12 september 2012Sluit venster
Natuurkundigen herdefinieren lange-termijn strategie van deeltjesfysica
Krakow - Ongeveer 500 deeltjesfysici kwamen bijeen in Krakau en hebben gedebatteerd over de lange termijn toekomst van hun vakgebied op het Open Symposium van de CERN-Raad over de Europese strategie voor deeltjesfysica. Dit symposium vindt plaats op een keerpunt voor de natuurkunde, na de aankondiging in juli door CERN experimenten ATLAS en CMS van de ontdekking van een nieuw deeltje in overeenstemming met het lang gezochte Higgs boson: een ontdekking die de richting bepaalt voor het toekomstige deeltjesfysica onderzoek. Hoewel de LHC resultaten de krantenkoppen domineerden, hebben andere gebieden, zoals de neutrino fysica, ook belangrijke vorderingen gemaakt in de afgelopen jaren. Ook Nikhef heeft bijgedragen tot het strategie-debat met een document. De input wordt gegeven in de vorm van acht stellingen die de mening van het Nikhef samenvatten over de toekomst van het LHC-programma, een lineaire e + e-versneller, accelerator onderzoek en ontwikkeling, een neutrino oscillatie faciliteit, de organisatie van Europese bijdragen aan grote accelerator faciliteiten buiten Europa, de routekaart voor de astrodeeltjesfysica, detector R & D, en grid computing. Het is de visie van het Nikhef dat de hoogste prioriteiten moeten worden gesteld aan de exploitatie van het volledige LHC-programma, met inbegrip van een hoge luminositeitsupgrade na 2022, en op de snelle bouw van een lineaire e + e-versneller met een centre-of-mass energie van rond de 250 tot 350 GeV.

Het symposium markeert de eerste update van een strategie in eerste instantie opgezet in 2006 met het oog op de coordinatie van het deeltjesfysica onderzoek in Europa, maar ook Europa's deelname aan projecten gehost in andere regio's. Een door de CERN Raad aangeduide strategie groep zal de input van het symposium destilleren in een ontwerp voor een strategische update die zal worden besproken door de CERN Raad in maart 2013. De definitieve versie zal dan worden voorgelegd aan de Raad in Brussel in mei 2013, tijdens een bijeenkomst die zal samenvallen met een vergadering op ministerieel niveau van de Europese Raad voor Concurrentievermogen.

http://indico.cern.ch/contributionDisplay.py?contribId=85&confId=175067
Sluit venster