logo

Nieuwsbrief

De vereniging voor iedereen in Nederland die bezig is met of geinteresseerd is in Grid computing

Activiteiten
OGF nieuws
Cursussen en evenementen
Ledennieuws
Jobcorner

Gridforum Nederland

redactie@gridforum.nl

Nummer april 2016
Cursussen en evenementen
12 april 2016
25-29 mei 2016 - Campus Party in Utrecht ⇒
In de Jaarbeurs in Utrecht vindt dit jaar van 25 tot 29 mei Campus Party plaats. Het is voor het eerst dat het grootste techfestival ter wereld in Nederland wordt gehouden. Campus Party wil technische jongeren stimuleren en een broedplaats zijn van innovatie. Vijf dagen lang werken techtalenten en innovators samen aan toekomstgerichte oplossingen in hackathons, challenges en workshops van bedrijven als Rabobank, Achmea en Exact. Tijdens de Eduhack werken deelnemers aan oplossingen voor uitdagingen in het onderwijs. De beste ideeen voor onderwijsinnovatie worden daadwerkelijk geimplementeerd bij Nederlandse onderwijsinstellingen.
07 april 2016
2-3 juni 2016 - Emerging Technologie Conferentie 2016 in Barcelona, Spanje ⇒
De derde editie van de Emerging Technologie - EMiT- Conferentie wordt georganiseerd op 2 en 3 juni 2016 in Barcelona, Spanje. Deze conferentie brengt experten samen van alle domeinen van computing om te onderzoeken hoe het best voordeel kan gehaald worden uit het veranderende landschap van computer hardware en hoe men obstakels kan overwinnen voor domeinen zoals computationele fluid dynamics, computationele mechanica, life sciences, energie-efficientie en financiele modellering. Gastheer voor de conferentie is het Europese project Mont-Blanc. Het event vindt plaats in de nabijheid van het Barcelona Supercomputing Center in de Aula Master zaal in het A3 gebouw van de Campus Noord van de Polytechnische Universiteit van Catalonie. Panagiotis Tsarchopoulos van de Europese Commissie zal de conferentie inleiden. Keynote presentaties komen van Professor Lorena Barba van de George Washington Universiteit; Chris Adeniyi-Jones van ARM; Dr. Michele Weiland, ADEPT/EPCC; Dr. William Sawyer, Exa2Green/Zwitsers Nationaal Supercomputing Center; en Estela Suarez, DEEP-ER/Juelich Supercomputing Centre. U kan zich nog inschrijven tot en met 26 mei 2016.
13 april 2016
15-26 augustus 2016 - PDC Zomerschool aan het KTH Koninklijk Instituut van Technologie in Stockholm, Zweden ⇒
Het PDC Center voor High Performance Computing en het KTH Instituut voor Computerwetenschappen en Communicatie (CSC) organiseert een inleidende cursus over high-performance computing tijdens de zomerschool die plaatsvindt van 15 tot en met 26 augustus 2016 op de hoofdcampus van KTH in Stockholm, Zweden. Deze cursus maakt deel uit van de Zweedse e-Science opleiding. Deze cursus leert bekwaamheden aan om HPC resources te gebruiken en bevat een inleiding om enkele belangrijke thema's te introduceren zoals HPC programmeertalen, bibliotheken en tools; moderne computerarchitecturen; parallelle algoritmes; en het optimaliseren van seriele en parallelle programma's. Case studies in verschillende wetenschappelijke disciplines zullen gebruikt worden om deze thema's te illustreren. De cursus bestaat uit lezingen en praktische sessies. De cursus is in het Engels en is geschikt voor wetenschappers en graduaatsstudenten die interesse hebben voor HPC. Men kan zich inschrijven tot en met 31 mei 2016.
