logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geinteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer januari 2016
Cursussen en evenementen
06 januari 2016
4-5 februari 2016 - Security- en Beveiligingsconferentie in Nijmegen ⇒
Het programma van de tweedaagse conferentie over Security en Privacy, die dit jaar plaatsvindt aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, bestaat uit een mix van beleid en techniek. Onderwerpen worden deels in tracks aangeboden en er is uiteraard volop ruimte tot uitwisseling en netwerken. De conferentie wordt georganiseerd in samenwerking tussen SURFcert, SCIPR en SCIRT. Gastheer van de conferentie is de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het thema van de conferentie is "In Control".
19 januari 2016
9 maart 2016 - Open e-IRG Workshop in Amsterdam ⇒
Begin 2016 heeft Nederland het Europese voorzitterschap overgenomen van Luxemburg. Daarom vindt de volgende editie van de open e-IRG Workshop plaats in Amsterdam aan het Science Park 125 op 9 maart 2016. Het thema van de workshop is "Voorgang van de e-Infrastructuur Commons: integratie en interoperabiliteit - financiering en modellen voor inkomsten".
14 januari 2016
22-23 maart 2016 - ICT.OPEN2016 in Amersfoort ⇒
De vijfde editie van ICT.OPEN2016 wordt georganiseerd op 22-23 maart 2016 in De Flint, Amersfoort. Meer dan 400 wetenschappers uit alle mogelijke ICT onderzoeksdisciplines en onderzoekers uit het bedrijfsleven zullen samenkomen om van elkaar te leren, ideeen uit te wisselen en te netwerken. Keynote sprekers zijn Mary Shaw van de Carnegie Mellon Universiteit, die zal spreken over software engineering en Wiro Niessen, professor in Biomedische Beeldanalyse aan het Erasmus MC, Rotterdam en tevens verbonden aan de Technische Universiteit van Delft. Wiro Niessen zal het hebben over biomedische en genetische gegevensanalyse in dementie.
04 januari 2016
22 april 2016 - Big Data, Small World Topsector Logistiek Congres in Amsterdam ⇒
Op 22 april 2016 organiseert de Topsector Logistiek het jaarlijkse congres "Big Data, Small World" in de Amsterdam Arena. Het congres wordt georganiseerd door Connekt, TKI Dinalog, TNO en NWO. Dit jaar is het thema big data voor de logistiek in Nederland. Het gebruiken en combineren van data wordt steeds belangrijker voor bedrijven. Ook in de logistiek. Het slim koppelen van data maakt de mogelijkheden eindeloos. Denk aan het voorspellen van de vraag naar pakketdiensten, het opsporen van bottlenecks in de logistieke keten, het verbeteren van de 'last mile' en 'crowd base' ophalen en afleveren van pakketjes. Maar welke kansen en uitdagingen zijn er? Dat komt tijdens dit congres aan bod. Het congres biedt inspirerende sprekers en interactieve parallelsessies voor iedereen die interesse heeft in of betrokken is bij de logistiek. Op het Experienceplein is er gelegenheid om actief kennis te maken met innovaties. De dag wordt afgesloten met een netwerkborrel. Uiteraard is er tijdens het congres ook gelegenheid tot netwerken. U kunt zich aanmelden voor het congres vanaf februari 2016. Werkt u aan of met een innovatie die zeker niet mag ontbreken op het Experienceplein? Meld uw idee dan nu aan via info@topsectorlogistiek.nl .
