26 augustus 2008Sluit venster
Twee maal winst Vrije Universiteit in Data Analysis Challenge
Amsterdam - Eind augustus 2008 hebben twee teams van de Vrije Universiteit - beide uit de Computer Systems Group van Professor Henri Bal - de eerste prijs gewonnen in de "First International Data Analysis Challenge for Finding Supernovae". Deze competitie werd georganiseerd als aanzet tot de IEEE Cluster/Grid 2008 Conferentie, die van 29 September tot 1 Oktober wordt gehouden in Tsukuba, Japan. Het doel van de competitie was het promoten van efficiënte data analyse technieken die toegepast kunnen worden in grootschalige en gedistribueerde netwerken van supercomputersystemen.

In de competite moest een enorme gedistribueerde database van wetenschappelijke gegevens, die de afgelopen zeven jaar door de Subaru telescoop op Hawaii zijn verzameld, doorzocht worden op zogenaamde 'supernova kandidaten'. Een supernova is het verschijnsel waarbij een ster aan het eind van zijn bestaan op spectaculaire wijze explodeert, en daarbij een enorme hoeveelheid licht uitstraalt. Voor het berekenen van de supernova kandidaten hadden alle veertien deelnemende teams de beschikking over een gedistribueerd supercomputer systeem bestaande uit 12 computer clusters verspreid over Japan.

De competitie bestond uit twee categoriën:

1. de standaard categorie, waarbij het doel was al het rekenwerk zo snel mogelijk - dus in de kortste tijd - uit te voeren.

2. de 'fault tolerance' categorie, waarbij het doel was al het rekenwerk zo snel mogelijk uit te voeren, met daarbij het extra probleem dat tijdens het rekenen meerdere processoren door de competitie organisatie expres

werden uitgeschakeld.

Beide categoriën representeren reële scenarios die bij het rekenen op grote schaal een belangrijke rol spelen.

Het VU-team, genaamd 'Ibis Stargazers', dat werd geleid door Dr. Jason Maassen, en verder bestaande uit Dr. Frank Seinstra, Dr. Rob van Nieuwpoort, Drs. Niels Drost, en Drs. Roelof Kemp, heeft de competitie in de standaard categorie met ruime voorsprong gewonnen. Daar waar het VU-team slechts 36 minuten nodig had voor al het rekenwerk, had de nummer 2 in de eindrangschikking al meer dan 1 uur nodig. De overige teams behaalden tijden die 3 tot zelfs meer dan 25 maal zo lang waren. Daarnaast is slechts de helft van de deelnemers in staat gebleken de competitie in deze categorie te volbrengen.

Het tweede VU-team, genaamd 'IbisNovae', bestaande uit Dr. Kees van Reeuwijk, heeft de competitie in de 'fault tolerance' categorie gewonnen, in een tijd van ongeveer 49 minuten. Deze prestatie is vooral opmerkelijk omdat geen enkel ander team in staat is gebleken een eindtijd in deze categorie neer te zetten. Dit heeft vooral te maken met het feit dat het realiseren van oplossingen voor 'fault tolerance' in het vakgebied als zeer moeilijk wordt ervaren.

Het succes van de 2 VU-teams is in belangrijke mate toe te schrijven aan het Ibis Grid programmeer systeem dat de laatste jaren op de VU is ontwikkeld. Ibis stelt gebruikers in staat op eenvoudige wijze computerprogramma's voor grootschalige en gedistribueerde systemen te ontwikkelen. Het succes in deze Data Analysis Challenge staat ook niet alleen: eerder dit jaar heeft een VU-team de eerste prijs behaald in de 'First IEEE International Scalable Computing Challenge', gehouden tijdens CCGrid'08 in Lyon, Frankrijk. Dit eerdere resultaat was eveneens gebaseerd op het Ibis programmeer systeem.

Het gehele Ibis software systeem is gratis te verkrijgen via de Ibis website http://www.cs.vu.nl/ibis/
http://www.cs.vu.nl/ibis/
Sluit venster