05 juni 2008Sluit venster
ClusterVision Levert Eerste Server Farms voor het Nederlandse BiG Grid
Amsterdam - ClusterVision, een expert in high performance computer-, opslag- en gegevensbestandsclusters, werd geselecteerd als één van de leveranciers voor de voorkeurlijst van het BiG Grid project - het Nederlandse eScience grid. ClusterVision heeft een raamcontract getekend dat het bedrijf de mogelijkheid geeft om deel te nemen aan mini-tenders voor rekenclusters met een totale potentiële waarde van 5 miljoen euro. De eerste twee mini-tenders werden al door ClusterVision gewonnen en server farms met meer dan 1500 processor-kernen in totaal werden geïnstalleerd bij de BiG Grid partners Nikhef en SARA.

BiG Grid zal voorzien in een grid infrastructuur voor e-science in het algemeen en in het bijzonder voor de life sciences en deeltjesfysica. BiG Grid is een project van 28,8 miljoen euro met een looptijd van vijf jaar. Hoofddoel van het project is een infrastructuur te leveren voor het wetenschapsgrid in Nederland met technische en gebruikersondersteuning. De ambitie van BiG Grid is tevens om nieuwe gebruikersgemeenschappen aan te trekken voor het grid.

Het cluster bij Nikhef zal BiG Grid in staat stellen om op te treden als één van de Tier 1 centra voor het Large Hadron Collider (LHC) project dat geleid wordt door CERN. Eens de LHC actief is, worden er elke seconde ongeveer 800 miljoen operaties gecreëerd. In totaal zal de LHC per jaar 16 Petabyte (16000 Terabyte) aan ruwe gegevens genereren. Deze gegevens moeten toegankelijk zijn en geanalyseerd worden door wetenschappers over heel Europa. Om die reden werden er zo'n 10 grote centra met enorme rekenkracht en snelle netwerktoegangen opgezet in Europa die de gegevens zullen opslaan. Zij vormen de zogenaamde LHC Tier 1 centra.

http://www.clustervision.com
Sluit venster