11 november 2004Sluit venster
SURFnet en Internet2 ontvouwen optische technologie van Nortel
Utrecht - MAN LAN, het knooppunt in New York City, ontwikkelt zich in de voetsporen van NetherLight, het open optische knooppunt in Amsterdam. MAN LAN heeft net als NetherLight een grote digitale cross-connect van Nortel, HDXc, neergezet en draait nu volwaardig mee in GLIF, de Global Lambda Integrated Facility. GLIF is het wereldwijde samenwerkingsverband waarin onderzoeksnetwerken en onderzoeksinstituten samenwerken aan de ontwikkeling van lambdanetworking.

Internet2 en SURFnet, de organisaties achter deze knooppunten kunnen hierdoor nog beter samenwerken in de toekomst. MAN LAN en NetherLight zijn momenteel onderling gekoppeld met twee 10 Gbit/s golflengtes waar er een is gedoneerd door Tyco, leverancier van intercontinentale verbindingen, via de IEEAF, de Internet Educational Equal Access Foundation.

Original release location: http://www.nortel.com/corporate/news/newsreleases/2004d/11_09_04_surfnet_internet2.html
Entered by agency: Leslie Versweyveld
Sluit venster