Ledennieuws
29 maart 2016
Big Data creeert een volledig nieuwe horizon →
Big Data speelt een steeds grotere rol in de transitie van traditionele industrie naar smart industry. Om de toepassingen van Big Data nog verder te stimuleren is het nationaal onderzoeks- en innovatieprogramma Commit2Data uitgerold, met prof. dr. Ir Boudewijn Haverkort als voorzitter. Hij legt de lat voor het programma, en zichzelf, hoog in een interview op de site van Dutch Digital Delta. Sinds begin februari 2016 heeft prof. dr. Ir Boudewijn Haverkort het onderzoeks- en innovatieprogramma onder zijn hoede. Hij combineert die werkzaamheden met de invulling van de leerstoel Design and Analysis of Communication Systems aan de Universiteit Twente, waar hij doceert en onderzoek doet aan betrouwbare computer- en communicatiesystemen. Dat hijzelf op het onderwerp Big Data nog niet heel diep geworteld in de materie zit, hoeft geen nadeel te zijn.
31 maart 2016
Nieuwe eigenaar voor ICT-dienstverlener Vancis →
SURF heeft zijn aandelen in Vancis B.V. verkocht aan Strikwerda Investments. Op 30 maart 2016 is de koopovereenkomst getekend. Vancis is een leverancier van hoogwaardige ICT-diensten. SURF heeft zijn 100%-belang in Vancis verkocht, zodat deze commerciele leverancier in een beter passende omgeving kan doorgroeien. Vancis is gespecialiseerd in datacenter services, cloud services, managed services en technisch applicatiebeheer. Vancis werd in 2008 opgericht door stichting SARA. Door de sterke groei van internet in de jaren 90 groeiden voor SARA de activiteiten voor niet-academische partijen. Daarom is toen besloten om deze commerciele dienstverlening onder te brengen in de spin-off Vancis. In 2013 fuseerden SARA en SURF. SARA werd SURFsara en Vancis werd een dochteronderneming van SURF. SURFsara is nu een werkmaatschappij van de cooperatie SURF en houdt zich bezig met high-performance computing en data-infrastructuur voor wetenschap en bedrijfsleven.
04 april 2016
12de PRACE Call voor Voorstellen versterkt FET Flagship projecten →
De 12de PRACE Reguliere Call voor Voorstellen leverde 92 voorstellen op die in aanmerking kwamen en waarvan er 27 geselecteerd werden voor een totaal van 689,2 miljoen core uren, met inbegrip van 2 voortzettingen van projecten van meerdere jaren uit de 10de Call. Dit brengt het totaal aantal geselecteerde projecten op 435 en het totaal aantal verleende core uren op 11,4 duizend miljoen. De 25 bekroonde projecten en de 2 voortgezette projecten worden geleid door hoofdonderzoekers uit 10 verschillende Europese landen. In deze Call werden ook wetenschappers en onderzoekers geselecteerd uit Canada, India en de Verenigde Staten als medewerkers in verschillende projecten. In totaal zijn er 7 wetenschappelijke domeinen vertegenwoordigd: 4 projecten zijn verbonden met de domeinen van biochemie, bioinformatica en life sciences; 7 met chemie; 1 met geologische wetenschappen; 7 met engineering; 4 met fundamentele fysica; 1 met wiskunde en computerwetenschappen, en 3 met kosmologie.