06 januari 2016
20 mei 2016 - Tweede Nationale Dag voor Duurzaamheid in het Hoger Onderwijs in Den Haag →
Op 20 mei 2016 wordt voor de 2e keer de Nationale dag voor duurzaamheid in het hoger onderwijs (NDDHO16) georganiseerd. De dag richt zich op de versterking van duurzaamheid in de HO-sector en is een samensmelting van het Symposium Groene ICT en Duurzaamheid van SURF en de uitreiking van de SustainaBul van het studentennetwerk Morgen. Het evenement vindt plaats op 20 mei bij de Haagse Hogeschool van 9.30-17.00 uur, gevolgd door een netwerkborrel. Deelname is gratis, maar schrijf u wel even in. NDDHO16 heeft als thema "Groen en toekomstbestendig" en wil bijdragen aan een groenere en toekomstbestendige HO-sector. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de ervaringen in en samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering binnen de sector zelf, maar ook over de eigen grenzen heen bij de overheid en het bedrijfsleven. Aansluitend reikt het landelijk studentennetwerk 'Morgen' de SustainaBul uit, de duurzaamheidsaward voor universiteiten en hogescholen. De organisatie van NDDHO16 is op zoek naar interessante onderzoeken om als poster te presenteren tijdens het evenement. Heeft uw project uitdagende of innovatieve uitkomsten op het gebied van duurzaamheid en wilt u deze graag delen? Dien dan een posterabstract in. Voor de beste posters zijn prijzen beschikbaar. De winnaar krijgt de mogelijkheid om zijn/haar poster te pitchen op de internationale conferentie Industrial Technologies 2016 die in juni in het kader van het Europese voorzitterschap van Nederland gehouden wordt in Amsterdam. De toegangsprijs van 800 euro voor deze 3-daagse conferentie wordt ook vergoed.
Ledennieuws
08 januari 2016
PRACE lanceert oproep tot kandidaturen voor Summer of HPC 2016 →
Studenten die net aan hun postgraduaat begonnen zijn en studenten die hun master studies binnenkort beeindigen worden uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor het PRACE Summer of HPC 2016 programma dat plaatsvindt in tussen 4 juli en 31 augustus 2016. Tot 20 topkandidtaten uit Europa worden geselecteerd om deel te nemen. Deelnemers werken twee maanden aan projecten die verband houden met het technische of industriele werk van PRACE en werken een rapport en een visualisatie of video uit van de resultaten. Het programma bestaat uit een trainingsweek aan het Juelich Supercomputing Center en een stage van twee maanden bij de top HPC centra binnen Europa. Deelnemers krijgen de gelegenheid om kennis te maken met PRACE en HPC en ervaringen uit te wisselen. Het programma biedt accommodatie aan, alsmede een stipendium en reisvergoeding naar de plaats van stage bij het HPC centrum. Er worden twee prijzen uitgereikt aan deelnemers die het beste project uitwerken en die het best de promotiegeest van het programma belichamen. De oproep ging van start op 13 januari 2016.
12 januari 2016
LOFAR breidt zich uit naar Ierland →
De grootste radiotelescoop ter wereld zal nog groter worden. LOFAR (Low Frequency Array) gaat zich uitbreiden naar Ierland. Dit is niet alleen goed nieuws voor de Ierse astrofysica, maar ook voor de International LOFAR Telescope (ILT). De plannen voor een LOFAR station in Ierland zijn er al langer, maar nu is het officieel: dit jaar wordt er een LOFAR station gebouwd in Ierland. I-LOFAR - het Ierland-LOFAR-consortium - heeft 1.4 miljoen euro toegekend gekregen van de Science Foundation Ireland (SFI). Samen met 0.5 miljoen euro, bestaande uit filantropische subsidies en contributies van I-LOFAR leden, is het mogelijk om het LOFAR station te bouwen en te exploiteren. Het LOFAR station zal centraal in Ierland op de grond van het Birr Castle gebouwd worden. De toekenning van 1.4 miljoen euro is op 12 januari, tijdens een meeting in het Bir Castle, gedaan door de Ierse ministers Bruton, verantwoordelijk voor werk, ondernemingen en innovatie, en English, verantwoordelijk voor educatie en skills. De toekenning is onderdeel van een investering van 30 miljoen euro in wetenschap.
11 januari 2016
Experts verkennen roadmaps voor robotonderzoek aan Universiteit Twente →
Waar liggen de kansen voor robotica in Europa, voor de industrie en de wetenschap? Hoe zien de roadmaps eruit voor thema's als de gezondheidszorg, de maakindustrie en de veiligheid? Van 12 tot en met 15 januari kwamen zo'n honderd leiders uit de wetenschap en de industrie naar de campus van de Universiteit Twente om de toekomst en roadmap van SPARC te bespreken, de publiek-private samenwerking in robotica in Europa. Meteen ging ook een nieuw onderzoeksproject van start, geleid door de Universiteit Twente (UT): robots gaan assisteren bij het afnemen van een biopsie voor bijvoorbeeld kankeronderzoek. De bijeenkomst werd georganiseerd door prof. Stefano Stramigioli, die aan de UT het LEO Center for Service Robotics leidt. SPARC is de publiek-private samenwerking van de Europese Commissie met euRobotics AISBL, het netwerk waarin industrie en onderzoeksinstellingen verenigd zijn en waarvan Stramigioli ook Vice President Research is. De ambities in de robotica worden in SPARC vertaald naar beleidsmatige keuzen en roadmaps, om daarmee ook goede keuzen te kunnen maken voor de financiering van onderzoek en ontwikkeling door de EU.
