logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geinteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer maart 2016
Cursussen en evenementen
08 maart 2016
5 april 2016 - Nationale Wetenschapsagenda Routeworkshop in Amsterdam →
De Nationale Wetenschapsagenda (NWA), die eind november 2015 is gepresenteerd, krijgt een vervolg. In routeworkshops worden de vragen en het belang ervan voor Nederland verder uitgewerkt. De route 'Big Data Verantwoord Gebruiken: zoeken naar patronen in grote gegevensbestanden' verbindt veel wetenschappelijke disciplines en kent veel toepassingen en kansen voor Nederland. Deze route verbindt veel wetenschappelijke disciplines en kent veel toepassingen en kansen voor Nederland. Op 5 april wordt er een workshop gehouden in het Trippenhuis (KNAW) om deze route verder uit te werken. Deze workshop is de ideale gelegenheid om input te leveren aan de big data agenda voor Nederland. Tevens is het een ideale mogelijkheid om te netwerken met big data onderzoekers en invloed uit te oefenen op de gedegen kennis en opleiding van de Nederlandse data scientist van morgen. Tijdens de workshop gaat men de NWA vragen die gekoppeld zijn aan deze route verdiepen en aanvullen. Tevens zal men verbindende elementen tussen vragen uit verschillende domeinen identificeren. De basis voor de discussie is de bestaande set van NWA-vragen en een voorbereidend document dat tijdig aan de deelnemers toegestuurd zal worden. Het uiteindelijke doel is om nieuwe kansen en "game changers" voor deze route te identificeren en die te verwoorden in een advies voor een investeringsagenda aan de stuurgroep van de Kenniscoalitie die de NWA leidt.
17 maart 2016
5 april 2016 - Symposium over Open Science: Open Research Data and Privacy - designing the way forward in Amsterdam →
Hoe maken we de transitie naar open science op een verantwoorde manier mogelijk? Tijdens dit symposium krijgt u de eerste resultaten van de Open Research Data Pilot in Horizon 2020 te zien. U krijgt de handvatten om privacy te borgen. Daarnaast komt het belang van text en data mining voor onderzoek aan bod. Er wordt afgesloten met een actieplan. Celina Ramjoue, hoofd van de afdeling Open access van wetenschappelijke publicaties en data van de Europese Commissie deelt de eerste resultaten van de Open Research Data Pilot in Horizon 2020 met u. Wat zijn de opt-out gronden? Wat zijn de barrieres en hoe lossen we ze op? Samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Rijksuniversiteit Groningen en het Landelijk Coordinatiepunt Research Data Management organiseert SURF dit symposium in Amsterdam in Hotel Casa400.
24 februari 2016
6 april 2016 - Weaving the Internet of Data - Europese beleidsvergadering op hoog niveau over het subsidieren van onderzoeksgegevens om open vernieuwing te ondersteunen in Amserdam ⇒
De Research Data Alliance (RDA) organiseert op 6 april 2016 een beleidsvergadering op hoog niveau over het subsidieren van onderzoeksgegevens om open vernieuwing te ondersteunen in Amserdam bij de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW) in de Tinbergenzaal, Kloveniersburgwal 29. Subsidie-agentschappen zijn bezig met het ondersteunen van netwerkprojecten en individuele initiatieven die aandacht hebben voor het promoten en mogelijk maken van het delen en uitwisselen van open gegevens binnen Europa en daarbuiten. Bestaande en potentiele subsidieverleners en andere experten in gegevenscreatie, zorg en hergebruik van data, worden uitgenodigd op deze beleidsvergadering om kwesties te bespreken met betrekking tot hoe onderzoeksgegevens in het algemeen en de RDA activiteiten in het bijzonder zouden moeten gesubsidieerd worden in de toekomst om een convergente en coherente benadering te verzekeren. Hoe moet dit proces worden gecoordineerd? Hoe zullen de subsidieverleners met verschillende agenda's en doelstellingen in staat zijn een brede reeks van initiatieven te ondersteunen in het verspreide onderzoekslandschap? Het doel is om te vermijden dat de impact van de Europese initiatieven verloren gaat op wereldwijd niveau en om te verzekeren dat de objectieven gesynchroniseerd worden en er voortgebouwd wordt op eerdere resultaten. Het doel van de vergadering in om een consensus te creeren over hoe het verder moet, wil Europa zijn positie behouden als een drijvende kracht in deze zich snel ontwikkelende wereldwijde omgeving.
