04 september 2012Sluit venster
Twitterdebat zorgt voor veel discussie over nut en noodzaak onderzoek, hoger onderwijs en innovatie
Den Haag - Direct na de aftrap door Jan Kees de Jager en Andre Kuipers op 3 september 2012 was het #kennisdebat de hele dag trending topic. Met meer dan 6.000 tweets, 34.000 retweets en 1.600 deelnemers debatteerden vele prominenten uit en betrokkenen bij wetenschap, bedrijfsleven, overheid en politiek. Het meest werd er getwitterd over de penibele positie van Nederland als kennissamenleving, de optimale samenwerking tussen bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen en de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Over het #kennisdebat is een speciale Twitterkrant samengesteld.

Er werd volop gediscussieerd over de positie van Nederland als kenniseconomie. Een zevende plaats, moeten we daar trots op zijn? Deelnemers waren het erover eens: willen wij deze positie behouden, dan is blijvend investeren in fundamenteel, praktijkgericht en toegepast onderzoek hard nodig. Maar volgens @Alexander Pechtold‏ mikken we al tien jaar op de top 5 en staan we helaas stil.

De politieke partijen troefden elkaar af als het gaat om toezeggingen voor investeren in kennis en innovatie. Volgens Plasterk investeert de PvdA het meeste in onderzoek en onderwijs. Waarop vervolgens D66, SP, SGP, CU, CDA en VVD streden om de titel van grootste investeerders in onderzoek, onderwijs en innovatie.

Hoe kan de samenwerking tussen bedrijfsleven en wetenschap geoptimaliseerd worden?

MKB-Nederland gaf de eerste voorzet: "Wetenschappers en bedrijven, zoek elkaar op en maak een concreet businessplan. Politiek, investeer in onderzoek en innovatie. Het innovatiebeleid is meer dan de topsectoren."

Vele reacties van Twitteraars gingen over het belang van onderzoek voor de maatschappij en het bedrijfsleven, waarbij diverse voorbeelden werden aangedragen. Een aantal ideeen van Twitteraars: Organiseer een jaarlijkse vlootschouw of veiling voor kennismakers en kennisafnemers, creeer een kennishelpdesk voor het MKB, ruil kennis tussen MKB en instellingen en laat hogescholen en universiteiten aandelen of participaties uitgeven in kennisexploratie.

De meningen van politici en wetenschappers verschilden over de aansluiting van studie op de arbeidsmarkt, de interesse voor technische opleidingen en de mate van investeren in talent. Gaat de politiek een leven lang leren mogelijk maken? Tijdens het Twitterdebat ontstond een controverse: studenten moeten zelf hun studie terugverdienen versus investeren in kennis is goed voor de maatschappij. Mensen stimuleren om een betastudie te gaan doen is ok, maar een technische opleiding gratis aanbieden ging voor de meesten te ver. De intrinsieke motivatie staat voorop. Deeltijdonderwijs moet makkelijker en goedkoper, is het devies van vooral studerenden.

Het Twitterdebat werd georganiseerd door: VSNU, HBO-raad, KNAW, NWO, TNO, VNO-NCW en MKB-Nederland.
http://www.livemagazines.nl/Edities/kennisdebat/
Sluit venster