12 september 2012Sluit venster
Toppositie plantenkennis versterken
Amsterdam - Via eScience gaat de plantveredelingskennis van Nederland zijn toppositie in de wereld versterken. Een "Big Data" project zal dit verder aanwakkeren en daarin zowel WO als HBO en bedrijven actief betrekken. Het Netherlands eScience Center en het Technologisch Top Instituut Groene Genetica (TTI-GG) breiden hiertoe hun samenwerking uit met een publiek/privaat "Big Data" project. Daaraan zullen zij beide 500k euro bijdragen en het 'Green eScience in the Virtual Lab for Plantbreeding' project mee in gang zetten. Plantenveredeling staat aan de basis van de wereldvoedselvoorziening. Nederlandse plantenveredelingsbedrijven en plantkundige onderzoeksinstellingen nemen de nummer een positie in de wereld in. Om deze positie te kunnen handhaven, wordt duurzame multidisciplinaire, pre-competitieve samenwerking steeds belangrijker. Wetenschap en methoden voor complexe en grootschalige data-analyse spelen hierbij een essentiele rol. Het samenwerkingsproject tussen TTI-GG en het eScience Center gaat werken aan een coherente eScience infrastructuur voor academische en industriele toepassingen. Dit zal gebruikers de gelegenheid bieden genetische data - bijvoorbeeld afkomstig uit zogenaamde Next Generation Sequencing technologieen - en fenotypische data op te slaan, te bewerken, te integreren en te analyseren.

Dit project kent hiermee een buitengewoon multidisciplinair karakter en is tevens een krachtig voorbeeld van hoe bedrijfsleven en kennisinstellingen elkaar kunnen vinden en aanvullen. Door de handen in elkaar te slaan wordt de basis gelegd voor continuïteit en een florerende publiek/private eindgebruikersgemeenschap.

Op dit moment participeren de veredelingsbedrijven: Rijk Zwaan, Bejo, Averis, Meier, HZPC, de kennisinstellingen NLeSC, TTI GG, Wageningen Universiteit en Research Centre, de Universiteit van Amsterdam en de Hanzehogeschool in het project. De verwachting is dat andere bedrijven en kennisinstellingen gaandeweg zullen aansluiten. De nieuwe aanpak past daarbij meteen in de samenwerking met NWO in het kader van de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.
http://www.nlesc.nl
Sluit venster