04 maart 2016
20-21 april 2016 - Net Futures 2016 in Brussel, Belgie ⇒
Het thema van deze conferentie is "Groei stimuleren in de #DigitalSingleMarket". Sprekers van hoge kwaliteit uit de Europese Commissie, zoals Commissaris voor Digitale Economie en Maatschappij, Guenther H. Oettinger, verantwoordelijken van Ericsson, Telefonica, ETNO en EIT Digital, zullen het publiek toespreken tijdens de twee gezamenlijke sessies. Het doel van Net Futures is om de competitiviteit van de Europese technologie-industrie te maximaliseren. De conferentie zal 1000 deelnemers bijeenbrengen om een onderling verbonden gemeenschap te vormen van bedrijven, organisaties en belanghebbenden in onderzoek en innovatie; marktvalidatie en Living Lab onderzoek; bedrijfsontwikkeling, ondernemerschap en bedrijfsstrategie; en beleidsvorming. Door de kloof tussen deze gemeenschappen te overbruggen, kunnen vernieuwingen sneller en beter hun weg naar de markt vinden.
16 maart 2016
7 juni 2016 - SURFnet Relatiedag in Utrecht ⇒
De inschrijving voor de SURFnet Relatiedag 2016 is geopend. De SURFnet Relatiedag wordt op 7 juni 2016 bij TivoliVredenburg in Utrecht georganiseerd voor contactpersonen van aangesloten instellingen en voor samenwerkingspartners. Het thema van de SURFnet Relatiedag 2016 is "Open your mind and get connected". Stel u open voor nieuwe inzichten, contacten en indrukken en voor een inspirerend programma. Op het programma staan onder andere keynotes, workshops en demo's. De SURFnet Relatiedag wordt georganiseerd voor relaties van SURFnet. Deze groep bestaat uit contactpersonen van op SURFnet aangesloten instellingen en uit samenwerkingspartners. Samenwerkingspartners zijn alleen op persoonlijke uitnodiging van SURFnet welkom.
08 maart 2016
12-16 juni 2016 - Netwerkconferentie TNC16 in Praag, Tsjechische Republiek →
Van 12 tot en met 16 juni vindt in Praag TNC16 plaats, de grootste Europese conferentie op het gebied van onderzoeksnetwerken. Het thema luidt "Building the Internet of People". U kunt zich tot 3 juni inschrijven als bezoeker. Daarnaast kunt u zelf een presentatie geven op TNC16. Het indienen van een voorstel kan tot en met 15 april 2016. Vanaf de start van het internet, zo'n 30 jaar geleden, zijn onderzoeksnetwerken als SURFnet bezig met het bouwen van netwerkinfrastructuren. Niet alleen om campussen te verbinden, maar ook om mensen te verbinden die wereldwijd werkzaam zijn op deze campussen. TNC biedt ieder jaar een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van onderzoeksnetwerken, zowel op technisch vlak als op het gebied van mogelijke nieuwe toepassingen. Ruim 600 internationale bezoekers komen samen om kennis te delen en te netwerken. TNC16 wordt georganiseerd door GEANT in samenwerking met CESNET, het Tsjechische onderzoeksnetwerk.
17 maart 2016
29-30 juni 2016 - European Data Forum 2016 in Eindhoven →
Het European Data Forum 2016 vindt plaats op 29 en 30 juni 2016 in het Evoluon in Eindhoven. Het thema van dit jaar is het "Opschalen van de Europese data economie". Het Europese Data Forum (EDF) is een van de belangrijkste Europese events voor professionele mensen uit de industrie, onderzoekers, beleidsmakers, en leden van gemeenschapsinitiatieven om de uitdagingen en kansen te bespreken van gegevensgedreven innovatie binnen Europa. De EDF2016 Conferentie zal bestaan uit drie tracks die parallel verlopen met meer dan 40 presentaties verzorgd door experts van executief niveau, een tentoonstelling en poster presentaties. Er worden meer dan 600 bezoekers verwacht. Het publiek bestaat uit big data professionelen vanuit het bedrijfsleven, de academische werled en beleidsmakers maar ook talent van de organiserende universiteiten. EDF2016 wordt georganiseerd door het Data Science Center Eindhoven van de Technische Universiteit Eindhoven in samenwerking met Amsterdam Data Science en de Europese Commissie. EDF2016 maakt deel uit van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie in 2016.
