaar. Nu heeft de Commissie een online survey geopend voor leveranciers van infrastructuur en belanghebbenden om deel te nemen aan een enquete met betrekking tot dit Charter. De online enquete wordt afgesloten op 11 oktober 2015. De EC heeft recent nieuwe prioriteiten geidentificeerd met betrekking tot Open Innovatie en Open Science. Het doel van de consultatie over het Charter voor Toegang tot Onderzoeksinfrastructuren is om na te gaan of de huidige ontwerpversie van het Charter dient geactualiseerd te worden om deze nieuwe prioriteiten beter te weerspiegelen. Onderzoeksinfrastructuren hebben ook betrekking op e-Infrastructuren zoals PRACE voor supercomputers, GEANT voor netwerken, EGI voor de Cloud Federatie, IDGF voor Crowd Computing, en vele andere. Het Charter vormt de basis voor een gemeenschappelijk begrip over wat een toegangspolitiek voor Onderzoeksinfrastructuren is en over de onderliggende implicaties hiervan.
26 augustus 2015
Universiteit van Amsterdam en Qualcomm richten onderzoekslab in ⇒

De Universiteit van Amsterdam (UvA) en chipfabrikant Qualcomm Technologies openen op 15 september 2015 een gezamenlijk onderzoekslab. In het lab gaat onderzoek gedaan worden naar geavanceerde machine learning-technieken voor de verwerking van sensorische data, waaronder beeldherkenning op mobiele en ingebouwde systemen, aldus Computable. Na de overname van het UvA-spin-offbedrijf Euvision, maker van software voor de analyse van digitaal beeldmateriaal, door Qualcomm Technologies in september vorig jaar, vonden er gesprekken plaats tussen de UvA en de chipfabrikant over mogelijke onderzoekssamenwerking. Dit heeft geresulteerd in het gezamenlijke onderzoekslab, dat onderdeel wordt van het Instituut voor Informatica van de UvA op het Amsterdam Science Park. De overeenkomst is voor vijf jaar gesloten en biedt ruimte aan zo'n vijftien tot twintig onderzoekers. Het directieteam van het onderzoekslab bestaat uit Arnold Smeulders, hoogleraar Computer Vision aan de UvA, Max Welling, hoogleraar Machine Learning aan de UvA, en Cees Snoek, hoofdingenieur bij Qualcomm en universitair hoofddocent aan de UvA. De eerder dit jaar opgezette Amsterdamse vestiging van de chipfabrikant is dichtbij het nieuwe lab, wat de samenwerking vergemakkelijkt, aldus nog Computable.

03 september 2015
Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) lanceert het initiatief Digital Gateway to Europe ⇒
Steeds meer buitenlandse bedrijven ontdekken de kracht van de Nederlandse digitale infrastructuur en betreden de Europese markt via Nederland, aldus de Automatisering Gids. Om bedrijven centraal van goede informatie te voorzien over Nederland lanceert DINL officieel digitalgateway.eu. Hiermee is Nederland volgens Michiel Steltman, directeur van DINL, in een ideale positie om als springplank voor de rest van Europa te dienen. Om deze positie te ondersteunen organiseert DINL op 24 september, aansluitend aan HostingCon Europe op 22 en 23 september, het evenement Launchpad. Op deze dag neemt DINL internationale bedrijven mee naar verschillende grote infrastructuurpartijen in Nederland. DINL organiseerde eerder al handelsmissies naar Spanje, Canada en afgelopen juli naar San Diego en Silicon Valley waar het als 'Digital Gateway to Europe' op de beurs stond met een Holland Paviljoen.
