11 mei 2009Sluit venster
Europese Commissie hamert op noodzaak van supercomputing eco-systeem
Amsterdam - De Europese Commissie stimuleert de steun voor eScience met e-Infrastructuren bestaande uit hogesnelheidsnetwerken, grid infrastructuren, en data infrastructuren. Een relatief nieuwe aanvulling is supercomputing. Het DEISA project combineerde een aantal Europese supercomputers tot een supercomputer grid en ondersteunt dit nog steeds. Via subsidies voor het PRACE project, investeert de Commissie in de ontwikkeling van een Europese supercomputer strategie. Doel is om het aantal supercomputers binnen Europa in de opperste regionen van de TOP500 te krijgen. Daarnaast moet de Europese IT industrie een duwtje in de rug krijgen. In eerste instantie waren de ideeën vooral gericht op hardware systemen met het beeld van de piramide waarbij de top gevormd werd door enkele tier-0 systemen, met daaronder een niveau van tier-1 systemen op nationaal vlak, enz. Inmiddels evolueerde deze visie meer naar een volledig eco-systeem, volgens Maria Ramalho Natário namens de Europese Commissie op het DEISA/PRACE Symposium in Amsterdam. Dit eco-systeem bestaat ook uit verschillende machines of grids op verschillende niveaus maar is toegankelijk voor de wetenschapper via een werkplek die zo veel mogelijk de complexe opbouw van systemen en grids verbergt en die work flows can creëren waar verschillende stappen met verschillende systeem architecturen of grids kunnen gezet worden naar behoefte. De volgende subsidie-call voor projecten die start in juli en sluit in november zal dit geïntegreerde eco-systeem ondersteunen.

Kostas Glinos, het nieuwe hoofd van de Unit Géant en e-Infrastructuren van de Europese Commissie, verklaarde op het DEISA/PRACE Symposium, dat het de ambitie is om van Europa een topspeler te maken in supercomputing. Niet enkel vanuit gebruikersperspectief, maar ook voor de Europese leveranciers van componenten, software, systemen en diensten. Dit kan alleen bereikt worden als de lidstaten en de Commissie de handen in elkaar slaan en de investeringen op elkaar afstemmen. Het is dan weer de taak van de wetenschappelijke gemeenschap om een gecoördineerd plan van actie op te stellen. Tijdens de volgende project call, liggen er kansen voor dergelijke voorstellen.

De supercomputing strategie moet de Europese onderzoekers versterken in hun concurrentiestrijd met de rest van de wereld. Gebieden zoals geneeskunde, klimaat, energie zijn van wereldbelang.

Maar als puntje bij paaltje komt en we spreken over de echte high end, dan is het de petaflops (Pflop/s) of exaflops (Eflop/s) computerkracht die de nieuwe wetenschap zal mogelijk maken. Daarom stelt PRACE dat we moeten mikken op 1 Europees Pflop/s systeem in de TOP5 aan het einde van dit jaar. Volgend jaar moet er een Europees 2 Pflop/s systeem. In 2011 een 10 Pflop/s systeem en in 2020 een Europese Eflop/s computer.

Maria Ramalho Natário vertelde de deelnemers in Amsterdam iets meer over de nakende call.

Dit zijn de thema's:

  • INFRA-2010-1.2.1: Gedistribueerde computer infrastructuur
  • INFRA-2010-1.2.2: Simulatie software en diensten
  • INFRA-2010-1.2.3: Virtuele Onderzoeksgemeenschappen
  • INFRA-2010-2.3.1: Eerste implementatiefase van de Europese High Performance Computing (HPC) service PRACE
  • INFRA-2010-3.3: Coördinerende acties, conferenties en studies die de beleidsontwikkeling ondersteunen, zoals internationale samenwerking voor e-Infrastructuren

De meeste van deze thema's hebben ook nog subthema's.

Voor het supercomputing domein is INFRA-2010-2.3.1: Eerste implementatiefase van de Europese HPC service PRACE het meest belangrijke thema. Het algemene doel is om een nieuw eco-systeem van computer resources te ontplooien en de onderzoeksnoden op te vangen. Dit moet op PRACE gebouwd worden en integreren met de gedistribueerde resources van DEISA en EGI.

Activiteiten bestaan dan uit de opzetten van de nieuwe organisatie en de ontwikkeling, adaptatie en het onderhoud van systeem software en instrumenten voor simulatie en visualizatie. Ook evaluaties van veelbelovende technologie en mechanismen om de industrie mee te betrekken als partners, alsmede training en het delen van best practices maken deel uit van het plaatje.

De algemene focus moet liggen op onderhoudbaarheid op lange termijn.

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure/events-20090618_en.html
Sluit venster