07 januari 2009Sluit venster
SURFnet vraagt Architect Collaboration Infrastructure
Utrecht - SURFfoundation en SURFnet zoeken voor de periode januari tot juni 2009 een parttime architect voor het aandachtsgebied Collaboratorion Infrastructure (SURFnet) en Collaboratories (SURFfoundation). SURFnet zoekt een architect voor 1 a 2 dagen in de week voor een technologie verkenning Collaboration. Contactpersonen zijn Frank Pinxt via frank.pinxt@surfnet.nl en Niels van Dijk via niels.vandijk@surfnet.nl , SURFnet. SURFfoundation zoekt een architect voor 1 dag in de week om bij te dragen aan het aandachtsgebied Collaboratories. De contactpersoon hier is Gera Pronk via pronk@surf.nl . De mogelijkheid bestaat om beide opdrachten te combineren.

Binnen de SURFnet-doelgroep bestaat steeds meer behoefte aan open samenwerkingsomgevingen, waarbij diensten van de instelling, diensten van SURFnet en diensten van derden op een voor de gebruiker transparante wijze tot één geheel kunnen worden samen gesmeed. Standaardisatie en instellings- en dienstoverschrijdende authenticatie-, autoristie- en applicatie- middleware spelen hierbij een cruciale rol.

In deze technologieverkenning wordt gekeken naar een nieuwe generatie open samenwerkings infrastructuur (Collaboration Infrastructuur) en naar generieke middlewarecomponenten ten behoeve van samenwerkingsdiensten (Federated Collaboratories). Beide onderdelen zullen uiteraard in hun onderlinge samenhang worden bezien. Met deze technologieverkenning beoogt SURFnet de basis te leggen voor een samenhangende open infrastructuur van collaboratieve toepassingen, op basis van een generieke authenticatie, autorisatie en applicatie middleware.

De kandidaat moet de architectuurrol kunnen vervullen op het gebied van open (source) infrastructuur en applicaties. Uitgebreide kennis van open source applicaties / applicatieomgevingen op het gebied van samenwerkingsapplicaties is een must, net als kennis van open standaarden. Affiniteit met (federatieve) authenticatie is wenselijk, net als kennis van het werkveld van SURFnet (onderwijs/onderzoek).

Het project zal in januari van start gaan en zal een doorlooptijd van ongeveer 5 maanden hebben. Voor de architect wordt een inzet van 1 tot 2 dagen per week gevraagd.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Maakt specificaties en ontwerprichtlijnen
 • Doet proactief aanbevelingen op het gebied van innovatieve ICT-oplossingen op het beschreven werkveld
 • Voert diepgaand onderzoek naar open (source) infrastructuur en applicaties
 • Voert diepgaand onderzoek naar open source applicatieomgevingen en samenwerkingsapplicaties
 • Levert een bijdrage aan diepgaand onderzoek naar (federatieve) authenticatie-technieken
 • Inventariseert en analyseert de wensen en behoeften bij de opdrachtgever(s) ten aanzien van de gewenste samenwerkingsinfrastructuur
 • Stelt rapportages op en presenteert deze aan opdrachtgever(s)
 • Adviseert inzake in te kopen ICT-producten
 • Stelt (mede) het rapport "Verbetering Collaboration Infrastructure" op

Profiel:

 • Heeft uitgebreide kennis van open standaarden, infrastructuur en open (source) applicaties op het vlak van samenwerkingsinfrastructuur
 • Heeft kennis van (federatieve) authenticatie systemen
 • Heeft ervaring in complexe omgevingen
 • Beschikt over uitgebreide kennis van internet gerelateerde technieken
 • Heeft bij voorkeur kennis van het werkveld van SURFnet (Onderwijs/ onderzoek)
 • Heeft bij voorkeur kennis van internationale activiteiten op het aangegeven werkveld
 • Heeft een goed analystisch vermogen, kan hierdoor structuur aanbrengen in complexe situaties, kan tot een weloverwogen oordeel komen op basis van informatie en analyse
 • Is flexibel, zelfstandig, inventief en initiatiefrijk
 • Is omgevingssensitief en politiek gevoelig
 • Weet complexe ideeën goed te verwoorden (in woord en geschrift) en kiest hierbij de juiste toon
 • Heeft kennis en ervaring met projectmatig werken (Prince2)
 • Goede communicatieve vaardigheden, teamspeler
 • Is in staat om een presentatie te verzorgen
 • Is bij voorkeur in staat om rapporten in het Engels op te stellen

Eventueel kan de opdracht uitgebreid worden met 1 dag per week voor SURFfoundation:

Werkzaamheden:

 • Werkt mee aan het werkpakket Architectuur en Infrastructuur van het SURFShare programma
 • Adviseert of helpt in voorkomende gevallen collegae uit andere werkpakketten met architectuur-, infrastructuur- of technische vragen
 • Werkt mee aan het breder toegankelijk maken van open source bouwstenen
 • Is in staat om een nationale 'architectuurplaat' te maken van zowel de huidige onderzoeksinfrastructuur als mogelijke toekomstscenario's in de onderzoeksinfrastructuur
 • Moet kunnen sparren met SURFfoundation collegae en community partners over nieuw in te zetten technieken en standaarden
 • Stemt bevindingen en resultaten af met zowel de eigen als de SURFnet collegae

Profiel (zie ook profiel SURFnet):

 • Kan use cases en scenario’s opstellen
 • Heeft bij voorkeur kennis van de Nederlandse onderzoeksinfrastructuur (o.a. METIS, Repo-sitories, NOD, Narcis, Easy, eDepot)
 • Heeft bij voorkeur kennis van de de NORA referentie architectuur
 • Is in staat om in een internationale omgeving (voertaal engels) te opereren
 • De voorkeur gaat uit naar iemand die afkomstig is uit de SURFfoundation community (Universiteit, Hoger Onderwijs, Onderzoeksinstelling); detachering vanuit de eigen instelling behoort tot de mogelijkheden.

http://www.surfnet.nl
Sluit venster