09 september 2015
EDUgroepen nu ook beschikbaar via eduGAIN ⇒
Met een koppeling aan eduGAIN, een framework van de Europese onderzoeksinfrastructuur GEANT, hebben instellingen via SURFconext veilige internationale toegang tot diensten en data. De Nederlandse dienst EDUgroepen is nu ook beschikbaar via eduGAIN voor instellingen uit andere landen. Internationaal samenwerken met de gratis digitale samenwerkingsomgeving EDUgroepen is dankzij eduGAIN een stuk eenvoudiger. Via eduGAIN krijgen gebruikers gemakkelijker toegang tot EDUgroepen, maar ook tot andere content en diensten uit de wereldwijde onderwijs- en onderzoeksgemeenschap. eduGAIN verbindt federaties wereldwijd met elkaar en zorgt voor een veilige uitwisseling van authenticatie- en autorisatiegegevens. Vier universiteiten binnen het Eurotech Universiteiten-consortium maken al gebruik van EDUgroepen via eduGAIN. Zij delen met EDUgroepen algemene informatie binnen de gezamenlijke onderzoeksgroep. Ook wordt EDUgroepen gebruikt voor versiebeheer bij het voorbereiden van gezamenlijke proposals. Voor de 4 instellingen was het belangrijk dat gebruikers hun eigen instellingsaccount konden gebruiken om veilig in te loggen bij de dienst. Alle partners van het Eurotech Universiteiten-consortium bestaande uit DTU Denemarken, TUM Munchen, EPFL Lausanne en TU/e Eindhoven zijn aangesloten op eduGAIN. Nadat ook EDUgroepen gekoppeld was aan eduGAIN, konden de partners veilig samenwerken via deze dienst.
08 september 2015
Mijlpaal voor unieke neutronenfaciliteit European Spallation Source ⇒
De European Spallation Source (ESS) heeft de juridische status van European Research Infrastructure Consortium (ERIC) gekregen. De directeur-generaal voor onderzoek en innovatie van de Europese Commissie, Robert-Jan Smits, overhandigde de officiele plaquette van het ERIC aan ESS in het Zweedse Lund. ESS is hiermee de eerste ERIC opgericht in Scandinavie en de elfde ERIC in Europa. ESS is een nieuwe generatie neutronenbron en een van de projecten op het gebied van onderzoeksinfrastructuur met de hoogste prioriteit in Europa. De totale bouwkosten voor deze onderzoeksinfrastructuur zijn 2 miljard euro. De European Spallation Source is een neutronenfaciliteit bestaand uit een versneller die een sterke neutronenbron genereert, diverse grote neutronen-microscopen en een aantal laboratoria. De bijzondere eigenschappen van neutronen maken het mogelijk structuren te onderzoeken met een grootte varierend van centimeters tot fracties van atoomafstanden. Neutronentechnologie kent een zeer breed toepassingsgebied, van biochemie tot materiaalkunde en van archeologie tot fundamentele natuurkunde. ERIC is een Europese rechtsvorm die in het leven is geroepen om het oprichten van grote, grensoverschrijdende, onderzoekinfrastructuren te vereenvoudigen. De rechtsvorm van ERIC geeft de neutronenfaciliteit ESS een juridische status in alle lidstaten, zodat deze deel kunnen nemen aan de besturing en financiering van ESS. Nederland heeft eerder met het tekenen van een intentieverklaring kenbaar gemaakt het belang van ESS te zien. NWO denkt namens Nederland mee over het project.
04 september 2015
Oort Cloud, het nieuwe Nederlandse HPC Cloud cluster, ingewijd bij SURFsara →
De Oort Cloud is een gordel in het heelal, ver voorbij Pluto, genoemd naar de Nederlandse astronoom Jan Hendrik Oort. Daarom was het ook een logische naam om te gebruiken voor het nieuwe SURFsara High Performance Computing Cloud cluster. Het Oort cluster werd recent toegankelijk gemaakt voor de hele Nederlandse onderzoeks- en academische gemeenschap. Bestaande en toekomstige gebruikers kunnen voordeel halen uit de vele veranderingen in vergelijking met de vorige Cloud, zoals krachtiger hardware, een robuust en gebruiksvriendelijk interface en vele andere nieuwe functionaliteiten. Het Oort cluster bestaat uit krachtige compute en hoogperformante opslag nodes, de fysieke machines waarop de gebruikers hun virtuele machines draaien. Het nieuwe HPC Cloud gebruikt Intel Haswell CPUs voor een goede algemene performance en biedt GPU nodes voor GPU-versnelde toepassingen. Er zijn 2 opslag types: Ceph en SSD. Gegevens opgeslagen op Ceph worden gerepliceerd om tegen gegevensverlies te beschermen in het geval de hardware het laat afweten. Gebruikers kunnen de images van het operating systeem op SSD bewaren en het gros van gegevens opslaan op Ceph gegevensblokken. Kleine, lokale en snelle opslag is typisch voor HPC en voornamelijk gebruikt voor berekeningen en operating systemen, terwijl "Big Data" input en berekende resultaten gekopieerd worden naar de grotere en meer betrouwbare netwerkopslag (Ceph).