07 april 2016
NWA routeworkshop levert input voor de Big Data agenda voor Nederland ⇒
Drie jaar geleden noemde Harvard Business Review data scientists de "sexiest job of the 21st century". De revolutie die het meten, opslaan en analyseren van data teweeg brengt, raakt alle sectoren van onze maatschappij, van bedrijven tot overheid en wetenschap. Nederland staat voor de uitdaging vaart te maken met het toepassen van, en het ontwikkelen van kennis en opleidingen op dit gebied. Terecht stelt de Nationale Wetenschapsagenda Big Data dan ook voor als 1 van de centrale thema's, een zogenaamde 'route': "Big Data verantwoord gebruiken: Zoeken naar patronen in grote gegevens bestanden". Een route die bij uitstek urgent en cross-cutting is en die veel verschillende disciplines en sectoren met elkaar verbindt. Ruim 150 deelnemers uit de wetenschap, overheid en industrie gingen daarom op 5 april 2016 in het Trippenhuis van de KNAW aan de slag om de Big Data vragen uit de Nationale Wetenschapsagenda uit te werken, te verdiepen en aan te vullen. De workshop begon met een kick-off door Jose van Dijck, President KNAW; Inald Lagendijk, Topteam ICT; Wilco Hazeleger, Netherlands eScience Center; en Louise Gunning, voorzitter stuurgroep NWA. Vervolgens werd in tien deelsessies gekeken naar game changing Big Data vraagstukken, die een grote verandering of versnelling teweeg kunnen brengen in de Big Data-uitdagingen van de verschillende workshopdeelnemers. Ook werd gekeken hoe de game changers waarde creeeren voor wetenschap, maatschappij en economie, en hoe maatschappelijke organisaties, overheden en/of bedrijven samen moeten werken om dit te realiseren. De input van de deelnemers zal worden samengevat in een document dat rond 15 april beschikbaar is voor openbare consultatie, met de mogelijkheid te reageren via een web survey. Dit document zal beschikbaar worden gesteld op de website van de Nationale Wetenschapsagenda. Het eindresultaat wordt op 1 juni bij de NWA stuurgroep ingediend.
29 maart 2016
Hoe software duurzaam toegankelijk houden in Nederland →

Op de website van de Nationale Coalitie voor Digitale Duurzaamheid (NCDD) laat Patrick Aerts, werkzaam als adviseur bij het Netherlands eScience Center en als senior research fellow bij DANS - en vanuit die rol tevens projectleider van het NDE-project Software sustainability, zijn licht schijnen over wat we op dit moment in Nederland doen om software duurzaam en toegankelijk te houden. Software verduurzamen is een complexe zaak, aldus Patrick Aerts, maar de aandacht voor dit onderwerp neemt gelukkig snel toe. Verschillende organisaties zijn op dit terrein bijzonder actief en dragen, elk op hun eigen wijze, bij aan het in kaart brengen van de problematiek. Patrick Aerts noemt er een paar die voor de Nederlandse situatie van belang zijn: DANS, Netherlands eScience Center (NLeSC), The Knowledge Exchange groep (KE), NCDD, ePLAN, PLAN-E, en SURF. Wat is de samenhang tussen de software sustainability activiteiten van deze organisaties, vraagt hij zich af. DANS werkt met al deze partijen samen, en benadrukt daarbij vooral de onderzoekersbetrokkenheid. De publicatie "A Conceptual approach to Data Stewardship and Software Sustainability" legt uit hoe dat langs disciplinaire weg zou kunnen.

18 april 2016
Bekendmaking plannen Startup Village op Amsterdam Science Park ⇒
Startup incubator ACE Venture Lab opent deze zomer een groot Startup Village op het Amsterdam Science Park. ACE Venture Lab begeleidt technische en wetenschappelijke ondernemers met innovatieve ideeen bij het opstarten van hun eigen bedrijf. De bouw van dit containerdorp vergroot de capaciteit voor startups op het Science Park. In het Startup Village zal ruimte zijn voor 90 ondernemers. Op 21 april 2016 maakten de initiatiefnemers Amsterdam Science Park, UvA Holding en Julius Taminiau Architecten de plannen bekend tijdens het maandelijkse Venture Cafe. De initiatiefnemers van Startup Village hebben als gezamenlijk doel het ondernemersklimaat in Amsterdam te vergroten en een ideale omgeving te creeren waarin startups kunnen leren en groeien. Als 1 van de grootste concentraties van beta-onderwijs en wetenschap in Europa is het Amsterdam Science Park de locatie bij uitstek om dit doel te realiseren. UvA Holding biedt ondersteuning in de vorm van investeringen in sociale en commerciele ondernemingen en het ontwikkelen van marktgerichte activiteiten aan de Universiteit van Amsterdam. Julius Taminiau Architecten ontwikkelde eerder een soortgelijk project in Brixton, Londen waar het startup dorp inmiddels volop in gebruik is.