Ledennieuws
22 februari 2016
Philips en Amazon Web Services introduceren cloud-dienst voor snelle back-up van medische gegevens →
Philips N.V. heeft de introductie van een beveiligde gegevens back-updienst aangekondigd die is ontwikkeld in samenwerking met Amazon Web Services (AWS). Deze is in staat om snel een reservekopie van het volledige gegevensarchief van een zorgorganisatie te maken, en deze op te slaan in de cloud. De nieuwe opslagdienst van Philips is speciaal toegesneden op de opslag van medische gegevens, en stelt zorgorganisaties in staat om belangrijke patientgegevens nog beter te beveiligen tegen lokale gebeurtenissen die kunnen leiden tot gegevensverlies, waaronder storingen aan apparatuur en natuurrampen zoals aardbevingen, branden en overstromingen. Deze nieuwe opslagoplossing houdt een verdere versterking in van de samenwerking tussen Philips en AWS, die is gericht op de ontwikkeling van innovatieve oplossingen die de zorgsector helpen om sneller over te stappen op een zorgmodel dat meer geintegreerd, meer op waarde gebaseerd en patientgerichter is.
02 maart 2016
Poster over machine learning finalist bij GPU Technology Conference ⇒
Een postervoorstel van SURFsara over grafische computertechnologie voor machine learning is door de congresorganisatie van de GPU Technology Conference uitgeroepen tot een van de 5 finalisten. De poster van adviseur clustercomputing Valeriu Codreanu, getiteld "Fine-Tune For A Fortune: Transfer Learning Using DIGITS and GPUs", maakt hiermee kans op de Best Poster Award en een geldprijs van 5.000 euro. De winnaar wordt op 7 april bekendgemaakt. De GPU Technology Conference vindt plaats van 4-7 april 2106 in Silicon Valley. Op de poster laat Valeriu Codreanu zien dat computers beter presteren op taken als beeldclassificatie en herkenning van handgeschreven tekens met behulp van tevoren getrainde complexe netwerken die vervolgens worden gefinetuned om op specifieke datasets aan te sluiten.
15 maart 2016
Een quantumcomputer heeft geen moeite met een sleutel van duizenden cijfers →
Er is een nieuwe editie van het SURF Magazine uit. In deze editie leest u een interview met Tim Taminiau, onderzoeker quantumfysica en -informatica in Delft, een column van Jose van Dijck, president van de KNAW, en artikelen over het innovatieproject "Proeftuin voor onderwijs", over ICT-professionalisering in het onderwijs en over samenwerking van hogescholen in IaaS-dienstverlening.
22 februari 2016
eScience Center en DANS publiceren visiedocument over duurzaam onderhoud van onderzoekssoftware ⇒
Het eScience Center en de Data Research Infrastructuur DANS hebben een visiedocument gepubliceerd met als titel "Research Software at the Heart of Discovery - Principles of Academic Software Sustainability". Het document beschrijft de noodzaak van een verhoogde aandacht voor academisch software-onderhoudbaarheid en onderzoekssoftware praktijk in het algemeen. De hoofdaanbevelingen zijn om gebruik te maken van bestaande organisaties en modellen om een gecoordineerde inspanning te ontwikkelen in Nederland om een goede behandeling van onderzoekssoftware en software onderhoudbaarheid te promoten. Verder spoort het document aan om een software- en gegevensvakmanschapstraining te ontwikkelen voor nieuwe PhDs en om onderzoekssoftware te promoten als een citeerbare wetenschappelijke bron van evenwaardige kwaliteit als een publicatie. Het document beveelt ook aan om erkenning en carrierepaden voor software onderzoeksingenieurs te verzekeren en om academische modellen te ontwikkelen voor het delen en verspreiden van onderzoekssoftware.
