10 februari 2012Sluit venster
Onderzoeker sociale psychologie winnaar Verrijkte Publicatie van 2011
Utrecht - De prijs voor de Verrijkte Publicatie van het jaar 2011 is toegekend aan onderzoeker Jan Gutteling van de Universiteit Twente. Op advies van de klankbordgroep Verrijkte Publicaties verdient sociaal psycholoog en auteur van de Verrijkte Publicatie "Geen Paniek!; Risicocommunicatie door de ogen van de 'burger'" de prijs. In de eerste plaats omdat hij zijn onderzoek online beschikbaar heeft gemaakt in betekenisvolle samenhang met ander materiaal. Bovendien zie je in "Geen Paniek!" in een oogopslag dat wetenschappelijk onderzoek naar waterveiligheid en de mening van burgers hebben geleid tot beleidsaanbevelingen. De traditionele statische wetenschappelijke publicatie is zo ook beschikbaar in een dynamische wetenschappelijke communicatievorm waarin gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van internet. De prijs werd uitgereikt tijdens de SURF Onderzoeksdag op 9 februari in MediaPlaza te Utrecht.

"Geen Paniek!" toont verschillende soorten informatie online in betekenisvolle relatie. Zo zijn ook de verslagen van enqueteresultaten zichtbaar. Gutteling heeft gebruik gemaakt van de ESCAPE editor in combinatie met de visualisatietool "InContext". Dit maakt het mogelijk alle onderdelen van de Verrijkte Publicatie dynamisch te presenteren. Ook wordt de samenhang tussen de verschillende onderdelen overzichtelijk getoond. Deze twee tools zijn niet discipline specifiek, waarmee het te gebruiken is voor de gehele wetenschap.

De klankbordgroep vindt deze Verrijkte Publicatie extra bijzonder omdat het maatschappelijk belang wordt gediend, namelijk het inzichtelijk maken van het onderzoek naar waterveiligheid. Burgers die hebben bijgedragen aan dit onderzoek kunnen bovendien zelf de onderzoeksdata inzien. "Geen Paniek!" is Open Access toegankelijk en is ook vindbaar in NARCIS, de wetenschapsportal van Nederland.

Een eervolle vermelding kreeg de Verrijkte Publicatie "Veteran Tapes" onder redactie van Harry van den Berg, Stef Scagliola en Fred Wester met medewerking van DANS. De "Veteran Tapes" Verrijkte Publicatie is een aansprekend voorbeeld hoe je hergebruik van onderzoeksdata kunt stimuleren. Onderzoekers uit verschillende disciplines hebben ieder op eigen wijze gebruik gemaakt van interviews uit het "Veteran Tapes" project van het Veteraneninstituut. Deze Verrijkte Publicatie brengt de traditionele publicatievorm en de onderzoeksdata, de bij DANS opgeslagen geluidsopnamen, direct bij elkaar. Dit geeft een extra dimensie aan het onderzoeksmateriaal en daarmee meer inzicht in het in de publicatie beschreven onderzoek. In deze Verrijkte Publicatie is gebruik gemaakt van persistente identificatienummers, waarmee de duurzaamheid van de samenhang ook geregeld is. Ook de "Veteran Tapes" Verrijkte Publicatie is Open Access beschikbaar en te vinden via NARCIS.

http://www.surffoundation.nl/nl/actueel/Pages/GeenPaniekmetVerrijktePublicatievandemaand.aspx
Sluit venster