29 februari 2016
Analyse van de vraag naar ICT-infrastructuur en services in Nederland →
De Nederlandse Data Science centra en onderzoekers, groepen en instituten die eScience centraal stellen in hun onderzoek, hebben hun krachten gebundeld in een (sociaal) platform, ePLAN. ePLAN heeft zich een aantal taken gesteld, waaronder het in kaart brengen van blinde vlekken in de nationale e-infrastructuur en het analyseren van de verwachte gevolgen voor de benodigde e-infrastructuur door de ontwikkelingen die de verschillende disciplines in hun onderzoek doormaken. De partners in ePLAN hebben door hun werkdomein tussen onderzoek en e-infrastructuur een meer dan gemiddeld goed zicht op deze ontwikkelingen, maar vele onderzoeksrichtingen staan ver af van de wereld van ICT, informatica en infrastructuur. Daarom is gekozen voor een enquete onder - in beginsel - alle disciplines en niet slechts die welke toch al van nature een nauwe betrokkenheid bij ICT en infrastructuur hebben of voelen. Met de uitkomsten van de enquete bij de hand is vervolgens een viertal workshops georganiseerd rond het thema "de toekomstige behoefte vanuit de wetenschap aan nationale ICT-voorzieningen en diensten". Die vier workshops hadden elk 1 van de vier hoofdthema's die het Netherlands eScience Center (NLeSC) hanteert om het totale palet aan onderzoekdomeinen in op te delen: Environment & Sustainability; Life Sciences & eHealth; Humanities & Social Sciences; en Physics & Beyond.
11 maart 2016
PLAN-E praat met Directoraat-Generaal Research&Innovation van de Europese Commissie ⇒
Op 10 maart 2016, bij de gelegenheid van de lancering van de ESFRI Roadmap update in Amsterdam, had Robert-Jan Smits, Directeur-Generaal van DG Research&Innovation bij de Europese commissie, nog wat ruimte voor PLAN-E om zichzelf voor te stellen als het Platform van Nationale eScience Centers in Europa. Eerst gaf Wilco Hazeleger, Directeur van het Nederlandse eScience Center, enkele details over wat eScience inhoudt, hoe het werkt en hoe het bijdraagt aan wetenschap en samenleving. Vervolgens lichtte Patrick Aerts, voorzitter van PLAN-E, de doelstellingen van PLAN-E toe, namelijk het verspreiden van eScience binnen Europa en de voorwaarden om succes te boeken - opleiding, zorg voor gegevens en software, geavanceerde e-infrastructuren, kruissamenwerkingen, enz. Tevens werd het document "A Conceptual Approach to Data Stewardship and Software Sustainability", gebaseerd op de meest recente PLAN-E workshop bijdrage, voorgesteld. Dan lichtte Sverker Holmgren, voorzitter van e-IRG en het Nordic eScience Centre, de verschillende domeinen toe waar de aandacht van PLAN-E en e-IRG naar uitgaat en sprak zijn steun uit voor PLAN-E in zijn inspanningen vanuit beide gezichtspunten. Tot slot verwoordde Robert-Jan Smits zijn dank voor het nemen van dit initiatief en om eScience voortgang te laten vinden als een nieuw concept om wetenschap te beoefenen. Hij was vooral geboeid in de voorgestelde routes naar Data Stewardship en Software Duurzaamheid en stelde opportuniteiten voor voor het uitrollen van links tussen de onderzoekssteun van de Europese Commissie en het eScience domein. Hij kijkt ernaar uit om het contact levendig te houden en om verder de opties te verkennen voor bilaterale steun.
