07 juni 2006Sluit venster
20 juni 2006: Elevator Pitch Science Park Amsterdam Nieuwe Idee-en Prijsvraag in Amsterdam
Amsterdam - U bent van harte uitgenodigd voor het bijwonen van de presentatie van de vijf genomineerden voor de Science Park Amsterdam Nieuwe Idee-en Prijsvraag op dinsdag 20 juni aanstaande. Met deze prijsvraag is een oproep gedaan om nieuwe toepassingen te bedenken, gebaseerd op de kennis die uit wetenschappelijk onderzoek - dat op het Science Park is uitgevoerd - is voortgekomen. Deze prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Walter Hoogland Fonds, de UvA Holding B.V. en Next Stage, netwerk voor innovatieve ondernemers. Tijdens een elevator pitch zullen de genomineerden in een minuut uitleggen waarom hun idee tot uitvoering gebracht zou moeten worden. De jury bepaalt na de elevator pitch wie de winnaar is van de Science Park Amsterdam Nieuwe Idee-en Prijsvraag 2006. Het programma begint om 15.00 uur en vindt plaats in de Turingzaal, Kruislaan 413, Science Park Amsterdam. Wanneer u deze elevator wilt bijwonen, kunt u zich aanmelden via de web site www.nikhef.nl/extern/wtcw/index.html

De jury heeft voor de Science Park Amsterdam Nieuwe Ideeën Prijsvraag genomineerd:

 • RasIce: een monitor voor (te) diep doorzakkende daken: dr.ir. Harry van der Graaf, dr. Jan Visschers, ing. Henk Groenstege, NIKHEF
 • Measuring noise pollution: drs. Jan Just Keijser, NIKHEF
 • De Universele MicroArray: dr.ing. Floyd Wittink, UvA - FNWI - MicroArray Department
 • Digitale positiebepaling: dr. Leen Torenvliet, Sybren Stüvel, dr. Peter Blok, UvA - FNWI
 • Metal nanowires by self-assembly: A bottom-up approach to nanoelectronics: dr. Erika Eiser, dr. Gadi Rothenberg, UvA - FNWI - 't Hoff Institute for Molecular Sciences

Programma:

 • 15.00 - 15.30 uur Ontvangst met koffie & thee
 • 15.30 - 15.40 uur Opening door prof.dr. Karel Gaemers, directievoorzitter
 • Wetenschap & Technologie Centrum Watergraafsmeer (WTCW NV)
 • 15.40 - 16.20 uur Elevator pitch olv Michiel Frackers
 • 16.20 - 16.40 uur Prof.dr. Bram Brouwer, CEO BioDetection Systems BV, BioDection Systems: het verhaal van een succesvolle spin off‚
 • 16.40 - 17.00 uur Bekendmaking van de beslissing door de voorzitter van de jury, prof.dr. Walter Hoogland gevolgd door de prijsuitreiking
 • 17.00 uur Afsluiting door prof.dr. Karel Gaemers
 • Receptie

De jury is samengesteld uit:

 • Prof. dr. W. Hoogland (voormalig decaan van de Faculteit der

Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van

Amsterdam), voorzitter

 • Drs. E.E.C. Hupkens van der Elst (VNU N.V.)
 • de heer B.J. Marttin, MBA (Algemeen directeur Coöperatieve Rabobank

Amsterdam en Omstreken)

 • Dr. S.J. Noorda (Voorzitter College van Bestuur Universiteit van

Amsterdam)

 • Dr. ir. G. van Oortmerssen (Directeur TNO Informatie en Communicatie

Technologie)

 • Ir. A. Reuver (Voormalig directeur IBM Nederland)
 • Dr. A.W. Rijnders (Vice-president Research N.V. Organon)
 • Drs. P. Scholten (Directeur UvA Holding B.V.)
 • Dr. L.H. Wesdorp (Category VP R&D Dressings & New Vitality

Platforms Unilever Research & Development)

 • Drs. J.H.J. Zegering Hadders, (Voorzitter Directie ING Nederland)
http://www.scienceparkamsterdam.org
Sluit venster