20 maart 2016
Europese Commissie lanceert consultatie over e-Infrastructuren voor het Horizon 2020 Werkprogramma 2018-2020 ⇒
Op 10 februari 2016 lanceerde de Europese Commissie een open consultatie in de context van de voorbereiding van het volgende Horizon 2020 e-Infrastructuur Werkprogramma 2018-2020. Het doel van deze consultatie is om input te verzamelen van e-Infrastructuur belanghebbenden over de uitdagingen waar zij voor staan en die het toekomstige werkprogramma kan aanpakken. Er is ook een nieuwe open consultatie voor de bepaling van het volgende werkprogramma 2018-2020 voor Toekomstige en Opkomende Technologieen (FET) en het gebruik van wiskunde voor Big Data en HPC. De consultaties zijn nog open tot en met 30 april 2016. Alle bijdragen worden verzameld op het Digital4Science platform zodat zij beschikbaar zijn voor discussie en verdere uitwerking. Dit collectieve samenwerkingsproces zal hopelijk heel wat inspiratie en informatie opleveren voor het opstellen van het EC Werkprogramma 2018-2020.
16 maart 2016
EPCC PhD studente voert onderzoeksenquete uit over Vrouwen in HPC  ⇒
Athina Frantzana, een PhD studente aan het Parallel Computer Centre (EPCC) aan de Universiteit van Edinburgh in het Verenigd Koninkrijk en lid van het netwerk "Vrouwen in High Performance Computing" (WHPC) werkt momenteel aan het doorgronden van de obstakels waarmee vrouwen geconfronteerd worden binnen de HPC gemeenschap en aan de vraag hoe men gelijkwaardigheid kan bevorderen. Het belangrijkste doel van het onderzoek is om de demografische gegevens te meten die gebaseerd zijn op geslacht en andere gegevens; om de redenen te identificeren van de ondervertegenwoordiging van vrouwen in HPC; en om de beste manieren voor te stellen om meer vrouwen te betrekken bij de HPC gemeenschap. Supervisor is Dr. Toni Collis. Athina Frantzana zoekt mensen (man/vrouw/X) met verschillende achtergrond die momenteel werkzaam zijn in het HPC gebeuren om de enquete in te vullen.
21 maart 2016
PRACE looft voor het eerst de Ada Lovelace Prijs voor HPC uit tijdens de PRACEdays16  ⇒
Nog tot en met 30 maart 2016 kunt u een HPC dame nomineren voor de Ada Lovelace Prijs voor HPC die zal worden uitgereikt tijdens de komende PRACEdays16 tussen 10 en 12 mei 2016 in Praag, Tsjechische Republiek. De PRACE Ada Lovelace Prijs voor HPC zal gaan naar een vrouw die een schitterende bijdrage heeft gedaan voor en invloed heeft uitgeoefend op het HPC gebeuren in Europa en dat op wereldschaal. U kunt de naam van uw kandidate en een beschrijving van 300 woorden insturen naar submissions-pracedays@prace-ri.eu . De volgende criteria dienen aan bod te komen in uw tekst: de winnares van de prijs dient momenteel te werken in Europa of heeft in Europa gewerkt tijdens de afgelopen drie jaren; zij dient een impact van betekenis op het HPC onderzoek, de computerwetenschappen of de dienstverlening op wereldschaal te hebben; zij moet werkzaam zijn in de academische wereld of in het bedrijfsleven; en zij fungeert als rolmodel voor vrouwen die starten met een carriere in HPC. Het selectiecomite neemt zijn beslissing op 7 april 2016. De winnares van de prijs wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het afsluitende debat tijdens de PRACEdays16 en ontvangt een prijs van 1000 euro, alsmede een certificaat en een kristallen trofee met inscriptie.