09 maart 2016
Er is nood aan 500.000 competente gegevensbeheerders om de European Open Science Cloud in goede banen te leiden ⇒
Tijdens de e-IRG workshop in Amsterdam hadden wij de gelegenheid om te praten met Barend Mons die voorzitter is van de High Level Group voor de European Open Science Cloud, een adviesorgaan van de Europese Commissie. Om succesvol te zijn, heeft de European Science Cloud nood aan een heleboel experten om haar te beheren, zo vertelde Barend Mons. Gegevensbeheerders die over heel wat kennis beschikken om gegevens te beheren en te onderhouden. Experten die een goede reputatie hebben met een stevig carrierepad. Barend Mons besprak ook meerdere andere bevindingen van de Expert Group waarvan het rapport spoedig zal gepubliceerd worden. In het rapport wordt de European Open Science Cloud gekaderd als het 'Internet van Data'. Dit betekent dat elke provider die een minimum aan weliswaar strikte regels volgt, kan meedoen door het leveren van diensten. Deze regels voor engagement zullen eerst getest worden om te zien of ze redelijk zijn. Ook bedrijven mogen meedoen aangezien de Science Cloud gedragen wordt door de gebruikers. Er wordt ook een uitgebreid trainingsprogramma opgezet om zo'n 500.000 experten op te leiden om de Cloud te beheren.
11 april 2016
Derde SHAPE Call selecteert acht innovatieve projecten van Europese MKBs →
SHAPE wat staat voor SME HPC Adoption Programma in Europa is een pan-Europees programma ondersteund door PRACE dat als doelstelling heeft Europese MKBs te voorzien van de nodige expertise om voordeel te halen uit innovatieve opportuniteiten gecreeerd door HPC om zo hun concurrentiekracht te vergroten. Na enkele vorige succesvolle calls, lanceerde PRACE aisbl een derde SHAPE call om voorstellen te krijgen. Deze call werd geopend op 16 november 2015 en sloot af op 14 januari 2016. Het selectiecomite, bestaande uit vertegenwoordigers van het PRACE Industriele Adviescomite (IAC), de PRACE Raad van Directeuren (BoD) en het PRACE IP Project, beoordeelde alle ingediende voorstellen en beloonde acht innovatieve projecten die ingediend werden door Europese MKBs om toegang te krijgen tot de PRACE systemen. De MKBs die de projecten gaan leiden komen uit een brede waaier van industrieen, zoals geneeskunde, aerodynamische engineering, klimaatmodellering, luchtvaart, energie, aero-acoustica, aeronautica, en ontdekking van geneesmiddelen.
19 april 2016
Europees cloudinitiatief moet Europa wereldwijde koppositie bezorgen in data-economie →
De Commissie heeft haar blauwdruk voorgesteld voor cloudgebaseerde diensten en een data-infrastructuur van wereldklasse, zodat wetenschappers, bedrijven en overheidsdiensten de vruchten kunnen plukken van de "big data"-revolutie. Europa is de grootste producent ter wereld van wetenschappelijke gegevens. Door een ontoereikende en versnipperde infrastructuur worden die big data echter niet volledig benut. De Commissie is van plan de bestaande onderzoeksinfrastructuur te versterken en te koppelen, zodat een nieuwe Europese open wetenschapscloud ontstaat. Daardoor zullen 1,7 miljoen onderzoekers en 70 miljoen werknemers in de sector wetenschap en technologie over een virtuele omgeving beschikken voor het opslaan, delen en hergebruiken van data over de grenzen van disciplines en landen heen. Het geheel wordt ondersteund door de Europese data-infrastructuur. Die zal beschikken over de nodige breedbandnetwerken, opslagmedia met grote capaciteit en supercomputers om grote hoeveelheden in de cloud opgeslagen data te bereiken en verwerken. Dankzij deze infrastructuur van wereldklasse zal Europa overeenkomstig zijn economisch en kennispotentieel aan de wereldwijde race naar high performance computing kunnen deelnemen.
