05 maart 2009Sluit venster
EGI gaat van start
Catania - De keuze voor Amsterdam als de nieuwe huisvesting voor het Europese Grid Initiative (EGI) kantoor, komt als eerste van een aantal daadwerkelijke acties om in de komende maanden een werkbare organisatie uit te bouwen met Nationale Grid Initiatieven in elke lidstaat. Deze organisatie zal de diensten overnemen die nu geleverd worden door EGEE en enkele andere infrastructuur projecten. Het huren van mankracht voor de EGI organisatie zal een belangrijke mijlpaal vormen. De ondertekening van Memoranda of Understanding tussen alle afzonderlijke organisaties een andere. Tevens dient in het najaar een voorstel ingediend te worden bij de Europese Commissie om een groot deel van al die pan-Europese initiatieven te subsidiëren. De tijd om na te denken over de keuze van het model is voorbij. Is onderzoek inmiddels niet zo internationaal geworden dat een pan-Europese Grid organisatie en infrastructuur zoals CERN of ITER een betere keuze zouden gevormd hebben voor het Europese Grid? Misschien wel maar dat is nu eenmaal niet de weg die men besloten heeft te volgen.

Nog andere vragen rijzen over de grootte van de EGI organisatie. Vijftig personen met een heleboel verschillende taken is wel veel. Van een organisatie die enkel hoeft te coördineren zou men verwachten dat ze maar half zo groot zou moeten zijn. Eén van de redenen voor deze grotere uitgave is dat tevens een aantal diensten worden geleverd door het centrale EGI organisatie zelf.

Eén van deze diensten is de voorziening in een standaard middleware distributie. Al lijkt dit een goed idee, toch dreigen er enkele gevaren. Momenteel bestaan er verschillende soorten van service grid middleware zoals gLite, Globus, KnowArc, en Unicore die algemeen worden gebruikt.

Ondanks de inspanningen om tot één serie van software gebaseerd op standaarden te komen zoals OMMI Europe, is dit feitelijk niet gebeurd de afgelopen tien jaar. In feite zijn er niet meer spelers dan tien jaar geleden. En al is er een zeker niveau van interoperabiliteit bereikt, dan valt het nog maar te bekijken dat dit zal uitmonden in één enkele distributie.

Anderzijds is het zo dat ook in e-Infrastructuren de continuïteit van de productie infrastructuur dient gekoppeld te worden aan de mogelijkheid om snel nieuwe paradigmata te integreren en nieuwe types van middleware als ze beschikbaar worden, zoals Cloud computing en Desktop Grids. Dit wordt in ieder geval een uitdaging voor EGI en de NGI's.

Wat wel positief is aan het EGI proces tot dusver is het feit dat EGI vrij open is geweest met bijvoorbeeld de blauwdruk voor de nieuwe organisatie die meteen openbaar werd gemaakt. Tijdens het OGF25/EGEE gebeuren in Catania was er in dat verband een gedetailleerde presentatie als afsluitende keynote.

http://www.eu-egi.eu
Sluit venster