26 januari 2009Sluit venster
EGI Blauwdruk onderschreven door de EGI Policy Board
Praag - De EGI Blauwdruk die de implementatie van de activiteiten van de EGI Organisatie beschrijft en de eerste ontwikkelingsfasen van een onderhoudbare grid infrastructuur in Europa, werd onderschreven door de EGI Policy Board die bestaat uit vertegenwoordigers van de Nationale Grid Initiatieven van 39 landen. Het Europese Grid Initiatief (EGI) heeft als doel een onderhoudbare grid infrastructuur op te bouwen binnen Europa en te evolueren van gesubsidieerde structuur-gebaseerde korte-termijns projecten naar een lange-termijnsdienst ten bate van de onderzoeksgemeenschap. EGI, een partnerschap tussen de Nationale Grid Initiatieven (NGI's) en een coördinerend instrument, de EGI Organisatie (EGI.org) zal zijn werking volledig starten in 2010. Het EGI Blauwdruk document is een voorstel tot definiëring van de opbouw van dergelijke op lange termijn te onderhouden grid infrastructuur. Het biedt een visie aan betreffende de overgang naar het nieuwe EGI model en bevat de relevante vereisten voor de implementatie, werking, gebruikersinteractie met, en beheer van de overeenkomstige infrastructuur, alsook de voorlopige begroting.

Tijdens de meeting in Praag op 20 januari 2009, heeft de EGI Policy Board de daadwerkelijke vooruitgang onderkend die gemaakt is in de opstelling van de definitieve EGI Blauwdruk versie. Dit document hield rekening met de uitgebreide feedback die door de EGI Policy Board en andere experten geleverd werd, en leidde tot onderschrijving ervan door een grote meerderheid. Het document zal nu dienen als basis voor de constructie van het EGI.org beleidslichaam en voor de indiening van EGI en andere hieraan gerelateerde voorstellen bij de Europese Commissie.

De EGI Policy Board gaf eveneens toestemming aan het EGI Design Study project dat belast is met de definitie en implementatie van de activiteiten voor de nieuwe organisatie, om een task force te creëren voor experten die benoemd worden door de EGI Policy Board leden om de beste opties te bepalen voor het subsidiëren van EGI en om het EGI voorstel voor te bereiden.

De EGI Policy Board heeft EGI Design Study toelating verleend om een voorstel klaar te maken dat de procedure beschrijft voor het aanstellen van de EGI.org directeur, en om deze procedure op te starten zodra er een besluit is gevallen over de locatie van het EGI.org hoofdkwartier. Deze locatie zal aangekondigd worden tijdens de volgende vergadering van de Policy Board in Catania, Italië, op 2 maart 2009.

Sluit venster