09 juni 2010Sluit venster
Oprichting Consortium Green-IT Regio Amsterdam een feit
Amsterdam - Op 8 juni vond de oprichtingsbijeenkomst plaats van de Stichting Consortium Green-IT Regio Amsterdam. Via een gezamenlijke aanpak door de ICT-sector in de regio Amsterdam wil het consortium concrete resultaten behalen bij het terugdringen van CO2-emissies en vermindering van het gebruik van energie. De oprichtingsbijeenkomst werd geopend door Maarten van Poelgeest, wethouder Klimaat en Energie van de gemeente Amsterdam. Anwar Osseyran, directeur van SARA en Vancis, heeft in zijn hoedanigheid van voorzitter van het bestuur van de Stichting Consortium Green-IT Regio Amsterdam, de visie van het stichting uiteengezet en het stichtingsbestuur voorgesteld. Vervolgens presenteerde Jan Willem Tellegen, directeur van de stichting, de concrete activiteiten van de stichting. Tenslotte hebben aan het einde van het officiële gedeelte van het programma zo'n 25 partijen de deelnemersovereenkomst getekend.

De ICT-sector, met name de vele datacenters in de regio, is zelf een belangrijke gebruiker van elektriciteit. De ambitie is het gebruik van elektriciteit vergaand terug te dringen en te verduurzamen. ICT kan ook sterk bijdragen aan verduurzaming van bedrijven, huishoudens en mobiliteit door slimme nieuwe toepassingen voor een duurzame energiehuishouding. Bovendien speelt ICT een belangrijke rol voor de energiesector om opwekking, distributie en gebruik van energie duurzaam en efficiënt te maken.

'Green-IT' is een groeisector die een belangrijke rol speelt voor de ontwikkeling van een duurzame groei-economie in Amsterdam en de vestiging van een krachtige uitstraling van de regio Amsterdam als 'Green-IT regio'.

Einddoel is het leveren van een bijdrage aan het reduceren van CO2-uitstoot met 40 procent in 2025 ten opzichte van de emissie in 1990. Daarmee sluit het consortium aan bij het klimaatbeleid van de gemeente Amsterdam. Bedrijven, instellingen en overheden kunnen als deelnemer tot de stichting toetreden.

Het consortium start met een aantal concrete projecten gericht op onder meer de realisering van een duurzame innovatieve dataverwerkingsinfrastructuur in de regio, de ondersteuning van een nieuwe markt voor slimme energiedienstverlening voor bedrijven en huishoudens en de ondersteuning van pilots voor het elektriciteitsnet van de toekomst.

Een van de initiatieven van het consortium is OZZO, een Energy Self Sufficient Data Center concept. Dit concept werd voor het eerst aan een breed publiek gepresenteerd tijdens het World Congress on Information Technology dat van 25-27 mei 2010 plaatsvond in de RAI in Amsterdam. Kenmerkend voor dit concept is dat veelgebruikte data wordt opgeslagen op een locatie dichtbij de gebruiker, zodat deze data snel beschikbaar is. OZZO stelt verschillende ecologisch verantwoorde, architectonische hoogstandjes voor die gebruik maken van wind- en zonne-energie op nog nooit eerder gebruikte locaties in de ruimtelijke omgeving. Het resultaat: optimale data-efficiency zonder energieverbruik en CO2-uitstoot.

Het consortium wordt financieel ondersteund door het Klimaatbureau van de gemeente Amsterdam.
http://www.greenitamsterdam.nl/
Sluit venster