05 maart 2009Sluit venster
Desktop Grids doen hun intrede tijdens het Open Grid Forum
Catania - OGF25 in Catania begon met een tutorial over Desktop Grid computing en het EDGeS project. Meteen de start van Desktop Grid computing in het Open Grid Forum dat zich vooral toespitst op service grids zoals EGEE. Tijdens deze sessie werd uiteengezet hoe desktop grids de enorme hoeveelheid ongebruikte rekenkracht van bedrijven en privé-personen kunnen aanwenden voor wetenschappelijke toepassingen. Door het leveren van rekenkracht, kunnen mensen de wetenschap vooruithelpen. Het EDGeS project slaat een brug tussen desktop grids en grids zoals EGEE. Zo kunnen wetenschappers die gewend zijn om te werken in een EGEE omgeving toegang krijgen tot een veel groter aanbod aan resources. Het tutorial bood tevens inzicht in de toepassingen die nu reeds draaien op de EDGeS infrastructuur en liet zien hoe wetenschappelijke toepassingen naar EDGeS en desktop grids overgebracht kunnen worden.

De huidige grootte van desktop grids die verbonden zijn met de EDGeS bruggen loopt op tot ongeveer 80.000 processoren - ongeveer gelijkwaardig aan het EGEE aantal - en dit aantal groeit vlug aan. Tot de aangesloten desktop grids behoren het SZTAKI Desktop Grid, AlmereGrid en een lokaal Desktop Grid aan de Universiteit van Westminster in Londen.

De EDGeS brug werkt in twee richtingen: jobs kunnen verzonden worden van desktop grids naar EGEE. De werking hiervan werd gedemonstreerd tijdens OGF25/EGEE. De andere richting - jobs verzenden vanuit EGEE naar desktop grids - zit op dit moment in de testfase. Naar verwachting zal deze zijde van de brug binnen twee maanden in productie gaan.

EDGeS levert een productie Grid infrastructuur en een test/ontwikkelingsinfrastructuur voor wetenschappelijke gebruikers.

Naast het tutorial, organiseerde EDGeS een gezamenlijke gebruikersforum sessie met EGEE en gaf een presentatie voor de gloednieuwe Productie Grid Infrastructuur werkgroep van OGF. De gebruikersforum sessie handelde over toepassing en gebruik van grids en standaardisatie. Door gebruik te maken van de OGF standaarden, verzekert EDGeS de samenwerking met alle mogelijke soorten van grids. Er is reeds een uitgebreide portfolio van toepassingen die draaien op de aangesloten EDGeS grids.

Tijdens de forum sessie toonde IberCivis een Spaans openbaar desktop grid en AlmereGrid liet zien dat ook een stad tot een grid kan omgevormd worden dat haar burgers toelaat om de wetenschap een handje te helpen.

http://edges-grid.eu
Sluit venster