31 maart 2016
Oproep gezamenlijke call eScience en Data Science ⇒
Op 7 maart 2016 hebben het Nederlands eScience Center (NLeSC) en NWO Exacte Wetenschappen gezamenlijk de call for proposals voor het onderzoeksprogramma Joint eScience and Data Science across Top Sectors opengesteld. Het programma betreft een joint call op het kruisvlak van Big Data en eScience, en sluit aan bij de wetenschappelijke uitdagingen beschreven in de COMMIT2DATA White Paper. Het onderzoeksprogramma vraagt indieners voorstellen in te dienen voor disruptieve oplossingen op het gebied van eScience methoden voor Big Data, met een toepassing in de domeinen HTSM/ Smart Industries, Energie transitie of Life Science & Health. Aanvragers kunnen financiering aanvragen voor wetenschappelijk personeel, en in-kind ondersteuning bij het NLeSC in de vorm van eScience engineers. Aanvragen kunnen worden ingediend door hoogleraren, universitaire (hoofd)docenten en andere onderzoekers met een vergelijkbare aanstelling. De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 17 mei 2016, 14:00 uur CET.
24 maart 2016
Gluonen in protonen aan de basis van links-rechts asymmetrieen →
Onderzoekers uit Groningen (RUG) en Amsterdam (VU), landelijk samenwerkend binnen Nikhef, hebben een nieuwe verklaring geopperd voor de verschillen tussen links en rechts die optreden in botsingen tussen protonen wanneer 1 van de protonen zijn draairichting (spin) loodrecht op de bewegingsrichting heeft. In een artikel dat online gepubliceerd is in het vooraanstaande tijdschrift Physical Review Letters, relateren zij deze verschillen en eerder voorgestelde verklaringen daarvoor, aan 1 enkele correlatie die optreedt in de sterke gluon krachtvelden in het proton. Zo'n unificerende beschrijving kan als nieuw uitgangspunt gebruikt worden voor het begrijpen van de gedetailleerde structuur van spin-gepolariseerde protonen en deze relateren aan de uitkomsten van experimenten die dat onderzoeken.
19 april 2016
Europese subsidie ondersteunt ontwikkeling virtueel menselijk lichaam ⇒
Het nog te ontwikkelen Centre for Excellence in Computational Biomedicine heeft een Horizon 2020 subsidie ontvangen van de Europese Commissie. Het doel van dit Europese project is om high-performance computing binnen het veld van het biomedisch modelleren in te zetten. CompBioMed maakt deel uit van een actieve onderzoeksgemeenschap die werkt aan de ontwikkeling van het 'Virtual Physiological Human'. Alfons Hoekstra van het Computational Science Lab van de Universiteit van Amsterdam (UvA) werkt mee aan dit project. De missie van het 'Virtual Physiological Human' project, waar CompBioMed onderdeel van is, is om computermodellen te bouwen die elk niveau in de humane biologie kunnen integreren. Deze modellen verbinden dna, eiwitten, cellen en organen aan het gehele lichaam. Het uiteindelijk doel is om alle puzzelstukjes van de menselijke fysiologie weer te geven in een virtueel driedimensionaal model. In het computational science lab van de UvA wordt gewerkt aan modellen voor vaatziekten, infectieziekten (HIV/aids), en recentelijk ook voor het immuunsysteem. Een van de toepassingen die in het kader van het CompBioMed project ontwikkeld gaat worden is het modelleren van de bloedsomloop op celniveau, om dit o.a. te kunnen toepassen op trombosevorming.
