05 september 2012Sluit venster
Wetenschappelijke doorbraken door big data
Amsterdam - Data zijn het nieuwe geld. Modern onderzoek is zeer data-intensief, maar volgens prof. Jacob de Vlieg van het Netherlands eScience Center (NLeSC) zien wetenschappers echter niet altijd wat de waarde is van big data. "Een kruisbestuiving tussen ICT en verschillende wetenschappelijke disciplines kan innovatie in Nederland versnellen." eScience speelt een alsmaar grotere rol bij het omzetten van waardevolle maar complexe data in bruikbare kennis. Het Netherlands eScience Center (NLeSC) helpt wetenschappers een effectieve brug te slaan tussen wetenschap en ICT. Jacob de Vlieg is van mening dat wetenschappelijke doorbraken steeds vaker ontstaan op het grensvlak van meerdere wetenschappelijke disciplines. Maar wetenschappers zijn nog te veel bezig in hun eigen gebied. Dit doorbreken is zowel een technologische als een culturele uitdaging.

Om goed met Big Data om te kunnen gaan zijn geavanceerde analysetools en innovatieve eScience concepten nodig. Kennisdeling over wetenschappelijke disciplines heen is hiervoor essentieel. De Vlieg: "Hierdoor kan innovatie in Nederland versnellen. De astronomie loopt voorop in eScience technieken. Ze zijn in staat om grote datastromen te verwerken en diverse wetenschappelijke modellen te koppelen. Die technieken zijn ook waardevol voor andere disciplines, bijvoorbeeld voor datagedreven social sciences."

Ook werken bijvoorbeeld zaadveredelingsbedrijven nauw samen met het NLeSC om genetische gegevens van planten - verkregen uit next generation sequencing - slim te combineren met andere experimentele gegevens voor datagedreven veredeling. De onderliggende eScience methoden zijn ook inzetbaar voor het analyseren van patientgegevens voor het ontwikkelen van nieuwe diagnostiek. Tevens blijken tekst analyse methoden ontwikkelt in de geesteswetenschappen nuttig voor de life sciences.

Het NLeSC is een initiatief van NWO en SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs en onderzoek. De eScience engineers van het NLeSC zijn de bruggenbouwers die wetenschap en ICT verbinden. "Het zijn breedgeorienteerde wetenschappers die weten hoe ze computergeorienteerde methoden kunnen inzetten in hun onderzoeksdiscipline." Het NLeSC is een netwerk organisatie die nauw samenwerkt met toponderzoekers uit diverse universiteiten en organisaties: de zogenaamde eScience Integrators. Als een wetenschappelijk probleem een nieuw algoritme nodig heeft, hoef je niet opnieuw het wiel uit te vinden. Het Centrum voor Wiskunde en Informatica heeft hele slimme wiskundigen en zit hier om de hoek.

"Data zijn het nieuwe geld", vervolgt De Vlieg. "Je ziet wereldwijd veel hightech databedrijven ontstaan, vooral in de social media. Opleiding waarin multidisciplinair onderzoek en ICT nauwer wordt verbonden is belangrijk. Het vertalen van Big Data in kennis op basis van onderzoek over disciplines heen is essentieel voor het creeren van wetenschappelijke doorbraken en innovatie. Daarom bieden we wetenschappers carrieremogelijkheden om zich op dit gebied te ontwikkelen."

Science Park Amsterdam is een bakermat voor wetenschappelijk onderzoek en de campus met de grootste concentratie van exacte wetenschappen in Nederland. De Vlieg: "Met SARA en European Grid Initiative als directe buren, is dit de ideale locatie voor een kruisbestuiving tussen ICT en wetenschap. Er gebeurt hier veel op ICT gebied en we denken een synergie tussen wetenschap en bedrijfsleven te kunnen bereiken", zegt De Vlieg.
http://www.scienceparkamsterdam.nl/nieuws/nieuwsbrief/juni-2012/wetenschappelijke-doorbraken-door-big-data
Sluit venster