07 januari 2016
Nuon nieuwe sponsor van ACE →
Per 1 januari 2016 is Nuon sponsor van het Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE) geworden. Als toonaangevend Center for Entrepreneurship stimuleert ACE hoogwaardig ondernemerschap onder studenten en jonge onderzoekers met onderwijs en incubatie-programma's. ACE is een samenwerkingsverband van de Universiteit van Amsterdam (UvA), de Vrije Universiteit (VU), de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). De samenwerking tussen Nuon en ACE manifesteert zich, naast een financiele bijdrage van Nuon aan ACE, met name op het gebied van onderwijs en kennisvalorisatie - het proces dat kennis omzet naar commercieel haalbare producten, processen of diensten.
11 januari 2016
Universiteit van Amsterdam viert 384ste Dies Natalis →
De Universiteit van Amsterdam (UvA) vierde op vrijdag 8 januari haar 384ste Dies Natalis (geboortedag). Rector magnificus prof. dr. Dymph van den Boom sprak in haar openingstoespraak 'Een academische lente' over Open Science. Vervolgens hield hoogleraar Henkjan Honing de Diesrede onder de titel 'Een aap met maatgevoel: op zoek naar de bouwstenen van muzikaliteit'. Informaticus Shih-Fu Chang en epigeneticus Andrew Feinberg ontvingen vervolgens het eredoctoraat van de UvA. De middag eindigde met de uitreiking van de prijs 'UvA-Docent van het Jaar 2015'. In haar openingstoespraak ging Van den Boom in op de gevolgen van Open Science: een omwenteling in de wetenschap als gevolg van de brede toegang tot een sterk toegenomen hoeveelheid data. Open Science omvat open educational resources, open access, open peer review, open methodologie en open data en kan leiden tot nieuwe manieren van samenwerken, nieuwe methoden van onderzoek en een nieuwe relatie tussen wetenschap en maatschappij. Aan de hand van een aantal voorbeelden liet Van den Boom zien hoe Open Science het wetenschappelijke proces transformeert en nog verder zal bepalen in de komende jaren.
06 januari 2016
Onderzoekers van MESA+ ontdekken nieuwe fundamentele kwantummechanische eigenschap →
Nanotechnologen van onderzoeksinstituut MESA+ van de Universiteit Twente hebben een nieuwe fundamentele eigenschap ontdekt van elektrische stroom in zeer kleine metalen circuits. Ze hebben laten zien hoe elektronen zich als golven over het circuit kunnen verspreiden en interferentie-effecten kunnen veroorzaken op plaatsen waar geen elektrische stroom doorheen wordt gestuurd. De configuratie van het circuit speelt een cruciale rol in dit zogenaamde niet-lokale effect. De interferentie is een direct gevolg van het feit dat de elektronen zich als kwantummechanische golven gedragen en van de specifieke configuratie van het circuit. Voor ontwerpers van kwantumcomputers is dit een effect om rekening mee te houden. De resultaten zijn gepubliceerd in het Engelse tijdschrift Scientific Reports.
