05 april 2006Sluit venster
Capgemini ontsluit architectuurkennis in masteropleiding
Nijmegen - De Radboud Universiteit Nijmegen en Capgemini Nederland B.V. starten op 8 mei 2006 een unieke university-based masteropleiding 'Architectuur in de Digitale Wereld'. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via Martin Op 't Land.

Op 8 mei 2006 gaat de tweede editie van de masteropleiding Architectuur in de Digitale Wereld van start. De opleiding is bedoeld voor ICT-professionals, die hun kennis en kunde op het gebied van architectuur willen verdiepen en op academisch niveau willen brengen.

Via de opleiding gaan wetenschap en praktijk een continue dialoog met elkaar aan om het relatief nieuwe vakgebied Architectuur in de Digitale Wereld verder te ontwikkelen.

Architectuur wordt vanuit een breed perspectief bekeken. De opleiding gaat uit van de gemeenschappelijke kern van kennis en vaardigheden van de diverse typen architecten.

U verdiept door de opleiding uw ICT-kennis, maar krijgt door de opleiding ook diepgaand inzicht in de raakvlakken van ICT met de bedrijfskundige, organisatorische en menselijke aspecten van een organisatie.

De opleiding levert excellente architecten, die de vertaalslag kunnen maken van de organisatiedoelstellingen naar implementatie van processen en informatiesystemen.
http://www.architectuur-in-de-digitale-wereld.nl
Sluit venster