10 september 2012Sluit venster
NWO-Spinozapremies 2012 uitgereikt
Den Haag - NWO reikte op 7 september de NWO-Spinozapremies uit aan Mike Jetten, Ieke Moerdijk, Annemarie Mol en Xander Tielens. De NWO-Spinozapremie is de grootste wetenschappelijke premie van Nederland. Tijdens de uitreiking maakten de laureaten bekend wat hun plannen zijn met hun NWO-Spinozapremie van 2,5 miljoen. NWO-voorzitter Jos Engelen pleitte er in zijn speech voor om in de wetenschap geen schijntegenstellingen te creeren tussen nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek en toepassingsgericht onderzoek. Staatssecretaris van OCW Halbe Zijlstra sprak de laureaten toe en overhandigde hen de bij de premie horende beeldjes van Spinoza. De NWO-Spinozapremies geven ruimte aan toponderzoekers uit alle wetenschapsgebieden. NWO wordt door verschillende partijen gesteund in haar visie dat een brede en adequaat gefinancierde basis van onderzoek nodig is als fundament onder het topsectorenbeleid. Dit resulteerde onlangs in een manifest, gezamenlijk ondertekend door NWO, VNO-NCW, KNAW, HBO-raad, MKB-Nederland, VSNU en TNO. Met als sprekend voorbeeld de ontdekking van het Higgs-deeltje, brak Jos Engelen een lans voor langdurige Europese samenwerking in onderzoek.

Mike Jetten is hoogleraar Ecologische Microbiologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Jetten bewijst het bestaan van onvermoede reacties die worden veroorzaakt door bacterien. Hij is mede-ontdekker van de anammoxbacterie en stimuleert toepassing hiervan bij de zuivering van rioolwater. Jetten zet met zijn NWO-Spinozapremie zijn zoektocht naar nog onbekende bacterien voort.

Ieke Moerdijk is hoogleraar Algebra en Topologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij hoopt met zijn NWO-Spinozapremie Nijmegen het centrum van de topologie te maken. Moerdijk verbindt algebra met meetkunde en geeft logische structuren weer als abstracte vormen. De resultaten van zijn onderzoek worden onder andere toegepast bij de ontwikkeling van programmeertalen in computers.

Annemarie Mol is hoogleraar Antropologie van het Lichaam aan de Universiteit van Amsterdam. Mol hervormt ons denkkader door met de blik van een antropoloog naar de westerse wereld te kijken. Zij combineert antropologie met filosofie, medische sociologie, wetenschapssociologie en sociale theorie. Met haar NWO-Spinozapremie wil ze haar onderzoek uitbreiden naar het buitenland en gaat ze onderzoekers met een internationale blik opleiden

Xander Tielens is hoogleraar Fysica en Chemie van de Interstellaire Ruimte aan de Universiteit Leiden. Tielens bestudeert de rol van grote moleculen, met name PAK-moleculen, en interstellair stof in het universum. Hij breidt zijn onderzoek naar PAK-moleculen uit naar de aarde: hebben grote PAK-moleculen een rol gespeeld in het ontstaan van leven op aarde?

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek kent de NWO-Spinozapremies sinds 1995 jaarlijks toe aan maximaal vier Nederlandse onderzoekers die zowel nationaal als internationaal tot de absolute top van de wetenschap behoren. De wetenschappers ontvangen de prestigieuze premie voor hun voortreffelijke en baanbrekende onderzoek. De laureaten weten bovendien jonge onderzoekers te inspireren.

Personen die mogen voordragen zijn de rectores magnifici van de universiteiten en de voorzitters van de afdelingen Letterkunde en Natuurkunde van de KNAW, de adviesraden van de KNAW, de Netherlands Academy of Technology and Innovation, het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren en de NWO-gebiedsbesturen.
http://www.nwo.nl
Sluit venster