18 maart 2016
EGI FitSM training kalender voor 2016 staat nu online →
EGI heeft de eerste data van 2016 aangekondigd voor de FitSM training en certificatie. FitSM is een pragmatische, lichte en bereikbare standaard voor IT servicebeheer. Het is modulair opgebouwd en levert meetbare vereisten en een praktische ITSM installatiegids via templates, voorbeelden, en richtlijnen om gemakkelijker bestaande goede praktijken te implementeren. Het FitSM trainings- en certificatieschema werd zo efficient en toegespitst mogelijk ontworpen via opklimmende niveaus - Basis, Geavanceerd, Expert - gekoppeld met formele examens om een persoonlijk certificaat te behalen dat goedgekeurd werd door de internationale certificatie-autoriteit TUV SUD. Meer dan 120 kandidaten binnen de EGI gemeenschap werden al gecertificeerd zodat FitSM stilaan een goed alternatief wordt voor ITIL. Het FitSM trainings- en certificatieschema is een cruciale eerste stap om organisaties te helpen in het beantwoorden aan de behoeften van hun klanten en om diensten professioneel te organiseren.
21 maart 2016
Nominaties welkom voor de Nederlandse Dataprijs →
De Nederlandse Dataprijs wordt uitgereikt aan een onderzoeker of onderzoeksgroep die extra bijdraagt aan de wetenschap door onderzoeksdata beschikbaar te maken voor aanvullend of nieuw onderzoek. Bent of kent u zo'n onderzoeker of onderzoeksgroep? Nomineer uzelf, hem of haar dan voor de Nederlandse Dataprijs 2016. Nomineren kan, tot 1 juli 2016. Ook data(sets) die eerder hebben meegedongen, kunnen opnieuw worden voorgedragen. Dit jaar worden prijzen uitgereikt in drie categorieen: 1. humaniora en sociale wetenschappen, 2. exacte en technische wetenschappen en 3. medische en levenswetenschappen. De winnaars ontvangen een beeld en 5000 euro om de dataset toegankelijk(er) te maken - bijvoorbeeld door een symposium te organiseren of de data online te ontsluiten. De prijsuitreiking vindt plaats op 9 november bij NWO in Den Haag.
10 maart 2016
Nieuwe ESFRI Roadmap over Onderzoeksinfrastructuren in Europa gelanceerd ⇒
Grote telescopen, deeltjesversnellers en biobanken zaten tussen de onderwerpen die aan bod kwamen bij de acht nieuwe projecten voor Onderzoeksinfrastructuren die werden aangekondigd op 10 maart 2016 als deel van de nieuwe Roadmap van het Europese Strategieforum voor Onderzoeksinfrastructuren (ESFRI). De lancering vond plaats in de kantoren van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) in het Trippenhuis. Het event werd georganiseerd onder het Nederlandse Voorzitterschap in nauwe samenwerking met ESFRI, de Europese Commissie en het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De gesprekken gingen over strategische roadmapping, onderhoudbaarheid op de lange termijn en de socio-economische impact van onderzoeksinfrastructuren. ESFRI identificeert onderzoeksfaciliteiten van pan-Europees belang die noodzakelijk zijn om de wetenschappelijke kwaliteit en competitiviteit in de Europese Unie te versterken. De geactualiseerde Roadmap bestaat nu uit 21 ESFRI projecten, die onderzoeksinfrastructuren in de ontwikkelingsfase hebben. Er zitten ook 29 ESFRI Landmarks bij. Dit zijn projecten die uitgevoerd worden of beeindigd zijn. De ESFRI roadmaps weerspiegelen de behoeften op lange termijn van de Europese onderzoeksgemeenschap. De Europese Unie streeft ernaar om onderzoeksfaciliteiten van hoge kwaliteit te hbben die toegankelijk zijn voor alle toponderzoekers om de wetenschappelijke wereld in staat te stellen haar volle potentieel te bereiken. De Roadmap 2016 belicht de strenge socio-economische impact van onderzoeksinfrastructuren, alsmede hun potentieel om vernieuwing te genereren door middel van samenwerking met partners uit het bedrijfsleven.
