05 maart 2007Sluit venster
Open Grid Forum is op zoek naar een nieuwe voorzitter
Chicago - In oktober 2007 komt er een einde aan de driejarige termijn van Open Grid Forum voorzitter Mark Linesch en gaat het OGF-voorzitterschap over in andere handen. Tijdens zijn januari-vergadering heeft het OGF Bestuur een onderzoekscomité opgericht om kandidaten te vinden voor deze vacature. Het Bestuur nodigt de OGF leden en deelnemers uit om een essentiële rol te vervullen in de zoekprocedure naar een nieuwe voorzitter.

De kandidaturen en de selectieprocedure zijn volledig vertrouwelijk. Het onderzoekscomité zal de geloofsbrieven van de genomineerde vergelijken met de functiebeschrijving en samenwerken met de genomineerde om de geschiktheid van de genomineerde voor de functie te bepalen. Het comité helpt tevens in het verkrijgen van zijn of haar organisatorische ondersteuning. De oproep voor nominaties zal open blijven tot het einde van maart.

Aan alle genomineerden die in aanmerking komen wordt gevraagd om een korte "intentiebeschrijving" te leveren die zijn of haar standpunten toelicht op de huidige staat van het OGF en zijn of haar visie op de toekomst. Na beoordeling van deze beschrijvingen, zal het onderzoekscomité een shortlist van kandidaten samenstellen die telefonisch geïnterviewd worden in april en nogmaals face-to-face tijdens OGF20 aan het begin van mei.

Het comité hoopt zijn aanbeveling aan het Bestuur en de andere comités te kunnen doen aan het begin van de zomer zodat de uitverkoren kandidaat kan aangezocht worden ruim voor de oktober deadline.

Het onderzoekscomité bestaat uit een brede waaier van belanghebbenden in het OGF, onder wie Paul Strong, eBay Vice-President van het Bestuur, Enterprise end-user; Charlie Catlett, ANL Stichtend President, At-Large bestuurslid, eScience; Hiro Kishimoto, Fujitsu At-Large bestuurslid, GFSG, Asia-Pac gemeenschap; Fabrizio Gagliardi, Microsoft Adviesraad, Vendor, Europese gemeenschap; Steve Crumb, OGF Executive Director van OGF Inc., VP of Operations; Mark Linesch, HP, Huidig President.

Nominaties en vragen over de vacature kunnen gericht worden aan

pres-nominations@ogf.org

Het onderzoekscomité heeft een functiebeschrijving ter beschikking gesteld en heeft een oproep voor kandidaten gelanceerd op http://www.ogf.org/rotate_headers/documents/OGF_President_Position_Description.pdf
http://www.ogf.org
Sluit venster