09 september 2015
High performance computer-cursus van UvA en SURFsara →

Van 4 tot en met 31 januari 2016 organiseren onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en HPC-experts van SURFsara een cursus over 'High Performance Computing en Big Data'. In deze cursus leert u om te gaan met de Big Toys. Het doel van deze cursus is om belangstellenden met een beperkte programmeerkennis vertrouwd te maken met verschillende HPC-faciliteiten. Aan het einde van de cursus kunnen de cursisten deze faciliteiten gebruiken en de meest voorkomende valkuilen vermijden en zodoende tijd en geld besparen. Onderzoekers en technici maken kennis met HPC, kunnen hun specifieke problemen bespreken met deskundigen en beginnen met het oplossen daarvan op de hoogwaardige rekenfaciliteiten van SURFsara. De cursus wordt gegeven in het Engels.

Jobcorner
10 september 2015
Technische Universiteit Wenen zoekt computerwetenschapper ⇒
Het Instituut voor Microelectronica aan de Technische Universiteit Wenen is op zoek naar een hoog gemotiveerde PhD student/onderzoeksassistent in computerwetenschappen om hoog performante softwarebenaderingen te onderzoeken voor het versnellen van numerische simulaties op het gebied van halfgeleider processimulatie die veel rekenkracht vergen. Eerdere ervaring van de kandidaat in het ontwikkelen van high performance code zal worden aangewend bijvoorbeeld in 3D galvaniserende transportsimulaties. De werkomgeving bestaat uit een internationaal team van collega's uit de academische en bedrijfswereld. De kandidaat moet goed in team kunnen werken, leergierig zijn, proactief en onafhankelijk kunnen functioneren. De kandidaat zal deelnemen in het PhD programma van de TU Wenen, onderzoeksresultaten presenteren tijdens internationale conferenties en publiceren in internationale tijdschriften.
07 september 2015
Ierse Centrum voor High End Computing zoekt 3 computerwetenschappers ⇒
Nog tot en met 25 september 2015 kunt u solliciteren voor 3 vacatures van voltijds computerwetenschapper en onderzoeker bij het Ierse Centrum voor High End Computing (ICHEC) aan de Natonale Universiteit van Ierland in Galway. Deze posities worden gesubsidieerd door de Science Foundation Ireland als deel van het lidmaatschap van ICHEC bij het LERO Onderzoekscentrum. Succesvolle kandidaten vinden een plek in de ICHEC kantoren van Dublin of Galway.
02 september 2015
Argonne Leadership Computing Facility (ALCF) zoekt postdoctoraal kandidaat met HPC kennis in functionele materialen voor energie conversie ⇒
De geschikte kandidaat zal werken aan het ALCF Early Science Programma dat de eerste beginselen van simulaties van functionele materialen voor energie conversie op de toekomstige Theta supercomputer van het Argonne National Laboratory in kaart brengt. Hoofd van het project is Professor G. Galli van de Universiteit van Chicago. De kandidaat die men zoekt heeft wetenschappelijke expertise in elektronische structuurmethodes, kennis van HPC (compilers, bibliotheken, hardware) en neemt actief deel aan het onderzoek. Thuisbasis voor deze tweejarige positie is het ALCF maar de postdoctorale kandidaat onderneemt ook reizen naar thuisinstituten van projectonderzoekers met het oog op nauwe samenwerking.
13 september 2015
Verschillende vacatures bij het EPCC supercomputing centrum in Edinburgh ⇒
EPCC, een internationaal Centre of Excellence in high performance computing in Edinburgh, Schotland heeft meerdere vacatures voor toepassingsontwikkelaars en consultants, en een verantwoordelijke voor projectuitvoering en disseminatie.
© Nieuwsbrief