15 december 2015
Interview met Anwar Osseyran van SURFsara over e-Infrastructuren, SURFsara's nieuwe HPC data center, en precisiegeneeskunde →
Tijdens het SURFsara Super D Event, dat plaats vond bij Felix Meritis in Amsterdam in december 2015, kregen wij de gelegenheid om te praten met Anwar Osseyran van het SURFsara supercomputing center. In dit interview kwamen drie onderwerpen aan bod: de nieuwe wettelijke structuur voor Nederlandse e-Infrastructuren; de nakende installatie van het SURFsara HPC data center in een nieuw gebouw; en het opkomende domein van slimme zorg met gebruik van zorgmodellen, gegevensanalyse en kunstmatige intelligentie om beter gerichte behandelingen voor gepersonaliseerde geneeskunde te ontwikkelen. Anwar Osseyran is lid van de Raad van Bestuur van SURF. SURF is een cooperatieve organisatie waarin alle onderzoeks- en onderwijsinstituten binnen Nederland samenwerken om gemeenschappelijke IT en HPC diensten te leveren. Anwar Osseyran is tevens directeur van SURFsara, een van de bedrijven van SURF, en part-time professor aan de Universiteit van Amsterdam met een portfolio van gegevensanalyse en computerwetenschappen.
16 maart 2016
Amazon heft datatransportkosten voor onderwijs en onderzoek op ⇒
Wetenschappers en andere medewerkers van onderwijs- en onderzoeksinstellingen kunnen gebruik maken van Amazon Web Services zonder te betalen voor datatransport. Amazon heeft namelijk besloten af te zien van datatransportkosten, na besprekingen met het GEANT cloudteam. SURFnet maakt deel uit van dit team. Amazon zorgt met de opheffing van de transportkosten voor lagere prijzen en voor beter voorspelbare gebruikskosten. Het wegnemen van de datatransportkosten is een belangrijke stap voor een bredere implementatie van clouddiensten in Europa. GEANT nodigt andere cloudproviders uit om het voorbeeld van Amazon te volgen. Amazon Web Services is onderdeel van de GEANT cloudcatalogus. Deze catalogus is door Europese NREN's in de GEANT koepelorganisatie opgezet en toont hoe cloudleveranciers hun diensten beschikbaar stellen aan onderwijs- en onderzoeksinstellingen, en in welke mate zij voldoen aan de eisen en wensen van de doelgroep. SURFnet speelt een belangrijke rol bij de internationale samenwerking op het gebied van cloud. SURFnet verzorgt de coordinatie voor de Europese NREN's op het gebied van cloud en service delivery.
08 maart 2016
Nieuwe methode voor eenvoudiger parallel programmeren levert cum laude ⇒
Door de toename van multicore processoren in smartphones, game consoles en andere computers is parallel programmeren steeds belangrijker geworden. Om softwarefouten te voorkomen, moeten gelijktijdige berekeningen altijd precies in de goede volgorde gebeuren en dat is lastig. Bekende programmeertechnieken voor het afdwingen van zulke volgordes, interactieprotocollen, zijn namelijk erg moeilijk te gebruiken. Promovendus Sung-Shik Jongmans van het Centrum Wiskunde & Informatica en de Universiteit Leiden onderzocht een nieuwe programmeermethode om dit te vereenvoudigen. Op 3 maart 2016 promoveerde hij cum laude aan de Universiteit Leiden op zijn proefschrift "Automata-Theoretic Protocol Programming". Zijn resultaten zijn interessant voor onderzoekers en software engineers. De onderzoeker licht toe: "Parallelle software bestaat conceptueel gezien uit twee onderdelen: uit 'arbeiders' die achter elkaar berekeningen uitvoeren en uit interactieprotocollen, die vastleggen wie wat op welk moment mag doen. Het is belangrijk dat dat helemaal goed gaat. Soms draait parallelle software jarenlang prima maar crasht een systeem na vijf jaar ineens bij een bepaalde volgorde van berekeningen. Je wilt niet dat dit bijvoorbeeld in een vliegtuig kan gebeuren. De programmeermethode die ik heb ontwikkeld maakt het eenvoudiger voor programmeurs om interactieprotocollen te programmeren en hergebruiken. Hierdoor neemt de kwaliteit van parallelle software toe." Voor zijn onderzoek gebruikte Jongmans formele methoden, een wiskundig-logische manier om software te beschrijven, om de correctheid van zijn methode aan te tonen. De onderzoeker ontwikkelde hiervoor een nieuwe programmeertaal die speciaal gericht is op het programmeren van interactieprotocollen. Programmeurs kunnen deze nieuwe programmeertaal gebruiken als aanvulling op een bestaande programmeertaal, zoals Java. In bestaande benchmarks van de NASA toonde de onderzoeker empirisch aan dat deze aanpak kan leiden tot software die net zo snel is als software ontwikkeld met klassieke programmeertechnieken, maar zonder de bestaande problemen. Het onderzoek is uitgevoerd in de Formal Methods onderzoeksgroep op het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam en de Universiteit Leiden, onder auspicien van onderzoeksschool IPA - Institute for Programming research and Algorithms.
