02 februari 2010Sluit venster
31 Nederlandse toponderzoekers slepen Vici in de wacht
Den Haag - De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 31 vernieuwende wetenschappers een zogeheten Vici-subsidie toegekend. Deze subsidie bedraagt maximaal 1.500.000 euro per persoon en is hiermee één van de grootste persoonsgebonden subsidies van Nederland. Met de subsidie kunnen de onderzoekers in vijf jaar tijd een eigen onderzoeksgroep opbouwen. Dit jaar schreven 220 onderzoekers een beknopte vooraanvraag voor een Vici. NWO nodigde 94 onderzoekers uit om hun aanvraag verder uit te werken. De onderzoekers moesten hun voorstel onder andere mondeling komen toelichten voor een beoordelingscommissie. Op basis van internationale en nationale adviezen werden uiteindelijk 31 voorstellen voor honorering geselecteerd. Onder de geselecteerde kandidaten bevinden zich zeven vrouwen. De Vici-subsidie is bestemd voor zeer ervaren onderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en die als coach voor jonge onderzoekers kunnen fungeren. Vici biedt de onderzoeker de gelegenheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen, vaak vooruitlopend op een structurele hoogleraarspositie.

Deze ronde was de eerste Vici-ronde waarin onderzoekers uit alle wetenschapsgebieden de impact of de relevantie van hun onderzoek voor de samenleving en de industrie op konden nemen in hun aanvraag. Dit was tot nu toe alleen mogelijk in de technische wetenschappen. Bijna alle onderzoekers die een aanvraag voor een Vici indienden, vulden deze paragraaf in. Hiermee konden zij het eindoordeel over hun aanvraag positief beïnvloeden.

De Vici-subsidie is een van de drie subsidievormen van de Vernieuwingsimpuls. De andere twee subsidies zijn de Veni-subsidie (voor pas gepromoveerden) en de Vidi-subsidie (voor ervaren postdocs). De Vernieuwingsimpuls richt zich op onderzoekers die uitdagend en grensverleggend onderzoek willen doen. De Vernieuwingsimpuls is opgezet in samenwerking met het Ministerie van OCW, de KNAW en de universiteiten.
http://www.nwo.nl
Sluit venster