25 maart 2016
Aanvragen van internationale workshops en tutorials Computational Science bij CECAM ⇒
Bij CECAM, het Centre Europeen de Calcul Atomique et Moleculaire in Lausanne met nodes in vele andere Europese landen, kunnen weer voorstellen worden gedaan voor workshops en tutorials op het gebied van de Computational Science. CECAM staat open voor voorstellen uit alle disciplines binnen zijn missie, inclusief onderwerpen als network modelling (bijvoorbeeld systeembiologie), software quality assessment, force field ontwikkeling (met inbegrip van machine learning), naast onderwerpen als simuleren en modelleren op moleculaire en meso-schaal, elektronische structuurberekeningen, dichtheidsfunctionaaltheorie en kwantumsimulatie. Voorstellen kunnen tot 16 juli 2016 bij CECAM worden ingediend. Workshops duren meestal 3 dagen voor 20 tot 40 deelnemers, maar CECAM staat open voor andere formats. Van de workshops wordt verwacht dat ze richting gevend zijn voor het onderzoek. Tutorials duren meestal 5 dagen voor 30 tot 40 deelnemers. Bijeenkomsten kunnen in Zwitserland of bij een van de deelnemende instituten (nodes) plaats vinden.
20 april 2016
Oproep voor deelname aan enquete voor de HiPEAC Roadmap ⇒
HiPEAC, het Europese Netwerk van High Performance en Embedded Architectuur en Compilatie, is bezig met het opstellen van zijn tweejaarlijkse roadmap. De huidige versie kunt u raadplegen via hipeac.net/vision . Als deel van het creatieproces van de roadmap heeft HiPEAC interesse in visies over de toekomst van computing in Europa. Daarom heeft HiPEAC een enquete opgesteld met enkele korte vragen.
21 april 2016
e-IRG Roadmap zal de Europese Open Science Cloud voorgesteld door de Europese Commissie mee helpen vorm geven →
Op 19 april stelde de Europese Commissie een visie voor de Europese Science Cloud voor die de huidige en toekomstige data infrastructuren zal samenbrengen. De Europese Open Science Cloud zal gecreeerd worden voor Europese onderzoekers en hun wereldwijde wetenschappelijke medewerkers door e-infrastructuur platformen te integreren en consolideren, door bestaande wetenschappelijke clouds en onderzoeksinfrastructuren te federeren, en door de ontwikkeling te ondersteunen van cloud-gebaseerde diensten. De e-IRG bereidt reeds sinds haar begin de weg voor naar een Europese e-Infrastructuur voor algemeen gebruik en veel belangrijke bouwstenen zijn reeds aangebracht. De e-IRG omarmt het Europese Open Science Cloud initiatief en beschouwt het als een aanmoediging om haar werk verder te zetten om de integratie te vergemakkelijken op het gebied van Europese e-Infrastructuren en verbonden diensten tussen de lidstaten, op het Europese niveau en internationaal.
13 april 2016
Hartree Centre organiseert vier zomerscholen in 2016 ⇒
Het Hartree Centre organiseert in 2016 vier zomerscholen om bekwaamheden in big data, engineering simulatie, visualisatie en high performance computing aan te scherpen via theorie en praktijk. Van 13-17 juni kan men cursus volgen over de kansen en uitdagingen die Big Data en Analyse bieden met veel gelegenheid tot praktijk. Van 27 juni tot en met 1 juli kan men in de cursus engineering simulatie meer te weten komen over de toekomstige mogelijkheden van engineering simulatie via vernieuwende open source en gepatenteerde software platformen. Men kan nieuwe technieken ontdekken om om te gaan met onzekerheid en multi-schaalbare effecten in de grootschalige parallelle finite element analyse van structuren. Van 11 tot en met 15 juli gaat het in de cursus visualisatie over het ontwikkelen van toepassingen die het mogelijk maken om complexe informatie snel en gemakkelijk te assimileren en over de meest recente visualisatie tools. Van 18-22 juli leert men in de HPC cursus vaardigheden om toepassingen te ontwikkelen die draaien op de top 20 machines van de TOP500 lijst, nu en in de toekomst. Inschrijven voor deze cursussen kan vanaf nu.