10 maart 2016
Europese erkenning voor KM3NeT: neutrinotelescoop op ESFRI Roadmap 2016 →
Het European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) heeft in aanwezigheid van staatssecretaris Sander Dekker (OCW) bekend gemaakt dat KM3NeT 2.0 geselecteerd is voor de ESFRI Roadmap 2016. De ESFRI Roadmap 2016 bestaat uit 21 ESFRI projecten, waaronder KM3NeT, die rijp zijn voor realisatie, en 29 ESFRI Landmarks die operationeel zijn of dat in de komende periode worden. De neutrinotelescoop KM3NeT 2.0 is een internationale onderzoeksfaciliteit met geplande locaties diep in de Middellandse Zee, bij Toulon in Frankrijk, en Sicilie in Italie. KM3NeT 2.0 heeft drie uitdagende wetenschappelijke doelen: de ontdekking van astrofysische bronnen van kosmische neutrino's, het bepalen van de relatieve massa's van neutrino's, en als synergie-effect het faciliteren van uitdagend zee- en milieuonderzoek. Neutrino's zijn ongeladen subatomaire deeltjes die zeer zwak met materie wisselwerken en dus ook heel lastig te detecteren zijn. De plek op de ESFRI Roadmap betekent erkenning van zowel het wetenschappelijke belang als de technische haalbaarheid van KM3NeT 2.0. Nederland speelt via Nikhef en NIOZ een enorm belangrijke rol. Het voorstel om KM3NeT 2.0 op te nemen in de roadmap is bij ESFRI ingediend door OCW, met politieke steun uit Griekenland, Frankrijk en Italie.
03 maart 2016
LOFAR kan nu ook dienstdoen als deeltjesdetector →
Dankzij een model van sterrenkundigen dat op 3 maart in Naturewerd gepubliceerd, kan de grote radiotelescoop LOFAR nu ook als deeltjesdetector gebruikt worden. LOFAR ontvangt normaal gesproken zwakke radiogolven uit het vroege heelal. Maar zo af en toe krijgt de telescoop een ultrakorte heldere radioflits binnen. Op je autoradio kun je op zo'n moment een klein beetje ruis horen. In feite luister je naar het laatste signaal van een kosmisch deeltje van buitenaardse afkomst, dat met bijna-lichtsnelheid de dampkring binnendringt. Astronomen hebben nu de radiocode van deze botsing ontrafeld waarmee het type en mogelijke afkomst van deze kosmische deeltjes bepaald kan worden. Supernova's, stervende sterren, zwarte gaten - ze worden allemaal genoemd als bron van kosmische deeltjes. Maar de precieze herkomst is tot dusver een raadsel. Deze deeltjes racen door de ruimte met een energie die een miljoen keer groter is dan die van de grootste deeltjesversneller op aarde. Met bijna de lichtsnelheid botsen ze als een kogel op de aardse atmosfeer en knallen uiteen in een cascade van andere nog kleinere deeltjes. Door wisselwerking met het magnetische veld van de aarde ontstaat een korte radioflits van maar een paar miljardste seconden. De duizenden radioantennes van LOFAR helpen dit korte signaal op te speuren en nauwkeurig te meten.