14 januari 2016
Science Europe brengt onderzoeksrapport uit over onderzoeksinfrastructuren ⇒
Science Europe, een associatie van vooraanstaande Europese organisaties die subsidies voor onderzoek verlenen en onderzoek uitvoeren in 27 landen, heeft een onderzoeksrapport uitgebracht over "Strategische Prioriteiten, Subsidies en Pan-Europese Co-operatie voor Onderzoeksinfrastructuren in Europa". Het 26 pagina's tellende rapport beschrijft het landschap van de besluitvorming wat planning, subsidie en samenwerking betreft van openbare wetenschappelijke onderzoeksfaciliteiten in Europa. Het rapport biedt inzicht in de diversiteit van bestaande processen om strategische prioriteiten te definieren binnen de verschillende nationale onderzoekssystemen. Het rapport benadrukt de voordelen van grensoverschreidende samenwerking tussen onderzoeksorganisaties en komt tot de bevinding dat er "nog steeds een hoog potentieel bestaat voor verhoogde co-operatie en echte integratie, zoals het delen van de operationele kosten, gestructureerde uitwisseling met betrekking tot prioriteiten, en bilaterale en multilaterale initiatieven voor subsidie". Het rapport stelt 15 aanbevelingen voor om de ontwikkeling van een sterkere basis voor onderzoeksinfrastructuur te ondersteunen voor de Europese Research Area. Deze aanbevelingen kwamen tot stand na de analyse van gegevens die verzameld werden vanuit de Ledenorganisaties van Science Europe in het voorjaar van 2014.
17 december 2015
Alexandru Iosup ontvangt Nederlandse Prijs voor ICT-Onderzoek 2016 →
De Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2016 van 50.000 euro gaat naar Dr. ir. Alexandru Iosup, onderzoeker aan de TU Delft. Alexandru Iosup wil het geldbedrag dat aan de prijs verbonden is, besteden aan versterking van zijn onderzoeksgroep, om nieuw onderzoek op te starten naar Graaff systemen. De prijs wordt beschikbaar gesteld door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen via het ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN) in samenwerking met NWO. Voor de 2016 Prijs waren twaalf kandidaten voorgedragen. De jury was onder de indruk van de kwaliteit en uiteenlopende aard van de inzendingen. Op 23 maart 2016 zal Iosup tijdens het event ICT.OPEN 2016 zijn prijs bij een feestelijke uitreiking in ontvangst nemen. Alexandu Iosup (1980), TU Delft - EWI Parallel and Distributed Systems Group werkt op het gebied van grootschalige computersystemen en architecturen en doet daarnaast onderzoek op het gebied van 'Gamification' om studenten te motiveren tijdens hun opleiding. Zijn wetenschappelijke onderzoek op het gebied van analyse naar grootschalige parallelle en gedistribueerde systemen wordt als baanbrekend gezien, en zijn van groot belang voor grootschalige sociale netwerken en Massive Multiplayer Online Games (MMOG). Voor zijn onderzoek naar dit soort systemen won Iosup samen met zijn collega's van de TU Delft in 2014 de IEEE Scale Challenge.
07 januari 2016
DHPA directeur Michiel Steltman verlegt werkzaamheden naar DINL →
De directeur van de Dutch Hosting Provider Association (DHPA), Michiel Steltman, concentreert zich vanaf 1 januari op zijn functie als directeur bij Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL). Hij zal de belangen van de Nederlandse digitale infrastructuur sector onder de aandacht brengen. In de afgelopen vijf jaar heeft Steltman zich ingespannen om de Nederlandse hosting- en cloud providers over het voetlicht te brengen bij publiek en beleidsmakers. De door Deloitte in 2013 en 2014 uitgevoerde onderzoeken naar de kansen en het belang van de Nederlandse digitale infrastructuur zetten de sector definitief op de kaart als de derde mainport van Nederland. Sindsdien is Steltman in zijn hoedanigheid als DHPA directeur regelmatig te vinden geweest in vakbladen en landelijke media, waaronder radio en tv.
04 januari 2016
Erwin Bleumink nieuwe voorzitter Stichting DINL →
De voorzitter van Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL), Jan Willem des Tombe, heeft per 1 januari 2016 zijn functie overgedragen aan Erwin Bleumink, algemeen directeur bij SURFnet. Des Tombe, chief executive officer van KPN dochter Internedservices, nam in december 2014 het initiatief tot oprichting van DINL en heeft in 2015 met succes de basis gelegd voor de verdere uitbouw van de organisatie. Opvolger Erwin Bleumink heeft als directeur van SURFnet een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Nederlandse digitale infrastructuur. Bleumink combineert het voorzitterschap van DINL met zijn huidige functies als lid van de directieraad van SURF en algemeen directeur van SURFnet. Stichting DINL is dankzij de visionaire inzet van Jan Willem des Tombe in 2015 uitgegroeid tot een belangrijke belangenbehartiger van de online sector. Inmiddels telt DINL als deelnemers Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX), Dutch Datacenter Association (DDA), Dutch Hosting Provider Association (DHPA), ISPConnect, Stichting NLnet, Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), Vereniging van Registrars (VVR), Surfnet en Nederland ICT. Met de komst van Erwin Bleumink als nieuwe voorzitter is de voortzetting van deze positieve lijn verzekerd en kan Stichting DINL vol vertrouwen verder in 2016.
