24 januari 2012Sluit venster
SARA mogelijk nieuwe werkmaatschappij van SURF
Amsterdam - In december 2008 heeft ICTRegie met een rapport - 'Towards a competative infrastructure for scientific research in the Netherlands' - geadviseerd om alle nationale ICT-voorzieningen voor Nederlandse onderzoekers onder te brengen in de SURF-organisatie. Alle partijen betrokken bij het wetenschappelijk onderzoek in Nederland, waaronder SARA, hebben dit rapport onderschreven. Een van de aanbevelingen uit het rapport was om SARA in te bedden onder Stichting SURF en een vergelijkbare positie te geven als de andere werkmaatschappijen. ICTRegie adviseerde verder om in samenwerking met de universiteiten, NWO en de NWO-instituten, een e-Science Research Center op te richten. Ook behelsde het advies dat Nederland een sleutelpositie verwerft binnen een pan-Europese collaboratieve ICT-onderzoeksinfrastructuur met grootschalige faciliteiten op het gebied van data-opslag, rekenkracht, netwerken en visualisatie. Deze samenbundeling stimuleert wetenschappelijk onderzoek en heeft een grote aantrekkingskracht op getalenteerde onderzoekers, investeringen in R&D en op het (internationale) bedrijfsleven. De samenwerking moet leiden tot een geïntegreerde en beter afgestemde strategie voor de ICT-infrastructuur voor onderzoek in Nederland.

Op dit moment zijn gesprekken gaande tussen Stichting SURF en Stichting SARA. Voor SARA zal een mogelijke integratie resulteren in een budgettaire en organisatorische inbedding in een landelijke structuur. Over de uiteindelijke uitkomst van de gesprekken kan nog niets met zekerheid worden gesteld.

Als de integratie doorgaat, zal SARA een aparte werkmaatschappij, genaamd SURFsara, worden onder Stichting SURF. De andere werkmaatschappijen van Stichting SURF zijn SURFnet, SURFdiensten, SURFfoundation en SURF Shared Professional Services. De rekencentra van SARA blijven gevestigd in Amsterdam en Almere.

Het is nog niet duidelijk welk scenario het beste past voor de activiteiten van Vancis. Vancis werkt voor het grootste deel voor de instellingen voor wetenschappelijk onderzoek. Stichting SARA en Stichting SURF zoeken naar een integrale oplossing, waarbij rekening wordt gehouden met de activiteiten van zowel SARA BV, als van Vancis BV. Daarbij worden twee scenario's onderzocht: overname van alleen SARA BV of een fusie tussen stichting SARA als geheel en Stichting SURF.
http://www.sara.nl
Sluit venster