Jobcorner
03 maart 2016
Vacature voor Junior IBSC-Ontwikkelaar bij het Barcelona Supercomputing Center ⇒
De groep voor systeemopslag van het Departement Computerwetenschappen aan het Barcelona Supercomputing Center zoekt 1 junior ontwikkelaar die bereid is te werken aan de instrumentatie en de analyse van het Parallel Filesysteem (PFS) met gebruik van analyse- en visualisatie-instrumenten zoals Paraver. Het belangrijkste doel is om verschillende instrumenten te creeren om PFS events om te zetten naar visualisatie traces en deze te analyseren. Bovendien wordt van de kandidaat verwacht dat hij/zij benchmarks creeert en uitvoert om specifieke gedragingen van het systeem te kunnen analyseren. Sommige taken bestaan mogelijk uit het toevoegen van events tot de kernel of parallelle filesysteem code. Sollicitaties zijn welkom tot en met 2 april 2016.
13 maart 2016
Universiteit van Cambridge zoekt een HPC specialist ⇒
Nog tot en met 8 april 2016 kunt u solliciteren voor een vacature van HPC specialist/GPU Computerexpert bij Research & Institutional Services (RIS) dat deel uitmaakt van de centrale Informatiedienst (UIS) van de Universiteit van Cambridge. De succesvolle kandidaat werkt onder de supervisie van het Hoofd van de Research Software Engineering en voert onderzoek en dienstopdrachten uit voor verschillende projecten in de context van de kernmissie van het Research Computing Service onderhoudsteam. Het RIS levert computeronderzoeks- en gegevensdiensten aan de gehele universiteit en haar aanverwante instituten. Het Research Software Engineering team bestaat uit een reeks bekwame experten die meehelpen bij het ontwikkelen van onderzoekssoftware van hoge kwaliteit om betere onderzoeksresultaten te bekomen met gebruik van de huidige HPC, Big Data en Gegevensanalyse technologieen. RIS kent momenteel een snelle groei in de vraag naar zijn diensten vanuit alle instituten.
29 februari 2016
Postdoc en PhD posities aan de afdeling Parallel Computing voor Extreem Schaalbare Systemen bij de Umea Universiteit in Zweden →
Het Departement Computerwetenschappen aan de Universiteit van Umea in Zweden heeft vacatures voor postdoctorale en PhD kandidaten. Zij zullen werken voor NLAFET, een van de projecten voor extreem schaalbare computing met hoog profiel gesubsidieerd door de Europese Commissie binnen de recente FET-HPC Call onder Horizon 2020. NLAFET wordt gecoordineerd door de Universiteit van Umea met internationale partners van INRIA in Frankrijk, de Universiteit van Manchester en STFC-RAL in het Verenigd Koninkrijk. Het acroniem NLAFET staat voor "Parallelle Numerische Lineaire Algebra voor Toekomstige Extreem-Schaalbare Systemen". De kandidaten zullen zich concentreren op ontwerp, installatie en evaluatie van parallelle algoritmen voor matrix kernels en eigenvalue problemen met betrekking tot de extreem-schaalbare uitdagingen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met erkende onderzoekers en PhD studenten in de onderzoeksgroep, alsmede met andere partners binnen NLAFET. Kandidaten kunnen solliciteren tot en met 4 april 2016.
16 maart 2016
Center voor High Performance Computing bij KTH in Stockholm, Zweden zoekt wetenschappelijk programmeur ⇒
Het Center voor High Performance Computing (PDC) aan het Koninklijk Instituut van Technologie (KTH) in Stockholm, Zweden heeft een vacature voor een wetenschappelijk programmeur met als specialiteit Moleculaire Dynamics Codes. De succesvolle kandidaat werkt samen met academische onderzoekers in moleculaire dynamics binnen het PDC team. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van moleculaire dynamics codes, en in het bijzonder GROMACS. Dit houdt zowel de ontwikkeling van nieuwe methodes in als code analyse en optimalisering. Het werk bestaat ook uit exploratie, bepaling van de performantie en optimalisering van nieuwe computerstrategieen, zoals bijvoorbeeld acceleratoren en GPUs. Nauwe samenwerking wordt verwacht met het GROMACS team dat actief is bij het KTH. Synergieen met andere domeinen zoals CFD, de Nek5000 code, worden nagestreefd. Het is ook de bedoeling dat nauw samengewerkt wordt met leveranciers zoals Intel of NVIDIA. Solliciteren kan tot en met 30 april 2016.
© Nieuwsbrief