12 januari 2016
Dutch Cloud trekt financiering aan en doet eerste overname →
Gedreven door de positieve marktontwikkelingen heeft Dutch Cloud, de gespecialiseerde cloud services provider, een nieuwe strategie uitgezet om de groei te versnellen en de marktpositie te versterken. Om deze strategie gestalte te geven, heeft het bedrijf extra financiering aangetrokken, verstrekt door het MKB Impulsfonds. De eerste stap in de strategie is de inlijving van een bedrijf met 1.700 'online werkplekken'. Dutch Cloud bood de afgelopen jaren reeds een online werkplek aan onder de naam Dutch Desktop, die door het overgenomen bedrijf werd geleverd. De Dutch Desktop is een flexibele online werkplek-propositie voor zowel standaard- als niet-standaard- en legacy-applicaties. De afgelopen jaren is Dutch Cloud additionele diensten gaan leveren, als aanvulling op zijn IaaS-propositie en als antwoord op de behoeften van de eindgebruiker. De online werkplek is een logische toevoeging.
15 december 2015
Jan Kluyver-prijs 2015 voor Stefan Gadatsch ⇒
Op 15 december 2015 ontving Stefan Gadatsch de Jan Kluyver-prijs. Gadatsch deed onderzoek binnen de ATLAS-groep en promoveerde in juni 2015 met het proefschrift "The Higgs Boson". Gadatsch was een van de drijvende krachten bij ATLAS van de gecombineeerde ATLAS/CMS resultaten die in augustus bekend werden gemaakt. De Jan Kluyver-prijs is in 2010 ingesteld door de onderwijscommissie van de Onderzoekschool Subatomaire Fysica. De prijs wordt jaarlijks toegekend voor de beste Engelstalige samenvatting van een Nikhef proefschrift. De jury bestaat uit voormalige directeuren van het Nikhef. Zonder de inzet van prof. dr. Jan Kluyver zou de Nikhef samenwerkingsovereenkomst in 1975 nooit tot stand gekomen zijn. Omdat de belangrijkste output van het Nikhef ongetwijfeld de excellent opgeleide zojuist gepromoveerde fysici zijn die de toekomst van Nikhef's onderzoeksveld mede zullen bepalen, draagt deze prijs de naam van Jan Kluyver.
17 december 2015
FOM kent 3,3 miljoen euro toe aan vernieuwend onderzoek in de Projectruimte →
Het Uitvoerend Bestuur van de Stichting FOM honoreerde in december 2015 negen aanvragen in de FOM-Projectruimte. In dit honoreringsbesluit is rekening gehouden met het stimuleringsbeleid van FOM voor nieuwe vaste stafleden en tenure trackers, en voor genderdiversiteit binnen de natuurkunde. De Projectruimte maakt kleinschalige projecten mogelijk voor fundamenteel natuurkundeonderzoek met een vernieuwend karakter en wetenschappelijke, industriele of maatschappelijke urgentie. Nikhef-onderzoekers Thomas Peitzmann, Eric Laenen en Marcel Vreeswijk ontvangen in totaal twee FOM-projectruimtesubsidies voor hun voorstellen "Solving the direct photon puzzle in heavy-ion reactions with direct photon interferometry" van Thomas Peitzmann en "Top Spin" van Eric Laenen en Marcel Vreeswijk. Katerina Dohnalova van het Institute of Physics aan de Universiteit van Amsterdam ontvangt een subsidie voor haar voorstel "Indirect-to-direct bandgap conversion in surface engineered Si and Ge nanostructures". Hoogleraar mathematische methoden voor elektronen correlatie Paola Gori-Giorgi van de afdeling Theoretische Chemie aan de Vrij Universiteit krijgt van FOM een Projectruimte-beurs ter waarde van 220.000 euro voor een nieuwe theoretische benadering van ultrakoude tweepolige kwantumgassen.
