13 juni 2008Sluit venster
4-5 september 2008 - TRANSIT, training voor CSIRT's in Utrecht
Utrecht - In 2008 verzorgt SURFcert in totaal vier keer een tweedaagse training voor leden van (nieuwe) Computer Security Incident Response Teams, ook wel CSIRT's genoemd. De cursus is bestemd voor degenen die binnen de eigen instelling lid zijn (of worden) van het lokale CSIRT, al dan niet in oprichting. Van de cursist wordt een basiskennis verwacht ten aanzien van internet, beveiliging en gebruikte methodieken en technologieen. Bij twijfel kan de belangstellende contact opnemen met SURFnet, zodat in een kort gesprek kan worden nagegaan of deze training aansluit bij de behoefte van de belangstellende.
  • Wat komt er aan de orde?

De basis voor de training is de cursus die mede door SURFnet in Europees verband is ontwikkeld voor CSIRT's. Deze training, TRANSITS genaamd, is in 2001 opgezet en sindsdien met veel succes herhaaldelijk wereldwijd gegeven. Daarbij is het lesmateriaal steeds aangepast op de actuele situatie. Het formaat is modulair, en de volgende zes onderdelen komen aan de orde:

  • organisatorische aspecten
  • operationele aspecten
  • technische achtergrond
  • juridische aspecten en regelgeving
  • productaspecten (vulnerabilities)
  • praktijkoefening

Meer informatie over de opzet is te vinden op http://www.terena.org/activities/csirt-training/

Het cursusmateriaal is in het Engels, de trainingen zullen worden gegeven in het Nederlands. In voorkomende gevallen kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld als de groep van deelnemers dit wenst of indien trainers uit het buitenland worden uitgenodigd voor een of meer modules. Aan het eind van de cursus ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname. De cursus kent geen toetsing of examinering.

  • Wat is het formaat?

De cursus wordt gegeven in twee dagen, met de eerste avond een diner met cursisten en trainers. Om die reden zijn hotelreserveringen gemaakt en de kosten zijn bij de deelnameprijs inbegrepen. Een bijkomend voordeel van deze opzet is dat het programma de tweede dag relatief vroeg hervat kan worden.

  • Wat kost het?

De deelname bedraagt EUR 150. Voor dit bedrag is de cursist geheel "klaar": alle cursusmaterialen, koffie, thee, lunch, borrel, diner en overnachting zijn bij deze prijs inbegrepen. Reductie op basis van het niet gebruik maken van de hotelovernachting is niet mogelijk.

Belangrijk: het aantal deelnemers per cursus is gelimiteerd tot 12. Dit stelt de organizatoren in staat om voldoende ruimte te bieden aan interactie en actieve deelname vanuit de cursisten.
http://event.surfnet.nl/transit_september_2008.html
Sluit venster