02 maart 2012Sluit venster
Effectief opslaan en delen onderzoeksdata vereist beleid en support
Utrecht - Universiteiten en onderzoeksinstellingen zouden een duidelijk beleid moeten formuleren voor datamanagement zodat zij onderzoeksdata effectief kunnen opslaan en delen. Daarnaast is een goede support en een adequate infrastructuur onmisbaar voor databeheer en dataopslag, waarbij rekening moet worden gehouden met de wensen van onderzoekers. De aanbevelingen voor databeheer komen voort uit het door SURF gefinancierde project CARDS, waarin vijf universiteiten hebben geexperimenteerd met het optimaal ondersteunen van onderzoekers bij het opslaan en delen van onderzoeksdata. De universiteiten hebben alle bevindingen en aanbevelingen voor financiers, instellingen en onderzoekers uitgewerkt in het Eindrapport CARDS (deze zijn samengevat op pagina 6). Onderzoekers en hun ondersteuners die willen starten met datamanagement kunnen gebruikmaken van het digitaal informatiepakket dat het project heeft opgeleverd. Dit pakket biedt de bouwstenen die nodig zijn voor het schrijven van een plan voor doeltreffend databeheer.

Het project heeft een overzicht van bevindingen opgeleverd voor financiers, instellingen en onderzoekers. Het blijkt dat het ondersteunen van databeheer en -opslag een nieuwe taak is binnen het ondersteuningsdomein van universiteiten. Ondersteunend personeel is gemotiveerd en wil graag onderzoekers helpen, maar heeft niet voldoende kennis en ervaring om het goed uit te voeren. Goede ondersteuning vraagt kennis van het vakgebied en ICT en van bijvoorbeeld de methoden die worden ingezet in e-Science. Ook het klaarzetten van de technische infrastructuur bleek lastig. Het project liep tegen de grenzen van de organisaties aan: de benodigde technische infrastructuur en support is niet belegd bij afdelingen bij de universiteiten. Bovendien wordt dit ook niet aangeboden op een nationale schaal.

Als de aanbevelingen uit het eindrapport worden opgevolgd kunnen financiers, instellingen en onderzoekers ervoor zorgen dat efficienter en effectiever met onderzoeksdata wordt omgegaan. Zo hoeven onderzoekers minder tijd te besteden aan het oplossen van organisatorische en beheersproblemen en hebben ze meer tijd om te excelleren in hun onderzoek.

http://www.surffoundation.nl/nl/publicaties/Documents/CARDS eindrapport.pdf
Sluit venster