Jobcorner
18 december 2015
Technische Universiteit Wenen en Universiteit van Wenen hebben PhD posities in fouttolerante algoritmen ⇒
De onderzoeksgroep Theorie en Toepassingen van Algoritmen aan de Universiteit van Wenen (UV) en de onderzoeksgroep Parallel Computing aan de Technische Universiteit Wenen (TU) hebben drie vacatures voor PhD studenten - twee aan de UV en 1 aan de TU - voor een gezamenlijk onderzoeksproject met betrekking tot elastische en fouttolerante algoritmen in numerische lineaire algebra. De werkomgeving biedt een brede waaier aan expertise in een strak geintegreerd projectteam en intensieve ondersteuning voor het succesvol voleindigen van een PhD project. Van de kandidaten wordt verwacht dat zij actief meewerken aan de onderzoeksactiviteiten en aan de publicatie van onderzoeksresultaten in tijdschriften met peer-review en conference proceedings. Bij de driejarige functies horen normaal geen leeropdrachten. Solliciteren kan tot en met 1 februari 2016.
12 januari 2016
Technische Universiteit Wenen heeft vacature voor PhD student als Onderzoeksassistent ⇒
Het Instituut voor Microelectronica aan de Technische Universiteit Wenen zoekt een zeer gemotiveerde PhD student in computerwetenschappen als onderzoeksassistent om high perofrmance software benaderingen te onderzoeken voor het versnellen van 3D mesh-genererende taken van ingewikkelde structuren die veel rekenkracht vereisen. De aandacht zal in het bijzonder gaan naar het onderzoek van shared-memory parallellisatietechnieken met een focus op voornamelijk multi-core platformen zoals bvb. Intel Xeon, maar ook op many-core rekendoeleinden zoals bvb. Intel Xeon Phi. De ontwikkelde methodes zullen toegepast worden op uitdagingen op het gebied van bio-micro- en nanoelektromechanische systemen alsmede simulaties van halfgeleider instrumenten en processen. De werkomgeving bestaat uit een internationaal team van academische en industriele collega's. De kandidaat moet in team kunnen werken en deelnemen aan het PhD programma van de Technische Universiteit Wenen, alsmede onderzoeksresultaten voorstellen tijdens internationale conferenties en publiceren in internationale tijdschriften.
22 december 2015
Drie computerwetenschappers voor onderzoeksposities beschikbaar bij ICHEC ⇒
Kandidaturen worden ingewacht tot en met 29 januari 2016 voor drie full-time posities van drie jaar als computerwetenschapper bij het Iers Centrum voor High End Computing (ICHEC) aan de Nationale Universiteit van Ierland in Galway. Deze posities worden gesubsidieerd door de Science Foundation Ireland als deel van het lidmaatschap van ICHEC bij het LERO Onderzoekscentrum. De kandidaten worden tewerkgesteld in de kantoren van ICHEC in Dublin of in Galway. Het werk bestaat uit het onderzoeken van nieuwe benaderingen om de meest efficiente performance uit toekomstige extreem schaalbare systemen te halen. Het onderzoek is gericht op de specifieke domeinen van Olie & Gas, Life Sciences en Klimaat. Kandidaten werken samen met andere LERO onderzoekers en R&D teams van industriele partners.
15 januari 2016
La Caixa Stichting aan het Barcelona Supercomputing Center biedt internationale beurzen voor PhD programma aan →
Sedert 1982 biedt de "la Caixa" Stichting meerdere beurzen aan voor studenten om postgraduaat studies te starten in Spanje en in het buitenland. In 2008 lanceerde la Caixa een nieuw programma voor nationale en internationale studenten. Als onderdeel van dit programma worden er ieder jaar beurzen toegekend aan studenten die hun werk voor het behalen van een doctorstitel willen beeindigen. Het trainigsprogramma duurt 4 jaar om de PhD thesis af te maken. De student krijgt een internationaal competitief salaris. Sluitingsdatum voor kandidatuurstelling is 29 februari 2016.
© Nieuwsbrief