Jobcorner
04 april 2016
Cyprus Instituut verleent beurzen voor doctorale studies ⇒
Het Cyprus Instituut reikt drie beurzen uit aan jonge doctoraatstudenten in de programma's Energie, Milieu en Atmosferische Wetenschappen; Computerwetenschappen; en Wetenschap en Technologie voor Cultureel Erfgoed. De succesvolle kandidaten krijgen financiele steun gedurende 3 jaar. Geselecteerde kandidaten krijgen de kans om zich te trainen in het gebruik van vooruitstrevende methodes en technieken. Ze kunnen gebruik maken van de bestaande infrastructuur en onderzoek uitvoeren in internationaal erkende onderzoeksteams in hun domein van keuze. De beurs bestaat uit een jaarlijkse studiebeurs van 16.400 euro, uit een stipendium jaarlijks stipendium van 14.000 euro voor levensonderhoud, en uit reis- en huisvestingskosten.
15 april 2016
Postdoc positie bij Meteo France ⇒
Nog tot 20 mei 2016 kunt u zich kandidaat stellen voor een postdoc positie bij Meteo France. Deze positie wordt gesubsidieerd door het ESCAPE project, wat staat voor Energy-efficient Scalable Algorithms for Weather Prediction at Exascale. Dit Europese project ontwikkelt extreem schaalbare computercapaciteiten van wereldklasse voor Europese operationele numerische weersvoorspelling en toekomstige klimaatmodellen. De grootste uitdaging komt voor uit de noodzaak om complexe fysische verschijnselen te simuleren binnen strakke productieschema's. Bestaande extreem-schaalbare toepassingssoftware van weers- en klimaatdiensten is slecht uitgerust om zich aan te passen aan de snel evoluerende hardware. ESCAPE tracht dit onevenwicht te verhelpen door innovatieve acties die de systeemmodellering van de aarde fundamenteel zullen veranderen. Doel van deze postdoc positie is het ontwerpen van een serie instrumenten en bibliotheken om de tijd te evalueren die nodig is voor verschillende algoritmen om een oplossing te bekomen. De ontwikkeling van een volledig weervoorspellingssysteem duurt lang en dient ontworpen te worden voor meerdere tientallen jaren.
30 maart 2016
Deense Technische Universiteit zoekt systeemadministrator en ondersteuner ⇒
Bij het Computing Center (DCC) van de Deense Technische Universiteit (DTU) is men op zoek naar een ervaren High-Performance Computing systeemadministrator en ondersteuner om de activiteiten uit te breiden met het mogelijk maken, verspreiden en verbeteren van het gebruik van HPC in onderzoek en opleiding. Hiervoor zijn efficiente, flexibele en makkelijk te gebruiken HPC infrastructuren voor nodig met een uitstekende ondersteuning, zowel voor experten als voor beginnende gebruikers met rekentaken die een brede waaier aan technische disciplines dekken. De kandidaat dient een gedegen kennis van Linux/UNIX gebaseerde diensten voor grootschalige infrastructuren te hebben. U kunt voor deze vacature online solliciteren tot en met 29 april 2016.
04 april 2016
Barcelona Supercomputing Center zoekt postdoc voor op metingen gebaseerde tijdsanalyse ⇒
The CAOS groep aan het Barcelona Supercomputing Center, een zeer actieve onderzoeksgroep met meer dan 30 gepubliceerde papers tijdens de afgelopen twee jaar, heeft een vacature voor een postdoc voor geavanceerd onderzoek in op metingen gebaseerde tijdsanalyse met betrekking tot hardware en systeemsoftware. Bijzondere nadruk wordt gelegd op gerandomiseerde platformen waarop probabilistische tijdsanalysetechnieken kunnen worden toegepast. Het hoofddoel van deze positie is thema's te onderzoeken die verbonden zijn met op metingen gebaseerde tijdsanalyse. Deze thema's dekken zowel toegepast onderzoek op echte boards en meer theoretisch onderzoek. Speciale nadruk wordt gelegd op tijdsgerandomiseerde probabilistisch analyseerbare real time systemen. Kandidaturen zijn welkom tot en met 30 april 2016.
© Nieuwsbrief