16 maart 2007Sluit venster
Where is our business experiment leader?
Amstelveen - De Lama's maar dan in het Amerikaans en op het Leidse plein. Dat was het social event dat de circa 100 deelnemers aan de BEinGRID bijeenkomst in Amstelveen te wachten stond. Boom Chicago gaf een participerende show waarbij werd geïmproviseerd op woorden en zinnen die het publiek mocht (moest) roepen. Tijdens de dag had ik de zin "Where is our business experiment leader?" gebruikt, dus dat leek me wel wat. Blij waren ze geloof ik niet, maar met een sketch waarin voortdurend "I have to go to experiment my business" kwamen ze er toch aardig uit. Maar wat is een "business experiment leader" eigenlijk?

In het BEinGRID project: Business Experiments in Grids, waar de Europese commissie zo'n 25 miljoen euro voor over heeft en waarin 75 partners samenwerken (75 organisaties, niet 75 mensen), draait het om "business experiments". Elk van de 19 experimenten heeft als doel Grid technologie in een bepaalde industrietak uit te venten. Dit varieert van constructie tot architectuur en van financieel tot media.

De BEinGRID bijeenkomst was de eerste "general assembly" van het project. Het was in Amstelveen, want er zijn ook een aantal Nederlandse bedrijven en instellingen partner in BEinGRID. In de bijeenkomst waren drie "highlights", afgezien van Boom Chicago. Ten eerste presenteerden alle business experimenten zich, en konden ze ervaringen uitwisselen. Daarnaast waren er bijeenkosmten om techniek en business model ervaringen uit te wisselen, en ten derde werd voor de partners, de rest van de wereld volgt later, de repository aangekondigd.

In de repository komen uit ontwikkelde, goed gedocumenteerde software tools die kunnen helpen bij het opzetten van een business Grid. Aangevuld met documentatie en howto's. Als de repository goed is gevuld, wordt deze algemeen beschikbaar gesteld. De afgelopen maanden is er veel grondwerk verricht. Interessant zijn bijvoorbeeld een aantal rapporten over legal issues waar men mee te maken krijgt bij het opzetten van een Grid. Er zijn bijvoorbeeld nogal wat Europese "legal directives" die direct van invloed zijn op het werk van een Grid service provider of een Grid application developer.

In het "Nederlandse" business experiment van BEinGRID wordt een Grid back-up/restore facility voor het MKB opgezet.

Dus denkt u aan het opzetten van een Grid voor uw business, houd dan de

http://www.beingrid.eu webiste in de gaten. Geïnteresseerd in het Nederlandse experiment? Kijk dan op http://almeregrid.nl/beingrid

http://almeregrid.nl/beingrid
Sluit venster