26 april 2006Sluit venster
Wetenschappers maken makkelijk hun profiel met PROMAS
Utrecht - Het efficient, duurzaam en professioneel profileren van wetenschappers en instituten richting alle stakeholders kan nu met PROMAS. PROMAS is het eindresultaat van het DARE-project 'HARVEX'. Het prototype van een systeem dat de wetenschapper kan gebruiken om de inhoudelijke informatie over zijn werk te archiveren, te annoteren en voor relevante gebruikers op selectieve wijze te ontsluiten in diverse formats (xml, html, rtf en pdf). Het stelt de wetenschapper in staat om bestaande informatie uit diverse bronnen te integreren en op eenvoudige wijze op te nemen in een op maat te maken profiel. Zo'n profiel kan carriere informatie bevatten zoals publicaties uit de repositories, informatie over onderzoeksprojecten en andere onderzoeksinformatie (uit Metis, het landelijk onderzoeksinformatie systeem), onderwijs informatie en andere persoonlijke gegevens. Als het nodig is kan per situatie een profiel worden aangepast.
PROMAS is ontwikkeld door de Erasmus Universiteit Rotterdam met de Radboud Universiteit Nijmegen. Binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam is een (voorlopig) budget gereserveerd voor de financiering van het doorontwikkelen tot een productieversie. Deze zal per eind 2006 als module van het Metis systeem beschikbaar komen.
http://www.surf.nl/harvex
Sluit venster