24 februari 2009Sluit venster
SURFnet maakt nominaties voor lichtpadenwedstrijd bekend
Utrecht - SURFnet, ICT-innovator van en voor universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen, nodigt samen met de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zeven deelnemers uit hun onderzoeksvoorstel verder uit te werken. De voorstellen zijn ingediend in het kader van de wedstrijd 'Enlighten Your Research' waarin onderzoekers kans maken op 20.000 euro en gratis gebruik van dynamische lichtpaden. Een lichtpad is een rechtstreekse optische dataverbinding over glasvezel met een gegarandeerde bandbreedte en beveiliging. De komende maanden krijgen de deelnemende onderzoekers de gelegenheid hun voorstel uit te werken. Deze zomer zal de wedstrijdjury vanuit SURFnet en NWO de uitgewerkte voorstellen beoordelen en drie prijswinnaars bekendmaken. SURFnet zal bij de beoordeling letten op technische haalbaarheid en maatschappelijke relevantie. NWO beoordeelt de wetenschappelijke kwaliteit.

De voorstellen komen uit verschillende wetenschappelijke disciplines waaronder Astronomie, Bio-informatica en Telecommunicatie. De ingediende voorstellen tonen aan dat wetenschappers zich bewust zijn van de nieuwe mogelijkheden van dynamische lichtpaden voor hun onderzoek, bijvoorbeeld voor het delen van schaarse resources zoals geavanceerde instrumenten. Dit komt naar voren in een voorstel waarbij MRI scanners in Groningen en Maastricht met elkaar worden verbonden. In andere voorstellen zoals bijvoorbeeld uit de Astronomie en de Bio-informatica, willen de onderzoekers het dynamische lichtpad gebruiken om de grote hoeveelheden data uit de instrumenten snel naar andere locaties te sturen voor verwerking.

De genomineerde voorstellen zijn (in willekeurige volgorde):

1. The PALFA/GBT pulsar survey project: a study of extreme physics laboratories

2. A lightpath for simultaneous fMRI of social interaction

3. High speed light path network for the Netherlands Bioinformatics for Proteomics Platform

4. 3D Visualisatie van Complexe Netwerken

5. Lightpaths for Opportunistic Spectrum Access

6. Interdisciplinary and interinstitutional data collection for traffic simulation and travel behaviour modelling

7. Gedistribueerd hoge kwaliteit audiovisueel testbed

http://www.surfnet.nl/Documents/Voorstellen%20Enlighten%20Your%20Research%202.pdf
Sluit venster