14 januari 2009Sluit venster
SARA zoekt ICT-stagiair bij de afdeling High Performance Computing & Visualisatie (HPCV)
Amsterdam - Ten behoeve van academisch Nederland beheert HPCV de nationale supercomputer Huygens, een IBM Power6-systeem. De stagiair die aan de HPCV-website gaat werken moet verstand hebben van het maken van websites, bij voorkeur is dit een element van zijn/haar studie. Drupal-software is een mogelijkheid (is public domain, nagaan of dit voldoet aan de wensen HPCV). De kandidaat dient ook globaal verstand te hebben van bèta-computergebruik, zodat hij/zij een gevoel heeft voor wat de HPCV-pagina's moeten bevatten. De kandidaat moet tenslotte bereid zijn een en ander goed te overleggen met een aantal mensen binnen HPCV. Reacties zijn welkom bij Mevrouw A.M. Sullot, afdeling P&O op het e-mailadres Ans.Sullot@sara.nl

In verband met het optimaliseren van de website en het ontwerpen van HPCV-pagina's moet een nieuwe opzet worden gemaakt binnen de volgende randvoorwaarden:

 • De bestaande teksten moeten zoveel mogelijk kunnen worden hergebruikt (anders duurt het project te lang)
 • De navigatiestructuur moet worden verbeterd
 • De lay-out moet worden verbeterd in een strak en rustig maar toch aantrekkelijk uiterlijk, waarbij veel ruimte is voor tekst
 • De achterliggende software moet eenvoudig zijn te onderhouden en een Wiki-/CMS-achtige opzet hebben; HPCV'ers moeten de pagina's kunnen onderhouden
 • Afbeeldingen (jpg etc.) moeten eenvoudig kunnen worden ingevoerd

Het project bestaat uit:

 • Evaluatie van de bestaande structuur
 • Bepalen van een nieuwe navigatiestructuur
 • Creëren van een prototype waarin de navigatiestructuur kan worden getest, eventueel gebruik makend van de bestaande Wiki
 • Ontwerp lay-out van de nieuwe pagina's
 • Keuze van de software
 • Installatie van de software (kan worden uitgevoerd door een HPCV-beheerder)
 • Creëren van de pagina's
 • Vervaardigen van een handleiding voor HPCV
 • Presentatie van het project in een HPCV-vergadering
 • Vervaardigen van een projectverslag

http://www.sara.nl
Sluit venster