28 februari 2012Sluit venster
Gezamenlijk onderzoek met behulp van eScience-infrastructuur en een hoge snelheid netwerken: oproep voor abstracts
Utrecht - SURFnet, Nederland eScience Center en ESnet organiseren gezamenlijk een workshop op 9 oktober 2012 tijdens de IEEE Internationale Conferentie over eScience die plaatsvindt in Chicago, Illinois, USA, 8-12 oktober 2012. De moderne wetenschap omvat het genereren van grote hoeveelheden data en data-overdracht is steeds meer een cruciaal aspect van internationale wetenschappelijke samenwerking aan het worden. Infrastructurele middelen zoals instrumenten, opslag, computerfaciliteiten en visualisatie (bijv. tiled displays, 4K-video, holografie) worden steeds meer gebruikt en gedeeld door onderzoekers op geografisch verspreide locaties. In deze workshop worden voorbeelden gegeven van wetenschappelijke projecten waarin gedistribueerde e-Science infrastructuur resources, zoals apparatuur, opslag of visualisatie worden gebruikt, verbonden met high-speed lichtpaden. De workshop richt zich op de wetenschappelijke use cases, en hoe de gebruikte infrastructuur hiertoe bijdraagt. Meer informatie is beschikbaar via Peter Hinrich .

High-speed netwerken zijn cruciaal om het gebruik en het delen van deze middelen over lange afstanden mogelijk te maken. Lichtpaden of lambda's zijn optische dataverbindingen over een glasvezelkabel met een speciale point-to-point-verbinding aan gebruikers met een hoge, gegarandeerde bandbreedte, lage latentie en veiligheid. Lichtpaden worden een belangrijk onderdeel van de internationale eScience-infrastructuur, zodat wetenschappers in staat worden gesteld om geografisch verspreide middelen te gebruiken.

In veel landen worden lichtpad-diensten aangeboden als een dienst van de nationale onderzoeks- en onderwijsnetwerken (NREN's). Veel NREN's nemen deel aan GLIF, de Global Lambda Integrated Facility, om internationaal lichtpaden aan te bieden als een geintegreerde faciliteit om data-intensief wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen.

Het doel van de workshop is om met het publiek goede praktijken te delen van hoe onderzoek kan profiteren van de mogelijkheden die lichtpaden aanbieden. Daarnaast kan de ervaring die is opgedaan in de use cases leiden tot aanbevelingen voor toekomstige onderzoeksprojecten en exploitanten van e-Science infrastructuur resources.

Onderzoekers worden uitgenodigd om uitgebreide samenvattingen in te dienen van een wetenschappelijke use case over het geavanceerde gebruik van gedistribueerde hulpbronnen die met elkaar verbonden zijn door hoge snelheids (nationaal of internationaal) lichtpaden.

Auteurs van geaccepteerde papers worden verzocht om een presentatie van ongeveer 30 minuten tijdens de workshop te geven. Presentatoren en andere deelnemers van de workshop betalen het eScience 2012 workshop inschrijfgeld, evenals de conferentie vergoeding.

http://www.surfnet.nl/en/Hybride_netwerk/SURFlichtpaden/Pages/CollaborativeresearchusingeScienceinfrastructureandhighspeednetworks.aspx
Sluit venster