17 april 2007Sluit venster
Pan-Europese supercomputer een stap dichter bij verwezenlijking
Berlijn - Europese onderzoekers zullen spoedig toegang krijgen tot een high performance computer infrastructuur van wereldklasse dank zij het nieuwe 'Partnership for Advanced Computing in Europe' (PACE) initiatief. PACE brengt de supercomputer centra van 15 Europese landen samen met als doel de Europese wetenschap, engineering en supercomputer technologieën te versterken. Tijdens een ceremonie in Berlijn op 17 april tekenden de partners een Memorandum of Understanding voor het nieuwe initiatief. De landen die deelnemen aan het project zijn Oostenrijk, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Noorwegen, Polen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkijke, het Verenigd Koninkrijk, en jawel, Nederland. Momenteel bereidt PACE een voorstel voor de Europese Commissie voor.

PACE was één van de Europese infrastructuur projecten die in het rapport van oktober 2006 een speciale vermelding kregen van het European Strategy Forum for Research Infrastructures (ESFRI). De centrale idee achter de nieuwe supercomputer is het gezamenlijk gebruik van de capaciteit van meerdere supercomputers.

Volgens de bewoordingen van het Memorandum of Understanding, zullen de partners de volgende twee jaar besteden aan het samenstellen van concrete voorstellen over hoe hun materiaal en expertise het best kan gecombineerd worden om het project te laten slagen. In de voorbereidingsfase die tot 2010 loopt, zullen de noodzakelijke organisatiestructuren uitgebouwd worden en klare richtlijnen opgesteld omtrent de hardware die op de verschillende lokaties nodig is. Eenmaal deze infrastructuur draait, zal een peer review proces verzekeren dat alleen de meest voortreffelijke wetenschappelijke projecten toegang krijgen tot de supercomputer.

De opstartkosten van het project werden berekend op 400 miljoen euro met jaarlijkse werkingskosten rond de 100 miljoen euro. Het merendeel van deze kosten zal gedragen worden door de lidstaten die meedoen aan het project met bijkomende ondersteuning van het Europese Zevende Kaderprogramma.

http://www.fz-juelich.de/portal/index.php?index=721&cmd=show&mid=475
Sluit venster