12 januari 2009Sluit venster
Logica, BT en HP leveren nieuwe diensten aan het Rijk
Amstelveen - Logica, BT en HP - verenigd in het consortium Match - hebben de eerste vier deelovereenkomsten getekend met het ministerie van Binnenlandse Zaken voor het beheer van de rijksbrede ICT-infrastructuur van Digitale Werkomgeving Rijksdienst (DWR, het voormalige Rijksweb) en P-Direkt. Met deze vier opdrachten is een bedrag van circa 30 miljoen euro gemoeid voor een periode van zeven jaar. P-Direkt verzorgt voor het Rijk de personeels-en salarisadministratie, terwijl DWR de rol van ICT-dienstverlener vervult. Via DWR kunnen ministeries onder andere informatie met elkaar uitwisselen. Binnen Match is Logica hoofdaannemer en system integrator. BT en HP vervullen respectievelijk de rol van hosting provider en solution provider.

De opdrachten omvatten de zogeheten 'housing' en 'hosting' voor een viertal gebieden:

1. DWR-applicaties zoals de Rijksadressengids en de intranetsites van de ministeries.

2. De payroll-salarisverwerking voor 120.000 ambtenaren.

3. De Ontwikkeling, Test en Acceptatie (OTA) - omgeving van P-Direkt voor de bouw en het testen van applicaties van de rijksoverheid.

4. De digitale samenwerkingsruimte van DWR om efficiënte en effectieve samenwerking met, en informatie-uitwisseling tussen rijksmedewerkers te stimuleren.

De opdrachten vloeien voort uit het raamcontract dat Match in oktober met het ministerie sloot voor het beheer en de levering van de rijksbrede ICT-infrastructuur van P-Direkt en DWR. Met dit contract wordt de continuïteit, kwaliteit en een efficiënte bundeling van beheerdiensten van de rijksbrede ICT-infrastructuur gewaarborgd. De waarde van het raamcontract is geraamd tussen 60 miljoen euro en 140 miljoen euro voor een periode van zeven jaar.

De samenwerking tussen het Match-consortium en het ministerie past in het streven van het Rijk om de overheid als één concern te laten opereren. De komende jaren zal het beheer en onderhoud van de verschillende ICT-systemen van DWR en P-Direkt, dat nu nog bij verschillende ministeries is ondergebracht, bij Match worden samengebracht.

http://www.logica.nl
Sluit venster