21 januari 2009Sluit venster
Oracle Health Insurance-applicaties ondersteunt CVZ bij uitvoeren regelingen
De Meern - Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) heeft gekozen voor Oracle Health Insurance Back Office. Deze standaard-applicatie voor zorgverzekeraars ondersteunt de organisatie bij het uitvoeren van regelingen rondom bijzondere groepen zoals illegalen en gemoedsbezwaarden. Daarnaast heeft het CVZ gekozen voor Oracle Database, Oracle Real Application Clusters en Oracle Fusion Middleware.

Het CVZ maakt het mogelijk dat iedereen toegang heeft tot een betaalbaar basispakket dat voorziet in de gezondheidszorg die noodzakelijk is. Daarmee is iedereen van zorg verzekerd. Het CVZ neemt hierbij een onafhankelijke positie in tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiënten(verenigingen). De organisatie is tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van regelingen rondom bijzondere groepen. Dit zijn mensen die zich niet kunnen of willen verzekeren, zoals verzekerden in het buitenland, gemoedsbezwaarden en illegalen. Vanaf 2006 verzorgt het CVZ dit al voor verzekerden in het buitenland en gemoedsbezwaarden. Vanaf begin 2009 worden daar artsen en apothekers die zorg verlenen aan illegalen aan toegevoegd.

Het CVZ ging op zoek naar een nieuwe standaard-applicatie omdat het niet mogelijk was in de bestaande applicaties alle noodzakelijk informatie voor de uitvoering van regelingen rondom bijzondere groepen vast te leggen. Bij de keuze voor een nieuwe applicatie is vooral gekeken naar functionaliteit, standaardisatie, flexibiliteit en toekomstvastheid. Na een uitgebreid selectieproces is de keuze gevallen op Oracle Health Insurance Back Office (OHI Back Office). Doorslaggevend voor de keuze waren de uitgebreide configuratiemogelijkheden en de korte doorlooptijd voor de implementatie van OHI Back Office.

OHI Back Office maakt onderdeel uit van het project PISA (Project Implementatie Standaard Applicaties) en wordt gefaseerd geïmplementeerd in nauwe samenwerking met consultants van Oracle. Begin 2009 is een vereenvoudigde versie voor de administratie van betalingen voor geleverde zorg aan illegalen beschikbaar. De complete versie daarvan en de administratie van gemoedsbezwaarden gaat medio 2009 live. Administratie van wanbetalers en Nederlanders die in het buitenland wonen staat gepland voor later dit jaar. In een later stadium zullen onverzekerden aan de implementatie worden toegevoegd.

http://www.oracle.nl
Sluit venster